خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط محمد صديق کبودوند هستيم!

بيانيه ٥ جريان

بيانيه 5 جريان:
خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط محمد صديق کبودوند هستيم!

محمد صديق کبودوند روزنامه نگار و بنيان گذار سازمان حقوق بشر کردستان از ۶ خرداد ماه ۱۳۹۱ در اعتراض به رفتارهاي غيرقانوني و غيرانساني مسئولان قضايي و امنيتي رژيم دست به اعتصاب غذاي نامحدود زده ست. خواست اصلي او داشتن اجازه ملاقات با فرزند بيمار خود در بيمارستان است. فرزند آقاي کبودوند از دي ماه سال گذشته به يک بيماري ناشناخته مبتلا شده است و هم اکنون هم بستري است. از دي ماه ۱۳۹۰ تا ۲۴ ارديبهشت ماه ۱۳۹۱ او چندين بار اجازه ملاقات کوتاهي با پسرش را داشته است. محمد صديق کبودوند از شامگاه ۲۴ تير ماه دست به اعتصاب غذاي خشک زده بود و به درخواست دوستانش نوشيدن آب را از سر گرفته است، اما حال او به شدت وخيم است.

محمد صديق کبودوند از بيماري هاي متعدد رنج مي برد. او جزو کساني است که در زندان هاي جمهوري اسلامي به انواع و اقسام امراض دچار شده است و مقامات زندان به توصيه هاي پزشکان براي مداوا و مرخصي درماني لازم براي او، وقعي ننهاده اند. هم اکنون عوارض اعتصاب غذاي طولاني هم بر مشکلات جسمي او افزوده شده اند. مسئولان حکومتي، با وجود بيماري صعب العلاج فرزندش، هم چنان از دادن مرخصي استعلاجي به او سرباز مي زنند و کين توزانه منتظر از پاي درآوردن او هستند.

محمد صديق کبودوند، سردبير پيشين هفته‌نامه پيام مردم کردستان و بنيان‌گذار سازمان حقوق بشر کردستان است. او هيچ جرمي جز دفاع از حقوق بشر ندارد. اتهامات حکومت عليه او محدود به فعاليت هاي روزنامه‌نگاري و حقوق بشري او بوده است، با همين اتهامات واهي نيز به ده سال و نيم زندان محکوم شده است و از ۱۰ تير ماه ۱۳۸۶ تاکنون در زندان به سر مي برد. همۀ شواهد حاکي از آن است که جان محمد صديق کبودوند در خطر حتمي است. جمهوري اسلامي بدون توجه به وضعيت جسمي او، به رفتار ضد انساني و کين توزانه خود عليه او ادامه مي دهند.

محمد صديق کبودوند هم چون همه زندانيان سياسي و عقيدتي در جمهوري اسلامي هيچ جرمي که مستحق زندان باشد مرتکب نشده است، او به عنوان روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به دفاع از حقوق و آزادي مردم برخاسته است و خواستار رعايت حقوق بشر و احترام به حقوق و آزادي هاي اوليه مردم بوده است. او نيز هم چون ديگر فعالان جنبش هاي کارگري، زنان، دانشجويان، ملي و قومي، مدافعان حقوق بشر، وکلاي زندانيان سياسي، روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان خواستي جز زندگي در يک جامعه آزاد و بدون سرکوب و زندان و خفقان ندارد.

ما احزاب و سازمان هاي سياسي جمهوري خواه مدافع آزادي و برابري، جدايي دين و دولت، دموکراسي، حقوق بشر، و رفع هرگونه تبعيض ملي، جنسي، عقيدتي هم صدا با سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري و همراه با فعالان جنبش هاي مدني خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط آقاي محمد صديق کبودند و ديگر زندانيان سياسي و عقيدتي هستيم.

حزب دمکرات کردستان ايران
حزب کومه‌له کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران-اکثريت
شوراي موقت سوسياليستهاي چپ ايران

دوشنبه 2 مرداد ۱۳۹۱ – ۲3 جولاي ۲۰۱۲