بازهم جنايت، چهار تن از هموطنان عربمان در خوزستان اعدام شدند

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

بازهم جنايت،
چهار تن از هموطنان عربمان در خوزستان اعدام شدند
بنا به اخبار منتشر شده بعد از ظهر ديروز ۲۹ خرداد برابر ۱۸ ژوئن ۲۰۱۲ جمهوري اسلامي بازهم دست به جنايت زد و چهار تن از هموطنان عربمان را از منطقه ملاشيه در خوزستان، به جوخه مرگ سپرد. سه تن از آن ها، عباس حيدريان معروف به جاسم ، جمشيد حيدريان معروف به طه ، عبد الرحمن حيدريان معروف به ناصر، اعضاي يک خانواده و برادر بودند. خطر مرگ جان تعداد ديگري از زندانيان را، که بيش از يک سال است در بازداشت هستند، تهديد مي کند.
جمهوري اسلامي طي بيش از سي سال گذشته هر گاه دست به جنايت زده است يا آن را مسکوت گذاشته و خبر آن را منتشر نکرده است و يا در مواردي که اخبار آن را در رسانه ها منعکس نموده، با دادن نسبت هائي همچون دزدي و قاچاقچي و توزيع مواد مخدر و .. به اعدام شدگان، مي کوشد افکار مردم را نسبت به اصل واقعه به انحراف بکشاند. اين شگرد توسط همه حاکمان مستبد به کار گرفته مي شود اما از آنجا که در جمهوري اسلامي دروغ به يکي از شيوه هاي رايج براي کشورداري تبديل شده است، اين اتهامات از اعتبار چنداني برخوردار نيست.
در جمهوري اسلامي مردم درد تبعيض را با گوشت و پوست خود لمس کرده و با آن آشنايند. اکثريت يالاي شهروندان در تمامي نقاط ايران از نابرابري رنج مي برند و زير سرکوب وحشيانه حکومت قرار دارند، اما اجحافاتي که به مردم ما در مناطق ملي اعمال مي شود، بسيار بيشتر و سرکوب در اين بخش از ميهنمان گسترده تر و شديدتر بوده است. ابعاد اين سرکوب به حدي است که حتي براي ارعاب مردم ايران، ابتدا مردم اين مناطق از دم تيغ گذرانده مي شوند. در ميان مناطق ملي نيز، باز اين هموطنان عرب خوزستاني هستند که با شدت وحشيانه تري سرکوب مي شوند. مردم اين مناطق در حالي که روي درياي نفت زندگي مي کنند جزو محروم ترين مردم کشورمان هستند. اگر فقط پولي که از طريق دزدي به جيب آقازاده ها مي رود، هزينه مردم محروم اين مناطق شود، وضعيت زندگي آن ها را دگرگون مي کند.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اعدام هم ميهنان عرب خوزستاني، را محکوم مي کند و از سازمان هاي سياسي و نهادهاي مدافع حقوق بشري مي خواهد که عليه اين بيدادگري هاي حکومت ساکت ننشينند و نگذارند بيش از اين رژيم اسلامي با جان مردم اين سرزمبن بازي کند. اکنون جان تعداد ديگري از هموطنان عربمان در خطر است. براي رفع خطر اعدام اين زندانيان و براي آزادي تمامي زندانيان سياسي، از هيچ تلاشي دريغ نورزيم.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
۳۰ خرداد ۱۳۹۱ برابر ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲