تکمیل لیست قتل عام سال ۱۳۶۷

بتول آزاده

بر اساس داده های جدید

امسال ۲۲ سال از آن روزهای دلهره وهراس می گذرد، روزهای انتظار و بی خبری از عزیزان، روزهای سرگردانی و دربدری در پشت درهای زندان ها.. و در زندان ها باز می شود، اما نه، ملاقاتی در کار نیست، درها باز می شوند تا ساک هایی به مادران، فرزندان، پدران، همسران و خواهران و برادران تحویل داده شود و با قصاوت به آن ها گفته شود که از بستگان شما چیزی به جز این ساک ها بر جا نمانده است، دلهره و هراس جای خود را به بهت و حیرت می دهد، باور کرونی نیست ، مگر چنین جنایت بزرگی با چنین ابعادی امکان پذیر است…
به آنان حتی اجازه نمی دهند که اشکی در غم از دست دادن عزیزانشان نثار کنند، همه چیز ممنوع است، هیچ اثری نباید از عزیزان در بند وجود داشته باشد …
تنها شایعات در فضا موج می زند و خانواده ها را به گورستان خاوران می کشاند. در آن جا پیشتر هم میهنان بهائی به خاک سپرده می شدند. خانواده های داغدار، آن جا با گورهای دسته جمعی مواجه می شوند. هزاران انسان را شبانه با چنان سرعتی در گورهای دسته جمعی دفن کرده اند که هنوز این جا وآ نجا دست عزیزی و تکه شلوارعزیز دیگری از زیر خاک بیرون مانده و بربریت رژیم عدل اسلامی را به رخ می کشد .
خاوران از این پس به معیادگاه داغ دیدگانی تبدیل می شود که یکی از بستگانشان در تهران به قتل رسیده است. در شهرستان ها وضع به گونه دیگری ست. چون در آن جا فشار و سرکوب رژیم به صورتی ست که هر گونه حضور بر سر گور کشف شده ای را هم غیر ممکن کرده است. یکی از بستگان برای ما می نویسد که تنها در تاریکی شب ها ما می توانستیم آن هم به دور از چشم مزدوران حکومت، دقایقی بر مزار فرزندمان ظاهر شویم.
طی این سال ها رژیم بارها وبارها تلاش نموده این امکان تجمع را از خانواده ها ی جانباختگان بگیرد. او می اندشد با پاک کردن صورت مسئله، خود مسئله رانیز حل خواهد کرد، زهی خیال باطل.
این زخم وجود دارد و التیام نیافته، این زخم تنها در گلستان خاوران و صدها و هزاران گور بی نام ونشان در سراسر ایران نیست. این زخم تنها بر دل مادران و خانواده این جان باختگان نیست، این زخمی است بر دل میلیو نها انسان طالب آزادی و عدالت و تا زمانی که تمامی مسئولان این جنایت ضد بشری در یک دادگاه با صلاحیت به محاکمه کشیده نشوند و تمامی ابعاد این جنایت روشن نگردد که جدا از حق طلبی و اجرای عدالت، درسی باشد برای هم امروز و آینده این سرزمین التیام نخواهد یافت. و ما آن روز را انتظار می کشیم … و هنوز را…
در این یک سال به سان سال های گذشته نامه های چندی از دوستان و هم بندان و خانواده های این قربانیان قتل عام سال ۶۷ به دستمان رسیده و دردناک تر و البته امید بخش تر نیز نامه هائی ست که از فرزندان خردسال یک ساله و چند ماهه آن روز آن ها. که امروز رشید پسران و دختران دادخواه و عدالت طلب این میهن اند دریافت می داریم که به سهم خود در تکمیل کار ما مفید واقع شده اند، اما همگی آگاهیم که هنوز مجموعه عناصر بر مسند نشسته در حکومت آن روز و امروز جمهوری اسلامی به جز آقای منتظری که اظهاراتش نقش به سزائی داشته است، در این مورد مهر سکوت بر لب زده اند. ما همان طور که پیشتر هم نوشته ایم منبع اصلی اطلاعاتمان مراجعه به سازمان ها سیاسی ای است که افرادی به عنوان عضو و یا هواداری از آن ها به قتل رسیده اند و البته پس از انتشار کتاب، رسیدن شواهدی که خود به طور بلا واسطه یا یکی از بستگان بوده اند و یا همبند و بالاخره همکار یا همشهری و …
در مراجعه مستقیم ما به سازمان ها و احزاب، در حالی که همگی همکاری لازم را با ما داشتند. متاسفانه از سازمان مجاهدین خلق ایران ما جوابی دریافت نداشتیم. بره مین اساس در مورد وابستگان این سازمان، ما مبنای کار خود را لیستی قراردادیم که در نشریه آن ها منتشر شده است (شماره (۹) ليستي كه از جانب “ سازمان مجاهدين خلق ايران ” در نشريه شماره ۴۲۷/۲۰/۱۱/۷۷ منتشر شده است.)
تا زمانی که اطلاعات موثق تری، درستی یا نادرستی آن ها را مورد سئوال قرار ندهد ما متعهد هستیم آن مبنا را بنا به میل خود مورد تغییر قرار ندهیم.
از جمله این تغییرات سئوال و تصحیحی است که چندین بار از ما شده است مبنی بر این که در جریان این قتل عام، تیر باران وجود نداشته است. همان طور که ملاحظه می شود این شیوه به قتل رساندن در مقابل اسامی اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین آمده است.
ناگفته نماند که ما در این سال ها از جانب خانواده ها و به ویژه همبندان این بخش از قربانیان نیز شاهدانی داشته ایم و اطلاعات موثق آن ها در تکمیل برخی مشخصات نقش مفیدی داشته است.
در انتها بار دیگر منابع اولیه که به همراه مقدمه کتاب هم آمده بود را باز چاپ می کنیم.
از همه کسانی که در تکمیل این لیست برای رسیدن به یک «سند» قابل اتکاء با ما همکاری کرده اند& صمیمانه تشکر می کنیم و چشم به راه داده های بیشتر هستیم.

بتول آزاده
۲۰ مرداد ۱۳۸۹
IRAN_a500@yahoo.fr

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
در ستون منبع وملاحظات :
شماره ( ۱ ) ليستي است كه از طرف “ كميته موقت دفاع از زندانيان سياسي ايران ، كانون ايرانيان لندن” سال ۶۷ و “ كانون حمايت از زندانيان سياسي ، آخن” ، سال ۶۷ منتشر شده .
شماره (‌۲ ) ليستي كه از جانب “ سازمان كارگران انقلابي ايران” منثشر شده .
شماره ( ۳ ) ليستي كه از جانب “ سازمان اتحاد فداييان خلق ايران” منتشر شده .
شماره ( ۴ ) ليستي كه از جانب “ حزب توده ايران ” منتشر شده .
شماره ( ۵ ) ليستي كه از جانب “ سازمان فداييان خلق ايران، اكثريت” منتشر شده .
شماره ( ۶ ) ليستي كه از جانب “كانون حمايت از زندانيان سياسي ايران (‌داخل كشور ) در سال ۶۷” منتشر شده .
شماره ( ۷ ) كتاب اسامي شهداي حزب دمكرات كردستان ايران منتشر شده .
شماره ( ۸ ) ليستي كه در نشريه “‌ويژه فدايي” شماره ۱۹ در سال ۱۳۶۷ متشر شده.
شماره ( ۹ ) ليستي كه از جانب “ سازمان مجاهدين خلق ايران ” در نشريه شماره ۴۲۷/۲۰/۱۱/۷۷ منتشر شده .
شماره (۱۰ ) ليستي كه از جانب “ سازمان فداييان خلق،اقليت ” منتشر شده .
در اين ستون هر جا به حرف “‌ش” همراه با يك عدد ( مثل : ش ۲ ) آمده بدين معني است كه شهادت شهيد در قتل عام سال ۶۷ از طرف شاهدي كه در زندان بوده و يا خانواده شهيد مورد تاييد قرار گرفته است .

*******

اسامی جانباختگان کشتار سال ۱۳۶۷ در زندان های جمهوری اسلامی
(لیست جدید شهریور ۱۳۸۹)

الف

      0 نام خانوادگي –  نامتاريخ و محل تولدتاريخ دستگيريتاريخ، محل و نحوه  شهادتوابستگي سازمانيمنبع و ملاحظات
…- (مرد)  دي67 گناوه تيربارانمجاهد9
… – آزاده  تابستان67 اوين اعداممجاهدش8
… – ابوالقاسم (سعيد)اراك- 27سال 67 اراك تيربارانمجاهد9
… – ابراهيم  67 6
…- احمد  آذر67 اوين تيربارانمجاهد1-9
… – احمد (اسم تشكيلاتي فرهاد)  67راه كارگر2
… – اسدبوشهر 67 بوشهرتيربارانمجاهد9
…- امير23سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
…  – اسماعيل  67 1
10 … – ايوببناب- 25سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
11 …- بدري  8/5/67 سلماس تيربارانمجاهد9
12 … – بهمن  مهر67 كرج تيربارانمجاهد9
13 … – بهنام27سال اسفند67 اوين تيربارانمجاهد9
14 … – بهنام  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
15 … – بيژن  شهريور 67 گوهردشتسازمان پيكار6- ش7
16 …. – پروانه  67 1
17 … – پرويز  مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
18 … – پژمان  67 8
19 …- تورجكرند-25سال 67 ايلام حلق آويزمجاهد9
20 …- حسن  شهريور67 رشت تيربارانمجاهد9
21 …- حسن  آبان 67 تهران تيربارانمجاهد9
22 … -حسين39سال آبان 67 اوين تيربارانمجاهد9
23 …- حسينسراب-32سال اسفند67 تهران تيربارانمجاهد9
24 … – حميدانديمشك-21سال 67 تيربارانمجاهد9
25 … – حوريه  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
26 … – رسول  67 8
27 … – رشيدرشت 67مجاهد9
28 …- رضامسجدسليمان شهريور67 كرج تيربارانمجاهد9
29 … – رضا  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
30 … – رقيه22سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
31 … – زهرالنگرود-20سال شهريور67 رشت تيربارانمجاهد9
32 … – سعيد  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9- ش7
33 … – سهيلا اصفهان مرداد67 اوين اعداممجاهد9
34 ….-سیمینرشت تابستان 76 زندان رشتمجاهدشاهد30
35 … – سياوش  شهريور67 كرج تيربارانمجاهد9
36 … – سياوش  67 بندر ماهشهر تيربارانمجاهد9
37 … – سيدكريم25سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
38 … – سيروس  آذر67 شيراز تيربارانمجاهد9
39 … – شاهين23سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
40 … – شهرياركوچصفهان-25 سال 67 اعداممجاهد9
41 … – شيرين  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
42 … – عبدالحسين  67اكثريت5
43 … – عبدالرزاقخنج‌لارستان-31سال 67 عادل آباد اعداممجاهد9
44 … – عزيزالهساري-32سال 67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
45 … – عليتهران-30سال 67 تهران تيربارانمجاهد9
46 … – علي مشهد مرداد67 مشهد حلق آويزمجاهد9
47 …- عطیهرشت اعدام 67 زندان رشتمجاهدشاهد 30
48 … – فرحتهران- 29سال 67 اوين اعداممجاهد9
49 … – فرنگيسايلام-24سال مرداد67 ايلام تيربارانمجاهد9
50 … – فروغ27سال 67 اوين اعداممجاهد9
51 … – فريد 25سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
52 ….- فرشته  تابستان67 زندان رشتمجاهدشاهد 30
53 … – فريد  آذر67 شيراز تيربارانمجاهد9
54 … – فريدتهران- 32سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
55 … – فريدون  شهريور67 مشهد تيربارانمجاهد9
56 … – فريدون19سال آذر67 دزفول تيربارانمجاهد9
57 … – قاسملنگرود-28 سال 9/5/67 رشتمجاهدش3
58 … – قدرت  مرداد67 گوهر دشت اعداممجاهد9
59 … – قدسياصفهان مرداد67 اوين اعداممجاهد9
60 … – قربانملاير-25سال 67 اوين اعداممجاهد9
61 … -كبري  67 تيربارانمجاهد9
62 … – مجيد  آذر67 اوين تيربارانمجاهد9
63 … – مجيد28سال 20/8/67 اوين تيربارانمجاهد9
64 … – مجيدتهران شهريور67 تهران  تيربارانمجاهد9
65 … – محسن  مهر67 تهران تيربارانمجاهد9
66 … – محمد  آبان 67 تبريز تيربارانمجاهد9
67 … – محمد33سال آبان 67 اوين تيربارانمجاهد9
68 … – محمدرضا29سال آبان 67 كرج تيربارانمجاهد9
69 … – محمدرضاخرم آباد-25سال 67 خرم آباد تيربارانمجاهد9
70 … – محمودبابل-18سال 67 زاهدان حلق آويزمجاهد9
71 … – محمود30سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
72 … – مرتضي  25/5/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
73 … – مرضيه   آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
74 ….- فرشته                اعدام زندان رشت 67مجاهدش 30
75 ….- سیمین  اعدام زندان رشت 67مجاهد ش30
76 … – عطیه  اعدام زندان رشت 67مجاهدش 30
77 … – مسعود (اهل خمام گيلان)  67 1
78 … – مسلم28سال مرداد 67 ايلام حلق آويزمجاهد9
79 … – مصطفيملاير-29سال 67 اراك اعداممجاهد9
80 … – منصورجنوب- 26سال آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
81 … – مهديتهران- 18سال مرداد67 اوين  تيربارانمجاهد9
82 … – مهرانتهران- 23سال 26/8/67 اوين تيربارانمجاهد9
83 … – مهرانتهران-20سال 15/6/67 تهران تيربارانمجاهد9
84 … – مهرداد  16/9/67  اهواز انفجاردرزندانمجاهد9
85 … – مهرداد  آبان 67 اوين تيربارانمجاهد9
86 … – مهرداد26سال 17/5/67 حلق آويزمجاهد9
87 … – مهري  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
88 … – مهيار  6/5/67 اعداممجاهد9
89 … – نادر  67 شيراز اعداممجاهد9
90 … – ناصر  شهريور67 كرج تيربارانمجاهد9
91 … – ناصر 64شهريور 67 اوينفداييان اقليت6-ش7
92 … – نسرين18سال مرداد67 كرج حلق آويزمجاهد9
93 … – ولي  67 اعداممجاهد9
94 … – هادي  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
95 … – هادي25سال 25/5/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
96 … – هاديآبكنارانزلي-28سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
97 … – هاشم  شهريور 67 اوينخط 36-ش7
98 … – هوشنگ47سال آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
99 … زاده – محسن  67 1
100 آئين پور – حسن  67 1
101 آئيني – محمود  67 1
102 آبادي – [مرد]تهران-27سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
103 آبادي – بهمنتهران-30سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
104 آبخون – يوسف 6567 اعدامراه كارگر2
105 آبسري – دوستعليپل دختر 67 پل دختر تيربارانمجاهد9
106 آبي هنگ – مختار  67 1
107 آتيك – گلعليماسوله- 48سال62تابستان 67حزب توده4-ش1
108 آتيك – علي  67 8
109 آجوداني – اسماعيل27سال 67 شاهرود حلق آويزمجاهد9
110 آجيني – سوهان  67 تيربارانمجاهد9
111 آخرخوب – حسن  67 8
112 آداب آواز – حسين  67 1
113 آداب آواز – عصمت  67 1
114 آداب آواز – فاطمه  67 1
115 آدي شيرين پور – علياردبيل- 24سال 67 اردبيل تيربارانمجاهد9
116 آذر – مختارداراب فارس 26/8/67 شيرازمجاهد9
117 آذرش گرگاني – عليتهران- 27سال 22/5/67 گوهردشتمجاهد9
118 آذر كيوان – انوشهتهران- 26سال اوين مرداد67 حلق آويزمجاهد9
119 آذرآز – حبيب  67اكثريت5
120 آذراب – حبيب  67 1
121 آذرنگ – داوودزنجان- 30سال مرداد67 گوهردشتمجاهد9
122 آذرنگ – سعيد 6167 اوينحزب توده1-ش10-ش8-ش6
123 آذرنوش – كيانتبریز 34 سالهپاييز6367 اوينفداييان خلق1-ش2-ش الف
124 آذروش – كيانوش  67 1
125 آذري – داور  شهريور67 تهرانمجاهد9
126 آذري – داوود  شهريور67 تهرانمجاهد9
127 آذري – عادل  67 1
128 آراسته – اصغر  67 اويناكثريت5-ش10
129 آراسته – مجيد  دي 67 شيراز تيربارانمجاهد9
130 آرام – جميل  67 8
131 آرام – مجتبي25سال 67 تهران حلق آويزمجاهد9
132 آرامش  شهريور67 اعدام 10
133 آرامين – سياوشتهران شهريور   67 اوين اعداممجاهد9
134 آرميان – محمود26سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
135 آرمين – محمود28سال 15/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
136 آرنگ – عليتهران- 27سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
137 آريان – حشمت اله31سال آذر67 اوين تيربارانمجاهد9
138 آريان – حميد  67 1
139 آريان – محمد  67 1
140 آريانژاد – محسن  67 اوين تيربارانمجاهد9
141 آرين – بيژنتهران-22سال60مرداد 67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9-ش3
142 آرين – حشمت اله  [ امير]  اعدام شهريور67اكثريت5
143 آزاد – رحيمقائمشهر-23سال اسفند67 بابل تيربارانمجاهد9
144 آزاد آبكناري – مظاهرآبكنار-29سال628/5/67 رشت تيربارانمجاهد9-ش3
145 آزادگان – رحيماصفهان- 25سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
146 آزادمنش – محمدرضاورامين-24سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
147 آزاد مهر – صفدراسلام آباد-30سال مرداد67 اوين  تيربارانمجاهد1-9
148 آزاده – حسن25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
149 آزاد – مظاهر  زندان رشت اعداممجاهدش 30
150 آزاد – همايون  9/6/67 گوهردشتسچفخا6 -7 –ش-30
151 آزاديخواه – رحيمهمايونشهر-27سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
152 آزرم – يوسفچاف لاهيجان-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
153 آزموده – عليرضاتهران-31سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
154 آزموده لكامي – فخريرشت- 32سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
155 آژيني – محمودتهران- 25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
156 آسخ – احمدانديمشك-28سال 11/5/67 دزفول تيربارانمجاهد9
157 آسوپا – جعفر40سال آبان67 اعداممجاهد9
158 آسيابان – حسينكاشان-28سال 67 اصفهان تيربارانمجاهد9
159 آسياباني – خسروخوي- 30سال مهر67 اروميه تيربارانمجاهد1-9
160 آشتياني – عليتهران-20سال 7/7/67 اوين تيربارانمجاهد9
161 آشوري – محمدآشور شاهرود-25سال شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
162 آغداغي – مجتبيتبريز-25سال 23/5/67 تبريز تيربارانمجاهد9
163 آغاجاري – محمد  67 قزلحصار اعداممجاهد9
164 آفاق – مهرانگيز  67اكثريت5
165 آفرند – رضامراغه- 26سال مرداد 67 ساري تيربارانمجاهد9
166 آقائي – مجيد  67 1
167 آقابزرگي – حسينآستانه اشرفيه- 28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
168 آقابزرگي – مجيدآستانه اشرفيه مرداد67 لاهيجان اعداممجاهد9
169 آقاپور – جعفربناب- 33سال 67 اوين  تيربارانمجاهد9
170 آقاجان زاده – سياوش  67 1
171 آقاحسيني – رضا20سال مرداد67 تهران تيربارانمجاهد9
172 آقاخاني – سعيداراك-28سال 67 اراك  تيربارانمجاهد9
173 آقانور – شهناز28سال 67 تهران تيربارانمجاهد1-9
174 آقايان –  67 1
175 آقايان – فرحاصفهان-28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9-ش6
176 آقايان – اميرشاهرود-22سال دي67 شاهرود تيربارانمجاهد9
177 آقايان – عبدالعزيزلارستان-39سال آذر67 شيراز تيربارانمجاهد9
178 آقايان – عبدالوهابلارستان- 23سال آذر67 لار تيربارانمجاهد9
179 آقايي – مجيدبهبهان-27سال آبان67 بهبهان تيربارانمجاهد9
180 آقايي – مهرانگيز [ آفاق ]  67 8
181 آگاه – علي22سال مرداد67 مشهد حلق آويزمجاهد9
182 آگاهي – عبدالحسين  67حزب توده4
183 آگاهي – ناصر  67 1
184 آل اسحاق – مهديقم-25سال بهمن67 قم تيربارانمجاهد9
185 آل شفيع – مصطفي  67- تيربارانمجاهد1-6-9 
186 آلیان- حجت(کیومرث)  آذر 67 تیرباران   اوینحزب توفاناطلاعیه توفان
187 آملي – احمد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
188 آموزگار – رضافسا- 34سال 18/7/67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
189 آموزگار – عليشيراز-34سال 8/9/67 شيراز تيربارانمجاهد9
190 آموزگار – عليرضافسا-29سال 67 شيراز حلق آويزمجاهد9
191 آموزگار – مهري  67 عادل آباد اعداممجاهد9
192 آموزگار – نويد26سال 25/5/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
193 آهن پوش – حسن  67 1
194 آهنچي – (خانم)مشهد مرداد67 مشهد تيربارانمجاهد9
195 آوانسيان – كاگيك  67 1
196 آوي هنگ – مختار  67 1-8
197 آهنگ – سعيد25سال آبان67 تهران تيرباران 9
198 آهنگر – جواد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
199 آيت اله زاده شيرازي – رضيه36 سال 10/8/67 اوين حلق آويزمجاهد9-ش6
200 آيت اله زاده  شيرازي – مرضيه  67 1
201 آيت اله شيرازي – رحيم  67 1
202 آيت اللهي – (مادر)  آذر67 شيراز اعداممجاهد9
203 آيينه – يوسفتهران-24سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
197 ابدام – مرتضي  67 1
198 ابدي –شيراز 67 شيراز تيربارانمجاهد9
199 ابراري – شمسي  67 1
200 ابراهيم پور – علي اصغر  67 1
201 ابراهيم پور – علي اكبرگرگان-29سال 3/8/67 گرگان تيربارانمجاهد9
202 ابراهيم نيا – فرهادنوشهر-22سال شهريور67 نوشهر تيربارانمجاهد9
203 ابراهيمي – اسد  67اكثريت5
204 ابراهيمي – اصغر30سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
205 ابراهيمي – انوشيروان  67حزب توده4
206 ابراهيمي – حسنتهران-25سال 67 اوين تيربارانمجاهد1-9
207 ابراهيمي – حميدشاهرود آذر67 شاهرود تيربارانمجاهد9
208 ابراهيمي – خالد  67 1
209 ابراهيمي – سرگن  67 1
210 ابراهيمي – سعيدسنقركليايي- 27سال 67 تهران اعداممجاهد9
211 ابراهيمي – سيدفاضلفرزند سيدعارف سنندج-22 سال 15/6/67 اعدامحزب دمكرات7
212 ابراهيمي – سيمين  67 1
213 ابراهيمي – علي  67 1
214 ابراهيمي – كريمتهران- 23سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
215 ابراهيمي – محمد تقي  67 1
216 ابراهيمي – مصطفيفرزند محمد مهاباد 19سالحكم15سال17/6/67 اعدامحزب دمكرات1- 7
217 ابراهيمي – ميرشمس  شهريور 67 گوهردشتسازمان پيكار6-ش11
218 ابراهيمي – ناصرتهران- 20سال مرداد 67 اوين حلق آويزمجاهد9
219 ابراهيمي – نجيباشنويه آذر67 اعدامحزب دمكرات1- 7
220 ابراهيمي – همت  67اكثريت5
221 ابراهيمي سواره – عليتهران-27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
222 ابراهيمي گودرزي – عزيزالهاشترينان- 30سال آبان67 خرم آباد تيربارانمجاهد1- 9
223 ابراهيمي نژاد بلوچي – بهمنرشت- 32سال 8/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
224 ابراهيميان – حميدشاهرود-30سال 67 اوين  تيربارانمجاهد9
225 ابراهيميان –  رحيمفرزند رسول- مهاباد  29سال 67 اعدامحزب دمكرات1- 7
226 ابراهيميان – هاديشاهرود-23سال 67 شاهرود تيربارانمجاهد9
227 ابرقويي –  خليلابرقو-28سال62 حكم10 سال67حزب توده4- ش1 و30
228 ابطحي – مجتبي اصفهان- 31سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9ش ب و21
229 ابول قاسمی جویباری شیدالهجویبار قایم شهر تابستان 67زندان رشتمجاهدش 213 
230 ابوتراب – اصغر23سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد
231 ابوتراب – سعيد28 سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
232 اتابكي – مصطفي26سال شهريور67 اوين  حلق آويزمجاهد9
233 اتراك – عليتهران- 20سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9-ش2
234 اتراك – فرخزاداصفهان- 21سال 1/6/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
235 اتراك – فرهاداصفهان- 31سال 12/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
236 اثني عشري – (مرد)  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
237 احترامي – سيدمهديبهبهان مهر67 اهواز تيربارانمجاهد9
238 احدي – (مرد)انديمشك-20سال 67 دزفول تيربارانمجاهد9
239 احدي – ابوبكر  67 1
240 احسان – سهيلا  مرداد67 رشت اعداممجاهد9
241 احساني – رضامشهد مرداد67 مشهد تيربارانمجاهد9
242 احساني – مسعودنيريز- 30سال 67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
243 احسني – داوودتهران-26سال مرداد 67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
244 احمد زاده – اسماعيل33سال 67 بوشهر اعداممجاهد9-1
245 احمد زاده – آسيهتهران- 27سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
246 احمدزاده – محمدرضاآبكنار-25سال مرداد67 رشت  تيربارانمجاهد9
247 احمدنژاد – فرشيد  شهريور67 تيربارانمجاهد9
248 احمد نژاد – محمد  67 1
249 احمدي – (مرد)  آذر67 تهران تيربارانمجاهد9
250 احمدي – احمدشيراز-24سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
251 احمدي – احمدريكان گرمسار-27 سال دي 67 گرمسار اعداممجاهد9
252 احمدي – اشرفتهران60تابستان67 حلق آويزمجاهد1-ش8
253 احمدي – اصغر  67 اعداممجاهد9
254 احمدي – جليل  67 1
255 احمدي – حسنتهران-24سال اسفند67 اوين تيربارانمجاهد9
256 احمدي – حميدمشهد-23سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
257 احمدي – حميد31سال مرداد 67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
258 احمدي – رئوففرزند سعيد سنندج-23سال 67 اعدامحزب دمكرات1- 7
259 احمدي – سهراب  67 1
260 احمدي – عبدالهبوشهر-30سال 67 بوشهر  اعداممجاهد9
261 احمدي – علي  شهريور 67 اوين حلق آويزمجاهد9
262 احمدي – عليمشهد-22سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
263 احمدي – فرحنازآبادان- 20سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
264 احمدي – فريباآبادان- 22سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
265 احمدي – محمدآبادان-32سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
266 احمدي – محمدتهران-24سال 8/5/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
267 احمدي – محمد رضاگرمسار-25سال آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
268 احمدي – مرتضي  67 اوين اعداممجاهد9
269 احمدي – منصورآبادان-26سال شهريور67 شيراز تيربارانمجاهد9
270 احمدي – مهديتهران- 25سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
271 احمدي – ميرزا  67 1
272 احمدي – نادر  13/5/67 اصفهان حلق آويزمجاهد9
273 احمدي – ناصرتهران- 36سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
274 احمدي – هوشنگاسدآباد-31سال آبان67 همدان تيربارانمجاهد1-9
275 احمدي آرام – جميل  67 1
276 احمدي علون آبادي – اشرف الساداتتهران- 47سال 9/5/67 اوين حلق آويزمجاهد9
277 احمدي قطبي – نصير24سال 67 مشهد  تيربارانمجاهد9
278 احمدي وند – مقصودتبريز- 39سال شهريور67 تبريز حلق آويزمجاهد9
279 احمديان – فرامرزبابل- 32سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
280 احمديان – محمودتهران-40سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
281 احمديه اخوان – جلال الدينتبريز- 27سال 15/5/67 گوهر دشت اعداممجاهد9
282 احيا – پيروز  67اكثريت5
283 اختري – عليرضااسدآباد همدان- 30سال 67  اعدام  همدانمجاهد9
284 اختياردوست- رجبسلماس-30سال مرداد67 اروميه تيربارانمجاهد9
285 اختياري  (مرد)  آبان67 كرند تيربارانمجاهد1-9
286 اخگر – مسعود  67 8
287 اخلاقي – اصغر  67 بوشهر تيربارانمجاهد9
288 اخلاقي –  سرهنگ محمد  67 1
289 اخلاقي – سيد محمد38سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
290 اخوان – جلال  مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
291 اخوان – علي  67 6
292 اخوان اقدا م لنگرودي – ناصر(حسن)لنگرود-40سال64تابستان 67 اعدامفداييان خلق3- ش2-ش10ش204
293 اداره – (مرد)  آبان67 شيراز تيربارانمجاهد9
294 ادب آباد – عصمت  67 1
295 ادب آباد – فاطمه  67 1
296 ادب آواز – حسينجهرم-30سال مرداد67 شيراز زير شكنجهمجاهد9
297 ادب آواز- عصمتجهرم-25سال 67 عادل آباد زير شكنجهمجاهد9-ش6
298 ادب آواز- فاطمهجهرم-23سال مرداد67 شيراز تيربارانمجاهد9
299 ادريسان – احمد  67حزب توده4
300 اديبي – سيروس40سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
301 اديبي – سيروس [ غلامرضا]  67اكثريت5
302 اديبي – محمود29سال 67 وكيل آباد تيربارانمجاهد9
303 ارباب زاده – عليتهران-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
304 ارباب علي تهراني- قاسمتهران-27سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
305 اربابي- حسينقم- 28سال 67 قم تيربارانمجاهد9
306 اربابي- رضا40سال 67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
307 ارجمند  10/8/67  عادل آباد تيربارانمجاهد9
308 ارجمندي – (مرد)  مهر67 قزوين تيربارانمجاهد1-9
309 ارجمندي- اكبرآستارا- 26سال دي67 رشت تيربارانمجاهد9
310 اردبيلي – مهردادتهران-35سال 9/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد1-9
311 اردستاني – اردشير  67 1
312 اردستاني – حميدرضاتهران-25 سال60مرداد 67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9-ش3-ش7
313 اردشيرزاده – بهرام  67 اعداممجاهد9
314 اردشيري (مرد)  آبان67 كازرون تيربارانمجاهد9
315 اردشيري (مرد)  آبان67 كازرون تيربارانمجاهد9
316 اردكاني – جعفرگرگان-40سال 7/5/67 اوين تيربارانمجاهد9
317 اردكاني مقدم – محمدتهران-26سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
318 اردلي – رضا  67 1
319 ارژنگي – هوشنگتهران-47سال 22/5/67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
320 ارشدي – آتش  67حزب توده4
321 ارشدي – آرش  67 1
322 ارشدي – اسماعيل  67 1
323 ارشدي – جوادزنجان-31سال 67 زنجان اعداممجاهد9
324 ارشدي – مهناز  67حزب توده4
325 اركي – حمداله  شهريور67 10
326 اروجي زارع – جابرآستارا-32سال آبان67 رشت تيربارانمجاهد9
327 ازكيا – مينا (قمر)22سال 67 تهران حلق آويزمجاهد9
328 ازلي – رضا28سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد1-9
329 اژدر افشار – اكبرآبادان مهر67 اهواز تيربارانمجاهد9
330 اژدر افشار – علي اصغرمشهد-30سال مرداد67 تهران تيربارانمجاهد9
331 استادرحيمي – محمدرضاتهران-29سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
332 استواري – شاپور  67حزب توده4
333 استواري – كامبيزتهران- 28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
334 اسحاقي – مرتضي  67 1
335 اسحاقيان – سعيدسبزوار-30سال 67 سبزوار تيربارانمجاهد9
336 اسد – عبدالرضاشيراز- 33سال 67 تيربارانمجاهد9
337 اسدالهی اصل زرخواه-میررحیم 6210بهمن 67 اهواز اعداماكثريت1ش12،30،ک
338 اسدالهي – رضاتهران-25سال 67 گنبد  تيربارانمجاهد9
339 اسدپور – جلالمشهد- 30سال آبان67 مشهد تيربارانمجاهد1-9
340 اسدي – جلالمشهد-18سال مرداد67 مشهد تيربارانمجاهد9
341 اسدي – جمشيدبروجرد- 27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
342 اسدي – حجتلاهيجان-27سال 7/5/67 رشت حلق آويزمجاهد9
343 اسدي – خسرو  67حزب توده4
344 اسدي – عفتقم- 28سال آذر67 تهران تيربارانمجاهد9
345 اسدي – عليرضامسجدسليمان- 27سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
346 اسدي – نادرمسجدسليمان- 30سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
347 اسفرايني – شهرياربجنورد-26سال وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
348 اسفندياري –  67اكثريت5
349 اسفندياري – حسين  67 قزلحصار اعداممجاهد9
350 اسفندياري- مصطفيتهران-33سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
351 اسفندياري(جعفري) – داوودتهران-27سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
352 اسفندياري نوري – فرشاد31سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
353 اسكندري – جمال  67 1
354 اسكندري – عليرضا (شاهپور)  67اكثريت5ش ک  ش99ج
355 اسكندري – غلامحسينمازندران-30سال 8/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
356 اسكندري – فرامرز  67 1
357 اسكندري – محمدتهران- 27سال اسفند67 قزلحصار اعداممجاهد9
358 اسكندري – محمودتهران- 26سال آبان 67 اوين تيربارانمجاهد9
359 اسكندري تزكيه اي – ميتراتهران-28سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد1-9
360 اسكندري دٌربي – فريبرز23سال مهر67 اهواز تيربارانمجاهد9-ش12
361 اسلامبولچي – حميدقوچان- 23سال دي67 وكيل آباد تيربارانمجاهد9
362 اسلامي – شهين  67 1
363 اسلامي – (مادر)  67 تيربارانمجاهد9
364 اسلامي – مرتضي  67اكثريت5
365 اسلامي – صمدشيروان 67 وكيل آباد تيربارانمجاهد9ش ک
366 اسلامي – فرحايلام-25سال 18/5/67 ايلام تيربارانمجاهد9
367 اسلامي – مريمشيروان-29سال اسفند67 وكيل آباد تيربارانمجاهد9
368 اسلامي – مهدي28سال اسفند67 اوين تيربارانمجاهد9
369 اسلامي – مهران26سال آذر67 گوهر دشت تيربارانمجاهد9
370 اسلامي طاهري – صمد  67اویناکثریت1ش20
371 اسلامي مقدم – شيرينشيروان-26سال 10/5/67 وكيل آباد تيربارانمجاهد9
372 اسماعيل – حكمت  67 8
373 اسماعيل پور- مسعودكرمان-37سال 67 شيراز اعداممجاهد9
374 اسماعيل زاده – رسول27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
375 اسماعيل زاده (مهماندوست)- صابرتهران- 27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
376 اسماعيلي – اصغرشهرضا- 30سال مرداد67 اصفهان تيربارانمجاهد9
377 اسماعيلي –  اصغرتهران- 20سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
378 اسماعيلي – ايرجشهرضا- 28سال مرداد67 اصفهان تيربارانمجاهد9
379 اسماعيلي – بهروزلاهيجان- 25سال مرداد67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
380 اسماعيلي – پروانهشهرضا-22سال 15/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
381 اسماعيلي – تورجشهرضا-30سال 67 تيربارانمجاهد9
382 اسماعيلي – تيموراصفهان- 35سال 67 اوين ا عداممجاهد9
383 اسماعيلي – رسول27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
384 اسماعيلي – صابر  مرداد67 تهران تيربارانمجاهد9
385 اسماعيلي – فاطمهشهرضا- 25سال 15/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
386 اسماعيلي – كيقبادشهرضا- 27سال مرداد67 اصفهان تيربارانمجاهد9
387 اسماعيلي – مهنازاصفهان- 22سال 67 اوين اعداممجاهد9
388 اسماعيلي ايوانكي – عفتتهران- 29سال 3/6/67 اوين تيربارانمجاهد9
389 اسماعيليان – (مرد)  آذر67 شهرضا تيربارانمجاهد9
390 اسمي – اسد اله  67 1
391 اسي وند –  67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
393 اشتري- عزيزبهبهان اسفند67 اوين اعداممجاهد9
394 اشراقي – احمد  67 گوهردشتاكثريت6ش8،ک
395 اشرف زادگان – سيدحسنرودسر- 23سال شهريور67 رشت تيربارانمجاهد9
396 اشرفي – عليتبريز- 30سال مرداد67 تبريز اعداممجاهد9
397 اشرفي – محمدشاهرود-23سال دي 67 تهران اعداممجاهد9
398 اشكوري لنگرودي –  67 1
399 اشكينه – ناصر  شهريور67 اعدام 10
400 اصغر تينايي –  67 1
401       
402 اصغرزاده – عليتهران 67 اعداممجاهد9
403 اصغرزاده – فريدتهران-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
404 اصغرزاده – محمودانزلي28سال618/5/67 رشت اعداممجاهد9-ش30
405 اصغرزاده – وحيد  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
406 اصغرنژاد – اسماعيل34سال شهريور67 لنگرود اعداممجاهد9
407 اصغري پور –  شهريور67 گرگان تيربارانمجاهد9
408 اصغريان – نادربابل- 30سال مرداد67 بابل تيربارانمجاهد9
409 اصفهاني – علياراك- 31سال 15/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
410 اصلاني – مجيدميانه- 28سال 67 ميانه   تيربارانمجاهد9
411 اعتماد الاسلام – مصطفيمشهد- 33سال609/5/67 رشت حلق آويزمجاهد9-ش 3
412 اعتمادزاده – مهرانقزوين-26سال مرداد67 قزوين تيربارانمجاهد9
413 اعتمادي – ليلا (طيبه)31سال 67 مشهد تيربارانمجاهد9
414 اعظمي – عبدالرزاقخنج لارستان- 21سال 16/9/67 عادل آباد تيربارانمجاهد1-9
415 اعظمي – هوشنگگلپايگان- 29سال مهر67 اصفهان تيربارانمجاهد9
416 اعظمي – هوشنگ  آبان 67 تبريز تيربارانمجاهد1-9
417 افتخارجو – حسنتهران- 27سال6067 گوهردشتمجاهدش3
418 افتخاري – محمدرضا30سال مهر67 تهران تيربارانمجاهد1-9
419 افتخاري – مسعودتهران- 23سال 18/5/67 تهران حلق آويزمجاهد9
420 افخم – وهاب  67 1
421 افخمي – عباسيزد- 28سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
422 افرائي – ابوالقاسم حكم‌حبس‌-ابد67شاخه نظامی حزب توده4- ش1،30
423 افرازه – عباسلاهيجان- 27سال 7/5/67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
424 افروزه –  67 1
425 افسري – حميدبابل- 21سال دي67 بابل تيربارانمجاهد1-9
426 افسري-  محمدبابل-27سال مهر67 بابل حلق آويزمجاهد9
427 افشار – (مرد)  آذر67 گوهردشت اعداممجاهد9
428 افشار – (مرد)اصفهان 67 اصفهان اعداممجاهد9
429 افشار – پرويز  5/8/67 تهران تيربارانمجاهد9
430 افشار – فضل اله  مرداد67 مشهد حلق آويزمجاهد9
431 افشارپور – احمد  67 1
432 افشارشندي – رسولاروميه- 27سال مرداد67 اروميه تيربارانمجاهد9
433 افشارلو – احمدرودسر-31سال مهر67 اوين تيربارانمجاهد9
434 افشاري – مهين28سال 67 ملاير تيربارانمجاهد9
435 افشون – زين العابدينگلپايگان- 26سال 67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
436 افشون – عليرضا25سال 67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
437 افضلي – اسماعيلآمل- 28سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
438 افضلي – حميد  67 1
439 افضلي – محمدرضاآمل- 28سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
440 افضلي پور – عليگناباد- 32سال 17/6/67 وكيل آباد اعداممجاهد9
441 افغان – عباسآمل- 27سال 12/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
442 افغاني – محمدشاهرود-30سال 67 اعداممجاهد9
       
443 اقبالي – محمودرشت-25سال639/5/67  رشتمجاهدش 3-30
444 اقبالي نمين – مهران  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
445 اقبالي نمين – نعمت الهتهران- 35سال آبان67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
446 اقوامي – مليحهشاهرود- 26سال دي 67 تهران حلق آويزمجاهد9
447 اقوامي – مهدي  آذر67 تهران اعداممجاهد9
448 اقوامي پناه – محمدرضاتهران- 23سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
449 اقياني – مهري  67 تهران حلق آويزمجاهد9
450 اكبرزاده – محمدعلي  67 1
451 اكبرزاده شكوهي – سياوش  67اكثريت5
452 اكبرزاده يوسفي – محمد حسينتبريز- 60سال 1/6/67 تبريز حلق آويزمجاهد1-9
453 اكبرنژاد – حوريه24سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
454 اكبر مفرح – رقيه  67 1
455 اكبري – ابراهيماروميه- 25سال مرداد67 تبريز تيربارانمجاهد9
456 اكبري – حسنلنگرود- 25سال 67 گيلان  اعداممجاهد9ش204
457 اكبري – رقيه  67 1
458 اكبري – سياوش  67 1
459 اكبري – غلامرضا  67 1
460 اكبري – فيض الهبندرگز- 31سال آذر67 گرگان تيربارانمجاهد1-9
461 اكبري – ليلي  67 1
462 اكبري – محمودمسجد سلیمان 67 ش-ث وک
463 اكبري صفت – ابراهيملاهيجان- 30سال آذر67 گوهردشت  حلق آويزمجاهد9
464 اكبري كردستاني – كسريكرمانشاهبهمن629/6/67 گوهردشت اعدامحزب توده4ش،1،2،8،10
465 اكبري منفرد – رقيهتهران- 30سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
466 اكبري منفرد -عبدالرضاتهران- 23سال 15/5/67 تهران حلق آويزمجاهد9
467 اكبري نامدار – غلامرضاتبريز- 29سال شهريور67 تبريز  حلق آويزمجاهد1-9
468 اكبريان – عبدالصاحببهبهان- 27سال 67 بهبهان تيربارانمجاهد9
469 اكبرياني – حميدتهران-25سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
470 اكرامي – بهروز  67 1
471 اكرامي – رضا  67 1
472 اكرامي – محمودسربندر شاهپور- 18سال 67 ماهشهر تيربارانمجاهد9
473 اكرامي نقش- رضامراغه- 25سال 67 زنجان تيربارانمجاهد9
474 اكرمي – بهروز  شهريور 67 8
475 اكرمي – شهرام  شهريور 67  
476 اكرمي فارسي – (مرد)شهرري- 22سال دي67 تهران تيربارانمجاهد9
477 اكسير – حسيندزفول-28سال آبان67 دزفول تيربارانمجاهد9
478 اكي – حميد  67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
479 الشفيع – مصطفي  67 6
480 الفتي – شاهپورگيلان غرب 5/5/67 اسلام آباد اعداممجاهد9
481 اللهي – محمود  67 1
482 اللهياري- سرتيپ  67 اوين اعداممجاهد9
483 اللهياري- عليرضاكرج-24سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
484 اللهياري – مجيدآبادان- 24سال دي 67 اهواز تيربارانمجاهد9-ش12
485 الماسپور –  67حزب توده4
486 الماسي – حمزه  67اكثريت5
487 الماسي – سيامك  شهريور67 گوهردشت اعداماقلیت1،10ش،7،11،30ش104ج
488 الماسيان – پرويز  67حزب توده4
489 الماسيان – ناصر  شهريور67 اوين اعدام فداییان اقلیت1-ش7-ش11ش214
490 الوري – رضا31سال 14/12/67 اعداممجاهد9
491 الوكي – قاسمتهران-29سال 21/9/67 اوين حلق آويزمجاهد9
492 الهي – پرويز 6567 اعداماكثريت4-5-ش8
493 الهي – محمدعليشيراز- 30سال 15/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
494 الياسي – پرويز  67 1
495 الياسيان – هاشم  تير67 اوينفداييان اقليت6
496 امامي –  اكبر27سال 15/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
497 امامي – سعيدقزوين- 26سال 11/5/67  اوين  تيربارانمجاهد1-9
498 امامي – محمد  آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
499 امامي- مهرداد  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
500 امامي – نصرالهابهر-28سال دي67 زنجان تيربارانمجاهد9
501 امامي – هدايت الهابهر- 25سال مرداد67 زنجان تيربارانمجاهد9
502 امامي –  67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
503 اماني – سعيد  67 1
504 امجد – مجيد  مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
505 امجدي – خسرو  67 1
506 امجدي – عبدالناصركرج- 29سال 9/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
507 امجدي طوسي – خسروآبادان- 29سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
508 امري – حميداراك-29 سال مرداد67 وكيل آباد تيربارانمجاهد9
509 امشاسبند – مهديقم- 29سال مرداد67 قم حلق آويزمجاهد9
510 اميدي –  آذر67 شيراز اعداممجاهد1-9
511 اميدي – محمدرضاانديمشك-26سال مرداد67 اهواز تيربارانمجاهد9
512 اميراكرم – اسماعيلتهران-27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
513 اميربهرامي – محمد22سال 67 اوين  اعداممجاهد9
514 اميري – (مرد)فهليان حسني 67 تيربارانمجاهد9
515 اميري – (مرد)  شهريور67 مشهد تيربارانمجاهد9
516 اميري – پروينكندوله- 27سال مرداد 67گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
517 اميري – جهانبخشكرمانشاه 15/9/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
518 اميري – حميدرضا  مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
519 اميري – عليرضا  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
520 اميري- مرتضيكرمانشاه-26سال مرداد67 گوهر دشت اعداممجاهد9
521 اميري – معصومه  67 1
522 اميري  (اميني)- محسنشاهزند اراك-32 سال شهريور67 اراك تيربارانمجاهد1-9
523 اميريان – كيومرثسنقر-20سال 67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
524 امين – رضاآستانه اشرفيه-18سال آذر67 تهران حلق آويزمجاهد9
525 امين – رضاآستانه اشرفيه- 19سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
526 امين – مسعودآستانه اشرفيه- 16سال آذر67 تهران حلق آويزمجاهد9
527 امين التوليه – سيدشمستهران- 25سال 12/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
528 امين پور – جمشيدكرج-28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
529 امين التوحيد – شمس  67 1
530 اميني – ايوبسپيدان-26سال مرداد67 شيراز حلق آويزمجاهد9
531 اميني -خسروپاوه- 36سال مرداد67 گوهر دشت تيربارانمجاهد9
532 اميني – رضاسنقركليايي-28سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
533 اميني – كامران  شهريور67 تيربارانمجاهد9
534 اميني – محمدرضاهمدان-37سال 67 همدان تيربارانمجاهد9
535 اميني – مسعودسنقركليايي-25سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
536 اميني – معصومهسنقر-25سال آبان67 گوهر دشت تيربارانمجاهد1-9
537 اميني – مهدي  67 1
538 اميني خواه – سيدمهدي21سال 67 اعداممجاهد9
539 اميني خواه – ماشااله  آذر67 بوشهر تيربارانمجاهد9
540 اميني فر – براتعليمسكين آباد 67 اهواز تيربارانمجاهد9
541 اميني نيا- جمشيدتهران- 28سال 5/5/67 اوين تيربارانمجاهد9
542 امينيان – جمشيد  مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
543 امينيان – عليرضا26سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
544 انتصاري تاطافی- فرشيدتهران- 34سال1360-8سال محکومیتمرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9ش – ب –پ ع
545 انتظاري – مينا  67 1
546 انجداني – اميركرمانشاه- 25سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
547 انزليان – ناصر  67 1
548 انسي – صديقهتهران-24سال شهريور 67 تهران حلق آويزمجاهد9-ش ب
549 انصاريآذربايجان مرداد67 قم اعداممجاهد9
550 انصاري – احمد  67اكثريت5
551 انصاري – جابر28سال 7/5/67 حلق آويزمجاهد9
552 انصاري – خليل  67 1
553 انورپور – حسن  67 1
554 انوشه باريكابي – سيدمحمدانديمشك- 29سال 14/5/67 دزفول تيربارانمجاهد9
555 اوركي – نسرينمسجدسليمان- 27سال مهر67 اهواز تيربارانمجاهد9
556 اورنگي – حسينتبريز- 32سال مرداد67 تبريز حلق آويزمجاهد9
557 اورنگي – علي  مرداد67 گوهر  دشت اعداممجاهد9
558 اوسطي – علي اوسطشهريار كرج- 29سال608/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9-ش3
559 اويسي – غلامرضا  67حزب توده4
560 ايثاعي – يار احمد  67 1
561 ايرانپاك – هادي25سال کازرون 67 شيراز حلق آويزمجاهد9ش206
562 ايراني – مجيد  67اكثريت5
563 ايراني – محمدجواد28سال کازرون 67 شيراز حلق آويزمجاهد9ش206
564 ايزدبين (ايزدي) – محمدكرج-24سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
565 ايزدي – بهرام  67 1
566 ايزدي – جواد (حسام)همدان- 19سال 15/7/67 همدان تيربارانمجاهد9
567 ايزدي – عليرضا  مرداد 67 اوين حلق آويزمجاهد9
568 ايزدي – محسنشيراز- 25سال مرداد 67 شيراز تيربارانمجاهد9
569 ايزدي – محمدكرج- 23سال آذر67 اوين تيربارانمجاهد1-9
570 ايزدي – مصطفيهمدان- 22سال 27/5/67 همدان تيربارانمجاهد1-9
571 ايزدي – مهدي25سال مرداد67 همدان تيربارانمجاهد9
572 ایزدی –ابوالفضلمتولد زواره اعدام 67  ش 21
573 ايزدي قصابسرايي- عليقزوين بهمن 67 گوهر دشت تيربارانمجاهد9
574 ايزدي قصابسرايي- عليرضاصومعه سرا-30سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
575 ايگه اي – مصطفيتهران- 30سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد1-9
576 ايل بگي – (مرد)25سال آبان 67 تهران تيربارانمجاهد9
577 ايل بيگي – فريبرز  67 1
578 ايلخاني – ناصر  67 1
579 ايماني – عليتهران- 22سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
580 ايماني خوشخو – مجيدلاهيجان-28سال آبان67 لاهيجان تيربارانمجاهد1-9
581 ايواني – مجيد  شهريور  67 اعدام 10
582 ايوبي – حميد  67 1

   ب

583بابا اوغلو – اصغر  67 1
584    بابا تركالو – ستار  67حزب توده4
585    بابا تركانو –  67 1
586    باباخاني – روزبه  67 1
587    باباخاني – مرتضي  67حزب توده4
588    باباخاني – هوشنگ  67 1
589    باباصحاف – بيوكتهران-27سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
590    باباعلي – جمشيد  67حزب توده4
591    بابانژاد – ستار  67حزب توده4
592    بابايي – بهشتهرشت-25سال آبان67 رشت تيربارانمجاهد9ش30
593    بابايي – تيمور  67حزب توده4
594    بابايي – علي27سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
595    بابايي – علي رضاكرمان- 12سال شهريور67 كرمان تيربارانمجاهد9
596    باجور – آرشتهران- 25سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
597    باختری- مسعودتهران شهریور1367 تهران اویناقلیتشاهد30
598    باجيان – احمدآبادان 67 اراك تيربارانمجاهد9
599    بادفر – بهرام  67 1
600    باراني – حسينگناوه-40سال 67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
601    بازرگان  67 1
602    بازرگان – بيژن  67 1
603    بازرگاني – (زن )  مهر67 كرمانشاه تيربارانمجاهد9
604    بازگونه – حسينلاهيجان-15سال 67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
605    بازيارپور – عباسبرازجان- 47سال آبان67 برازجان تيربارانمجاهد9
606    بازيارپور – محمدبرازجان آبان67 برازجان تيربارانمجاهد9
607    باطني- محمودشلمان‌لنگرود-29سال آذر67 رشت تيربارانمجاهد9
608    باغباندراني – فرهمندتهران مرداد67 تهران تيربارانمجاهد9
609    باغباني – يحييبروجن- 24سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد19
610    باغي – محمدخرم آباد- 25سال 8/5/67 خرم آباد   تيربارانمجاهد8-9
611    بافيان طوسي – محسن  آذر67 مشهد تيربارانمجاهد9
612    باقر آبادي – خانم  67 1
613    باقر آبادي – يحيي  67 1
614    باقرزاده – ابو تراب بهمن61شهريور67حزب توده4-ش10
615    باقرزاده توکلی – بهمن26 ساله تبریز 67زندان گوهر دشتاكثريت5ش201
616    باقري – امير30ساله63 حکم5سال67  اعدام گوهردشتفداییان خلق4ش 109
617    باقري – اميرهوشنگ  67 1
618    باقري – پرويناهواز-19 سال آذر67 اوين حلق آويزمجاهد9- ش5
619    باقري – جوادسنقر-27سال سال67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
620    باقري – جواد28سال آبان67 كرمانشاه تيربارانمجاهد9
621    باقري – زينباهواز- 30سال شهريور67 اهواز  تيربارانمجاهد1-9- ش5
622    باقري – سيروس  آبان 67 تيربارانمجاهد9
623    باقري – عاملخلخال- 23سال 1/7/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
624    باقري – عبدالعظيم  67 1
625    باقري – عبدالعلي  67 1
626    باقري – عليانزلي- 29سال618/5/67 رشتمجاهدش3،10،30،ق
627    باقري- غلامحسينبرازجان-30سال 67 بندرعباس حلق آويزمجاهد9
628    باقري- محمد حسيناصفهان- 32سال 67 قزلحصار تيربارانمجاهد9
629    باقري- محمد علي27سال 67 شيراز حلق آويزمجاهد9
630    باقري- مسعود  67 اعداممجاهد9
631    باقري – مهرداداهواز- 23سال آذر67 اهواز تيربارانمجاهد9
632    باقري تاوا – نزهت  مهر67 رشت تيربارانمجاهد1-9
633    باقري تاهاني – رضاتهران 67 تهران اعداممجاهد9
634    باقري غازياني – عليبندرانزلي- 28سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
635    باقري فرد – باقرده كهنه مهر67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
636    بالايي – طاهرهشتپرطوالش-31سال آبان67 رشت تيربارانمجاهد9
637    بامنيري – عبدالستارآبادان- 25سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد1-9
638    بانكي – تقي  67 1
639    باني چنگالو – احمداروميه- 24سال 12/8/67 اروميه تيربارانمجاهد1-9
640    باور – عليلاهيجان- 25سال شهريور67 رشت تيربارانمجاهد9
641    باور نير – صلاح  67 1
642    باوري – كلال  67 1
643    ببري – ابري  شهريور67 انزلي تيربارانمجاهد9
644    ببري – ايرجآبكنار- 34سال628/5/67 رشت تيربارانمجاهد9- ش3،30
645    ببري – حسنبندر انزلي مرداد67 رشت حلق آويزمجاهد9
646    ببري – سعيدآبكنار-27سال628/5/67 رشتآرمان مستضعفينش3،30
647    ببري – فرزانآبكنار- 28سال668/5/67 رشت تيربارانمجاهد9- ش3،30
648    ببري – فرزانه  67 1
649    ببري – مسعودآبكنار-29سال628/5/67 رشتآرمانش3،30
650    بحركاظمي – نصرتلاهيجان-25سال مرداد67 رشت حلق آويزمجاهد9
651    بحري – حسين27سال 9/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
652    بحريني – اسماعيل  67حزب توده4
653    بحريني – اكرماصفهان- 26سال 67 اصفهان تيربارانمجاهد9
654    بخت آبادي –  67 1
655    بختيار – محراب   67دزفول تيربارانمجاهد9
656    بختياري- عبداله  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
657    بختياري- عثمان  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
658    بختياري- نصراله  مرداد67 ايلام حلق آويزمجاهد9
659    بختياري – نصرت الهايذه 67 ايلام تيربارانمجاهد9
660    بخش جهان – حسينتهران- 39سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
661    بخشايي – محمود  آذر 67 تهران تيربارانمجاهد9
662    بخشايي – محمود  آذر67 كرمان اعداممجاهد9
663    بخشايي – نصرالهگلپايگان- 25سال 12/8/67 اوين حلق آويزمجاهد9
664    بخشنده – حميدتهران- 25سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
665    بخشنده – داوودآمل- 29سال آذر67 اوين حلق آويزمجاهد9
666    بخشي – اسماعيل  67 1
667    بخشي – بخشعليخلخال مرداد67 رشت تيربارانمجاهد9
668    بخشي – حسينتهران- 35سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
669    بخشي – عبدالرحمنهشتپر-25سال619/5/67 رشتمجاهدش3
670    بخشي زاده – (مرد)26سال مهر67 گرگان تيربارانمجاهد9
671    بخشي طاري – حميدرضاتهران- 28سال آبان 67 اوين تيربارانمجاهد9
672    بخشي نظر – مجيدهمدان-36سال شهريور67 همدان تيربارانمجاهد9
673    بخشياوي – جليل28سال آبان67 دزفول تيربارانمجاهد9
674    بدري قره قشلاقي – ناصرسلماس-26سال مهر67 تبريز تيربارانمجاهد9
675    بدري – ناصر  67 1
676    بدري – يعقوب  67 1
677    بدن آراء – حبيب اله  67 تيربارانمجاهد1-9
678    بدوي – ناصر  67 1
679    بديعي –  67 1
680    براتي – فريبرز  67 1
681    براتي باقرآبادي – مجتبيمشهد- 24سال 25/5/67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
682    برادران- احسانكاشان- 28سال شهريور67 كاشان تيربارانمجاهد9
683    برادران گوران – محمد هاديكرمانشاه- 26سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
684    برادران مقدم – علي اصغرقوچان- 26سال آذر67 مشهد حلق آويزمجاهد9
685    براري – رسولزنجان-30سال مرداد67 مشهد تيربارانمجاهد9
686    براري – زهرا (شمسي)زنجان- 40سال آبان67 وكيل آباد تيربارانمجاهد9
687    برازنده – معصومهگچساران-20سال شهريور67 گچساران حلق آويزمجاهد1-9
688    برآورده – حسنبوشهر- 26سال مرداد67 تيربارانمجاهد9
689    برآهويي – حبيب الهزاهدان 67 سيستان بلوچستان اعداممجاهد9
690    بردبار – مهردادفسا-25سال آذر67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
691    برزآبادي فراهاني- مرتضياراك- 26سال آذر67 اراك تيربارانمجاهد9
692    برزگر – ناصرفومن- 27سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
693    برزگر لو-عزیزالله  شهريور67 عادل آباد اعداممجاهد9ش100ج
694    برقك – داريوشبوشهر-26سال 67 بوشهر تيربارانمجاهد9
695    برنجيان – مسعود  67 تيربارانمجاهد1-9
696    برندك – حبيب اله  67 تهران تيربارانمجاهد9
697    برهان –  67 1
698    برهان –  67 1
699    برهاني – سيداحمدقزوين-27سال آبان 67 تهران تيربارانمجاهد9
700    برهاني – سيدمحمد حسينقزوين- 25سال مرداد67 قزوين   تيربارانمجاهد9
701    بزاز حقيقي طلب – طاهر29سال شهريور 67 زنجان تيربارانمجاهد9
702    بزرگ بشر – منوچهر (علي اكبر)تهران- 33سال 21/5/67 گوهردشت  حلق آويزمجاهد9
703    بزرگان فرد (بزرگيان) – غلامرضاتهران- 30سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
704    بستاره – علي  67 1
705    بستاكي – قاسم علي29سال مهر67 اراك تيربارانمجاهد9
706    بستانكي – قاسم  67 1
707    بستگي – قاسم  67 8
708    بشيري – بخشعليخلخال-26سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
709    بقايي – دكتر فريبرز  67 8
710    بكعلي – علي28سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
711    بلبليان – روشنتهران-38سال 25/5/67 گوهردشت  حلق آويزمجاهد1-9
712    بلدي – رئوف  67حزب توده4
713    بناني – عبدالحسين31سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
714    بناوي – احمد  67 1
715    بناوي – مسعود27سال 67 شيراز حلق آويزمجاهد9
716    بندار – حميدتهران- 25سال آبان67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
717    بند شاهي – اسداله  67 1
718    بنده خدا – فرهاداصفهان-25سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
719    بندي  – (مرد)  آبان 67 سمنان تيربارانمجاهد9
720    بني اردلان – علي اصغر  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
721    بني عامريان – افشينسنقر-21سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
722    بني عامريان – رامينسنفر-22سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
723    بني عامريان – رضاسنفركليايي-31سال شهريور67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
724    بني مروتي – محمد  67 ايلام تيربارانمجاهد9
725    بني هاشمي – اسدالهسمنان-25سال 8/5/67 اوين تيربارانمجاهد9
726    بوداغي – نصرت اله27سال آبان67 همدان تيربارانمجاهد9
727    بوربور- خليلگرمسار-25سال آذر67 سمنان تيربارانمجاهد9
728    بوزي – منوچهرميانه- 28سال 18/5/67مجاهد9
729    بوشهري – علي  25/9/67 اوين تيربارانمجاهد9
730    بوييني – عبدالرضا(كامبيز)تهران-26سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
731    بوييني – عليرضا (كامران)تهران- 25سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد1-9
732    بوييني – كيا  67 اعداممجاهد9
733    بوييني – كيمي  67 اعداممجاهد9
734    بوييني – كيومرث22سال آبان67 تهران تيربارانمجاهد1-9
735    بوميان – بهروز  67 1
736    بهادر – اكرم35سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
737    بهادر – سهيلا  67 1
738    بهادري – محبوبهآبادان مرداد67 اصفهان اعداممجاهد9
739    بهادري قشقايي – مرادشيراز-26سال مرداد67 شيراز اعداممجاهد1-9
740    بهادري قشقايي كشكولي- ابراهيمشيراز-32سال 67 شيراز تيربارانمجاهد9
741    بهاري – عليرضا  67 1
742    بها نشين – محمود  67 8
743    بهايي  67 8
744    بهبودي  67 8
745    بهبودي – علي اكبر (سيروس)رشت- 28 سال659/5/67 رشت حلق آويزمجاهد9-ش3
746    بهتاش – احمد  67اكثريت5
747    بهتاش – بهرام  67اكثريت5
748    بهرامي – (مرد)  شهريور67 اوين تيربارانمجاهد1-9
749    بهرامي – زهرا  آبان 67 تهران تيربارانمجاهد9
750    بهرامي – فريدونزنجان-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
751    بهرامي – كورشكرمانشاه-24سال شهريور67 گوهردشت اعداممجاهد9
752    بهرامي – محمدحسين  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
753    بهرامي ايوانكي – فريدون28سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
754    بهرامي فريد – محسنتهران-35سال 9/6/67 رشت تيربارانمجاهد9
755    بهرامي هيدجي – داريوشتهران-24سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
756    بهراميان (بهرامي) – وليملكان تبريز-37سال 18/6/67 تبريز حلق آويزمجاهد9
757    بهرنگي – عبدالهتهران 15/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
758    بهره مند – جعفر26سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
759    بهزاد – مصطفيتهران-22سال مهر 67 اوين تيربارانمجاهد9
760    بهزادپور – اكبر  67اكثريت5
761    بهزادي (مرد)15سال 67 تهران تيربارانمجاهد9
762    بهزادي – حسنهشتپر- 28سال609/5/67 رشت اعداممجاهد9-ش3
763    بهزادي – سيامك  67حزب توده4
764    بهزادي – منوچهر ارديبهشت62شهريور67حزب توده4-ش10
765    بهزادي- نعمت اله  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
766    بهزادي نژاد – مصطفيدزفول- 22سال 11/7/ 67 دزفول   تيربارانمجاهد9
767    بهشتي تبار – حوريهاصفهان- 39سال61مرداد 67 اوين تيربارانمجاهد1-9-ش8
768    بهكيش – علي  شهريور 67 اعداماقليت1-10-ش10
769    بهكيش – محمود  67اكثريت5-ش10
770    بهمن اميني – محمدآبادان-26سال آبان 67 شيراز تيربارانمجاهد9
771    بهمني – حميدآستانه‌اشرفيه-22سال آبان 67 رشت تيربارانمجاهد9
772    بهنام زاده – بهروزتهران-29سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
773    بهنامي – احمد  67 1
774    بهنيا – يعقوب  شهريور67 شيراز تيربارانمجاهد9
775    بي غم – اميرمهرانتهران-25سال 29/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-8-9
776    بي همتا طوسي – محمدمشهد-30سال آبان 67  مشهد   حلق آويزمجاهد9
777    بيابانكي – بهنامگرمسار-24سال شهريور 67 سمنان تيربارانمجاهد9
778    بيابانگرد مهرباني – حبيبزاهدان-24سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
779    بيات – جعفر  67 اويناتحاديه كمونيستها6
780    بيداري – بهرام  67 1
781    بيداريان – بهرامتهران- 29سال شهريور67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
782    بيدختي – حسنسمنان- 30سال 67 اعداممجاهد9
783    بيدختي – حسينتهران- 28سال آذر67 اوين تيربارانمجاهد9
784    بيدگلي – محسن  67حزب توده4
785    بيرانوند – صادقانديمشك-25سال 67 دزفول اعداممجاهد9
786    بيرني – اكبر  67 1
787    بيژن – دكتر  67 1
788    بيژن – زهرا  67 1
789    بيژن زاده – محمد  67 شيراز حلق آويزمجاهد9-ش6
790    بيژن يار – زهرا28سال 20/11/67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
791    بيژني – اكبرقصرشيرين-25سال شهريور67 گوهرشت حلق آويزمجاهد1-9
792    بيژني – شاپور  67حزب توده4
793    بيطرفان – مهديقم- 33سال 25/10/67 قم تيربارانمجاهد9شاهد خوا
794    بيك محمد هزارواره – محمدرضاهزارواره اراك-32سال 8/5/67 اوين حلق آويزمجاهد9
795    بيگ محمدي – حمید رضا  67گوهردشت اقلیت1-ش10،30
796    بيگ محمدي – محمد رضا  67 1
797    بيگ محمدي هزاوه – احمدرضا  5/6/67 10
798    بيگدلو – محمد حسين37سالمهرماه 63 حكم 7 سالاعدام 67فداييان خلق3
799    بيگدلو – ناخدا محسن  67 8
800    بيگدلي – اسماعيل20سال 12 سال حکم67 اعدام گوهردشتفداییان خلق9ش109
801    بيگدلي – محمدعليايزهپاييز 63- حكم 10سالتابستان67فداييان خلقش2
802    بيگلري – اسماعيلبابل- 27سال آبان 67 اوين حلق آويزمجاهد9
803    بيگلري – مهردادلاهيجان-28سال آبان 67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
804    بيگلري  67 8
805    بيگي – صادق  67 اعداممجاهد9
806    بيگي – هاديدليجان- 31سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
807    بيلغوش – ابراهيمرودسر مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
808    بينايي ماسوله اي – سرهنگ خليلماسوله- 36سال62حكم ابدشهريور67حزب توده4- ش1-ش7

پ

810                پاپي – نعمتدورود آبان 67 دورود تيربارانمجاهد9
811                پارسا – محمدبهبهان- 28سال آبان67 بهبهان تيربارانمجاهد1-9
812                پارسي – بابككرمانشاه-22سال 22/11/67 اوين اعداممجاهد9
813                پارسي – كاظمسبزوار-35سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
814                پاسبان – مرتضي  67 1
815                پاشا – محمد  مهر67 اوين تيربارانمجاهد9
816                پاك عقيده – ابراهيمصومعه سرا-26سال 67 اعداممجاهد9
817                پاكباز – مريم (سارا)تهران-23سال60تهرانمهر67 اوين حلق آويزمجاهد9-ش8
818                پاكرخ – حميد  67 1
819                پاك سرشت – فرهاد)محمد)رشت- 30سال639/5/67 رشتمجاهدش3،30
820               کپاكي – عليتهران – 32سال 67 تهران زيرشكنجهمجاهد9
821                پاکدل حسین کیاده_کمال الدین بندرکیا شهر 32 سالهدستگیری1365.06.29حکم 3سال اعدام12آذر67اکثریتش92ج
822                پاشير – حسين  67 8
823                پايدار آراني – ماشاالهآران كاشان-25سال شهريور67 اصفهان تيربارانمجاهد9
824                پايداراني – منصورآران كاشان-31سال 26/5/67 اوين حلق آويزمجاهد9
825                پايمرد – جلال  67 شيراز اعداممجاهد9
826                پذيرا – مجیداراك-32سال 67 تهران تيربارانمجاهد9-ش ب
827                پرتوي – بهرام  67 8
828                پرتوي – جمشيد  67 1
829                پرتوي – رسول  67 1
830                پرتوي – سعيد  67 10
831                پرتوي – محمد علي تهران61مرداد67 گوهردشت حلق آويزسهند1-9- ش8-ش6
832                پرتوي – ناهيد  67 1ش،ب
833                پرنده – بهراممشهد-25سال مرداد67 مشهد حلق آويزمجاهد9
834                پرنده – عليمشهد- 28سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
835                پروره – احمد  20/8/67 نوشهر تيربارانمجاهد9
836                پرويزي – اميرحسينشيراز-48سال 67 شيراز تيربارانمجاهد9
837                پرويزي – اميرحسين  شهريور67 اوين انفجار در زندانمجاهد9
838                پري سوز –  67 1
839                پريش – علي  67 1
840                پژمان – محمدعلي (علي كاكو)شيراز60 دستگیریشهريور  67 اعدام گوهردشتسازمان پيكار6-ش7-ش11ش98ج
841                پژمان فرد (احمدي) – محبوبه34سال شهريور67 اوين انفجار در زندانمجاهد9
842                پسنديره (ماركوهي)- جمشيدكتالم- 29سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
843                پشگه اي – چراغعليكوچصفهان 67 تيربارانمجاهد9
844                پشيمان – مجتبي  67 1
845                پناه برخدا –ميانه-27سال مرداد67 ميانه تيربارانمجاهد9
846                پناه شاهي –  67 1
847                پناه محمد – پيمانكرمان-25سال شهريور67 كرمان تيربارانمجاهد9
848                پناهنده –  67 1
849                پناهي – اشرف  67 1
850                پناهي – خداورديقائمشهر 67 قائمشهر حلق آويزمجاهد9
851                پناهي – سيد محمود  67 1
852                پناهي – شهينكازرون-32سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد1-9-ش6
853                پناهي شبستري – مهرداد30سال بهمن67 اوين تيرباراناقلیت1-9-10
854                پناهي فر –  67 1
855                پناهي قربان نژاد –  67 1
856                پناهي وقار – افشارهمدان-32سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
857                پنتجه شاهي  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
858                پنجه شاهي – اسداله  تيرباران/ شهريور67 1-10
859                پوراحمدي – علي نقي  67اكثريت5
860                پورساحلي – عباستهران-33سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9-1
861                پورالحسيني – پروين  67 1
862                پورالحسيني – ضياءالدينگچساران- 25سال 67 عادل آباد اعداممجاهد1-9
863                پوراني – خالد  67 1
864                پورتنگستاني – مريم  67 1
865                پورتوكلي – رضا  67 1
866                پورايواز – فرزانآستارا-26سال دي67 كرج تيربارانمجاهد9
867                پورحبيب – ابوالفضلتهران- 36سال6267 گوهردشتحزب توده4-ش3
868                پورحشمت – محمدشمال-28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
869                پوردل – حسين  67 1
870                پوررضي – عليقوچان-29سال آبان 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
871                پورصفر آبكناري – صابر  67 1
872                پوررمضان – مجيدشيراز-32سال 15/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
873                پورمحمد جعفري – محمد  67 1
874                پورمحمد جعفري – مسعود  67 6
875                پورمحمدي – محمدرضا  67 6
876                پورمحمدي – احمد رضا  67 1
877                پور روستا – مسعود  مرداد67 حلق آويزمجاهد9
878                پورزحمت – رحيمآذربايجان شرقي-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
879                پورصالحي – عباس  آبان 67 اوين تيربارانمجاهد9
880                پورصفير آبكناري – صابر  67 رشت اعداممجاهد9
881                پورقاضيان اصفهاني – مهديتهران-27سال مرداد 67 اوين حلق آويزمجاهد9
882                پوركشكولي قشقايي – فاطمهآبادان-27سال دي67 شيراز اعداممجاهد9
883                پوركشكولي قشقايي – فرزانهآبادان-26سال 25/9/67 شيراز تيربارانمجاهد9
884                پورمحمد جعفر جلالي – مسعود23سال آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
885                پورمحمد دوست – رضا26سال 67 رشت حلق آويزمجاهد9
886                پورميرزا – آريا26سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
887                پورنصير – صابرآبكنارانزلي-28سال مرداد67 رشت تيربارانمجاهد9ش،30
888                پورنوروز – بهزادايلام-28سال شهريور 67 ديزل آباد شيراز تيربارانمجاهد1-9
889                پورهاشم تبريزي – احمدرودسر- 24سال مهر 67 رشت تيربارانمجاهد9
890                پورهرمزان – محمد 6167 اوينحزب توده1-ش8-ش6
891                پوستينچيقوچان 10/9/67 قوچان تيربارانمجاهد9
892                پولچي- محمود (حامد)تهران-18سال 8/12/67 اوين تيربارانمجاهد9
893                پويي – محمد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
894                پهلوان  نشان- مرتضياصفهان32ساله شهريور67 گوهر دشت تيربارانمجاهد9شاهد خوا
895                پيخوش – جواد29سال 67 اعداممجاهد9
896                پيرنژاد – هوشنگسنندج- 33سال 1/6/67 اروميه تيربارانمجاهد1-9
897                پيروز رام – صفرعلي (فرشاد)همدان-28سال 12/5/67 اوين تيربارانمجاهد1-9
898                پيروز زاده – ناصرتهران- 33سال شهريور67 اهواز تيربارانمجاهد9
899                پيري – محسن  67 1
900                پيشه‌وري(كشمش تپه‌اي)-احمدعليماكو-27سال 67 ماكو زيرشكنجهمجاهد9
901                پيكر – فرشيد  28/7/67 تهران اعداممجاهد9

             

ت

908                تاج ديني – حميد  67اكثريت5
909                تاج گردان – محمودنيشابور-23سال مرداد67 كرمان حلق آويزمجاهد1-9
910                تاج ميري –  67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
911                تاجيك (هاشم خاني)- مرتضي (مجتبي)ورامين- 26سال 13/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9-ش2
912                تاراني – مسعودكرج- 24سال مهر67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
913                تالاني – كريمفرزند محمد امين 36سال- نقده شهريور67 اعدامحزب دمكرات1- 7
914                تام – جعفرقصرشيرين-31سال شهريور67 كرمانشاه تيربارانمجاهد9
915                تايكندي – عليتهران-25سال مهر67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
916                تبريزي – عليتبريز مرداد67 تهران اعداممجاهد9
917                تجدد – جعفرتهران-24سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
918                تحصيلي – حميدتهران- 30سال60مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9-ش3
919                تحصيلي – فاطمه (ناهيد)تهران-26سال 14/5/67 اوين حلق آويزمجاهد9
920                تدبر – جعفر  67 1
921                تدين – عدل اله  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
922                تراب زاده – محسن  67 تيربارانمجاهد1-9
923                ترابي -احمداراك-29سال مرداد67 تبريز تيربارانمجاهد1-9
924                ترابي -اسماعيل  شهريور67 اروميه اعداممجاهد1-9
925                ترابي – حبيبشاهرود-30سال دي67 تهران تيربارانمجاهد9
926                ترابي- رضااصفهان- 24سال 67 اصفهان تيربارانمجاهد9
927                ترابي – عبدالوهابشاهرود-32 سال دي67 شاهرود تيربارانمجاهد9
928                ترابي نويد – محمد جوادهمد ان-30سال 20/9/67 همدان تيربارانمجاهد9
929                تراهني نيا – حسينتهران-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
930                ترشيزي – رضاتهران-32سال دي 67 اوين تيربارانمجاهد9
931                ترك پور (زن)اصفهان-22سال 13/5/67 اصفهانمجاهد9
932                تركمن نژاد تبريزي – بيژنرشت- 31سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
933                تركيه كوهان ستاني – اكبراصفهان 10/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
934                تركيه كوهان ستاني – علياصفهان-20سال 67 اصفهان تيربارانمجاهد9
935                تركيان – (زن)25سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
936                تركيان – اكبرسده اصفهان-28سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
937                تركيان – مهدي24سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
938                تريان – ابراهيم24سال شهريور 67 اوين تيربارانمجاهد9
939                تشرفي – احمدسمنان 67 ساري تيربارانمجاهد9
940                تشرفي – حسن  آبان67 سمنان تيربارانمجاهد9
941                تشرفي – محمدسمنان-27سال 67 سمنان تيربارانمجاهد9
942                تشيد – عليرضا 61شهريور67راه كارگر2-ش7-ش8
943                تصگري – سيروس  شهريور67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
944                تعاوني رنجي – امير38سال 6/5/67 تهران تيربارانمجاهد1-9
945                تفرشي – محمد حسينكاشان دي 67 اوين حلق آويزمجاهد9
946                تفقدي – عليمشهد-25سال مرداد67 مشهد حلق آويزمجاهد9
947                تقوي – عباس  شهريور67 تبريز تيربارانمجاهد1-9
948                تقوي – موسيگچساران-25سال آبان67 عادل آباد اعداممجاهد9
949                تقوي – موسيگچساران-25سال شهريور67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
950                تقي زاده –5 67 1
951                تقي زاده –عضو 67 1
952                تقي زاده –يك 67 1
953                تقي زاده –خانواده 67 1
954                تقي زاده –هستند 67 1
955                تقي زاده – ابراهيمتبريز-25سال شهريور67 تبريز اعداممجاهد9
956                تقي زاده – پرويزرشت- 24سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
957                تقي زاده – مجتبيتهران مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
958                تقي نژاد – سياوشلاهيجان-27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
959                تمدن فر – داووداردبيل-31سال 67 تهران حلق آويزمجاهد9
960                تمدن فر – كاظمرضاييه- 26سال 13/9/67 رضاييه اعداممجاهد9
961                تمدن نهاد – محمد باقررشت-32سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
962                تميزكار – عليتبريز-29سال 67 تبريز اعداممجاهد9
963                توانا – اسداله  67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
964                توانا – عباس  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
965                توانمند – عباس  67 1
966                توانا ييان فرد – مريمتهران- 32سال 31/5/67 اوين تيربارانمجاهد1-9-ش6
967                توبري –  67 اوين اعداممجاهد9
968                توبيان – كورش  67 1
969                توتونچي – خليلزنجان-29سال 67 زنجان تيربارانمجاهد9
970                توتونچي – معصومه  28/7/67 همدان حلق آويزمجاهد9
971                توتونچيان – محمد عليهمدان-36سال 20/5/67  اوين حلق آويزمجاهد1-9
972                توحيدي – پرويز  67 عادل آباد اعداممجاهد9
973                توحيدي – محمد علي  67 1
974                توسلي – فرهاد  67 1
975                توسلي – مرادتهران-26سال 67 تهران حلق آويزمجاهد9
976                توسليان – خانم  67 1
977                توسليان – محمدرضاتهران-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
978                توشه زي –  67 1
979                توكل – ابراهيمخرم آباد-30سال608/5/67 خرم آباد تيربارانمجاهد1-9-ش10
980                توكلي  شهريور67 تيرباران 10
981                توكلي – حميد  67 مشهد اعداممجاهد9
982                توكلي – رجبقائمشهر-25سال آبان 67 قائمشهرتيربارانمجاهد9
983                توكلي – شاپوربندر ماهشهر-25سال آذر67 اوين تيربارانمجاهد9
984                توكلي – محمد25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
985                توكلي (مستمند) – مريم  آبان67 كرج تيربارانمجاهد9
986                توللي – نصرالهمتولد شیراز مرداد67 شيراز تيربارانمجاهد9ش206
987                توليت – مسعودقائن مرداد67 بيرجند اعداممجاهد9
988                تهران تاش – هما  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
989                تهرانچي –  67 1
990                تهران كعبي – جابرآبادان-28سال 67 اهواز تيربارانمجاهد1-9-ش12
991                تهراني – محمدشاهرود-25سال شهريور67 شاهرود تيربارانمجاهد9
992                تهرانيان –  67 1
993                تهمينه – ستوده  67 1
994                تهوري – ليلا (مريم)تهران- 18سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
995                تيري – محسن  67 تهران اعداممجاهد9
996                تيموري – مجيدتهران- 29سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
997                تيموري – محسن  67 1
998                تيموريان – سيدقاسموردآورد-22سال مرداد67 اعداممجاهد9
999                تينايي – اصغر  67 6
902                تاب – عليقزوين-35سال مرداد67 قزوين حلق آويزمجاهد9
903                تاباني – حسين (بهرام)29سال اسفند67 اوين تيربارانمجاهد9
904                تاباني (بابايي) – بهنام (مصطفي)تهران-24سال 9/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
905                تابش – حسنلاهيجان-26سال مرداد67 رشت حلق آويزمجاهد9
906                تاج اكبري – منيژهتهران- 29سال اسفند 67 اوين تيربارانمجاهد9
907                تاج دوني – جمشيد  67 8

 ث

1000             ثابت افزار – رضا  67 1
1001             ثابت افزار – مسعود  67 1
1002             ثابت رفتار – رضاتهران-27سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1003             ثابت رفتار – مسعودتهران- 30سال 8/5/67 اوين تيربارانمجاهد9
1004             ثابتي –  67 1
1005             ثابتيان –  67 1
1006             ثابتيان – شاهين  67 1
1007             ثامني – عليسنقركليايي- 27سال 67 كرمانشاه اعداممجاهد9
1008             ثامني – علي  67 گوهردشت اعداممجاهد9
1009             ثاني – حميد  67 1
1010             ثاني – فريد  67 1
1011             تقليني – احمد  67اكثريت 
1012             ثقليني – علي رضا  شهريور67 بروجرد تيربارانمجاهد9
1013             ثقليني – غلامبروجرد-27سال 67 خرم آباد اعداممجاهد9
1014             ثنائي – حسين  67 1
1015             ثنا بخش – اسماعيل (ايرج)تهران- 34سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
1016             ثنابخش – عباستهران-27سال 67 تهران اعداممجاهد9
1017             ثوابي – حسام الدينتهران- 26سال 21/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد1-9

 

ج

1017             جابلي – ناهيد  67 1
1018             جاماسبي – عبدالمحمودبروجرد-30سال 67 بروجرد حلق آويزمجاهد9
1019             جامع انوري – رضامشهد-29سال 12/11/67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
1020             جامع كلخوران – فهيمه28سال 67 تهران حلق آويزمجاهد9-ش9
1021             جامع دار – امير (سيروس)آبادان-33سال 67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
1022             جامعي – علي رضالاهيجان-29سال 7/5/67 رشت حلق آويزمجاهد9
1023             جاني – عبدالرسول28سال 24/8/67 اوين تيربارانمجاهد9
1024             جاويد پور – باقر  67 1
1025             جاويد فر –  دكتر جعفر  67حزب توده4
1026             جاويد فر – سيف اله  67 1
1027             جاويد يار – علي  1/8/67 كرمانشاه تيربارانمجاهد9
1028             جاويد يار – مسعودخرم آباد-24سال شهريور67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
1029             جبارپور – جليل  67 8
1030             جبارزاده – رسول  67راه كارگر2
1031             جباري – (خانم)  مهرماه67 كرمانشاه تيربارانمجاهد9
1032             جباري – جلال  شهريور67 تهران تيربارانهواداراقلیت9  ش106
1033             جباری -بهنام  اعدام شهریور 67 ش،د
1034             جباري – جليل  67اكثريت5 ش- ب-
1035             جباري – جليل  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1036             جباري – جميله  67 1
1037             جباري – عليرضاقزوين-37سال مهر 67 قزوين اعداممجاهد9
1038             جباري – كريم  67 1
1039             جباري – مهندس  67 8
1040             جباريان – (خانم)  آبان 67 اوين تيربارانمجاهد1-9
1041             جبرييلي – ارفعبيجار-25سال آبان 67 تهران تيربارانمجاهد9
1042             جبرييلي – محمد سعيدبيجار- 30سال مرداد 67  تهران حلق آويزمجاهد9
1043             جبرائيليان –  67 1
1044             جبرائيليان –  67 1
1045             جبلي –  67 1
1046             جبلي – مولاقائمشهر-27سال مرداد 67 قائمشهر تيربارانمجاهد1-9
1047             جدولي – حسن  67 1
1048             جديد الاسلام – ابوبكر  67 1
1049             جديدي – زهرا19 مرداد67 اصفهان اعداممجاهد9
1050             جديديان – عليرضامشهد-27سال 25/5/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1051             جره – فرهادشيراز-22سال 3/6/67 اوين تيربارانمجاهد9
1052             جره كلانتري – خليلزنجان-25سال 67 زنجان تيربارانمجاهد9
1053             جزع سركرده – حجت الهتهران-20سال 67 اوين اعداممجاهد9
1054             جزني  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
1055             جستان – روبرت  شهريور 67 تهران تيربارانمجاهد9
1056             جعفرزادگان – نادر  67 عادل آباد اعداممجاهد9
1057             جعفرزاده – ايرجتهران-25سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1058             جعفرزاده – حسنخوي 67 خوي تيربارانمجاهد9
1059             جعفرزاده – داوود  67 اوين تيربارانمجاهد9
1060             جعفرزاده – مرتضيخوي 67 خوي تيربارانمجاهد9
1061             جعفرزاده مرندي – محمودخوي-34سال 7/5/67 اروميه تيربارانمجاهد1-9
1062             جعفري – علی اكبرلنگرود- 23سال619/5/67 رشتمجاهدش3ش204
1063             جعفري – بهنامتهران-34سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
1064             جعفري – داوود26سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1065             جعفري – سيدمحمد رضاسبزوار-26سال دي 67 كرمانشاه تيربارانمجاهد9
1066             جعفري – محرمعليرشت-26سال آبان 67 رشت تيربارانمجاهد9
1067             جعفري افشار – ظفرزنجان-27سال 22/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1068             جعفري گراشي – عزيزشيراز-29سال 67 شيراز تيربارانمجاهد9
1069             جعفريان – آقا محمدسمنان 67 سمنان تيربارانمجاهد9
1070             جلال آبادي فراهاني – هاديتهران-26سال 67 تهران تيربارانمجاهد9
1071             جلالوند – همت  67 1
1072             جلالي – حسن يا حسين  67حزب توده4
1073             جلالي – حسين  67 8
1074             جلالي – خيرالهتهران-29سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1075             جلالي – كريم27سال آذر67 تهران تيربارانمجاهد1-9
1076             جلالي – محمدشاهرود-26سال آذر67 اوين اعداممجاهد9
1077             جلالي – ميتراكرمانشاه-29سال شهريور67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1078             جلالي خواه- علي28سال 6/5/67 اوين حلق آويزمجاهد9
1079             جلالي سفري – فرهادلاهيجان-25سال بهمن67 رشت حلق آويزمجاهد9
1080             جلالي فر – محمدرضا  67 1
1081             جلاليان – عليرضاهمدان-25سال آبان 67 همدان تيربارانمجاهد9
1082             جلاليان – مهديقزوين-31سال اسفند 67 اوين تيربارانمجاهد9
1083             جلاليان – هاديقزوين-27سال اسفند 67 اوين تيربارانمجاهد9
1084             جلاليان – ولي  67 1
1085             جلاير – علي  67 1
1086             جلغازي – شهينقزوين-28سال مهر67 اوين حلق آويزمجاهد9
1087             جلوندي – عليتبريز-21سال6567 اوين اعدامراه كارگرش13
1088             جلوه دار- اسماعيل  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1089             جليل زاده – جهانگيرخوي- 27سال مرداد67 اروميه تيربارانمجاهد9
1090             جليلي – بهمنلاهيجان-26سال 7/5/67 رشت حلق آويزمجاهد9
1091             جليلي – جعفرلاهيجان-32سال 67 تهران تيربارانمجاهد9
1092             جليلي – عليهمدان 27/5/67 همدان اعداممجاهد9
1093             جليلي – ناهيدتبريز-32سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
1094             جمالي – محسنشاهرود-24سال شهريور67 شاهرود اعداممجاهد9
1095             جمشيدي – (پدر فرامرز)تهران 67 تهران تيربارانمجاهد9
1096             جمشيدي – (خانم)تهران 1/9/67 اوين اعداممجاهد9
1097             جمشيدي – پروانهتهران 1/9/67  اوين اعداممجاهد9
1098             جمشيدي – فرامرزتهران-24سال 22/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
1099             جمشيدي – مسعودتهران-26سال 13/5/67 اوين حلق آويزمجاهد9
1100             جميلي – اسماعيل  67حزب توده4
1101             جنابزاده – محمد تقيصومعه سرا-32سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1102             جنت رستمي – محمد رضاتنكابن-32سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1103             جنتي – (مرد)تهران- 25سال مهر 67 اوين تيربارانمجاهد9
1104             جنگزاده – محمدخوي-35سال شهريور67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1105             جنگا لو – احمداروميه-26سال مرداد67 اروميه تيربارانمجاهد9
1106             جوان – قدرت اله  شهريور 67 اوينسهند6-ش7
1107             جوان – محمد  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
1108             جوان شجاع – قاسمتهران-31سال 15/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
1109             جوان شجاع مفر د – غلامحسن30سال دي 67 اوين تيربارانمجاهد9
1110             جواني – اكبر  67 1
1111             جودت – حسين  67حزب توده4
1112             جودكي – فرهادپلدختر- 30سال آبان67 خرم آباد تيربارانمجاهد9
1113             جهان – مجتبي  67 بهشهر تيربارانمجاهد9
1114             جهان آرا – حسنآبادان- 27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1115             جهان بيگلري – كاميار  67راه كارگ2
1116             جهانبخش – ابراهيمبهبهان-31سال 67 بهبهان اعداممجاهد1-9
1117             جهانبخش – امير  آبان 67 تهران تيربارانمجاهد9
1118             جهانبخش – بتول  67 1
1119             جهانبخش – بزرگ  67 1
1120             جهانبخش – جهانگير  67حزب توده4
1121             جهانبخش – حسين  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1122             جهانديده – مدنيفرزند تسليم–سلماس آذر 67 اعدامحزب دمكرات6- 7
1123             جهانديده – منير  67 1
1124             جهانگيري – احمد23سال شهريور67 بندرعباس تيربارانمجاهد9
1125             جهانگيري – جعفر29سال شهريور67 عادل آباد تيربارانچپ- گروه الله قلی1،10ش ج،برا
1126             جهانگيري – منصور  67 6

چ

1127             چاروسه – مسعودآبادان- 28سال 67 اهواز تيربارانمجاهد9
1128             چاكي – شعبان32سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
1129             چاوشيني – ابراهيمگورگه كور اشنويه فرزند قادر 67 اعدامحزب دمكرات7
1130             چاووشي – ابراهيم  67حزب توده4
1131             چراغي – رحمانكوچصفهان-22سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
1132             چراغي – كريم  67 تيربارانمجاهد9
1133             چراغي – محمد رضاخرم آباد-28سال 67 تيربارانمجاهد9
1134             چرتابي – صمد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1135             چرغازي –  67 1
1136             چمن سرا  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1137             چمني – بهزاد (علي)رشت-27سال مهر67 رشت تيربارانمجاهد9
1138             چناري – امير  آذر 67 تهران تيربارانمجاهد9
1139             چنگيزي – فريباشيراز-29سال دي 67 شيراز تيربارانمجاهد1-9
1140             چوبدار – ابراهيماردبيل-28سال6067 گوهردشت حلق آويزمجاهد8 -9- ش3
1141             چوبيان – كورشتهران آذر67 اوين تيربارانمجاهد1-9
1142             چهارده چريك – غلام شاهگچساران- 22سال شهريور67 گچساران تيربارانمجاهد1-9
1143             چهارروستا –شيراز 28/11/67 شيراز اعداممجاهد9
1144             چهارمحالي – تورج30سال 67 شيراز حلق آويزمجاهد9
1145             چهرازي- بيژن 6167 اوين اعدامكوملهش8
1146             چهره آزاد – ابوالفضل  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1147             چهري – ذبيح الههرسين-26سال شهريور 67 گوهردشت تيربارانمجاهد9

ح

1148             حائري – پروين29سال شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9ش،ک
1149             حاتمي – اسداله  67 1
1150             حاتمي – امير  67 1
1151             حاتمي – رحيم  67 1
1152             حاتمي – محمد  67 1
1153             حاتمي – هدايت اله  67حزب توده4
1154             حاتمي كيا – اميرحسين27سال 1/6/67 تهران حلق آويزمجاهد9
1155             حاتمي كيا – اميرعليتهران-30سال 67 تهران تيربارانمجاهد9
1156             حاتميان – بهرام26سال 5/12/67 اعداممجاهد9
1157             حاتميان – محسنانديمشك-23سال 67 خوزستان اعداممجاهد9
1158             حاج آقايي – ابوالقاسمابهر-33سال 18/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
1159             حاج آقايي – بهروزابهر-24سال مرداد67 زنجان تيربارانمجاهد9
1160             حاج اكبري – سهيلا  شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
1161             حاج صمدي – عليرضااردبيل- 32سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
1162             حاج عبدالعظيم نراقي – محمد36سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1163             حاج عسگري – ناصر  67 1
1164             حاج علي – محبوبه26سال آبان 67 اوين تيربارانمجاهد1-9ش،ک
1165             حاج محسن – حسين29سال61 حکم15 سالاعدام تابستان 67راه كارگر2-ش1ش98ج
1166             حاج محسن – امير حسين  67 8
1167             حاج محمدي – حبيب  67 1
1168             حاج محمدي – زهره25سال شهريور67 تهران تيربارانمجاهد1-9
1169             حاج محمدي – عليرضا  67 1
1170             حاجي ملكي – اسحاق  67حزب توده4
1171             حاج ميراسماعيلي- زهره25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1172             حاج ميرزايي – فرهاد  67 1
1173             حاجي – عليشهريار- 32سال6018/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9-ش3
1174             حاجي زاده – ليلا (صديقه)  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
1175             حاجي زاده – مسعودشيراز-20سال مرداد67 شيراز تيربارانمجاهد9
1176             حاجي پور –  67 1
1177             حاجي صالحي – علي اصغرلاهيجان-27سال دي 67 رشت تيربارانمجاهد9
1178             حاجي عسگري – ناصرزنجان -23سال دي 67 اوين حلق آويزمجاهد9
1179             حاجي محمدي – مظاهر  67 1
1180             حاجي نجات – ليلاتهران-26سال آبان 67 تهران تيربارانمجاهد9
1181             حاجي نژاد – عليخوي- 28سال 10/9/67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
1182             حاجيان (حاجي نژاد) – ليلا25سال آبان 67 تهران حلق آويزمجاهد9-ش6
1183             حاجيان – نيلاتهران- 23سال6067 تهران اعداممجاهد9-ش8
1184             حاجيان گله دار اصل – فاطمهآبادان- 29سال 67 اهواز تيربارانمجاهد9-ش5
1185             حاجيانپور –  67 1
1186             حاجيان نژاد – مهدي  67حزب توده4
1187             حاجياني – حميدشيراز 67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
1188             حافظي نيا – محمد علي25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1189             حالتي – امير  67 1-6
1190             حامد حيدر دوست – نادرتهران-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1191             حامدي – گلي24سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1192             حبيب اخباري – فردوساصفهان- 26سال مرداد67 اصفهان تيربارانمجاهد9
1193             حبيب راد مرد (حبيب پور) – (مرد)  شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
1194             حبيبي – ابراهيمتهران- 31سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1195             حبيبي – جابرمرند – 26سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
1196             حبيبي – حسن  67 1
1197             حبيبي – منصور  67 6
1198             حبيبي – نادر  67 1-8
1199             حبيبي فولاد كوهي – نادر  67اكثريت5
1200             حجازي – سيدرضابابلسر-22سال 20/6/67 بابل تيربارانمجاهد1-9
1201             حجازي – محمد رضاتهران-28سال 10/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
1202             حجازي – محمود  67 تيرباران 1-9
1203             حجري بجستاني – عباس  67حزب توده4
1204             حجتی- عباس    شاهد ب 
1205             حداديان –  67 1
1206             حدادي مقدم – محمد سعيد  67راهكارگر2
1207             حديدي – محمد تقياصفهان- 24سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
1208             حريري – احمد17سال مهر67 اوين تيربارانمجاهد6-9
1209             حريري – جعفرزنجان-28سال 5/9/67 اوين حلق آويزمجاهد6-9
1210             حريري – خليلزنجان- 21سال 67 زنجان تيربارانمجاهد9
1211             حريري – عباس  آبان67 كرج تيربارانمجاهد6-9
1212             حريري – محسنرشت-25سال آبان 67 رشت تيربارانمجاهد1-9
1213             حريري – مسعود28سال مهر67 تهران حلق آويزمجاهد6-9
1214             حريري – مسعود  آذر67 مشهد حلق آويزمجاهد6-9
1215             حريري – مقصود  مهر 67 رشت تيربارانمجاهد9
1216             حريري – محمود  67 1
1217             حريري – منصوررشت-33سال آبان67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
1218             حريري – نادر  67 1
1219             حريري – يعقوبزنجان مرداد67 زنجان تيربارانمجاهد9
1220             حريريان – مسعودتهران-34سال آذر67 اوين حلق آويزمجاهد9
1221             حسام – سهيلارشت- 25سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
1222             حسامي – سيف الهاهواز-29سال مرداد67 اهواز تيربارانمجاهد6-9
1223             حسامي – محمدعليبيرجند 67 بيرجند اعداممجاهد9
1224             حسن آبادي – مهديمشهد-30سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1225             حسن پور – حسناروميه- 26سال 67 اروميه تيربارانمجاهد1-9
1226             حسن پور – غلامرضارشت- 25سال6067 گوهردشتمجاهدش3
1227             حسن پور – لطيفتهران-25سال 19/7/67 تهران تيربارانمجاهد9
1228             حسن پور شيرازي – ابراهيم  67حزب توده4
1229             حسن پور كما – غلام رضاكسما رشت-25سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1230             حسنخاني – محمد  67 1-6
1231             حسن خاني كارگر – محمد  67 8
1232             حسن زاده – عليلنگرود شهريور67مجاهد10ش204
1233             حسن زاده – فريدونلنگرود-23ساله آبان67 مراغه تيربارانمجاهد9ش204
1234             حسن زاده – قاسملنگرود-27سال دي 67 لنگرود تيربارانمجاهد9ش204
1235             حسن زاده – مهياررشت-28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1236             حسن وند –  67 مسجد سليمان تيربارانمجاهد9
1237             حسني – حسنروستاي گواران- 35سال 67 تهران اعداممجاهد9
1238             حسني – داودسمنان 67 اوين اعداممجاهد1-9
1239             حسني – سيد احمدتهران-30سال 67 تهران حلق آويزمجاهد9
1240             حسني – سيد حسنتهران مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1241             حسني – مجتبي  67 8
1242             حسني – محمد32سال آبان67 اوين حلق آويزمجاهد6-1-9
1243             حسني – محمد تقيشاهرود شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
1244             حسني – يعقوبقم راونج- 28سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
1245             حسني (يك كلام) محمودتهران-28سال 8/5/67 اوين تيربارانمجاهد9
1246             حسني پاك – مهدي  67حزب توده4
1247             حسني زاده- حميدرضا  آذر67 تهران تيربارانمجاهد9
1248             حسين پور – (پدر)آستانه‌اشرفيه-61‌سال دي 67 رشت اعداممجاهد9
1249             حسين پور – (مرد)  دي 67 گناوه تيربارانمجاهد9
1250             حسين پور – امير  67 1
1251             حسين پور – رحيمرودسر 67 تهران حلق آويزراه كارگر1-ش8
1252             حسين پور – رضالاهيجان-29سال 67 رشتمجاهد9
1253             حسين پور – شادي  67 1
1254             حسين پور – شاهپور  67 1
1255             حسين پور – عيسيآستانه‌اشرفيه-17سال 1/10/67 رشت اعداممجاهد9
1256             حسين پور – غلام  آذر 67 بوشهر تيربارانمجاهد9
1257             حسين پور – موسيآستانه‌اشرفيه-19سال مرداد 67 رشت اعداممجاهد9
1258             حسين پور – نازلي  67 1
1259             حسين پور رودسري – رحيم  67زندان رشت به دارآویخته شدراه كارگر2- ش،30
1260             حسينخاني – داوودتهران-25سال 15/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
1261             حسينخاني – محمد  67 6-1-8
1262             حسين خاني – محمد علي  67حزب توده4
1263             حسين خواه – هوشنگ35سال شهريور67 اوين اعداممجاهد9
1264             حسين زاده – رحيم  67حزب توده1-4
1265             حسين زاده – منوچهربهبهان-27سال آبان 67 بهبهان تيربارانمجاهد1-9
1266             حسين زاده ارباني – سوسن (سوزان)رشت-25سال شهريور67 رشت تيربارانمجاهد9
1267             حسين زندي – مهردادتهران-25سال مرداد67 حلق آويزمجاهد9
1268             حسين نژاد – محسن  67حزب توده4
1269             حسين نژاد – محمد  67 1
1270             حسيني – اسماعيلتهران- 30سال 8/5/67 اوين تيربارانمجاهد9
1271             حسيني – اكبر21سال آذر 67 تهران تيربارانمجاهد9
1272             حسيني – اميرحسينتهران- 25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
1273             حسيني – بهزاد  67 1
1274             حسيني – پرويزگچساران-30سال شهريور67 گچساران تيربارانمجاهد1-9-10
1275             حسيني – جمال  67 1
1276             حسيني – حبيب الهشهر ري- 26سال اوين حلق آويزمجاهد9
1277             حسيني – حسن  آذر 67 بوشهر تيربارانمجاهد9
1278             حسيني – حسن  67اكثريت5
1279             حسيني – حميد  67 1
1280             حسيني – رضا25سال آذر67 اوين تيربارانمجاهد9
1281             حسيني – سعيد  67 1
1282             حسيني – سيد احمدشيراز-30سالدستگیری1361 حکم11سال67 شيراز حلق آويزمجاهد9ش94ج
1283             حسيني- سيد اكبرگله‌دار‌ لارستان- 31 سال 67 اعداممجاهد9
1284             حسيني – سيد باقر  67 1
1285             حسيني – سيدحبيبگنبدكاووس-26سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1286             حسيني – سيدحسنآمل-28سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
1287             حسيني – سيد سعيدنطنز- 24سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
1288             حسيني – سيد نصرالهسنقركليايي- 24سال آذر 67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
1289             حسيني – عبداله  شهريور67 تيرباران 10
1290             حسيني – عترتجهرم-42سال شهريور67 شيراز تيربارانمجاهد9
1291             حسيني – عليرضا  18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1292             حسيني – غلامحسين  67 اوين تيربارانمجاهد9
1293             حسيني – لي  لی السادات31سال شهريور67 تهران حلق آويز  اوینمجاهد9-1ش،ک
1294             حسيني – محمدتقي  67 1
1295             حسيني – محمد حسينبرازجان-27سال بهمن67 بوشهر اعداممجاهد9
1296             حسيني – محمود  67 1
1297             حسيني ايرج – حجت الهاسفراين- 30سال 67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
1298             حسيني برزي – سيد سعيدبرز كاشان-24سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
1299             حسيني رجبي – محمد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1300             حسيني زاده – مهرانملاير-26سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1301             حسيني نژاد – محسن  67 1
1302             حسينيان – علي نقي  67 1
1303             حصان – سهيلارشت- 25سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
1304             حضرتي – حسينسبزوار-30سال آذر67 اوين حلق آويزمجاهد9
1305             حق اميني – حميد  67 1
1306             حق باليني – بيژن  67 1
1307             حق بيان – غلام  67 1
1308             حق بيان – غلامرضا  67 1
1309             حق شناس – غلام عباسفسا 29 سال شهريور67 شيراز تيربارانمجاهد1-9
1310             حق وردي ممقاني – عليممقان تبريز-28سال 12/5/67 اوين تيربارانمجاهد9
1311             حقاني – حسينلاهيجان- 23سال609/5/67 رشت تيربارانمجاهد9-ش3،30
1312             حقاني – عليبابل-24 سال 67 بابل تيربارانمجاهد9
1313             حقدوست – محبوبآستارا مرداد67 رشت اعداممجاهد9
1314             حقي – مهديتبريز-18سال 67 تبريز تيربارانمجاهد9
1315             حقي منيع – حميدتبريز- 23سال آبان67 تبريز حلق آويزمجاهد1-8-9
1316             حقيقت – حسن  67 تيربارانمجاهد1-9
1317             حقيقت خواه – يحييلاهيجان مرداد67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
1318             حقيقت گو – محمد حسينتهران-30سال 12/5/67 تهران تيربارانمجاهد1-9
1319             حقيقتيان رودسري – عبدالعلي  67 1
1320             حقيقي – اكبر  67 1
1321             حقيقي – سعيد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1322             حقيقي – شاهين23سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
1323             حقيقي – عقيلقائمشهر- 30سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1324             حقيقي – منظرتهران 67 اوين اعداممجاهد1-9
1325             حقيقي فرد – محمد  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
1326             حقيقيان – مجيداصفهان- 26سال 67 اصفهان تيربارانمجاهد9
1327             حقيقيان رودسري – زهرارودسر آبان67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
1328             حقيقيان رودسري – علينقيرودسر-29سال 67 رودسر تيربارانمجاهد9
1329             حكمت –  67 1
1330             حكيم – ابوالحسن  67 1
1331             حكيمي – سيروس  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
1332             حكيمي – شهريارتهران- 27 سال 27/8/67 اوين تيربارانمجاهد9
1333             حكيمي – ناصر  67 1
1334             حكيمي ريزي بندي –  67 1
1335             حكيمي نژاد – احمد  67 1
1336             حلالي – خيراله  67 تهران اعداممجاهد9
1337             حلواييبهبهان مرداد67 بهبهان اعداممجاهد9
1338             حليمي اصل – ناصر  67اكثريت5
1339             حليمي نژاد – احمد  67 1
1340             حمامي – محمدقوچان-30سال مرداد67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
1341             حمزه اي – فاطمهتهران- 25سال شهريور67 تهران حلق آويزمجاهد9شاهدخوا
1342             حمزه لوئيان – محمداراك-23سال 1/7/67 اراك تيربارانمجاهد1-9
1343             حميدي – زهرا23سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
1344             حميدي – سهيلاتهران-23سال مهر67 اوين حلق آويزمجاهد9
1345             حميدي – فرشتهتهران-24سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
1346             حميديان – علي نقي  67 1-8
1347             حنايي – محسن  شهريور67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
1348             حنايي – محمد رضامشهد مرداد67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1349             حنيف –  12/8/67 اروميه تيربارانمجاهد9
1350             حنيف زاده – فريدوندزفول- 21سال 67 دزفول تيربارانمجاهد9
1351             حنيفه پورزيبا – داريوشتهران- 26سال 22/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1352             حنيفي (حنيف) – رقيهتهران- 30سال شهريور67 تهران حلق آويزمجاهد9
1353             حوائجي – ناهيد  67اكثريت5
1354             حياتي – طيبه 6067 اوينمجاهدش8
1355             حياتي -عوضبندر ماهشهر-25سال مرداد67 بندر ماهشهر تيربارانمجاهد1-9
1356             حيدرپور – جاويد  67 1
1357             حيدر زاده – احمد  67 8
1358             حيدرنژاد – احمد  67 1
1359             حيدرنژاد – كريم  67 1
1360             حيدرنيا فتح آباد – سعيدتبريز- 17سال شهريور67 تبريز حلق آويزمجاهد9
1361             حيدري – (مرد)مشهد آبان67 مشهد حلق آويزمجاهد1-9
1362             حيدري – (مرد)مشهد آبان67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1363             حيدري – اكبر34سال 67 اوين اعداممجاهد9
1364             حيدري – حميد 63حكم15 سال 67 اعدامسازمان پيكار6-ش7،8 ،11
1365             حيدري – داود 605/6/67 اوين اعدامسازمان پيكار1-ش7-ش11 
1366             حیدری-محمود30ساله13616/6/67 گوهردشت اعدامسازمان پیکارش،ز 
1367             حيدري – زهرهقم-24سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
1368             حيدري – سيدعليتهران- 27سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
1369             حيدري – سيدمحمد  67 اعداممجاهد9
1370             حيدري – شهريار  67 1
1371             حيدري – شهينانديمشك-25سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد1-9
1372             حيدري – شيريندماوند- 29سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد1-9
1373             حيدري – فرح30سال 67 تهران اعداممجاهد9
1374             حيدري – فرخ  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
1375             حيدري – ظفر  67 1
1376             حيدري – عبدالعظيم  67 8
1377             حيدري – محمدهمدان 67 همدان اعداممجاهد9
1378             حيدري – محمد رضاگچساران-25سال شهريور67 شيراز تيربارانمجاهد9
1379             حيدري – محمد مهديپاوه -25سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1380             حيدري – مرتضي  67 1
1381             حيدري – مهدي  67 1
1382             حيدري – مهري  67 1
1383             حيدري زاده – جسومهايلام-27سال 18/5/67 ايلام تيربارانمجاهد9
1384             حيدري زاده مطلق – احمد  67حزب توده6-4
1385             حيدري شهي – سيدمحمدگچساران-25سال مرداد67 اصفهان اعداممجاهد9
1386             حيدريه – حسينكربلا-27سال 8/7/67 مشهدتيربارانمجاهد9
1387             حيدريه – محمدكربلا-23سال 8/7/67 مشهدحلق آويزمجاهد9

خ

1389 خاتمي – علي  67 1
1390 خاتمي – محمد  67حزب توده4
1391 خاتمي – محمد حسن35سال 25/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1392 خاتوني – سيد خالد  67 1
1393 خاتوني – علي  67 1
1394 خادمي – حسين  مهر67 كرمان تيربارانمجاهد9
1395 خادمي – علي اكبرگچساران-19سال آذر67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
1396 خاجه انوری_غلامرضا  32ساله دانشجوی مشهددستگیری1360تابستان67وکیل آباد مشهد ش92ج
1397 خادمي – مجيدگلپايگان-21سال 15/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
1398 خاركن – حسن  67 1
1399 خاشع – محمد علي  67 1
1400 خاشع – محمد تقي  67اكثريت5-8
1401 خاك باريك – اكبررودسر 67 رشت تيربارانمجاهد9
1402 خاك باريك – حسينقاسم آباد- 39سال628/5/67 رشتمجاهدش3
1403 خاكسار – عباسقصرشيرين-27سال مهر67 گوهردشت تيربارانمجاهد1-6-9
1404 خالدي – عمر  67 1-6
1405 خالق پرست – شاپورلاهيجان-27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1406 خالقي – محسن  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
1407 خالقي – مصطفيمشهد-40سال 17/6/67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
1408 خالقي زاده – محمد حسنهمدان- 31سال 25/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1409 خاموشي – احمد  67 1
1410 خاموشي – اسد  67 1
1411 خاموشي – اسعد  67 1
1412 خاموشي – عثمان  67 1
1413 خان – تقي  67اكثريت5
1414 خانباباپور – حسين  67حزب توده4
1415 خانبابا پور – حسين  67اكثريت5
1416 خانباباپور – محسن  67 6
1417 خانبابا پور – محمد  67 1
1418 خانبابائي – حسين  67 1
1419 خانبان – مريم (ملاحت)قزوين 67 اوين اعداممجاهد1-9
1420 خانبانها – نرگس  67 هشتپراعداممجاهد9
1421 خانجاني – نسرينسنگسر مهر67 سمنان تيربارانمجاهد9
1422 خانمحمدي – خيدانسرپل ذهاب-55 سال مرداد67 كرند حلق آويزمجاهد9
1423 خانمحمدي – محمد حنيفكرمانشاه-26سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
1424 خانمحمدي – يحييتهران- 29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
1425 خانوار – حسن  67 1
1426 خاني – عباس  67 1
1427 خاني – فرهادكرمانشاه- 24سال 67 گوهردشت اعداممجاهد9
1428 خاوران – منصور  67اكثريت5
1429 خاورپور – حميد  67 تيرباران 1-9
1430 خاورپور – عليبابل- 26سال مرداد 67 ساري تيربارانمجاهد1-9
1431 خبازكار – زهرا  67 رشت اعداممجاهد9ش،30
1432 خدابخش – ايرج28سال دي 67 اوين حلق آويزمجاهد9
1433 خدابخش – يزدان31سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1434 خدابخشي – سهرابنفت شهر-26سال 67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
1435 خدابخشي – سهرابمهران-30سال 67 كرمانشاه تيربارانمجاهد9
1436 خدابخشي – تراب  67 1
1437 خدابنده – قاسمقزوين-28سال مهر67 قزوين تيربارانمجاهد9
1438 خداپرست- حسينلنگرود-36سال مرداد67 رشت تيربارانمجاهد9ش،30
1439 خداجو – محمدلاهيجان-27سال شهريور67 اوين اعداممجاهد9
1440 خدادادپور- مسيح اله26سال 67 عادل آباد حلق آويزمجاهد9
1441 خدامي- مجيدزرقان فارس35ساله 7/10/67 عادل آباد تيربارانمجاهد9-ش پ ع206
1442 خدامی- کاظمزرقان فارس  شهریور 67 اعدام عادل آبادمجاهد9-ش ب206
1443 خراد- مرتضيشيراز- 29سال مرداد67 عادل آباد اعداممجاهد9
1444 خرازي – جمشيد  67 1
1445 خرازي – مصطفي  67 8
1446 خرازي اصفهاني – فرهاداصفهان- 25سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
1447 خراساني – مرضيهبهبهان-29سال 1/9/67 شيراز تيربارانمجاهد9
1448 خردمندي – زكيه (مهناز)شيراز-28سال آذر67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
1449 خردوزي – جمشيد  67 1
1450 خرسندي – سعيد25سال مرداد67 كرمانشاه تيربارانمجاهد9
1451 خرقي – محمود24سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1452 خرم – حسينرامسر 67 قزلحصار اعداممجاهد9
1453 خرمنگاه – سعيد  67 1
1454 خزائلي – حسين40سال6267حزب توده4-ش1
1455 خزائي – خشايار  67 1
1456 خزاعي – محمدصادقتربت حيدريه-23سال مرداد67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
1457 خزايي (خزاعي) – محمودبوشهر- 28سال 67 بوشهر تيربارانمجاهد9
1458 خزري – اصغر  67 اعداممجاهد9
1459 خزعلي – محسنتهران-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1460 خسرو آبادي -طاهره  67 سبزوار اعداممجاهد1-9
1461 خسرو آبادي -طيبهسبزوار-25سال مرداد67 تهران تيربارانمجاهد9
1462 خسرو آبادي – عباسسبزوار 13/8/67 تهران تيربارانمجاهد1-9
1463 خسرو آبادي – مسعودسبزوار-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد6-9
1464 خسرو آبادي – منصورتهران-24سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
1465 خسرواني – مهدي28سال آبان 67 بوشهر اعداممجاهد9
1466 خسرواني  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
1467 خسرو گرجي – حميددماوند آذر67 اوين تيربارانمجاهد9
1468 خسرو گرجي – محمودتهران-29سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
1469 خسرو نژاد – خسرورودبار- 28سال 67 رشت تيربارانمجاهد6-9
1470 خسروي – (خانم)كرج دي 67 اوين تيربارانمجاهد9
1471 خسروي – اميرحسيناسد آباد- 40سال 67 كرج تيربارانمجاهد9
1472 خسروي – پرويز  67 1-10
1473 خسروي – جعفررشت-32سال60مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9-ش3
1474 خسروي – خسرو  67 1
1475 خسروي – زهرا (رويا)  آذر 67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1476 خسروي – مهرداد  67 تيربارانمجاهد1-9
1477 خسروي راد – اميرتهران- 25سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
1478 خسي – (مرد)  10/9/67 اوين تيربارانمجاهد9
1479 خشك بيجاري – زين العابدين  67 اوين تيربارانمجاهد9
1480 خشنودي – وحيدسنقر-22سال 67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1481 خضر صفايي منش – نادردماوند-24سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1482 خضرائي – غلامرضا  67راه كارگر2
1483 خضرائي – مهدي  67 1
1484 خضري – سيداصغرتهران- 26سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
1485 خضري – سيد حميدتهران- 22سال شهريور67 تهران حلق آويزمجاهد9
1486 خضري – مصطفي  شهريور67 گوهردشت تيربارانمجاهد1-9
1487 خطايي –  67 1
1488 خطيب – ابوالحسناصفهان 67حزب توده4
1489 خطيب – اكبراصفهان 67حزب توده4
1490 خطيب زاده – حسن  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1491 خطيبي – (مادر)  آبان 67 اوين تيربارانمجاهد9
1492 خطيبي – احمد  67حزب توده4
1493 خطيبي – حسينعلي  15/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1494 خطيبي – علي اصغر  67حزب توده4
1495 خطيبي – دكتر علي اكبر  67 6- 8
1496 خلج – عليقزوين- 28سال شهريور67 قزوين تيربارانمجاهد1-9
1497 خلخالي شانديز – محمدتهران – 28سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1498 خلدي – نصرت  آبان 67 تهران تيربارانمجاهد9
1499 خلقت بخش – كاظم  67 1
1500 خلقي – ناصر  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
1501 خلوت زاده  – (مرد)شيراز-20سال 67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
1502 خليقي – شهريار  67 8
1503 خليل پور گرگري – نورالهگرگرجلفا- 28سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1504 خليل زاده – داوودنقده-29سال 1/6/67 اروميه تيربارانمجاهد9
1505 خليلي – ابراهيم32سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1506 خليلي – اسماعيل30سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1507 خليلي – پرويزكرج- 30سال60مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9-ش3
1508 خليلي – شهريار  67 1
1509 خليليان – علينقي  67 1
1510 خمامي – مسعود  67 1-6
1511 خمسه – پري  67اوينمجاهدش8
1512 خندان – فريدون  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1513 خوئي – عفت 6067 اوينمجاهدش 8 ،ک
1514 خوئيني –  67 1
1515 خواجوي – حميد  67اكثريت5
1516 خواجه پيري – حميد  67 1
1517 خواجه گيري – حميد  67اكثريت5-8
1518 خواجه نوري – رضايزد-28سال آبان67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1519 خواجيان – خشايار(فرامرز)  67اكثريت5ش107
1520 خوانساري – حسن  67 1
1521 خوانساري زاده – سيدحسنتهران- 29سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1522 خور- حسين27سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
1523 خورشيدفر – احمد  67 1
1524 خورشيدوش – عباسهمدان- 24سال مرداد67 همدان تيربارانمجاهد9
1525 خوش ارسنجان – فريده  67 1
1526 خوش اسلام – كريم  67 1
1527 خوش افكار-خليلاردبيل- 25سال آبان 67 اردبيل تيربارانمجاهد9
1528 خوش افكار-كريماردبيل-30سال 15/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1529 خوش خواه- عباسشيراز-31سال 3/7/67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
1530 خوش سليقه – مليحهبندر انزلي-30سال 10/5/67 رشت تيربارانمجاهد1-9 ش،30
1531 خوش قشلاق – كريم  67 1
1532 خوش گفتار- حسين  شهريور 67 تهران تيربارانمجاهد9
1533 خوش گفتار – مجيد28سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1534 خوشابي – كاظم33ساله خرمشهر6367 گوهردشت اعدامفداییان خلق5-ش2ش109
1535 خوشبويي- سعيدهجهرم-20سال آبان67 شيراز تيربارانمجاهد9
1536 خوشبويي- سوسنجهرم- 22سال آبان67 شيراز تيربارانمجاهد9
1537 خوشبويي- سياوش18سال آبان67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
1538 خوشحال -باقر25سال 67 تهران اعداممجاهد9
1539 خوشخو – يوسفكوچصفهان-28سال بهمن67 رشت تيربارانمجاهد9
1540 خوشدل – كاظم  67راه كارگر1-ش2
1541 خوشرو – مسعودتهران-23سال مرداد67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1542 خوشفام – علي19سال آبان67 رودسر تيربارانمجاهد9
1543 خوشنويس – علي  شهريور67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد1-9
1544 خوشنويس(رحيلي خراساني)-سيمين  67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1545 خويي – حسنخوي 67 خوي تيربارانمجاهد9
1546 خويي – زكيخوي 67 خوي تيربارانمجاهد9
1547 خويي – زهراخوي 67 خوي تيربارانمجاهد9
1548 خير – شهريار  67 1
1549 خيراني (خيراتي) – بهرام27سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
1550 خيرخواه- فتح الهسمنان-28سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1551 خيرخواه- يحييآستانه‌اشرفيه-28سال مرداد67 رشت حلق آويزمجاهد9
1552 خيري نژاد – خيرالهتهران مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9

 د

15521دائمي – محمد تقي  67 1
1553 دائي – (خانم)  67 1
1554 دادخواه – رسول  67 عادل آباد اعداممجاهد9
1555 دادخوي – فرج اله  67 1
1556 دادستان – زريرودسر-21سال شهريور67 رشت تيربارانمجاهد9
1557 دادسرشت – سعيدهمدان-30سال 20/5/67 همدان تيربارانمجاهد9
1558 دادگر – اميركرمان-30سال شهريور67 اوين انفجار در زندانمجاهد9
1559 دادگر – فرزاد  67حزب توده4
1560 دادگر – مجيد  28/7/67 اعداممجاهد9
1561 دادگر- معصومه  28/7/67 اعداممجاهد9
1562 دادمرزي – فرج اله  67حزب توده8-4
1563 دادور – بهرام  67حزب توده4
1564 دارابي – حميدتهران-26سال 17/9/67 اوين تيربارانمجاهد8-9 
1565 دادامیری فرد-کتایونمتولد رشت 67 رشت  حلق آویزچپشاهد 30
1566 دارابي – حميد رضاتهران-28سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد1-9
1567 دارابي- رضابروجرد مهر67 بروجرد اعداممجاهد9
1568 دارابي- محسنبروجرد 1/7/67 بروجرد اعداممجاهد9
1569 دارابي – مسعودبروجرد-25سال آبان67 بروجرد تيربارانمجاهد1-9
1570 دارابي- منصوربروجرد 1/7/67 بروجرد اعداممجاهد9
1571 دارابي- منصورهبروجرد-24سال شهريور67 بروجرد زيرشكنجهمجاهد9
1572 دارآفرين – اردكانلاهيجان-24سال61مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9-ش3
1573 دارآفرين – اردلان (بهمن)لاهيجان-22سال61مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9-ش3
1574 داريانس – آرامانيسانزلي-34سال628/5/67 رشتفدايي خلق اقلیتش3 ، 30
1575 داريك بندي – اسداله  67 1
1576 دالمن – حسنتهران-24سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1577 دالوند – حسنتهران-26سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1578 دامغانيان- حسنسمنان-26سال شهريور67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1579 دامغانيان – رضا  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1580 دانايي – رسولفرزند كريم-نقده – 22سال 2/6/67- اعدامحزب دمكرات7
1581 دانايي – محمد ابراهيمسمنان- 28سال 1/8/67 سمنان حلق آويزمجاهد1-9
1582 دانش – احمد (دكتر دانش)  تابستان67حزب توده1-ش8
1583 دانش – بهرام  67 اوين اعدامحزب توده4-ش10
1584 دانش آبكناري – خسروآبكنار- 28 سال609/5/67 رشت تيربارانمجاهد9-ش3 ،30
1585 دانش شريعت پناهي – احمد  67حزب توده4
1586 دانشپور – علي  67اكثريت5
1587 دانشور  (كاشاني) – محمد رضا30سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1588 دانيال – سيد    1
1589 دانيالي- سعيد21سال آبان 67 اوين تيربارانمجاهد9
1590 دانيالي – سهيلتهران-23سال آبان 67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1591 داود زاده –  مهر 67 رشت تيربارانمجاهد9
1592 داوران – منصور  67اكثريت1
1593 داوري- غلامرضازنجان-29سال شهريور67 زنجان تيربارانمجاهد9
1594 داوري – غلامعلي  67حزب توده4
1595 داوري- محمد تقيتهران- 25سال شهريور67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1596 داوودپور – محسنماكو-24سال شهريور67 اروميه اعداممجاهد9
1597 داوودي – جلال  67 تهران اعداممجاهد1-9
1598 داوودي – حسينبابل-26سال 7/5/67 بابل تيربارانمجاهد1-9
1599 داوودي – رضاورامين- 27سال 67 تهران حلق آويزمجاهد9
1600 داووري – طاهره29سال 67 تهران اعداممجاهد9
1601 داودي – غلام  67حزب توده4
1602 داوودي –  محمد ابراهيمبابل- 32سال مرداد67  بابل حلق آويزمجاهد9
1603 داوودي – محمد تقيتهران- 25سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
1604 دايجاني – محسن  67حزب توده4
1605 دبيري – علي رضا  67 8
1606 درخشاني نيا – مهري23سال آبان 67 تهران حلق آويزمجاهد9
1607 درخواه – عبدالرسول  67 شيراز اعداممجاهد9
1608 درستكار – سيرنگرشت-30سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1609 درگنبادي – اسداله  67 8
1610 درود – محمد26سال آبان67 قزلحصار تيربارانمجاهد9
1611 درودي – عبدالهتهران-24سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1612 درودي – علي  67 اعداممجاهد9
1613 دروديان – …  67 6
1614 دروديان – حسن  67 1
1615 دروديان – حسين  67 تيربارانمجاهد1-9
1616 دروديان – حمدعليتهران-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1617 دروديان – مصطفي27سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1618 دروي اشكيكي – رشيدرشت-30سال 67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1619 درويش – عبدالرحمنهشتپر-30سال6067 گوهردشتمجاهدش3
1620 درويش كهن – سرور (سهيلا)  67 خودكشي زير جيره شلاقاكثريت5-ش8،6،ک
1621 درويش مخلص آبادي – نصرت الهمازندرانحكم 15سال67حزب توده4-ش2
1622 درويش نوري – محمدكرج-28سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1623 درويش وند – محمدمسجدسليمان- 29 سال 67 مسجد سليمان تيربارانمجاهد9
1624 درويشي – عبدالرحمنطوالش رشت 20/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1625 دري – بهروز  67 1
1626 دري – محمد  67 1
1627 درياباري- محمد دستگیری1364تابستان 67اویناكثريت5ش96ج
1628 درياباري  67 اوين اعداممجاهد9
1629 درياباري – مهديفسا-18سال 67 شيراز تيربارانمجاهد9
1630 درياسري – رهبر  67 1
1631 دزفولي – رامين21سال 15/7/67 اوين تيربارانمجاهد9
1632 دزياني – محمد حسنشاهرود-26سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
1633 دستگير – مهرداد  67حزب توده4
1634 دست آموز – نعمت  67 1
1635 دستيان – اكبربابل-27سال آبان67 آمل اعداممجاهد9
1636 دشت آرا – حسن (حسن شرق) 6567 اعداماكثريت5-ش8
1637 دشتبان – حيدر  67 عادل آباد اعداممجاهد9
1638 دشتي – فريباآبادان-25سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد1-9-ش8
1639 دكنما- آفاقشيراز-30سال 1/8/67 اوين حلق آويزمجاهد9
1640 دكنما- مجيدشيراز-26سال مرداد67 شيراز اعداممجاهد9
1641 دل زنده – ايرج  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1642 دلال زاده – رضا  67 8
1643 دلال زاده جهانگير – منصور  67 1
1644 دلاور – رضا  شهريور67 گنبدكاووس اعداممجاهد1-9
1645 دلاوري – غلام رضا  آبان67 سمنان تيربارانمجاهد9
1646 دلجوي ثابت – محمدرضالاهيجان-24سال6213/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9-ش3
1647 دلخوش – محمدرضالاهيجان-24سال 67 تيربارانمجاهد9
1648 دلسوزي – اكبر24سال 25/5/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1649 دلفي – سكينهآبادان-26سال 28/6/67 اهواز تيربارانمجاهد9
1650 دلكش – فرامرزتهران-25سال مهر67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1651 دلكش – فرهادكرج- 25سال 67 كانون كرج حلق آويزمجاهد1-9
1652 دليجاني – محسن  67 6-8
1653 دليري – مريمرشت آبان 67 رشت تيربارانمجاهد9
1654 دليري – مسعودتهران-27سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1655 دليلي – پرويزآستانه‌اشرفيه-17سال 67 رشت حلق آويزمجاهد9
1656 دليلي – حميدآستانه‌اشرفيه-26سال دي 67 رشت تيربارانمجاهد9
1657 دليلي – رضا  67 8
1658 دليلي – عليرضا  67حزب توده4-10
1659 دليلي – ليلي  67 6-8
1660 دليلي – محمد رضا  67حزب توده4
1661 دمخوري – مصطفي  67 1
1662 دنكوب – حسنگرگان 67 گرگان تيربارانمجاهد9
1663 دنيوي – غلامرسولزاهدان-35سال 14/5/67 زاهدان تيربارانمجاهد9
1664 دواچي – جمشيدتهران مرداد67 اوين حلق  آويزمجاهد9
1665 دورانديش – محمودعليزاهدان-29سال 26/5/67 اوين حلق آويزمجاهد9
1666 دوست محمدي – حميدسمنان-33سال آبان67 تهران حلق آويزمجاهد1-9
1667 دوست محمدي – خليل  67 1
1668 دولت آبادي – (خانم)  آبان67 سبزوار تيربارانمجاهد9
1669 دولت آبادي – احمد  67 اعداممجاهد9
1670 دولت آبادي – محمودسبزوار-31سال آبان67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
1671 دولتشاهي –  آبان67 تيربارانمجاهد9
1672 دولتي – عليرضا  تيرباران شهريور67  
1673 دولتي – محمدكرمانشاه 10/5/67 كرمانشاه تيربارانمجاهد9
1674 دولتي توده – رمضانعليگرگان-32سال 1/6/67مجاهد9
1675 دولتي توده – قنبرگرگان-30سال آذر67 گرگان تيربارانمجاهد9
1676 دهپناه – امان اله26سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1677 دهخوارقاني (ده خاقاني)- سهيلا  67 تيربارانمجاهد9
1678 دهدار – پرويز  مرداد67 شيراز اعداممجاهد9
1679 دهقان – اكبر  67 1
1680 دهقان – حسينبرازجان-30سال مرداد67 حلق آويزمجاهد9
1681 دهقانزاده –  محموداهواز-24سال مهر67 اهواز تيربارانمجاهد9
1682 دهقاني – مسعودماكو-31سال 12/7/67 اروميه تيربارانمجاهد9
1683 دهقاني- يداله23سال 25/5/67 رشت تيربارانمجاهد9
1684 دهقاني (دهقان) – علي اكبر29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1685 دهنادي – احمدتهران-31سال آذر67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
1686 دياري – مهديفسا-24سال 8/7/67 شيراز تير بارانمجاهد1-9
1687 ديانت – فتح اله 6567 اوين اعداماكثريت5-ش2
1688 ديانت – قاسمتهران-28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1689 ديانت – محمد حسن حسن  67اكثريت5ش204
1690 ديانك شوري –منصور  67اكثريت5ش204
1691 ديبايي – رضارشت-22سال 19/8/67 رشت تيربارانمجاهد9
1692 ديده بان – رسول  67 1
1693 ديكوندي – اسداله  67 1
1694 ديلمان – رسول  67 1
1695 ديناروند – رحيم  مهر67 دزفول تيربارانمجاهد9
1696 دينخواه – حميدخوي تابستان67 خويراه كارگر2-ش8
1697 دينخواه – محمد  67 1
1698 ديواني – مجيد  67 1
1699 ديوه خان – رسول  67 1

ذ

1700 ذاكري – داوودفسا 8/10/67 عادل آباد تيربارانمجاهد1-9
1701 ذاكري – ربابه  مرداد67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
1702 ذاكري – محمد33سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1703 ذكايي – رضاتهران-30سال آبان67 اوين حلق آويزمجاهد9
1704 ذكي – بهزاد  67 1
1705 ذوالفقاري – احمدسلماس- 35سال آبان67 اروميه تيربارانمجاهد9
1706 ذوالفقاري – اكبرسنگسرطالب آباد 30سال آبان 67 سمنان تيربارانمجاهد9-ش پ ع
1707 ذوالفقاري – پرويزشهركرد-30سال آبان 67 شهركردحلق آويزمجاهد1-9
1708 ذوالفقاري – حجتسنگسر طالب آباد- 25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9-ش پع
1709 ذوالفقاري – منوچهرمسجدسليمان- 25 سال مرداد67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
1710 ذوالقدر – اسماعيل  67حزب توده4
1711 ذوالقدر – اعظمشيراز-25سال 67 شيراز تيربارانمجاهد9
1712 ذوالقدر – پروينشيراز-24سال 67 شيراز تيربارانمجاهد9

ر

1713 رئوف بشري دوست – احمدآستارا- 24سال 67 تهران حلق آويزمجاهد9
1714 رئيسي – زهره  67 1
1715 رئيسي- سعيدتهران- 30سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
1716 رئيسي – سعيدبروجرد 67 اعداممجاهد9
1717 رئيسي – عباسدشتستانحكمش تمام شده بود9/6/67 گوهردشت اعدامسازمان پيكار6-ش7 ،10،11
1718 رئيسي – محمودشهررود 67 1
1719 رائي – محمد  67 1
1720 راجي – محمد  67 1
1721 راحتي – علي اصغرتهران-34سال 17/8/67 خوي حلق آويزمجاهد9
1722 رادمنش – هما33سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
1723 رادمنش (رادمنشيان)- علي  اصغركرمانشاه-25سال شهريور67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
1724 رازبان – فريدهتهران-30سال 28/5/67 تهران حلق آويزمجاهد9ش،22
1725 رازقي – محمد  67 1
1726 رازي – رجب عليفومن- 19سال مرداد67 تبريز حلق آويزمجاهد9
1727 رازي – شهريار  شهريور67 – تيرباران 1-10
1728 راستگو – مهرداد  67 تيربارانمجاهد9
1729 راستاك – سيامك  67اكثريت5
1730 راسخ – حسين  67حزب توده4
1731 راسخ – معين  67 1
1732 راسخي – شاهرخ28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1733 راشد مرندي- احمد38سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1734 راضي – شهريار  67 1
1735 راكي پور – عبدالرضامسجدسليمان- 35سال 67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
1736 راكي (شجاعي)- حميدمسجدسليمان- 21سال شهريور67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
1737 رامش – (خانم)  67 1
1738 رامش – محمدعليبابلسر-25سال مرداد67 ساري حلق آويزمجاهد1-9
1739 راميني –  67 گوهردشت اعداممجاهد9
1740 راوندي – امير  دي 67 تهران تيربارانمجاهد9
1741 راوندي – تيمورشمال-40سال62 حكم20سال67حزب توده4-ش1،10،30
1742 راوندي – سيمين   67 1
1743 راوي – مصطفي  67 1
1744 راه شبديز – محمدمهديتهران-24سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
1745 راهساز – شهروزتبريز- 25سال 67 تبريز تيربارانمجاهد9
1746 راهنما – محمدتقيتبريز33سال 18/6/67 تبريز اعداممجاهد9
1747 راهنماييان – تقي30سال 67 تبريز تيربارانمجاهد9
1748 راهي – مصطفيتهران24ساله اعدام مردادماه67 اوینمجاهد9ش220ش103ج
1749 راهي – منصورتهران- 25سال 20/5/67 تهران تيربارانمجاهد9
1750 رباطي -(زن)  67 تيربارانمجاهد9
1751 ربكائي – احمد  67 1
1752 ربيبي – ناصربروجرد-30سال آبان67 همدان تيربارانمجاهد9
1753 ربيع نژاد – يدالهلاهيجان-25سال دي 67 رشت تيربارانمجاهد9
1754 ربيعي –  آذر67 تهران تيربارانمجاهد9
1755 ربيعي – طغان  67 1
1756 ربيعي – طغيان  67 1
1757 ربيعي – عباس30سال مرداد67 قزوين تيربارانمجاهد1-9
1758 ربيعي – ناصرهمدان 27/5/67 همدان تيربارانمجاهد9
1759 ربيعي زاده – ابراهيم  67 اوين تيربارانمجاهد9
1760 رجافر – محمد  67 8
1761 رجايي – احمدبروجرد-32سال آبان 67 خرم آباد تيربارانمجاهد9
1762 رجايي – عليرضاتهران- 30سال آبان 67 اوين تيربارانمجاهد9
1763 رجايي – قاسم (بهروز)رشت-31سال609/5/67 رشت حلق آويزمجاهد9-ش3،30
1764 رجايي – محمد  67 8
1765 رجايي پور- فاطمهآستارا- 26سال آبان 67 اوين تيربارانمجاهد9
1766 رجايي شايان – خسرو  67 1
1767 رجايي فرد –  محمد علي  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1768 رجالي فر – محمد رضا  67حزب توده4-ش2
1769 رجالي مند – محمد  67حزب توده4
1770 رجب پور  شهريور 67 تيرباران 1-10
1771 رجب زاده – محسن  شهريور67 تيرباران 1-10
1772 رجبي – ابراهيم  67 1-6
1773 رجبي –  حسينهمدان-28سال مرداد67 همدان تيربارانمجاهد9
1774 رجبي – حميد  آبان67 سمنان تيربارانمجاهد9
1775 رجبي – شهلا  67 1-6
1776 رجبي- محمد ابراهيم58سال آبان67 گرگان تيربارانمجاهد9
1777 رجبي – محمد حسين  مرداد 67 اعداممجاهد9
1778 رجبي – صلاح  67 1
1779 رجبي – نسرينايلام-26سال 18/5/67 ايلام تيربارانمجاهد9
1780 رجلي (رحماني)- رحيم (عيسيمراغه-30سال شهريور 67 اوين حلق آويزمجاهد9
1781 رجوي – صلاح  67 1
1782 رجوي – منيرهمشهد-38سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد1-9ش6،ک
1783 رحمان زاده – ناصر38سال مرداد 67 اوين حلق آويزمجاهد9
1784 رحماني- اسماعيلآغاجاري-23 سال آبان67 زاهدان تيربارانمجاهد9
1785 رحماني- حسنشاهرود-27سال 67 تهران تيربارانمجاهد9
1786 رحماني- ستار (عزيز)قزوين-24سال 67 قزوين اعداممجاهد9
1787 رحماني – فريدونسامان-30سال 67 شهركرد  تيربارانمجاهد9
1788 رحماني- مهديرشت مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1789 رحماني- ناصرتهران- 28سال 67 تهران  حلق آويزمجاهد9
1790 رحمانيان- محسن24سال آبان67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
1791 رحمانيان –  67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
1792 رحمتي – (خانم)  67 ايلام حلق آويزمجاهد9
1793 رحمتي- عبدالرحمن27سال آذر67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
1794 رحمتي- مرضيه26سال 18/5/67 ايلام حلق آويزمجاهد9
1795 رحمتيان – حسين  67 1
1796 رحمتيان – (مرد)  آبان67 اراك تيربارانمجاهد1-9
1797 رحيلي خراساني – مهديمشهد-32سال 67 مشهد تيربارانمجاهد9
1798 رحيم زادگان – خسرو37سالآذر61بدون حکمشهريور 67 اعدام گوهردشتفداییان خلق5  ش109
1799 رحيم زاده – عليرضااصفهان 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
1800 رحيم زاده – مجتبي  مهر67 اصفهان تيربارانمجاهد9
1801 رحيم زاده – مجيد  شهريور67 تيرباران 10
1802 رحيم زاده – محمد  شهريور 67 گوهردشت تيربارانسهند1-6-10-ش7
1803 رحيم نژاد – طهمورثگرگان-40سال 3/8/67 گرگان تيربارانمجاهد9
1804 رحيم شمس – رفعت  67 1
1805 رحيمي – (پدر)قزوين-53سال آبان67 گرگان تيربارانمجاهد9
1806 رحيمي – (مرد)  10/8/67 عادل آباد اعداممجاهد9
1807 رحيمي- (مرد)  8/5/67 فسا تيربارانمجاهد9
1808 رحيمي – احمدسلماس-37سال شهريور67 اروميه تيربارانمجاهد1-9
1809 رحيمي – پريتهران- 26سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
1810 رحيمي – خيرالهاردبيل-19سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
1811 رحيمي- سهيلاكرمانشاه-28سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9-ش6
1812 رحيمي – عسگر  67 8
1813 رحيمي – كيوان26سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
1814 رحيمي – محمد  67 1
1815 رحيمي – منصور  67 1
1816 رحيمي- مهدي  67 تيربارانمجاهد9
1817 رحيمي – مهري 6067 گوهردشتمجاهدش8
1818 رحيمي- ميتراكرمانشاه مرداد67 كرمانشاه تيربارانمجاهد9
1819 رحيمي پور – حسين  67اكثريت5
1820 رحيمي رودسري – حسن  67 1
1821 رحيمي مطعم – حسنتهران-32سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1822 رحيميان – حسن  67 1
1823 رحيميان – حسين  67اكثريت5
1824 رحيميان – مهرداد24سال آبان67 عادل آباد حلق آويزمجاهد9
1825 رزاقي – احمد(محسن)شميران-24سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1826 رزاقي – محمد  67مجاهد1-ش2
1827 رزاقي – مهرداد  67 1
1828 رزاقي – مهشيد (حسين)شميران-34سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1829 رزم ديده – آصف 62شهريور67 اوينحزب توده4-ش10
1830 رستاك –  67 1
1831 رستاك – سيامك  67 1
1832 رستگار – رضاتبريز-25سال 67 تبريز اعداممجاهد9
1833 رستگار – محمدرشت-26سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
1834 رستگار – محمودرشت-27سال 9/5/67 اعداممجاهد9
1835 رستم – كاك  67 1
1836 رستم پور – پرويز  67 1
1837 رستم زاده طهماسب كندي – اكبرماكو-29سال 18/5/67 ماكو تيربارانمجاهد9
1838 رستماني ايلوار- نعمت (رستم)روستاي‌ايلوار-25سال 67 تهران اعداممجاهد9
1839 رستمعلي پور- پرويز  شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
1840 رستمي – جمشيد  مهر67 مسجد سليمان تيربارانمجاهد1-9
1841 رستمي – حميدآبادان-26سال 67 شيراز حلق آويزمجاهد9
1842 رستمي – مجيدزنجان- 25سال 67 زنجان اعداممجاهد9
1843  رستمی –مریم ( ماریا )رشت 67 زندان رشتمجاهدشاهد 30
1844 رستمي (شاه راجي) –رشت-26سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
1845 رستمي صوفياني –صوفيان‌ تبريز-30سال 67 تبريز حلق آويزمجاهد9
1846 رستميان صوفياني –صوفيان تبريز- 35سال 67 تبريز تيربارانمجاهد9
1847 رسولي – امير  67 اوين اعداممجاهد9
1848 رسولي – سعيدتهران 67 تهران اعداممجاهد1-9
1849 رسولي – علي  67 اوين حلق آويزمجاهد9
1850 رسولي – محمدتهران- 36سال 67 اهواز تيربارانمجاهد9
1851 رسولي – نسرين  67 1
1852 رسولي نژاد – سعيدتهران 67 اهواز تيربارانمجاهد9
1853 رسوم جلالي – داوودبابل 67 بابل تيربارانمجاهد9
1854 رشت چيان – مسعودزنجان- 31سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
1855 رشتيان (رشديان) – مسعود  67 تهران اعداممجاهد1-9
1856 رشيد -عباس  آبان67  اوين تيربارانمجاهد9
1857 رشيدي – اميرتهران-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1858 رشيدي – بهزاد   67 1
1859 رشيدي – حسنتفرش- 67 تهران تيربارانمجاهد1-9
1860 رشيدي – حميد25سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
1861 رشيدي – سيروسخنج آبان67 شيراز تيربارانمجاهد1-9
1862 رشيدي – محسنتهران- 24سال مهر67 اوين حلق آويزمجاهد9
1863 رشيدي- محمد26سال آبان67 اهواز تيربارانمجاهد9
1864 رشيديان – غلامحسينهفتگل- 27سال آذر67 اهواز تيربارانمجاهد9
1865 رصدي اعتماد لنگرودی-سید احمد علي  تابستان67کمیته مرکزی حزب توده4ش204
1866 رصدي – جمال  67 1
1867 رضا – علي اصغر38سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
1868 رضا سلطاني – فاطمه22سال شهريور67 تهران حلق آويزمجاهد9
1869 رضا پور – احمد  آبان 67 تهران تيربارانمجاهد9
1870 رضاخاني – اصغر  18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1871 رضازاده – سودابه (زهره)تهران-22سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
1872 رضازاده – غلامرضاآبادان-26 مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1873 رضازاده -كورشتهران-23سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1874 رضازاده – محمد رضا30سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1875 رضازاده اسلام – رضاصومعه سرا-33سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1876 رضازاده قصابسرايي- رضاصومعه سرا-33سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
1877 رضاشاهي- عبدالهبندرعباس شهريور67 بندرعباس تيربارانمجاهد9
1878 رضاشاهي – غلام  شهريور67 بندرعباس تيربارانمجاهد9
1879 رضايي – (مرد)  شهريور 67 تهران  تيربارانمجاهد9
1880 رضايي – احمد  67اكثريت1-5
1881 رضايي – اصغرتفرش-30سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
1882 رضايي یگانه دوست – اكبرلنگرودی شهريور67 اصفهان تيرباراناكثريت1-9ش204
1883 رضايي – پريساشهرري-27سال 67 تيربارانمجاهد9
1884 رضايي – حجتچالوس-20سال6167سازمان پيكارش11
1885 رضايي – حسنقوچان-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1886 رضايي – حسنشمال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
1887 رضايي – جمال  67 1
1888 رضايي – داريوشكرمانشاه-22سال 67 كرمانشاه تيربارانمجاهد1-9
1889 رضايي – شاهرخشمال-28سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
1890 رضايي – شهريارماساله‌رشت-28سال دي 67 اوين حلق آويزمجاهد9
1891 رضايي – عباستهران-29سال 15/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
1892 رضايي – عليرضا  آبان67 اهواز تيربارانمجاهد9
1893 رضايي – منوچهر  67 1
1894 رضايي – مهرداد  67 1
1895 رضايي – نادره  آذر67 اهواز تيربارانمجاهد9-ش5
1896 رضايي – يوسف  67 1
1897 رضايي جهرمي – بيژن  67 6
1898 رضايي جهرمي – منوچهرآبادان-28سال مرداد67 گوهردشت  تيربارانمجاهد9
1899 رضايي جهرمي زاده – بهنام  67 1
1900 رضايي جهرمي زاده – كاووس  67 1
1901 رضايي جهرمي زاده – منوچهر  67 1
1902 رضايي زاده – عليرضا  آبان 67 تهران تيربارانمجاهد9
1903 رضايي طرقبه – حجت30سال 67 سمرقند زيرشكنجهمجاهد9
1904 رضايي نيكو – محمودتبريز-31سال شهريور67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1905 رضاييان – بهروز  67راه كارگر2
1906 رضاييان – رسولشمال-36سالمهر 63حكم 10سال67فداييان خلق8-ش1-ش8
1907 رضاييان – محمدرودسر-26سال 67 رودسر تيربارانمجاهد9
1908 رضواني- حسينتهران-26سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
1909 رضواني- عليرضاتهران-28سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1910 رضواني- غلامرضاشاهرود-31سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
1911 رضواني – ناصرگيلان- 28سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
1912 رضواني – ناصرمشهد-30سال 67 اعداممجاهد9
1913 رضوي – سيداحمدمسجد سليمان-30سال 23/8/67 مسجدسليمان  تيربارانمجاهد1-9
1914 رضوي – غلام  67 اوين تيرباران 9 -6
1915 رضي پور – زين العابدينبابل 67 تيربارانمجاهد9
1916 رغبتي – مرتضيشبستر رشت-25سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
1917 رغبتي – مصطفي30سال 67 تهران تيربارانمجاهد9
1918 رفري – بهزاد  67 6
1919 رفيع – محسن  67 1
1920 رفيع پور – عليچالوس-23سال شهريور 67 نوشهر تيربارانمجاهد9
1921 رفيع پور كسمايي – بهرامصومعه سرا-31سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1922 رفيع نقدي – محمد  67 تهران اعداممجاهد9
1923 رمزي اسماعيلي – بهزادتهران-28سال مرداد 67 تهران حلق آويزمجاهد9
1924 رمضان پور – حميد رضالاهيجان-32سال 7/5/67 لاهيجان زيرشكنجهمجاهد9
1925 رمضان پور بندر چي – حميدرشت- 27سال 17/6/67 اوين زيرشكنجهمجاهد9
1926 رمضان نژاد – حوريهرضوانشهر-23سال 10/5/67 رشت تيربارانمجاهد9 ش،30
1927 رمضانلو – سعيد27سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
1928 رمضاني – حبيب26سال 25/9/67 اوين تيربارانمجاهد1-9
1929 رمضاني – رحمان  67 1
1930 رمضاني – محمد حسيناسلام آباد- 17سال 67 اسلام آباد تيربارانمجاهد9
1931 رمضاني – يوسفبابل- 29سال مرداد 67 گرگان اعداممجاهد9
1932 رمضانيان – سيامكقوچان-23سال مرداد 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1933 رمقي آبكناري – ارژنگخوي- 26سال 11/5/67 همدان تيربارانمجاهد9
1934 رنجاني زاده –  67 1
1935 رنجبر – (مرد)  67 لاهيجان تيربارانمجاهد1-9
1936 رنجبر – رضاقائمشهر-26سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
1937 رنجبر – رضارشت 67 رشت اعداممجاهد9
1938 رنجبر – زهراشيراز-30سال دي67 شيراز تيربارانمجاهد9
1939 رنجبر – محمدقائمشهر-21سال 67 اوين اعداممجاهد9
1940 رنجبر – هاديكلاچاي- 27سال 67 قزلحصار تيربارانمجاهد9
1941 رنجبر برومند – پرويزبوشهر-35 سال 67 تيربارانمجاهد9
1942 رنجبر شوره دل – صمدتهران-26سال 24/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد1-9
1943 رنجبر ماسوره اي – طاهرانديمشك-25 سال 67 دزفول اعداممجاهد9
1944 رنجبر ماسوره اي – طاهره29سال 67 تيربارانمجاهد9
1945 روح – حسنرشت-27سال 67 رشت تيربارانمجاهد1-9
1946 روح آزاد – مهري  67 1
1947 روح اله زاده – مهديبابلسر-29سال 1/9/67 بابل تيربارانمجاهد9
1948 روح پرور – احمدتبريز مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1949 روح پرور – اسد  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
1950 روحاني – (خانم)  67 اعداممجاهد9
1951 روحاني – حسين  67 1
1952 روحاني – زهراقائمشهر مرداد67 قائمشهر تيربارانمجاهد9
1953 روحاني – فريدهقائمشهر-33سال مرداد 67 قائمشهر اعداممجاهد9
1954 روحنده -فرامرزبابل- 18سال 67 زاهدان حلق آويزمجاهد9
1955 روحي – جلال  67 1
1956 رود – محمدتهران-26سال آبان67 اوين حلق آويزمجاهد9
1957 رودري – سيامكرودبافت-31سال 67 كرمان تيربارانمجاهد1-9
1958 رودري – گراميكرمان-31سال 16/5/67 كرمان تيربارانمجاهد9
1959 رودي –  67 1
1960 روزبهاني – حسين  67 تيربارانمجاهد1-9
1961 روزبهاني – سليمان  67 1
1962 روزبهاني – مراد  67 1
1963 روزبهاني – مجيد  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
1964 روزگاري – كريمتبريز 67 تبريز تيربارانمجاهد9
1965 روزه دار – عادلشهر ري-27سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد1-9
1966 روزه دار – عادل  67حزب توده4
1967 روزي طلب – احمدشيراز 67 شيراز اعداممجاهد9
1968 روزي طلب – پرويزشيراز-25سال آبان 67 شيراز تيربارانمجاهد9
1969 روستا – عادل  67 1
1970 روستا – مسعودرشت-27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1971 روستايي – غلامحسين  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
1972 روستاييماهشهر 67 اهواز تيربارانمجاهد9
1973 روشن زاده –  67حزب توده4
1974 روشنائي – محمد  67اكثريت5
1975 روغني – سعيد  67 1
1976 رونقي – بهمن52سال61حكم ابد9/6/67 گوهردشتحزب رنجبران6-ش1-ش7
1977 رويج زاده – ابراهيم (ابي)انديمشك-25سال مهر67 اوين حلق آويزمجاهد9
1978 رهبر – محمودلنگرود 67 رشت اعداممجاهد9ش204
1979 رهبري – غلامعليفسا-37سال آبان 67 عادل آباد تيربارانمجاهد1-9
1980 رهبري – مجيدتهران-21سال 67 اوين اعداممجاهد9
1981 رهسپار – ( خانم)كازرون شهريور67 شيراز تيربارانمجاهد9
1982 رهسپار – فريده  67 شيراز اعداممجاهد9
1983 رهنمانيا – داوودتبريز مرداد 67 تبريز اعداممجاهد9
1984 رهنما نيا – كاظمتبريز-29سال 18/5/67 تبريز اعداممجاهد9
1985 رهنمانيا – محمد تقيتبريز- 30سال مرداد67 تبريز حلق آويزمجاهد9
1986 رياحي – جعفر  67راه كارگر2-ش6
1987 رياحي – حسين  67 1-ش6
1988 رياحي – صولت  شهريور 67 تيرباران 1-ش9
1989 رياحي – علي  67 1
1990 رياحي – محمد صادق  67راه كارگر2
1991 رياحي – هوشي  شهريور 67 تيرباران ش9
1992 رياضي – حميددرگز-33سال مرداد67 مشهد حلق آويزمجاهد9
1993 ريحاني – احمدهمدان-25سال 7/5/67 همدان تيربارانمجاهد9
1994 ريحاني – عباسهمدان-27سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9-1
1995 ريحاني – مهديهمدان-25سال 6/5/67 همدان تيربارانمجاهد9
1996 ريحاني –همدان 67 همدان تيربارانمجاهد9
1997 ريزوندي – حكيمهايلام-27سال 18/5/67 ايلام تيربارانمجاهد9
1998 ريشهري – (مرد)  شهريور67 بوشهر تيربارانمجاهد9
1999 ريگي وند – حكيمه  67 1
2000 رييس كريمي – علي اصغرزرقان 67 عادل آباد حلق آويزمجاهد9ش206
2001 رييس كريمي – محمدتقي29سال 67 شيراز حلق آويزمجاهد9
2002 رئیسی- عباس(زارعباس خالو )  67 گوهردشتسازمان پیکارشاهد 30

 ز

2003 زاد رمضاني – عليرودسر-22سال 8/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
2004 زارع – رحمت الهشيراز آذر67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
2005 زارع – عباس  67 اوين اعدامسازمان پيكار6-ش7-ش11
2006 زارع – عزت اله  67 1
2007 زارع – فرهاد19سال 1/6/67 زاهدان تيربارانمجاهد1-9
2008 زارع -كيومرثشيراز آبان 67 شيراز تيربارانمجاهد1-9
2009 زارع – ناصر28سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
2010 زارع كاشاني – عزت اله  67حزب توده4
2011 زارعي – حميد  67 1
2012 زارعي – عليخرم آباد-28سال 6/5/67 اوين اعداممجاهد9
2013 زارعي – فاطمهآباده شيراز 13/9/67 عادل آباد تيربارانمجاهد1-9-ش6
2014 زارعي – نجفبوشهر مهر67 كرمان تيربارانمجاهد1-9
2015 زاغي – حيدر  67راه كارگر 
2016 زالي – محمد  67حزب توده 
2017 زاهدي – نقيرشت- 25سال609/5/67 رشتمجاهد9ش3،9،30
2018 زاهدي بازيارپور – معصومهبوشهر-35سال 67 شيراز اعداممجاهد9
2019 زاهدي سروستاني – سهرابسروستان-26سال آبان 67 شيراز تيربارانمجاهد9
2020 زبردست – نادر [جلال]رشت- 33سالپاييز63اعدام – تهرانفداييان خلق3-ش2
2021 زرگاني – ناهيدخرمشهر-26سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9ش،ک
2022 زرگر – داوودسمنان-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2023 زرگر – صديقه ( سپيده)28سال آذر67 اوين حلق آويزمجاهد9
2024 زرگران – عيسيكردكوي آبان 67 كردكوي تيربارانمجاهد1-9
2025 زرشناس – كيومرث 62شهريور67 حلق آويزحزب توده1-ش8-ش10
2026 زرندي – كورشكرج-26سال دي 67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
2027 زرين قلم – علي رضا  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
2028 زرين قلم – ناصرتهران-30سال مرداد67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد1-9
2029 زكي – بهزاد  67 1
2030 زكي – بهمن  67 تيربارانمجاهد1-9
2031 زكي پور- محمود (بهرام)تهران-28سال 15/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9ش،ک
2032 زكي- مهران  67 گوهر دشت اعداممجاهد9
2033 زكي – مينا  آبان 67 تهران اعداممجاهد9
2034 زلفي – احمدمشهد-27سال 67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
2035 زلي – بهمن  67 1
2036 زمانزاده- فرامرز 31ساله61 دستگیری6شهریور67 گوهردشتجناح چپ اکثریتشاهد، ز
2037 زماني – اسدالهگرمسار مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
2038 زماني – داود  67 1
2039 زماني – محمد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2040 زماني – منوچهر22سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
2041 زماني پور – علي (گداعلي)لاهيجان-28سال 7/5/67 رشت حلق آويزمجاهد9
2042 زماني قادري – …  67 1-6
2043 زمرد نيا – ايرج  67 تيربارانمجاهد9
2044 زمرديان – عليرضا 61شهريور67 اوين اعدامسازمان پيكار1ش2 ،7،11
2045 زنگنه – احمد  67 1
2046 زنجاني –  12/8/67 اروميه تيربارانمجاهد1-9
2047 زنجاني زاده – اسماعيل23سال مرداد 67 اروميه تيربارانمجاهد9
2048 زند – رضاتهران- 29سال 10/5/67 گوهر دشت حلق آويزمجاهد9
2049 زندي – محمد  67 1
2050 زندي – محمود  67اكثريت5
2051 زندي – هوشنگ  67 1
2052 زواره اي – كيامرثتهران-26سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9-1
2053 زهرايي – ابوالقاسمبرازجان-28سال آذر67 تهران تيربارانمجاهد9
2054 زهرايي – غلامرضا30سال 67 بوشهر تيربارانمجاهد9
2055 زهرائي – مقدم  67 1
2056 زهرائي مقدم – كيومرثسنندج- 29سال مرداد67 تهران تيربارانمجاهد1-9
2057 زهيري – -(دكتر)  67 8
2058 زيبايي – محمودكاشمر-29سال 67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
2059 زينايي – احمدشيراز-25سال آذر67 شيراز حلق آويزمجاهد9
2060 زينايي – صمد  67 اعداممجاهد9
2061 زينايي – محمد  آبان67 شيراز تيربارانمجاهد9

 ژ

2062 ژاسمي – (مرد)  شهريور67 شيراز تيربارانمجاهد9

س

2063             سادات حسيني – (زن)جهرم 67 شيرازتيربارانمجاهد9
2064             سادات حسيني – (مادر)جهرم-60 سال 67 شيرازتيربارانمجاهد9
2065             سادات حسيني- ابوالفضلجهرم-27سال آذر67 شيرازتيربارانمجاهد9-ش6
2066             سا می- شهین  شهريور67  تيرباران 10
2067             سارتيان – حسين  67اعدام زندان رشت 1-ش،30
2068             ساغري خداپرست – مريم31سال آبان67 تهران حلق آويزمجاهد1-9
2069             سالاري- رضا  67 بيرجند اعداممجاهد9
2070             سالاري – عليرضا20سال شهريور67 اهواز تيربارانمجاهد9
2071             سالاري حاجي آبادي – عليرضا (حمزه)35 سال 67 تهران اعداممجاهد9
2072             سالمي – سعيدتهران-24سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2073             سالمي مؤدب – جواد  شهريور67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2074             سالياني – حبيب اله  67 110_
2075             ساماني – (مرد)  شهريور67 عادل آباد تيربارانمجاهد1-9
2076             ساماني – حميدنوبندگان فسا-33سال 10/8/67 عادل آباد تيربارانمجاهد1-9
2077             سامي خفتاني – شهينغازيان انزلي- 23سال 10/5/67 رشت تيربارانمجاهد1-9
2078             سبحاني – مريمشيراز-24سال 67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
2079             سبزدل – مجيدمسجد سليمان 67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
2080             سبعي – ناصراروميه-24سال 67 اروميه تيربارانمجاهد9
2081             سپاسي – عليرضارشت- 25سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2082             ستارپور –  67 1
2083             ستارنژاد – حميدرضاتهران- 25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2084             ستارنژاد – سيداسدالهشهرري- 23سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2085             ستاري- پرويز25سال شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
2086             ستاري- محمد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2087             ستاريان – امير  شهريور67  تهران تيربارانمجاهد9
2088             ستاريان – امين  67 1
2089             ستم علي پور – پرويز  67 8
2090             ستوده – اكبرفسا-36سال 10/8/67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
2091             ستوده – تهمينه  67 6- 8
2092             ستوده – حبيب  مرداد67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
2093             ستوده – عقيل  مرداد67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
2094             سجادپور – رضا  67 1
2095             سجادي – حسين  67 1
2096             سجاديان – اسماعيل  67 تيربارانمجاهد9
2097             سجودي – زهرهرشت-50سال 27/9/67 رشت حلق آويزمجاهد9
2098             سخايي – اسدالهخنج لارستان-36سال 16/9/67 عادل آباد تيربارانمجاهد1-9
2099             سخايي – فرح  شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
2100             سخايي – محمد  اسماعيلخنج‌لارستان-23سال 16/9/67 عادل آباد تيربارانمجاهد1-9
2101             سخايي – منصورخنج‌لارستان-22سال 16/9/67 شيراز تيربارانمجاهد1-9
2102             سديديان – مهديسبزوار-27سال شهريور67 مشهد تيربارانمجاهد9
2103             سراب زاده – محسن  67 1
2104             سرابي – مهردادتهران آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
2105             سراج جباري – رسولتهران- 27سال6067 گوهردشتراه كارگرش3
2106             سرادار – محمدرضاآستارا-28سال آبان67 تهران حلق آويزمجاهد9
2107             سرايي – رضامشهد-23سال 15/5/67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
2108             سربي – مژگانهمدان- 27سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد9ش،ک
2109             سرچناري – موسيدوگنبدان-22سال اسفند67 دوگنبدان تيربارانمجاهد9
2110             سرحدي – منوچهرتهران-39سال63شهريور67 اعدامفداييان خلق1-ش2-ش10
2111             سرخوش – جهانبخش  5/6/67 گوهردشتاقليت6-ش،30،7
2112             سرداري –  67 1
2113             سررشته – عليرشت – 30سال آذر67 رشت اعداممجاهد9
2114             سرفراز – امير  67 1
2115             سرفراز – سيداسماعيل  67 1
2116             سركرده – حجتتهران- 28سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2117             سروري – مجيدبهبهان- 30سال آبان67 بهبهان تيربارانمجاهد9
2118             سروري – منوچهر  67 1
2119             سرهمديان – عباس  67 8
2120             سريريان – مهدي27سال 67 مشهد تيربارانمجاهد9
2121             سطحي – عباس  مهر67 تيربارانمجاهد9
2122             سعادت ناصری-سیدمحمدحمید23سال-تهراندستگیری 59تهرانمهر67  تيربارانمجاهد9-ش فا
2123             سعادتي – حسين  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2124             سعادتي – رقيه ( منصوره)شيراز- 34سال آذر67 شيراز تيربارانمجاهد9
2125             سعد – كمال  67 1
2126             سعد اله زاده – داريوشتهران-26سال آبان67  تهران تيربارانمجاهد9
2127             سعيدفر –  67 1
2128             سعيدي – اصغرتهران- 25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2129             سعيدي – امير  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
2130             سعيدي – تاجماه  67 اعداممجاهد9
2131             سعيدي – حسين  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
2132             سعيدي – دكتر  67 1
2133             سعيدي – سيد احمد  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2134             سعيدي – عبداله29سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
2135             سعيدي – علي  67 1
2136             سعيدي – عليرضامشهد- 24سال مرداد67 مشهد تيربارانمجاهد9
2137             سعيدي -(مرد)  17/6/67 وكيل آباد اعداممجاهد9
2138             سعيدي – (مرد)كهگيلويه- 27سال آبان67 عادل آباد تيربارانمجاهد9ش برا
2139             سعيدي شريف آبادي- عليمشهد-19سال 17/6/67 وكيل آباد تيربارانمجاهد9
2140             سعيدي شريف آبادي- محمدرضامشهد-23سال شهريور67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2141             سعيدي نژاد قمي- وحيدتهران- 30سال 31/5/67  اوين حلق  آويزمجاهد9
2142             سعيديان – مهديمازندران-29سال 6/7/67 اوين حلق آويزمجاهد9
2143             سفيقي – محسنسبزوار- 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2144             سقزي – كريم  67 1
2145             سكوتي – معبود (عارف)هشتپرطوالش-29سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2146             سكيني – حسين43سال آذر67 اوين تيربارانمجاهد9
2147             سگوند – پرويزانديمشك-25سال 14/5/67 دزفول تيربارانمجاهد9
2148             سگوند – جوادلرستان-23سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2149             سگوند – فريدون ( محمدانديمشك-22سال 14/5/67 دزفول تيربارانمجاهد9
2150             سگوند –قلعه نور 67 دزفول اعداممجاهد9
2151             سگوند –قلعه نور 67 دزفول اعداممجاهد9
2152             سلاجقه – بهرامبافت كرمان- 27سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
2153             سلاحي – مهري  67 8
2154             سلامت پور – حسن  67حزب توده4
2155             سلجوقي – اسداله  67 1
2156             سلجوقي – رسولنقده- 29سال 19/5/67 اروميه تيربارانمجاهد1-9
2157             سلحشور – داوودتهران-26سال 67 تهران اعداممجاهد9
2158             سلحشور – فيض الههشتپرطوالش-23سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
2159             سلطانزاده – حميدرودسر مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2160             سلطاني – علي آقاسنفر-31سال 25/8/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
2161             سلطاني – فرشيدهشتپر- 26سال619/5/67 رشت اعداممجاهد9-ش3،30
2162             سلطاني – فرهادتهران-29سال آبان67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
2163             سلطاني – مهدينجف آباد-30سال 13/5/67 اصفهان    تيربارانمجاهد9
2164             سلمانزاده – حكيمهكرمان-25سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
2165             سليمانپور –  67 1
2166             سليماني – آذركرمانشاه-24سال مرداد67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
2167             سليماني – حسنتهران مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2168             سليماني – خداداد  67 اعداممجاهد9
2169             سليماني – سعيدنازي آباد-20سال شهريور 67 تهران تيربارانمجاهد9
2170             سليماني – سعيدتهران 67 تهران اعداممجاهد9
2171             سليماني – عليرضاسمنان-23سال مرداد67 مشهدحلق آويزمجاهد9
2172             سليماني – فرهادانزلي-34سال638/5/67 رشتفداييش3،30
2173             سليماني -كيومرثدره شهر ايلام- 22سال 67 ايلام اعداممجاهد9
2174             سليماني – مهدي  67 1
2175             سليماني – يعقوبدرگز-26سال شهريور67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2176             سليماني روزبهاني -همایونخرم آباد لرستان 33ساله64 تهران67اعدام اوینمجاهد8-9 ش101
2177             سليماني فرد – رضاقم- 34سال 5/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2178             سليماني فرد – شاهرخ  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
2179             سليمي – پرويزمحلات-33سال 4/7/67 اوين حلق آويزمجاهد9
2180             سليمي – عباس  مرداد67 اوين تيربارانمجاهد1-9
2181             سليمي – نادرسلماس-24سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
2182             سمسارزاده – جعفرتهران- 27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2183             سمندر –  67 1
2184             سمندر – محمود  67 1
2185             سمندري – علي24سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
2186             سمندري – سيد محمودنازي آباد-27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
2187             سميع زاده لاهيجي – محمدلاهيجان- 31سال آبان67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
2188             سنايي – (خانم)تهران 67 تهران اعداممجاهد9
2189             سنائي – حسينفسا 10/8/67 عادل آباد تيربارانمجاهد1-9
2190             سنجابي – بهزاد  67 تهران تيربارانمجاهد9
2191             سنجاني – شهريار  67 1
2192             سنجريان – اسماعيلآبكنار- 28سال618/5/67 رشت تيربارانمجاهد9-ش3،30
2193             سنچولي – جهانگيرقائمشهر-25سال 67 قائمشهر تيربارانمجاهد9
2194             سواره – عليتهران مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
2195             سوهان آجيني –  67 1
2196             سهابي (سحابي ) – حسام الدينتهران-25سال مهر67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
2197             سهامي –گيلانغرب- 27سال بهمن 67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2198             سهرابي – پرويز  67 اوين اعداممجاهد9
2199             سهرابي بروخه – نادرصومعه سرا- 24 سال629/5/67 رشت اعداممجاهدش3،30
2200             سهم – محمد حيدرتهران-22سال 67 تهران تيربارانمجاهد9
2201             سهيلي – محمدسبزوار- 25سال شهريور67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد1-9
2202             سي سختي – عبدالرسولياسوج- 27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2203             سياح هراتي – محسنمشهد مرداد67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2204             سياحي – حبيباهواز مرداد67 اهواز  تيربارانمجاهد9
2205             سياحي – سيدفاخرخرمشهر-30سال 13/5/67 اصفهان اعداممجاهد9
2206             سياردوست – رحيمتهران- 28سال 15/5/67 گوهردشت  حلق آويزمجاهد9
2207             سياري آراني – جعفرآران كاشان- 26سال 11/5/67 كاشان تيربارانمجاهد9
2208             سياق پور – حسين  67 1
2209             سيامنصوري – محمدتخت سليمان- 41سال 19/11/67 سرخ حصار حلق آويزمجاهد9
2210             سياوشي – اكبر  15/5/67 نهاوند تيربارانمجاهد9
2211             سياه قلم – اسداله  67 1
2212             سياه قلم – حسين  67 1
2213             سياوش پور –  67 1
2214             سيجاني – عبداله تابستان 6167 رشت اعدامفدايي جناح چپ 
2215             سيداحمدي قوشچي – سيدمحسنتهران-30سال 8/5/67 كرج حلق آويزمجاهد9
2216             سيداحمدي قوشچي – سيد محمدتهران-28سال 12/5/67 تهران حلق آويزمجاهد9
2217             سيد سبحاني- حسينساوه-25سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2218             سيد فاطمي –  67 1
2219             سيد مرادي – جمال  67 1
2220             سيداحمد – بهمن  67 1
2221             سيدمرادي – كمال  67 1
2222             سيدي – اصغر28سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
2223             سيدي – سيمين  67 1
2224             سیدی پور_فایزه 27ساله شهرسوق استان کهگیلویهدستگیری1363حکم 10 سالتابستان 67 عادل آباد شیراز ش105ج
2225             سيدي – محسنمشهد 67 اوين اعداممجاهد9
2226             سيدي سيا اسطلخي- زهرا (سيمين)24سال 20/8/67 رشت تيربارانمجاهد1-9
2227             سيديان – سيداحمدتهران-25سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
2228             سيران – براتعليمشهد-23سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2229             سيران حصاري – احمدمشهد-27سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2230             سيران حصاري- كاوه27سال مرداد67 مشهد تيربارانمجاهد9
2231             سيروس نژاد – مهدي  67 1
2232             سيف پور – بهروز  67 1
2233             سيف مرادي – جبار  67 1
2234             سيف مرادي – كمال  67 1
2235             سيفان بابايي – قاسمتهران- 25سال 15/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2236             سيفي – بهرام  آبان 67 تهران تيربارانمجاهد9
2237             سيفي – داريوش  67 1
2238             سيفي – سوسن  67 1
2239             سيفي – صلاح  67 1
2240             سيفي سنجابي – شهرياردارنجان-26سال اسفند 67 كرمانشاه اعداممجاهد9
2241             سيفيان – قاسم  67 1
2242             سيمياري – عبدالمجيدقزوين- 37سال64حبس ابد67  اعدامراه كارگر2 -ش9
2243             سيمياري – مجيد  67 1
2244             سينا – افسانه  بهمن 67 اوين تيربارانمجاهد9
2245             سينكي – حسين43سال 67 اوين تيربارانمجاهد9

                  ش

2246             شادلو – علي اصغر  67 اوين مسموميت با گازمجاهد9
2247             شادمان – غلامرشت-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2248             شادماني – حسنمشهد 67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
2249             شاديان – عبدالرسولبهبهان-22سال آبان67 بهبهان تيربارانمجاهد9
2250             شاعري- حميد رضامحمودآباد-23سال بهمن 67 آمل تيربارانمجاهد9
2251             شاعري – ناصرمحمودآباد-23سال دي 67 آمل اعداممجاهد9
2252             شاكري – اكبرتهران-32سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
2253             شاكري – بهمننقده-28سال 20/5/67 اروميه تيربارانمجاهد1-9
2254             شاكري – داوود30سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2255             شاميان – عبدالمحمود  67 1
2256             شاملو_رضا متولد همداندستگیری1367اعدام تابستان 67 همدان ش93ج
2257             شاه بخشي – شهرامتهران-27سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2258             شاه حسيني – جمشيد  15/5/67 گوهردشت اعداممجاهد9
2259             شاه حسيني – مجيد  15/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
2260             شاه فضل قمصريان – جعفرمشهد-21سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2261             شاه كرمي- حجت الهخرم آباد-25سال 10/5/67 خرم آباد زير شكنجهمجاهد9
2262             شاه كرمي – عليخرم آباد-30سال شهريور67 خرم آباد حلق آويزمجاهد9
2263             شاه كرمي – محمد تقيخرم آباد-25سال 10/7/67 خرم آباد زير شكنجهمجاهد9
2264             شاه كريمي – محمدخوزستان-23سال 18/12/67 اوين تيربارانمجاهد9
2265             شاه مرادي – ابوالفضل    67 وابستگی گروهی نداشت1ش، ب
2266             شاه مرادي – عطا الهآباده شيراز شهريور67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
2267             شاه مرادی- منصور اصفهان دانشجو 67 اعداممستقلش،21
2268             شاه ميرزايي – احمدتبريز-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2269             شاهاني – غلامعليبابل-30سال مرداد67 بابل تيربارانمجاهد9
2270             شاهراجي – زهرارودسر-26سال مهر67 رودسر تيربارانمجاهد9
2271             شاهسوند – ناصرکهنک ورامین-26سال62حكم10سال67حزب تودهش1ش210
2272             شاهوردي – سعيد (محسن)25سال آذر67 اراك تيربارانمجاهد9
2273             شاهي – داود  67حزب توده4
2274             شاهي – داودسمنان-22سال 12/8/67 سمنان حلق آويزمجاهد9
2275             شاهي – جلال   67 1
2276             شاهی – کیومرثتهران 67 اعدام ش108
2277             شاهي مغني- بهروزتهران-24سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
2278             شايان – احمد  67 1
2279             شايان (رجبی شایان)- خسرو  67حزب توده4ش،خ
2280             شايان – عبدالرسول  67 اعداممجاهد9
2281             شايان – ناصر  67 1
2282             شايانفر – علي (همايون)مشهد-25سال آبان 67 مشهد حلق آويزمجاهد1-9
2283             شايقي –  67 1
2284             شايقي –  67 1
2285             شب زنده دار – زهراكاشان-25سال مرداد67 اوين اعداممجاهد1-9
2286             شبديز – احمد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2287             شبديز – محمد24سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2288             شبهه اي – حميدتهران-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2289             شبيبي – جبارمهران-33سال مرداد67 ايلام تصادف حين انتقالمجاهد9
2290             شجاع جوان – كاظم  67 1
2291             شجاعي – حسن  67 عادل آبادتيربارانمجاهد9
2292             شجاعي – حيدر  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2293             شجاعي – قربان (كورش)شهركرد-21سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2294             شجاعي -لهراسبداراب 67 داراب اعداممجاهد9
2295             شجاعي – مرادشهركرد-19سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2296             شجاعي – مسعودداراب 67 داراب اعداممجاهد9
2297             شجاعي – نسرين19سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2298             شجاعي –  67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
2299             شجريان – اسماعيلآبكنار-28سال 8/5/67 رشتمجاهد1-ش3
2300             شرافت –  67 1
2301             شرافتي – پرويز  شهريور67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
2302             شرزاد – علي  67 اروميه اعداممجاهد9
2303             شرهاني – مجيدتويسركان-35سال 10/7/67 تويسركان تيربارانمجاهد9
2304             شريعت – جمشيد30سال آبان67 گوهردشت تيربارانمجاهد1-9
2305             شريعت – حسين  67 1
2306             شريعتي – سيما25سال 1/10/67 تهران تيربارانمجاهد9
2307             شريعتي – غلام رضالنگرود آذر67 تهران تيربارانمجاهد9ش204
2308             شريعتي – محمد رضالنگرود-26سال شهريور67 لنگرود تيربارانمجاهد9
2309             شريف  – احمد  شهريور67 گچساران تيربارانمجاهد9
2310             شريف  – روح الهقائمشهر 67 تهران تيربارانمجاهد9
2311             شريف آبادي – محمدرضا  67 1
2312             شريف آبادي – محمد سعيد  آبان 67 كازرون تيربارانمجاهد9
2313             شريف طبرستاني – حسنبابل-20سال شهريور67 بابل تيربارانمجاهد9
2314             شريف طبرستاني – عليبابل-32سال شهريور67 بابل حلق آويزمجاهد1-9
2315             شريف طبرستاني – محمدبابل-20سال مرداد67 ساري تيربارانمجاهد9
2316             شريفي –  7/8/67 آمل تيربارانمجاهد9
2317             شريفي – پرويزخرم آباد-29سال 16/5/67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
2318             شريفي (دشتكي)- چنگيز (صادق)انديمشك-25 سال 15/5/67 دزفول تيربارانمجاهد1-9
2319             شريفي – حسينتهران-25سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2320             شريفي – حميدكرمانشاه-28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2321             شريفي – ژاله  67 1
2322             شريفي – زهراهمدان-25سال مرداد67 همدان حلق آويزمجاهد1-9
2323             شريفي – عليتبريز- 27سال 18/5/67 تبريز اعداممجاهد9
2324             شريفي – علي حسينهرسين-28سال 67 گوهردشت اعداممجاهد9
2325             شريفي – فرهاد  شهريور67  تهران تيربارانمجاهد9
2326             شريفي – نديمه  67 1
2327             شعبان زاده – اعظم  شهريور67 رودسر تيربارانمجاهد9
2328             شعبان زاده – اكرمرودسر-23سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
2329             شعبان زاده – عبدالعلي19سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2330             شعباني – (مرد)  67 اعداممجاهد9
2331             شعباني – (مرد)  67 اعداممجاهد9
2332             شعباني – (مرد)لاهيجان شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
2333             شعباني – ابراهيمابراهيم-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
2334             شعباني – عبدالجبار23سال مرداد67 تهران تيربارانمجاهد1-9
2335             شعباني – عليلنگرود- 26سال609/5/67 رشت تيربارانمجاهد9-ش،303
2336             شعباني – علي دستگیری1362 تهران67سازمان مخفی حزب توده4-ش فا
2337             شفاف –  67 1
2338             شفيع پور – حسين  67 1
2339             شفيع پور – علي  67 تيربارانمجاهد9
2340             شفيعتي – محسنسبزوار-27سال 67 سبزوار  حلق آويزمجاهد9
2341             شفيعي – مكابيز  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2342             شفيعي – نادرسروستان-28سال 67 عادل آباد حلق آويزمجاهد9
2343             شفيقي  67 6
2344             شفيقي  67 6
2345             شفيقي –  اسماعيل  67  عادل آباد   تيربارانمجاهد9
2346             شفيقي – محسنسبزوار-27سال 17/6/67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
2347             شفيقي – منوچهرسبزوار 17/6/67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
2348             شكاري – امير  67 1
2349             شكرالهيان چشمه – حسنتهران-27سال 6/6/67 اوين تيربارانمجاهد9
2350             شكري – جعفر  آذر67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
2351             شكري – شهربانو  شهريور 67  تيرباران ش9
2352             شكري – فرحهمدان مرداد67 اوين اعداممجاهد9
2353             شكري – (مادر )60 سال شهريور67 قائمشهر تيربارانمجاهد9
2354             شكري – (مرد)  آبان67 اوين اعداممجاهد9
2355             شكري -(مرد)  آبان67 اوين اعداممجاهد9
2356             شكري -(مرد)27سال آبان67  قائمشهر تيربارانمجاهد9
2357             شكري – حسن 64آبان67 اوين اعداممجاهد9-ش8
2358             شكفته – شعبانلاهيجان-47سال مرداد67 لاهيجان اعداممجاهد9
2359             شكوري – عليماكو- 26سال 67 تبريز اعداممجاهد9
2360             شكوري – قاسم  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2361             شكوفه ميرزا – متينهشتپرطوالش-27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2362             شكوهي – سياوشكرج- 28ساله  گوهردشت تابستان 67اکثریت1/9ش204
2363             شلاوند – سيد حمزهانديمشك- 33سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
2364             شمس – (خانم)  آبان67 بروجرد تيربارانمجاهد9
2365             شمس – جهانبخشحسينيه لرستان 67 كرمانشاه اعداممجاهد9
2366             شمس – سهيلا25سال مرداد67 اوين اعداممجاهد9
2367             شمس – مجيد  67 1
2368             شمس آبادي – مجيدتهران- 30سال آبان67 اوين حلق آويز 1-9
2369             شمس الدين –  67 1
2370             شمسي – رحيماراك-54سال62حكم‌حبس‌ابد67حزب توده4-ش1
2371             شمسي – مجيد  67 1
2372             شمشاد – جعفر  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2373             شنگل نيا – غفورلاهيجان- 33سال شهريور67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
2374             شهباز زاده – هادي  مهر67 رودسر تيربارانمجاهد9
2375             شهبازي –  67اكثريت5
2376             شهبازي – حسينتبريز-30سال 18/5/67 تبريز حلق آويزمجاهد9
2377             شهبازي – روانبخشخلخال-26سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2378             شهبازي – شهباز(پدر)رودسر-65 سال608/5/67 رشتمستقلش3،30
2379             شهبازي – علي (پسر)رودسر-24سال608/5/67 رشت تيربارانمجاهد9،ش3،30
2380             شهبازي – محمد علي  67حزب توده4
2381             شهپرطوسي – حميدرضامشهد-21سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2382             شهپري (شهير) – سودابهتهران-34سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
2383             شهدايي – سيدقاسم (بهزاد)بابل-26سال مرداد67 ساري تيربارانمجاهد9
2384             شهدي – سهرابلنگرود- 21سال629/5/67 رشتمجاهدش3/204
2385             شهرباني – رضاانزلي-32سال618/5/67 رشت تيربارانمجاهد9-ش3،30
2386             شهركي – عليالموت قزوين-32سال مرداد67 قزوين تيربارانمجاهد9
2387             شهركي – محمدالموت قزوين-31سال مرداد67 قزوين تيربارانمجاهد9
2388             شهميري –  67 1
2389             شهميري – مهرداد  67 1
2390             شهوردي – اسماعيلتهران مرداد67 اوين اعداممجاهد9
2391             شهوردي – محسنتهران-26سال شهريور67 تهران حلق آويزمجاهد9
2392             شهولي – منصورخرمشهر-26سال 67 شيراز تيربارانمجاهد9
2393             شهولي – ناصر  67 بوشهر تيربارانمجاهد9
2394             شهيدي – (مرد)  آذر67 اوين اعداممجاهد9
2395             شهيدي – حسن [نام مستعار اژدر]بروجردپاييز 63تابستان67فداييان خلق3-ش2
2396             شهيدي – حسين  67 1
2397             شهيدي – (مرد)  آذر67 اوين اعداممجاهد9
2398             شهيرافتخار – محمد رضاتهران-28سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2399             شيباني – بهنامشيراز مهر67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
2400             شيباني – سهامشيراز آبان67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
2401             شيخ الاسلام زاده – احمدبابل-28سال مرداد67 بابل حلق آويزمجاهد9
2402             شيخ رضايي – حسينكاشان-27سال 11/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2403             شيخ محمدي -عليرضا  15/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2404             شيخان – محسنتهران-28سال مرداد67 اوين  حلق آويزمجاهد9
2405             شيخي – حسينانديمشك -22سال 67 دزفول تيربارانمجاهد9
2406             شيخي – عليانديمشك- 25سال 14/5/67 دزفول تيربارانمجاهد1-9
2407             شيخيان – پرويزيزد مرداد67 گوهردشت اعداممجاهد9
2408             شيخيان – صالحكرج- 25 سال6067 گوهردشتمجاهد9-ش3
2409             شيرازي – ابراهيملنگرود 67 اروميه تيربارانمجاهد9ش204
2410             شيرازي – طيبهلنگرود-23سال مرداد67 لاهيجان تيربارانمجاهد9ش204
2411             شيرازي – غلام  67 تهران تيربارانمجاهد9
2412             شيرالي – شاهپورانديمشك-22سال 14/5/67 دزفول تيربارانمجاهد9
2413             شيراني – آيت الههفشجان-28سال اسفند67 اصفهان زيرشكنجهمجاهد9
2414             شيراني – منصورهفشجان-24سال 13/5/67  اصفهان تيربارانمجاهد9
2415             شيراني – منصوره  67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2416             شيرخان بيگ – محمدتهران-23سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2417             شيرزاد – علياروميه- 26سال آبان67 اروميه تيربارانمجاهد9
2418             شيرزادي – ابراهيماروميه 67 اروميه تيربارانمجاهد9
2419             شيرمحمدي – افسانهتهران-31سال آبان67 اوين حلق آويزمجاهد9
2420             شيرمحمدي – قربانعليابهر-34سال مرداد67 زنجان تيربارانمجاهد9
2421             شيري – محسنتهران- 28سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2422             شيرين بخش آبكناري – اردشيرآبكنار انزلي 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2423             شيرين بخشيان – رضاآبكنار انزلي آذر67  بندر انزلي تيربارانمجاهد9
2424             شيزني –  67 1

ص

2423             صابر – داود  67 تيربارانمجاهد9
2424             صابر  بچه مير – ناصر31سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
2425             صابرزاده – محمد  67 1
2426             صابري ليف شاگردي – هاديرشت-26سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2427             صادق – محمد  67راه كارگر2
2428             صادق – مصطفي  67 1
2429             صادق بيگي – پريوش23سال آبان 67 تهران تيربارانمجاهد9
2430             صادق بيگي – حسينتهران-29سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2431             صادق بيگي – محسنتهران -30سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2432             صادق زاده – حسينهمدان مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
2433             صادق زاده اردبيلي – محسنتهران- 27سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
2434             صادق كيا- نادررامسر- 29سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
2435             صادق نژاد – محسن  مرداد67 گوهردشت اعداممجاهد9
2436             صادقي – ابوالحسنقم- 38سال 67 قم تيربارانمجاهد1-9
2437             صادقي – بهمن25سال شهريور67 همدان تيربارانمجاهد1-9
2438             صادقي -حسينشاهرود-31سال شهريور67 شاهرود تيربارانمجاهد9
2439             صادقي – حميدآبادان37ساله تابستان 67گوهردشتخط31ش208
2440             صادقي – ستار  67 1
2441             صادقي – عبدالحسين  67 1
2442             صادقي – عليكرمانشاه 67 اعداممجاهد9
2443             صادقي (صارمي)- فيروزتبريز- 60سال دي67 تبريز حلق آويز در ملاء عاممجاهد9
2444             صادقي – محمدتهران- 35سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2445             صادقي – محمدرضا24سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد1-9
2446             صادقي – محمدرضا38سال شهريور67 سنندج تيربارانمجاهد9
2447             صادقي – مصطفي  آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
2448             صادقي – وحيد32سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
2449             صادقي – يداله  67اكثريت5
2450             صادقي – يداله  67حزب توده4
2451             صادقي الموتي- عليالموت- 30سال مرداد67 تهران  حلق  آويزمجاهد9
2452             صادقي اميري- عباساميركلا بابل- 27سال 67 بابل تيربارانمجاهد9
2453             صادقي بناب – اكبربناب-35سال62حكم 5سال67اكثريت5-ش1
2454             صادقي تيرآبادي- حيدرتهران- 25سال مرداد67 گوهردشت  حلق آويزمجاهد9
2455             صادقي نراقي – يوسف  67 1
2456             صادقيان – احمدهمدان 23/5/67  همدان تيربارانمجاهد9
2457             صادقيان – زهره  مرداد67مجاهد9
2458             صادقيان – فاطمه  مرداد67مجاهد9
2459             صارمي – حسينقائمشهر-25سال 67 قائمشهر تيربارانمجاهد9
2460             صارمي – دكتر سيروس  67 1
2461             صارمي – قامت  67 1
2462              صالح – جمالاصفهان-29سال 67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2463             صالح  ابراهيمي – مهران  67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
2464             صالح ابراهيمي – يعقوب  67 مسجدسليمان اعداممجاهد9
2465             صالح پور – فرامرزنجف آباد- 29سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2466             صالح پورياورصاد – جهانبخشمسجدسليمان-27سال مرداد67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
2467             صالحي – (مرد)  آذر67 اوين تيربارانمجاهد9
2468             صالحي – احمدشاهرود-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
2469             صالحي – بابكتهران-24سال آبان67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
2470             صالحي – رضا  67 1
2471             صالحي – سوسن26سال6015/7/67 اوين حلق آويزمجاهد9ش 8 ،6،ک
2472             صالحي – شريف  67 1
2473             صالحي – عليشهرضا-30سال 10/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2474             صالحي – علي27سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2475             صالحي – علي اكبرتهران-34سال 67 اهواز تيربارانمجاهد9
2476             صالحي – علي اصغرلاهيجان-26سال دي67 رشت تيربارانمجاهد9
2477             صالحي – علي اصغر (حاجي)لاهيجان- 27سال دي 67 رشت تيربارانمجاهد9
2478             صالحي – غلامحسينراونج قم-25سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
2479             صالحي – فرامرز 6267حزب توده4-ش1
2480             صالحي – فريبرز  67حزب توده1-ش6
2481             صالحي – مجيدلاهيجان-23سال مرداد67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
2482             صالحي – محمودلاهيجان- 30سال 1/10/67 رشت حلق آويزمجاهد9
2483             صالحي – مهديتهران-24سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
2484             صالحي – مهرداد  67 1
2485             صالحي – ناصر  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2486             صالحي اوروزكي- عليمسجدسليمان- 17سال مرداد67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
2487             صالحي خواه- احمدتهران-18سال شهريور 67 اوين تيربارانمجاهد9
2488             صالحي راد- عبدالحسينتهران- 30سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2489             صالحي زاده – سياوشاهواز- 27سال بهمن67 اهواز تيربارانمجاهد9
2490             صباغ – حسينبابل-22سال 67 ساري زيرشكنجهمجاهد9
2491             صباغپورفرد -غلام حسين  7مهر67اوینفداييان خلق1-ش 203ش2
2492             صباغيان خامنه – منصورتهران-25سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2493             صبحاني- حسين  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2494             صبحي – ناصراروميه مرداد67 تيربارانمجاهد9
2495             صبري – نادرتبريز-31سال شهريور67 تبريز تيربارانمجاهد1-9
2496             صبوحيان – جليلهمدان-29سال مرداد67 همدان تيربارانمجاهد9
2497             صبوري –آمل 67 آمل حلق آويزمجاهد9
2498             صبوري – ابوالحسن  67 1
2499             صبوري – احمد  67 1
2500             صبوري – صنوبركرمان-28سال 67 اوين اعداممجاهد9
2501             صبوري – عبدالعظيم  67 1
2502             صبوري – عزالدين  67 1
2503             صبوري كركري – محمد  5 شهريور 67 گوهردشتوحدت انقلابي6
2504             صحت – اردلاناردبيل-27سال 67 اردبيل تيربارانمجاهد9
2505             صحت – اردوانمراغه-28سال 20/5/67 اردبيل اعداممجاهد9
2506             صحراگرد – ابراهيمرشت- 25سال 16/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2507             صداقت – تقي  67 1
2508             صداقت – زري  مهر67 تهران تيربارانمجاهد9
2509             صداقت – سعيدلاهيجان-25سال 67 رشت حلق آويزمجاهد9
2510             صداقت – مصطفيگلپايگان-28سال 67 شيراز تيربارانمجاهد9
2511             صداقت پور – حسن  67 1
2512             صداقت پور – حسين  67 1
2513             صداقت رشتي- محمد تقيرشت-27سال 11/8/67 اوين تيربارانمجاهد9
2514             صداقت رشتي- محمدرضا  11/8/67 اوين تيربارانمجاهد9
2515             صداقت نيا – اكبر  67 1
2516             صداي وطن – شاهين  67 1
2517             صدر – حسن  67 1
2518             صدر دهقاني – يدالهلاهيجان-23سال 25/5/67 رشت تيربارانمجاهد9
2519             صدر زاده – كمال  67 1
2520             صدرائي نجفی اشکوری- حسين[نام مستعار حسين اقدامي ]لنگرود- 43سالپاييز 63اعدام تهران 67فداييان خلق3-ش2ش204
2521             صدرائي نجفی اشکوری – عليلنگرود-46سال تابستان 67فداييان خلق3-ش204/2
2522             صدري – عبداله  67 1
2523             سرهنگ صدرایی حکم ابد اعدام 1367 اوین تهرانسازمان مخفی حزب تودهش-سربا
2524             صدف – محمدكاشان-25سال 11/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2525             صدقي – (مرد)  67 اعداممجاهد9
2526             صدقي – فريده  شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
2527             صدوقي – موسي الرضايزد- 27سال شهريور67 شيراز تيربارانمجاهد1-9
2528             صديق – پيامبروجرد-27سال 67 اهواز اعداممجاهد1-9
2529             صديق – فرهادرامسر شهريور67 رامسر تيربارانمجاهد9
2530             صديقي – رشاد  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2531             صديقي – عليشاهرود-27سال 8/9/67 اوين حلق آويزمجاهد9
2532             صديقي – فرشيد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2533             صديقي -كيومرث25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2534             صديقي – ناهيد  67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2535             صراحتي – عباسشيراز-30سال 67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
2536             صراحتي – فرزانهشيراز-21سال 67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
2537             صراطي – افسانهشيراز-29سال 67 شيراز تيربارانمجاهد9
2538             صراطي شيرازي – مريم25سال 67 شيراز حلق آويزمجاهد9
2539             صراف پور – حسن  67حزب توده4
2540             صراف پور – حسين  67 8
2541             صراف زاده – حسن  67 1
2542             صراف شمس – جهانبخشالوارگرمسيري-25سال 9/5/67 خرم آباد تيرباررانمجاهد9
2543             صرافي – عباس23سال شهريور67 تيربارانمجاهد9
2544             صراييان – عباسشيراز-24سال 67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
2545             صفا – كاوه  67اكثريت5
2546             صفا – محمد صادق  مهر67 تبريز تيربارانمجاهد9
2547             صفا – هاله  67 1
2548             صفارمنش –آبادان-28سال 67 اهواز تيربارانمجاهد9
2549             صفاري –  آبان67 اصطهبانات تيربارانمجاهد9
2550             صفاري – حشمت  67 1
2551             صفاري – علي اصغر  مرداد67 شيراز اعداممجاهد9
2552             صفايي – ابراهيم  67 1
2553             صفايي – اميرتهران 67 اوين تيربارانمجاهد9
2554             صفايي – حسينتهران-25سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
2555             صفايي – حميدسمنان-30سال 67 تهران تيربارانمجاهد9
2556             صفايي – محبوبهتهران-28سال 28/7/67 اوين تيربارانمجاهد9-ش6
2557             صفايي – محمد  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
2558             صفايي – مسعود  67 1
2559             صفاييان- امير هوشنگ  67 گوهردشت اعدامفداييان اقليت1-ش7،30
2560             صفاييان – حسين  شهريور67 رامسر تيربارانمجاهد1-9
2561             صفاييان – عبدالحميدتهران-27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2562             صفت بقا – رحيمملاير-34سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2563             صفت فر – كاظم  67 1
2564             صفدري – (خانم)قوچان 67 مشهدحلق آويزمجاهد9
2565             صفدري – حسنقوچان-30سال آبان67 مشهدحلق آويزمجاهد9
2566             صفدري – عباس(ابراهيم)قوچان-26سال آبان67 مشهدحلق آويزمجاهد9
2567             صفدريان – بيژن  67اكثريت5
2568             صفرنژاد – حبيبجويبار 67 تهران زيرشكنجهمجاهد9
2569             صفر -محمدلنگرود- 26سال619/5/67 رشتمجاهدش3،30
2570             صفري – احمدگرمسار-30سال آبان67 گرمسارتيربارانمجاهد9
2571             صفري- حسينلاهيجان-29سال 7/5/67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
2572             صفري- حميد  5/5/67 اوين حلق آويزمجاهد9
2573             صفري- سيدكريم26سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
2574             صفري – علي  شهريور67  اوينسهند6-ش4-ش7
2575             صفري – محمدلنگرود 67 اعداممجاهد9ش204
2576             صفري – نادر  67 1
2577             صفري جلالي – فرهادلاهيجان-24سال دي 67 رشت اعداممجاهد9
2578             صفري نژاد- محسن  67 1
2579             صفوي –  67 تيربارانمجاهد9
2580             صفوي – اميرتهران-27سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2581             صفوي – حميدكاشان-24سال 11/8/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9-1
2582             صفوي – سكينه  67 1
2583             صفوي – سيدكريمتهران- 25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2584             صفوي بايگي- ابوالفضلمشهد- 32سال 1/8/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2585             صفوي مبرهن – سيدجعفرتهران-27سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2586             صفوي نيا – حسين  67حزب توده4
2587             صفي نيا – حسين  67 1
2588             صلاحي – مهدي  67 1-6
2589             صلواتي – سهراب  67 1
2590             صلواتي – عادل  67 1
2591             صلواتي – كاك سيدكاظم  67 1
2592             صلواتي – لهراسب تهران6567 اوينراه كارگر2-ش8
2593             صلواتي – مصطفي  67 1
2594             صلواتي – نادر  67حزب توده4
2595             صلواتي – نادر  67اكثريت5
2596             صلواتي خوش قلب – عليرضا  67 1
2597             صمدزاده – مهرانتهران-23سال شهريور67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
2598             صمد زاده – نظام  67 1
2599             صمدي – علي  بهمن 67 تيربارانمجاهد9
2600             صميمي – علي  67 1
2601             صميمي – منصورسنقر-28سال شهريور67 گوهردشت تيربارانمجاهد1-9
2602             صنايع – حسين  10/8/67 عادل آباد اعداممجاهد9
2603             صنعت فر – كاظمتهران-25سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
2604             صنعتي پور- عباستنكابن- 25سال639/5/67 رشتمجاهدش3
2605             صنيع شرقي – جواد  شهريور67 شيراز تيربارانمجاهد9
2606             صوابي – (مرد)  67 تيربارانمجاهد9
2607             صوفي -…  67 6
2608             صوفي آبادي – محمدرضابم -28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
2609             صولتي – عليرضا  67 1-6
2610             صولتي دهكردي حقاني – همايوناصفهان-29سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
2611             صومي – يوسفرشت-26سال مهر67 رشت تيربارانمجاهد9
2612             صياد – حسين  67 1
2613             صيادپور – رضاخرم آباد- 22سال مهر67 خرم آباد تيربارانمجاهد1-9
2614             صيادي – (خانم)  15/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2615             صيادي – ابراهيم  مهر67 رشت تيربارانمجاهد9
2616             صيادي (جهرمي)- جوادجهرم 67 اصفهان اعداممجاهد9
2617             صيرفي – محسن  67 1-6
2618                   

ض

2619             ضابطي – جليلتبريز -25سال 25/5/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2620             ضامن – هاتف  67 1
2621             ضامنه اي – عليرضاقائمشهر 67 ساري تيربارانمجاهد9
2622             ضرغامي – كورش  67 اوين تيربارانمجاهد9
2623             ضميري – محمدتهران- 26سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2624             ضميري سعيد – محمدانزلي 67 رشت تيربارانمجاهد9
2625             ضياء –  آذر67 قوچان تيربارانمجاهد9
2626             ضياء ميرزايي- الهه  67 اوينمجاهدش،8،ک
2627             ضيايي – حسينآبادان مرداد67 گوهردشت اعداممجاهد9
2628             ضيايي – سيد  محمد42سال آبان67 ابهر تيربارانمجاهد1-9
2629             ضيايي – شفيعتبريز-25سال مرداد67 تبريز حلق آويزمجاهد9
2630             ضيايي – عليرضا  67 1
2631             ضيايي ميرزائي – پروانه28سال شهريور67 تهران تيربارانمجاهد1-9
2632             ضيايي ميرزايي – فرزانه (زهرا)تهران-27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9-ش8
2633             ضيغمي – علي اصغر  67اكثريت5،ش،ک

ط

2634 طاراني – سعيدكرج-25سال اسفند67 تهران تيربارانمجاهد9
2635 طاري – مسعود  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2636 طاعتي اصل – مسعوداهواز-23سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد1-9ش،21
2637 طاق دره – اعظم31سال 1/6/67 اوين حلق آويزمجاهد9
2638 طالب بيدختي – ابوالفضلسمنان-21سال آبان67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
2639 طالبي – ابراهيمكوچصفهان-21سال649/5/67 رشت اعداممجاهد9ش،3،30
2640 طالبي – بهرام  67 تيربارانمجاهد9
2641 طالبي – حسن  25/11/67 مرند تيربارانمجاهد6-9
2642 طالبي – عادل 6567 اعدامراه كارگر2-ش2-ش8
2643 طالبي – عادل32سال آبان67 اوين اعداممجاهد9
2644 طالبي – محمد32سال شهريور67 تهران حلق آويزمجاهد9
2645 طالبي – محمدتهران-20سال 67 اوين اعداممجاهد9
2646 طالبي – مريم حكم ابد67 اوينمجاهدش8
2647 طالبي – هادي25سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
2648 طالبيان- مرتضيكاشان-25سال 11/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2649 طالش شريفي – داوودرامسر-30سال 67 رامسرتيربارانمجاهد9
2650 طالشي – بيژنطالش-23سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
2651 طالقاني – حميد  آبان67 اوين تيربارانمجاهد1-9
2652 طالقاني – مجيدتهران-25سال 14/5/67 اوين حلق آويزمجاهد9
2653 طاووسي – فرانككرمانشاه-23سال آبان67 رشت تيربارانمجاهد9
2654 طاهرپور – بهرام  67راه كارگر2
2655 طاهرخاني –  67 1
2656 طاهرزاده –  67 1
2657 طاهري –  67 1
2658 طاهري – انوشه 62تابستان67حزب توده4-ش10
2659 طاهري – انوشيروان  67 1
2660 طاهري – حميد  تيرباران / شهريور 67 1-10
2661 طاهري – سيدفخراصفهان-37سال مرداد67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2662 طاهري – صغرا  67 1
2663 طاهري – علي22سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
2664 طاهري – عليزنجان-30سال 67 تهران تيربارانمجاهد9
2665 طاهري – علي28سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2666 طاهري – مجيد  67 1
2667 طاهري – محمد  آبان67 تيربارانمجاهد9
2668 طاهري – منصورورامين- 32سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2669 طاهري – نصرت  67 1
2670 طاهري پور گل سفیدی – بهرام لنگرود 67اكثريت5ش204
2671 طاهري زاده  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
2672 طاهري كدخدا- جوادتهران-26سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2673 طاهريان – حميد رضاتهران-24سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
2674 طبابتي طبري – محمد رضا [محمد]31سال ساریحکم 15سال67 اعدام گوهردشتفداييان خلق3ش104ش109
2675 طباطبايي – احمدشهرضا آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
2676 طباطبائي – سعيد  67اكثريت5
2677 طباطبايي – سيدمهديبهبهان-23سال 67 بهبهان تيربارانمجاهد9
2678 طباطبايي – مجيدشهرضا آبان67 اوين اعداممجاهد9
2679 طباطبايي – مرتضيكاشان-24سال مرداد67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2680 طباييان – (مرد)شهرضا 67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2681 طباييان – (مرد)شهرضا 67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2682 طاوسی -فرانکرشت 67زندان رشت اعداممجاهدشاهد 30
2683 طبرسي – شاهرخرشت-26سال آبان67 رشت تيربارانمجاهد9ش213
2684 طبيب – آزادهتهران-23سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد1-9-ش6،ک
2685 طبيبي نژاد – دكتر (مرد)55سال دیماه67 تبريز حلقمجاهد1-9
2686 طراوت – حسينرشت- 29سال609/5/67 رشت حلق آويزمجاهد9ش3 ،30
2687 طرخوراني – حسنكرج-29سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2688 طرزعلي – بهرامتهران-29سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2689 طرفي – (مرد)سوسنگرد-23سال 67 اهواز تيربارانمجاهد9
2690 طريق الاسلام – محسن  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2691 طريقت – زهرا  آبان67 تيربارانمجاهد9
2692 طريقت – محمدتبريز-30سال مرداد67 تبريز تيربارانمجاهد9
2693 طلاچي – احمد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2694 طلايي –  2/10/67 اوين تيربارانمجاهد1-9
2695 طلاييان – (مرد)  آبان67 مشهد تيربارانمجاهد9
2696 طلوع صفت – مسعود28سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2697 طلوعي (طلوع) – مهديمشهد- 30سال مرداد67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2698 طوبايي – سيامكتهران- 25سال6067 گوهردشتمجاهدش3
2699 طوسي – مرتضياصفهان 67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2700 طهماسبي – (مرد)  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
2701 طهماسبي- رامين28سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
2702 طهماسبي- عسگرخوي- 29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2703 طهماسيان – رامينكرمان-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2704 طياره – حسين (مهدي)24سال آذر67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2705 طياره – رحمت الهبروجن-25سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
2706 طياري – قاسم30سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
2707 طياري آشتياني – حسنآشتيان-20سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2708 طياري آشتياني – محمدآشتيان-30سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2709 طيبي – اسداله37سال 15/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2710 طيوري – سعيدهمدان-26سال آبان67 اوين حلق آويزمجاهد9

           ظ

2711 ظرافت – زهرا شيراز-18سال 67 اعداممجاهد9
2712 ظاهری – بابک   67 اعداممجاهدش، ب
2713 ظرفچي شيرازي – فرحنازتهران-25سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد1-9ش،ک
2714 ظفرحيدري – صابر50سال62حكم‌حبس‌ابد67حزب توده4-ش1
2715 ظهوري – سعيد  67 1
2716 ظهيرالاسلام زاده – سيدمهديدزفول-26سال آذر67 دزفول تيربارانمجاهد9
2717 ظهيري – مجيد27سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9

           ع

2718             عابدي – (خانم)  67 اوين اعداممجاهد‎9
2719             عابدي – ابراهيم  67 اوين تيربارانمجاهد‎9
2720             عابدي – بهرامشيراز- 32سال 67 شيراز تيربارانمجاهد‎9
2721             عابدي – حسن  شهريور67 كازرون اعداممجاهد‎9
2722             عابدي – حسن  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد‎9
2723             عابدي – سيدعباسكازرون-33سال آبان67 عادل آباد تيربارانمجاهد‎9
2724             عابدي – سيد كاظمكازرون-29سال آبان67 عادل آباد تيربارانمجاهد‎9
2725             عابدي – مصطفيآبكنار انزلي-23سال مرداد67 رشت تيربارانمجاهد‎9،ش،30
2726           عابدين زاده سه ساري – خليلصومعه سرا 67 اعداممجاهد‎9
2727             عابديني- عباسكازرون شهريور67 تهران تيربارانمجاهد‎9
2728             عابديني – منيره24سال شهريور67تهران حلق آويزمجاهد‎9،ش،ک
2729             عابديني آبكناري – مصطفيآبكنارانزلي- 27سال آبان67رشت  تيربارانمجاهد1-9
2730             عادل – عبدال هاشم 35 ساله بابلسر دستگیری1363 تهراناعدام شهريور67 اقلیت1-10ش98ج
2731             عادلي- جمشيدرشت-29سال شهريور67 بابلسرحلق آويزمجاهد‎9
2732             عادلي – عبدالقاسم  67 تيربارانمجاهد‎9
2733             عارف – عبداله  67 1
2734             عارفي – مؤمن  67 1
2735             عاشوري – بهرامنوشهر شهريور67 نوشهر تيربارانمجاهد‎9
2736             عاطفي – مهرداد  67 1
2737             عاقلي – رحيمرشت-30سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
2738             عالي – چنگيزاردبيل-26سال مرداد67 اردبيل تيربارانمجاهد‎9
2739             عاليان – حشمت اله  67 1-6
2740             عامري – عذرا  67 انديمشك اعداممجاهد‎9
2741             عباد – يدالهتنكابن 67 رشت تيربارانمجاهد‎9
2742             عبادي – رحيم 38ساله آبادان 67گوهردشت 1ش208
2743             عبادي – مهدي  67 1
2744             عبادي لاري – محمودآبادان-33سال 8/5/67 اوين حلق آويزمجاهد‎9
2745             عباس پور –  67 1
2746             عباس زاده – بهيه25سال 67 چالوس تيربارانمجاهد‎9
2747             عباس زاده – مجيدقزوين بهمن67 گوهردشت حلق آويزمجاهد‎9
2748             عباس زاده سورمي- مجيدصومعه سرا-31سال مرداد67 رشت حلق آويزمجاهد‎9
2749             عباس ميرزاده – محمد رضاكرج-30سال 67 گوهردشت حلق آويزمجاهد‎9
2750             عباسي –  10/8/67 اصفهان تيربارانمجاهد‎9
2751             عباسي –  اسفند67 اوين تيربارانمجاهد‎9
2752             عباسي – حافظ  مرداد67 اوين حلق     آويزمجاهد‎9
2753             عباسي – حسين(بهمن)هشتپرطوالش-30سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد‎9
2754             عباسي – سيروس  67 اوين حلق آويزمجاهد‎9
2755             عباسي –  عبدالرضاحلبچه 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد‎9
2756             عباسي – عبدالمجيدحلبچه 13/5/67 اصفهانمجاهد‎9
2757             عباسي – عليبابل-26سال آذر67 بابل تيربارانمجاهد‎9
2758             عباسي – عليرضاهفتكل-26سال مرداد67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد‎9
2759             عباسي – غلامرضامسجدسليمان 15/5/67 اصفهان اعداممجاهد‎9
2760             عباسي – محمد جوادتهران-26سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
2761             عباسي – محمد رضاتهران-29سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد‎9
2762             عباسي – محمود28سال- 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد‎9
2763             عباسي – مقصودماساله-30سال 67 اعداممجاهد‎9
2764             عباسي – منصورهشتپر- 28سال609/5/67 رشتمجاهدش3، 30
2765             عباسي – مهردادآبادان-30سال 10/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد‎9
2766             عباسي شيراز-  منصوررضوانشهر-25سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد‎9
2767             عباسيان – بهروز  مهر67 اهواز تيربارانمجاهد‎9
2768             عباسيان حسيني – مريم  67 مشهد حلق آويزمجاهد‎9
2769             عبدالحسيني- غلامحسينانديمشك 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد‎9
2770             عبدالحسيني روزبهاني – محسنبروجرد-27سال 15/7/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد‎9
2771             عبدالستار –  67 1
2772             عبدالعلي – (مرد)همدان-33سال 67 همدان حلق آويزمجاهد‎9
2773           عبدالعلي پور- فاطمهفسا-29سال 67 عادل آباد اعداممجاهد‎9
2774             عبدالعلي نژاد- فاطمه  67 شيراز اعداممجاهد‎9
2775             عبداله پور – عمر  67 1
2776             عبداله پور – فرهاد  67راه كارگر2
2777           عبداله زاده كاخكي – محسن30سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد‎9
2778             عبداللهي – ابوالحسنتهران-22سال 5/5/67 اوين حلق آويزمجاهد‎9
2779             عبداللهي – اميرتهران- 23سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
2780             عبداللهي – بهزاد  67اكثريت5
2781             عبداللهي – جوادتبريز-37سال مرداد67 تبريز حلق آويزمجاهد‎9
2782             عبداللهي – مجيد  67 1
2783             عبداللهي – ميرفتاح  آبان67 تهران تيربارانمجاهد1-9
2784             عبدالوهاب – حسينتهران-22سال 5/5/67 اوين حلق آويزمجاهد‎9
2785             عبدلي كمالي- مجيد25سال 10/7/67 تبريز اعداممجاهد‎9
2786             عبدي –شيراز 67 شيراز تيربارانمجاهد‎9
2787             عبدي – اسفنديار29سال شهريور67 اوين اعداممجاهد‎9
2788             عبدي – حسين15سال آبان67 تيربارانمجاهد‎9
2789             عبدي – رسول  67 1
2790             عبدي – سيروس  67 1
2791             عبدي – غلامرضا  67 1
2792             عبدي – فروزان 60تابستان67 تهران اعداممجاهد1-ش8
2793             عبدي – فروزنده  67 1
2794             عبدي – قنبر25سال 67 لاهيجان تيربارانمجاهد‎9
2795             عبدي – محمد اسماعيل22سال آذر67 بابل تيربارانمجاهد1-9
2796             عبدي پيربازاري تهران – فروزانتهران-31سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد‎9-ش6
2797             عثماني – باقيفرزند صالح اشنويه-26سال 17/6/67 اعدامحزب دمكرات1-8- 7
2798             عتيقه چي – كمالزنجان-31سال 67 زنجان تيربارانمجاهد‎9
2799             عدائي – مسعود  67 1
2800             عدالت – حسين  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد‎9
2801             عدالتي – احمدرشت-28سال 67 صومعه سرا تيربارانمجاهد‎9
2802             عراقي – پرويز  67 1
2803             عراقي فراهاني – مجيداراك-27سال شهريور67 اراك تيربارانمجاهد‎9
2804             عرب – عليهمايونشهر 13/5/67 اصفهان اعداممجاهد‎9
2805             عرب – مجيدزاهدان-21 سال مرداد67 زاهدان تيربارانمجاهد‎9
2806             عرب – محمداهواز-25سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد‎9
2807             عرب – محمدرضازاهدان-22سال 20/5/67 زاهدان تيربارانمجاهد‎9
2808             عرب طاهري- علي اصغرگرگان-25سال 67 گرگان تيربارانمجاهد‎9
2809             عرب مجاهد- علي22سال 15/5/67 زاهدان اعداممجاهد‎9
2810             عرب وزيري – عليرضا30سال-گرمسار شهريور67 سمنان حلق آويزمجاهد1-9-ش ب
2811             عربي – بهمنگرمسار-24سال دي 67 گرمسارتيربارانمجاهد‎9
2812             عربي خادر – مهديخادر شانديز- 26سال 67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد‎9
2813             عربيان – محمدعليسده اصفهان-21سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد‎9
2814             عرفانيان – شهره28سال 3/6/67 اوين حلق آويزمجاهد‎9
2815             عزلتي – اسماعيلتبريز- 32سال   67 تبريز اعدام مجاهد ‎9 
2816              عزثی-بیژن تهران-35 ساله 1363 تهران گوهردشت اعدام 67 پیکار 103ش
2817             عزيز زاده ملكي – شاپورتبريز- 31سال 2/8/67 تبريز تيربارانمجاهد‎9
2818             عزيز ثالث – خليل  67 اعداممجاهد‎9
2819             عزيزي – (مرد)30سال 67 اسلام آباد حلق آويزمجاهد‎9
2820             عزيزي – اشرف (مريم)تهران-24سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد‎9-ش6
2821             عزيزي – داوراردبيل-28سال مرداد67 اردبيل تيربارانمجاهد‎9
2822             عزيزي – داوود  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
2823             عزيزي – صحبت60 سال 67 اسلام آباد حلق آويزمجاهد‎9
2824           عزيزي – علي  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد‎9
2825             عزيزي – محمد صادقميانه- 27سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد‎9
2826             عزيزي – هاديتهران-27سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد‎9
2827             عزيزي فرد خالص- زهرازرگان فارس- 40سال آذر67 عادل آباد تيربارانمجاهد‎9
2828             عزيزيان – محمد عليتهران-22سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد‎9
2829             عسگرخاني- مجتبيتهران-25سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد‎9
2830             عسگرخاني – مجيد  شهريور67 تهران  تيربارانمجاهد‎9
2831             عسگر شاهي – زهراتهران-24سال 26/8/67 اوين تيربارانمجاهد1-9
2832             عسگري – (مادر)  شهريور67 كرج تيربارانمجاهد‎9
2833             عسگري – سيدمحمد حسنمازندران-27سال 22/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد‎9
2834             عسگري – سيروسمسجدسليمان- 26سال مرداد67 اصفهان تيربارانمجاهد‎9
2835             عسگري – شهلا (زهرا)26سال 6/6/67 اوين حلق آويزمجاهد‎9
2836             عسگري – عليرضاتهران-29سال آبان67 گوهردشت حلق آويزمجاهد‎9
2837             عسگري – محمداصفهان-22سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد‎9
2838             عسگري – محمدرضا25سال مهر67 اوين تيربارانمجاهد‎9
2839             عسگري – منصور  67اكثريت5
2840             عسگري – منصورازنا اليگودرز-31سال 13/5/67 همدان تيربارانمجاهد‎9
2841             عسگري پور- (مرد)كردكوي شهريور67 گرگان تيربارانمجاهد‎9
2842             عسگري حاتم آبادي- احمدتهران-28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد‎9
2843             عسگري زاده- محمود  آبان67 تهران تيربارانمجاهد‎9
2844             عشقي –آبادان-25سال 9/5/67 اهواز اعداممجاهد‎9
2845             عشقي- احمد30سال 67 اهواز تيربارانمجاهد‎9
2846             عصمتي – رضا 61شهريور  67 اوينكومله6،ش7،308
2847             عطاران – محسن28سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2848             عطاردي – محمدقوچان-31سال 28/7/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2849             عطارزاده – بهروزمشهد-21سال آبان67 اوين حلق آويزمجاهد9
2850             عطارزاده – محسن  مرداد67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2851             عطارزاده (عطاري)- اعظم (شهربانو)بروجرد-27سال شهريور67 اوين اعداممجاهد9
2852             عطاري – عليرضاسنگسرشاقاجي- 27سال مرداد67 تيربارانمجاهد9-ش بر
2853             عطاريان نژاد – سعيد  25/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2854             عطائي – سرهنگ ابوالقاسم  67 1
2855             عطايي – احدخرم دره-30سال 67 قزوين اعداممجاهد9
2856             عطایی-کمال21ساله زنچان 67 اعداممجاهدش پسر
2857             عطايي – حسن25سال 67 شيراز حلق آويزمجاهد9
2858             عطايي – حسين  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
2859             عطايي – محمد  آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
2860             عطايي – مهديتهران-26سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
2861             عطائي – ناصر  67اكثريت5
2862             عطايي تهراني- سيدكامبيزتهران-22سال دي 67 اوين حلق آويزمجاهد9
2863             عظيم زاده ترك – جمشيد  67 1
2864             عظيم زاده ترك – مهديتهران- 30سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2865             عظيمي – جمشيدتهران-30سال آذر67 اوين تيربارانمجاهد9
2866             عظيمي – حجتهرسين‌كرمانشاه-30سال شهريور67 اوين اعداممجاهد9
2867             عظيمي – سید محمدعليمشهد 29 ساله1361 مشهدوککیل آباد67 مشهد حلق آويزمجاهد9،ش ،ج
2868             عظيمي -كيومرثرضوانشهر-25سال مرداد67 رشت حلق آويزمجاهد9، ش،ک
2869             عظيمي – بي بي همدممشهد-35سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2870             عفراوي – ناجيآبادان-22سال دي67 خلخال حلق آويزمجاهد9
2871             عفري نژاد – زهراآبادان-27سال 6/5/67 اهواز تيربارانمجاهد9-ش5
2872             عقيلي – حميد  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
2873             عقيلي – ناهيد  67 1
2874             علاءالديني – مسعود  مرداد67 شيراز تيربارانمجاهد9
2875             علامه حائري- فضيلتشاهرود-29سال60آبان67 تهران حلق آويزمجاهد1-9-ش8-ش6
2876             علامه عراقي – همايون  اسفند67 تهران تيربارانمجاهد9
2877             علايي – منصور  67 1
2878           علايي خستو – مسعودتهران-25سال 8/6/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
2879             علم – احمد  مرداد67 عادل آباد حلق آويزمجاهد9
2880             علماء – سيد مجتبيتهران-29سال بهمن67 اوين تيربارانمجاهد9
2881             علواني –  67 شيراز اعداممجاهد9
2882             علوي – سيدرضاده كهنه-26سال آذر67 بوشهر تيربارانمجاهد9
2883             علوي – مهردادلاهيجان-24سال دي 67 رشت اعداممجاهد9
2884             علوي تفرشي- افشينمشهد-23سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2885             علي اكبريان كاهاني – مجيدقوچان- 28سال مرداد67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
2886             علي بيك (بيك علي)- علي اكبر25سال 15/5/67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
2887             علي پور – پرويز  67 1
2888             علي پور – حسنآبادان مهر67 شيراز تيربارانمجاهد9
2889             علي پور – حسينآبادان مهر67 شيراز تيربارانمجاهد9
2890             علي پور – حميدآستانه اشرفيه دي  67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
2891             علي پور – رضاآستانه‌اشرفيه-17سال دي67 رشت تيربارانمجاهد9
2892             علي جاني – اصغر  شهريور67 تهران اعداممجاهد9
2893             علي خاني – اكبر  67 1
2894             علي دوست – رضا19سال 67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
2895           علي دوست – قنبرلاهيجان-27سال دي 67 رشت اعداممجاهد9
2896             علي دوست – مسعود 6567 اعدامراه كارگر2-ش8
2897             علي رضانيا – محمد رضاشهرري-23سال 20/9/67 اوين حلق آويزمجاهد9
2898             علي زاده – شعبان عليبابل-30سال آبان67 بابل حلق آويزمجاهد9
2899             علي زاده رافی-محمدجعفر44ساله تبریزمحکومیت 8سال دستگیری1360اعدام آذر67 اوینمجاهدش-خوا216
2900             علي زاده – محمد تقيكوچصفهان-21سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
2901             علي زاده – محمود35 سالهبدون حکمشهريور67  اعدام گوهردشتفداییان خلق9ش109
2902             علي زاده – محمودآذربايجان-31سال63حكم ابد67فداييان خلق3-8-ش1
2903             علي زاده – مهدي (بيژن)كن تهران-25سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2904           علي زادهاعظمي – محمد  67 1
2904الفعلي زاده_سلیمان   24ساله روستای بیوله ازتوابع شهرستان جوانروددستگیری کامیاران1365اعدام تابستان 67 تهران ش90ج
2905             علي زاده زاهد صفت – قاسماروميه-28سال مرداد67 اروميه تيربارانمجاهد9
2906             علي زاغي – ضياءنجف- 33سال 20/8/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2907             عماد – محمود27سال 67 شيراز حلق آويزمجاهد9
2908             عمادزاده – يوسفكرمانشاه- 29سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
2909             عمادي – سيدطاهرتهران شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
2910             عمادي چاشمي – سيدحجت الهقائمشهر-31سال آذر67 قائمشهر تيربارانمجاهد9
2911             عماري – مهدي  67اکثریت5
2912             عمرانی – بهزاداصفهان آبان67 اوين تيرباراناقلیت9،ش،24
2913             عمراني – مصطفيسنقر-25سال 67 گوهردشت اعداممجاهد9
2914             عمومي – فريبااصفهان-27سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد1-9-ش6
2915             عنايت پور – احمدسنگسرآمل-25سال مرداد67 ساري تيربارانمجاهد9
2916             عنصري – زهراآبادان-27سال مرداد67 اهواز تيربارانمجاهد9
2917             عيدي پور – (مادر)شيراز-50سال آبان67 شيراز تيربارانمجاهد9
2918             عيدي پور – (مرد)  آبان67 شيراز تيربارانمجاهد9
2919             عين اليقين – زهرهاصفهان-34سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
2920             عيناوي – محمد  مرداد67 اهواز حلق آويزمجاهد9
2921             عيوضي – احمد  67 1
2922عيوضي – عليرضاتهران-28سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
2923             عيوضي علمداري- فرامرزتهران-27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9

       غ

2924             غبيشاوي- جليل28سال 67 دزفول تيربارانمجاهد9
2925             غزنوي – كتايون  شهريور67 تهران   تيربارانمجاهد9
2926             غزوه – علي محمداسلام آباد-40سال مرداد67 اسلام آباد تيربارانمجاهد9
2927             غضنفرپور مقدم – عليرضاكرج-27سال 9/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2928             غفار رشيدي – يزدانقائمشهر-29سال 67 قائمشهر تيربارانمجاهد9
2929             غفارزادگان – داوراردبيل-26سال آبان67 اردبيل تيربارانمجاهد9
2930             غفاري – (مرد)  آبان67 قائمشهر تيربارانمجاهد9
2931             غفاري – جوادتهران- 31سال6067 گوهردشت حلق آويزمجاهد9-ش3
2932             غفاري – حميدياسوج-24سال 67 تهران حلق آويزمجاهد9
2933             غفاري – حميد  مرداد67 عادل آباد حلق آويزمجاهد9
2934             غفاري – سعيد27سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2935             غفاري – شهين  67 6
2936           غفاري – عبدالحكيمتايباد- 29سال مرداد67 مشهد حلق آويزمجاهد9
        2937           غفاري – هادي28سال 67 حلق آويزمجاهد9
       2938             غفاري – هيبت اله  67 1
2939             غفاري كوچكسرايي- محمد مهديقائمشهر-31سال 67 مازندران تيربارانمجاهد9
 2940           غفاريان – سعيدتهران مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
             2941غفوري رشت آبادي – ليدارشت -22سال 1/7/67 رشت تيربارانمجاهد9
             2942غفوري غريب – حسنمشهد-26سال 67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
             2943غلام پور- …قادي كلا 67 مازندران تيربارانمجاهد9
  2944             غلام نيا – عليتهران-23سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2945             غلام رضا زاده – غلام رضاآبادان-27سال مرداد67 اصفهان حلق آويزمجاهد9
2946             غلامي – …  8/5/67 سلماس تيربارانمجاهد1-9
2947             غلامي – احمدقائمشهر-25سال شهريور67 ساري حلق آويزمجاهد1-9
2948             غلامي – احمد رضاتهران-23سال آذر67 اوين تيربارانمجاهد9
2949             غلامي – اصغرقائمشهر-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2950             غلامي – اصغرلاهيجان مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2951             غلامي – اصغررشت مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
2952             غلامي – اصغرگرگان-28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2953             غلامي – پرويناروميه-23سال 67 اروميه تيربارانمجاهد9
2954             غلامي – حجت الهآبادان-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2955             غلامي – حجت الهتهران-25سال آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
2956             غلامي – خديجهقائمشهر 67 قائمشهر اعداممجاهد9
2957             غلامي – عليتهران-23سال 26/8/67 اوين تيربارانمجاهد9
2958             غلامي – علي اصغرمشهد-32سال مرداد67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2959             غلامي-گلناز( منيره)قائمشهر-26سال مرداد67 ساري حلق آويزمجاهد9
2960             غلامي – محمدصومعه سرا-26سال629/5/67 رشت حلق آويزمجاهد9-ش3،30
2961             غلامي – نيركرمانشاه-26سال مرداد67 ساري حلق آويزمجاهد9
2962             غلامي مفرد – حبيب (حامد)مشهد-33سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
2963             غنائي فرد –  67 1
2964             غنيمتي الكريزي – مجتبيتهران-28سال 13/8/67 اوين تيربارانمجاهد1-9
2965             غياثوند – سيف الهلرستان-45سال62حكم‌حبس‌ابد67 گوهردشتحزب توده4-ش1،30
2966             غياثوند – محسن  67اكثريت5
2967             غياثوند – محمد رضا  67 گوهردشت اعداممجاهد9
2968             غيور نجف آبادي – ابراهيمنجف آباد-30سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
2969             غيوري نصيرمحله – ابراهيمشفت-24سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2970             غيومي پور – فرزانهرودسر شهريور67 تهران اعداممجاهد9

           ف

2971             فاتحي – طاهربندرانزلي-29سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2972             فارابي – دكتر  67 1
2973             فارسي – حسنتهران-26سال 7/5/67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
2974             فارسي – حسين  67 1
2975             فارسي – كاظممشهد-40سال آبان67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
2976             فاروقي – محمد رضامشهد- 30سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2977             فاضل – ابراهيمرشت-21سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2978             فاطمي – سيدحسينساوه-30سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
2979             فاطمي – سيد محسنساوه-27سال 67 ساوه تيربارانمجاهد9
2980             فاطمي – سيد محمد بهبهان-30سال 11/5/67 اهواز تيربارانمجاهد9
2981             فاطمی – زهرهشیراز 67 اعدام شیرازمجاهدش،ه
2982             فاطمي سلجوقي – حبيب اله  67 1
2983             فاني – عباس   67حزب توده4
2984             فاني – محمد حسن  67 1
2985             فاني ريسفاني – محمدتربت‌حيدريه- 30سال شهريور67 مشهد حلق آويزمجاهد9
2986             فتاح – جلال زنداني‌زمان‌شاه67 اعدام 1
2987             فتاحي – جلال  شهريور67 اعدام اوينفداييان اقليت1-10- ش7-ش9
2988             فتاحي – مهدياسلام آباد-65سال 5/12/67 اسلام آباد حلق آويزمجاهد1-9
2989             فتاحيان – سهيلاشهركرد-28سال 67 اوين اعداممجاهد9
2990             فتايي فر  67 1-8
2991             فتح آبادي –  67 1
2992             فتح الهي – حجت اله  67 1
2993             فتح زنجاني – بهزادتهران-27سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2994             فتح علي آشتياني – صدري  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
2995             فتح علي آشتياني – مهديتهران-24سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
2996             فتح عليان – نيره31سال شهريور67 تهران حلق آويزمجاهد9-ش6
2997             فتحي – (مرد)تهران 67 تهران اعداممجاهد9
2998             فتحي – احمد (علي)  آبان67 سمنان تيربارانمجاهد9
2999             فتحي – بهمن  67 1
3000             فتحي – جهانگير 6567اكثريت5-ش2
3001             فتحي – حسينتهران مرداد67 تهران تيربارانمجاهد9
3002             فتحي – رحمتمتولد مشگين شهر64شهريور67 اعداماقليت1-10-ش9
3003             فتحي – عبادالهرشت-21سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
3004             فتحي – عباستهران-32سال 17/5/67 اوين حلق آويزمجاهد9
3005             فتحي – علي  67 1
3006             فتحي – كاك كريمديوان دره- 26سال6367 6
3007             فتحي – موسي  67 1
3008             فتحي – يارمحمد  67 1
3009             فتحي گوهردانه – آسيهلاهيجان-29سال 22/6/67 اوين تيربارانمجاهد9
3010             فتحي گوهردانه – حسينلاهيجان-26سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
3011             فتحي هفشجاني – سعيدهفشجان- 27سال 67 اصفهان تيربارانمجاهد9
3012             فخار – (مرد)  1/9/67 اوين تيربارانمجاهد9
3013             فخار – حسنتفرش- 28سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3014             فخارزاده كرماني – عليمشهد-25سال 11/5/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3015             فخارعلي – محمودتهران- 27سال6067 گوهردشتمجاهدش3
3016             فخر – سيدعلياصفهان- 27سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
3017             فخري – نادر26سال- آبان67 تيربارانمجاهد9
3018             فدايي – ابراهيمسنقركليايي- 38سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3019             فدايي – ايرجهشتپر- 31سال مرداد67 رشت اعداممجاهد9ش،30
3020             فدايي – داود  67 1
3021             فدايي تبريزي – اشرفتهران-25سال60حكم10 سال24/5/67 اوين حلق آويزمجاهد9-ش8-ش6
3022             فدايي نيا – فرهنگاهواز- 25سال 10/5/67 اهواز تيربارانمجاهد9-ش12
3023             فدايي نيا – هوشنگ  67 1
3024             فدوي اصفهاني – محمدتهران -38سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
3025             فرامرز پور – حسين   67حزب توده4
3025 الف فرامرز صوفی_سیاوش34ساله 29 مردادتیرباران اویناکثریت9_1ش99ج
3026             فرامرزي – ناهيد31سال 20/11/67 بندرعباس تيربارانمجاهد9
3027             فراهاني – فرامرزتهران-25سال 15/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3028             فربد – علاس  67 1
3029             فرج پور – (مرد)  آبان67 كرمانشاه تيربارانمجاهد1-9
3030             فرج پور – بيژن27سال 22/9/67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
3031             فرجاد – محمد (مسعود)تهران-32سال مرداد67 اوين  حلق آويزمجاهد9
3032             فرجاد آزاد – مهردادرشت-29سال6267 گوهردشتحزب توده4
3033             فرجي اسكندراني- محمودتهران-24سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
3034             فرح منش – محمودشهربابك- 30سال آذر67 كرمان اعداممجاهد9
3035             فرحي – غلامرضابابلسر- 21سال 67 ساري تيربارانمجاهد9
3036             فرد رئيسي – علي  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3037             فرد (پهلوان عزيز)-  ايرجبروجرد-43سال 67 بروجرد اعداممجاهد9
3038             فرد سعيدي – سيدعليتهران-45سال مرداد67 اوين  حلق آويزمجاهد9
3039             فردوزي – جمشيد  67 8
3040             فردي پور – پروينمسجد سليمان 67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
3041             فردي پور – كشورمسجدسليمان-29سال مرداد67 اهواز تيربارانمجاهد9
3042             فرزانه ثاني – مهردادتهران-32سال 14/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
3043             فرزانه اصفهاني – بهزاد  67 1
3044             فرزين – اسداله  67 1
3045             فرصت – محمد جوادكازرون- 35سال آبان67 شيراز حلق آويزمجاهد9
3046             فرقانيان آبكناري – حسنفومن- 33سال آبان 67 رشت حلق آويزمجاهد1-9،ش،30
3047             فرم گاه-  مجيد  آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
3048             فرماني – محمدكرج-26سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3049             فرمنديان – عباس  67حزب توده4
3050             فروتن – عطاتهران مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3051             فروزان – علي خمام- 13سال 19/8/67 رشت تيربارانمجاهد9
3052             فروزنده هفشجاني – سعيدهفشجان- 24سال 13/5/67 اصفهان زير شكنجهمجاهد1-9
3053             فرهاد  67راه كارگر2
3054             فرهادپور – رضا  67 1
3055             فرهادي – بهرامشهسوار-25سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
3056             فرهادي – جمشيدسنندج-25سال 67 اعداممجاهد9
3057             فرهادي – مصطفي  67راه كارگر1- ش2
3058             فرهاني – حسينتهران- 25سال دي 67 اوين اعداممجاهد9
3059             فرهتيان – عباس  67 1
3060             فرهمند –  67 بابل اعداممجاهد9
3061             فرهمند – ژيلا  67 1
3062             فرهمند – محمدنورآباد‌ممسني-25سال آذر67 عادل آباد تيربارانمجاهد1-9
3063             فرهمند – مرتضيلاهيجان-29سال دي 67 رشت تيربارانمجاهد9
3064             فرهمند – مهديبابل- 24سال 67 گرگان تيربارانمجاهد9
3065             فرهي – داود  67 1-8
3066             فرياد آبادي – حسن27سال شهريور67 تبريز تيربارانمجاهد9
3067             فريادپور – رضا  67 1
3068             فريد – (مرد)كرمانشاه بهمن67 اعداممجاهد9
3069             فريدان – (مرد)  67 اهواز تيربارانمجاهد9
3070             فريدن اصفهاني- صادقفريدن-26سال 11/5/67 اهواز تيربارانمجاهد9-ش12
3071             فريدني – …اهواز- 30سال آذر 67 اهواز تيربارانمجاهد9
3072             فريدوني – مهدي تهران-27سال آبان67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
3073             فريفته – مجيدلاهيجان-26سال مرداد67 اوين اعدام مجاهد9
3074             فشاهي – هومن  67 1
3075             فضل علي – حسينتهران-26سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
3076             فضل علي – عليرضاتهران-23سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3077             فضلي – حسنزنجان-25سال آبان67 زنجان تيربارانمجاهد9
3078             فضلي – حسينتهران-24سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
3079             فضلي – عليرضا  آبان 67 تهران تيربارانمجاهد9
3080             فغفور مغربي – محسن (دكتر)مشهد-34سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3081             فقاري – سعيد  مرداد67 گوهردشت اعداممجاهد9
3082             فقيهي نژاد –  67 1
3083             فلاح – سيروسآمل -26سال آذر 67 انفجارزندان اوينمجاهد1-9
3084             فلاح پسند  – ابراهيملاهيجان-28سال آذر67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
3085             فلاح پور – انوشمشهد-21سال 67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
3086             فلاح تهيدست – رضالاهيجان-29سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3087             فلاح خيرانديش – محمد عليلاهيجان-29سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
3088             فلاح روشن قلب – مسعودلاهيجان-30سال 18/5/67 اوين حلق آويزمجاهد9
3089             فلاحتكار – (مرد)  67 اوين اعداممجاهد9
3090             فلاحتي – رضا  67 1
3091             فلاحتي حاج میرزا – زهراتهران-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9،ش،ک
3092             فلانكي – محمدرضا  67 1
3093             فلانيك – عليرضاتهران-29سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3094             فنايي – مهردادتهران-26سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
3095             فولادوند – رحيمانديمشك-27سال مرداد67 دزفول تيربارانمجاهد1-9
3096             فولادي – بهناماصفهان آبان67 اوين اعداممجاهد1-9
3097             فولادي – هاديرشت- 30سال65 دومين دستگيري9/5/67 رشت حلق آويزمجاهد9-ش3،30
3098             فهيمي – صادق  67 1
3099             في في – بهرام  67 گوهردشت اعداممجاهد9
3100             فياض پور – رضا  8/5/67 خرم آباد تيربارانمجاهد1-8-9
3101             فيروز جاييان – علي زمانبابل- 26سال 67 ساري تيربارانمجاهد9
3102             فيروز مند – غلام  67 تيربارانمجاهد9
3103             فيروزه اي – اصغر  67 1
3104             فيروزي – رضاتهران-25سال مهر67 اوين حلق آويزمجاهد9
3105             فيروزي – عباساراك-29سال 20/8/67 تهران تيربارانمجاهد1-9
3106             فيروزي – مهتابتهران- 23سال شهريور67 اوين اعداممجاهد1-9
3107             فيض آبادي – غلام حسناراك25سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
3108             فيض آبادي – غلام حسيناراك-27سال 22/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3109             فيض آبادي – محمدسبزوار-26سال مرداد67 سبزوار تيربارانمجاهد9
3110             فيض آقا باش – بهرامتهران مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3111             فيض شندي – شيرين28سال مرداد67 اوين  حلق آويزمجاهد9،ش،ک ش8
3112             فيض شبزي – نسرين 6067 اوينمجاهد9
3113             فيضي – بهرامآذربايجان شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
3114             فيضي – شهرياراردبيل-29سال 12/5/67 اوين حلق آويزمجاهد9
3115             فيضي – صلاح  67 1
3116             فيضي – عليرضاتبريز- 27سال شهريور67 تبريز حلق آويزمجاهد9
         

ق

3116             قائم آبادي – جواد  67اكثريت5
3117             قائمي ديزجي – كريمديزج اسكو-23سال مرداد67 تبريز حلق آويزمجاهد9
3118             قائمي نژاد – حسين  67 1
3119             قاباقلو – اصغر  67 1
3120             قاباقلو – حميد  67 1
3121             قاجار – محمد علي  4/9/67 اوين تيربارانمجاهد9
3122             قادري – سكينهآبادان-34سال 67 اهواز تيربارانمجاهد9-ش5
3123             قادري – محي الدينفرزند حسنسقز- 20سال 1/5/67 اعدام حزب دمكرات1- 7
3124             قاسم پور – حسين  67 1
3125             قاسم پور – عليرضا26سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
3126             قاسم پور – قاسمتهران 67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
3127             قاسم آبادي – جواد  67 1
3128             قاسم نژاد – حسين  67اكثريت5
3129             قاسمي -…شيراز- 25سال بهمن67 شيراز تيربارانمجاهد9
3130             قاسمي نيك منش- اسفنديارشوشتر-30سالپاييز63اعدام در اصفهان تابستان67 فداييان خلق3-ش2-ش5
3131             قاسمي – حسين  67 1
3132             قاسمي – داود  67 1
3133             قاسمي – رامينرشت- 26سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
3134             قاسمي – رحيم [ افسر]  67 8
3135             قاسمي – سلمان  67 1
3136             قاسمي – علي  آذر67 تهران تيربارانمجاهد9
3137             قاسمي – عليرضااراك آبان 67  اراك تيربارانمجاهد1-9
3138             قاسمي – محي الدين  67 8
3139             قاسمي پور – حسن  67اكثريت5
3140             قاسمي شكريازي- سلمانسلماس28سال شهريور67 اروميه تيربارانمجاهد9
3141             قاسمي ملايي – عباس  67اكثريت5-8
3142             قاسمي نژاد – حسين  67 1
3143             قاسمي نژاد – حسين علي اصغر  67حزب توده4
3144             قاضي پور – محمود  6/6/67 گوهردشتجناح چپ اكثريت6-ش،307
3145             قاضي حسيني – محمد  8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3146             قاضي طباطبايي – پرويزتبريز-20سال 67 تهران اعداممجاهد9
3147             قاضي طباطبايي – مسعود26سال دي 67 اوين تيربارانمجاهد9
3148             قانع شاطرحسين پور – محمد25سال مرداد67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3149             قانعي – حسنرشت-32سال65 دومين دستگيري9/5/67 رشت حلق آويزمجاهد9-ش3
3150             قباخلو – اصغر  67 1
3151             قباخلو – حسين  67حزب توده4
3152             قبادخلو – حميد33ساله تابستان67اوینسازمان اقلیت6
3153             قباد – حسناهواز 67 اوين تيربارانمجاهد9
3154             قبادپور – مرضيه  67 1
3155             قبادپور – منوچهراهواز- 29سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
3156             قباديان – (خانم)  مرداد67 اوين اعداممجاهد9
3157             قباديان – حميد37سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
3158             قباديان – مرضيه35سال مرداد67 اوين اعداممجاهد1-9
3159             قدرت آبادي – محمد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3160             قدرتي – يونسكوچصفهان-25سال مرداد67 رشت تيربارانمجاهد9
3161             قدسي نيا – سيمين33سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
3162             قدك ساز – (خانم)  67 آذرشهر تيربارانمجاهد9
3163             قدك ساز – رحيمآذرشهر-25سال شهريور67 تبريز تيربارانمجاهد9
3164             قدك ساز – مجيدآذرشهر-31سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3165             قدمي – هوشنگقائمشهر-29سال دي 67 آمل تيربارانمجاهد9
3166             قدياني – مجتبيتهران-27سال شهریور67اوینپیکار9ش 205
3167             قديري -…  شهريور67 تبريز تيربارانمجاهد9
3168             قديري -…  شهريور67 تبريز تيربارانمجاهد9
3169             قديري -…  شهريور67 تبريز تيربارانمجاهد9
3170             قديري -…  شهريور67 تبريز تيربارانمجاهد9
3171             قديمي – حميد حكمش تمام شده بود9/6/67 اوينسازمان پيكار6-ش7-ش11
3172             قديمي – سامان  67 8
3173             قرايي – مهديتربت جام- 30سال شهريور67 مشهدحلق آويزمجاهد9
3174             قربان پور – قربانعليلنگرود- 26سال619/5/67 رشتمجاهدش3ش204
3175             قربان پور – نيره  67 1
3176             قربان زاده- حسين  آذر67 شيراز تيربارانمجاهد9
3177             قربان زاده گيوي – ايوبگيوي خلخال -7سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
3178             قربان علي – محمد رضاكن تهران-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3179             قربان نژاد  67 8
3180             قربان نژاد – عليرودسر-32سال628/5/67 رشت اعداممجاهد9-ش،303
3181             قربان نژاد – منيرلنگرود 67رشتمجاهد1ش204
3182             قربان نژاد – هوشنگ  5/6/67 گوهردشتحزب توده4-ش7،30
3183             قربانلو –  67 1
3184             قرباني – بهرامساري- 29سال 67 تيربارانمجاهد1-9
3185             قرباني – عليتهران- 25سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
3186             قرباني – مهين27سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
3187             قرباني اردستاني – صنوبراردستان-31سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
3188             قروالوند – حسن  67 1
3189             قرون (قرآن) – هادي  67 اعداممجاهد9
3190             قره چه اي – مرتضي28سال 25/5/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3191             قره چه اي – هادي  25/5/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3192             قريش – حسن  67 1
3193             قريش وندي – …  67 مسجدسليمان اعداممجاهد9
3194             قريشي – سيد  ابوالفضلسمنان آبان67 سمنان تيربارانمجاهد1-9
3195             قريشي – داود35سال62حكم 10سال67حزب توده4-ش1
3196             قريشي لنگرودی – رضاتنکابون دستگیری 1362خرداد 67 گوهردشت اعدامرزمندگانش7ش204ش98ج
3197             قريشي – مسيحا (سيدمسيح)زنجان-27سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3198             قريشي – مهينشمال-28سال 67 اوين اعداممجاهد9-ش6
3199             قريشي – مهيننقده- 25سال 67 اروميه تيربارانمجاهد9
3200             قريشي لنگرودي – رضا 62خرداد 67 گوهردشترزمندگان1-ش7-ش8
3201             قزل جائي – محسن  67 1
3202             قزويني – حسينكرمانشاه-31سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
3203             قشقايي – خسرواصفهان- 29سال شهريور67 اصفهان اعداممجاهد9
3204             قشقايي – مراد  67 1
3205             قشقايي – يداله30سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3206             قشقاييان – رضا  شهريور67 اصفهان  اعداممجاهد9
3207             قصاب نژاد – بيژنكارزون-33سال 67 شيراز تيربارانمجاهد9
3208             قلاوند – حجت الهانديمشك-25سال 14/5/67 دزفول تيربارانمجاهد1-9
3209             قلاوند – شهنازانديمشك 67 انديمشكمجاهد9
3210             قلاوند – عبدشاهانديمشك-22سال 67 خرم آباد  تيربارانمجاهد9
3211             قلاوند – محمد رضادزفول-25سال 14/5/67 دزفول تيربارانمجاهد9
3212             قلاوند – همت  67اكثريت5
3213             قلاوند – يحييانديمشك-25سال 14/5/67 دزفول تيربارانمجاهد1-9
3214             قلعه اي – نادر29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3215             قلعه اي – ناصر  27/10/67 اوين اعداممجاهد9
3216             قلمبر – حسين 62شهريور67 اوينحزب توده4-ش2-ش10
3217             قلم بر – سيامك  67 8
3218             قلي پور – شعبان عليگنج تپه همدان- 27سال 13/5/67 همدان تيربارانمجاهد9
3219             قلي پور- محمود  شهريور 67 زنجان تيربارانمجاهد9
3220             قلي پور – محمودقائمشهر آذر67 قائمشهر تيربارانمجاهد1-9
3221             قلي زاده – مسعودفومن-28سال مرداد 67 اوين حلق آويزمجاهد9
3222             قنائي – سيد محمود  67 1
3223             قنات آبادي – مهريتهران-29سال شهريور67 اوين اعداممجاهد9-ش6
3224             قنبر نژاد – هوشنگ  67 1
3225             قنبري – اسماعيلهمدان-35سال 67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3226             قنبري – بهمنكرمانشاه-48سال62حكم 20 سال67حزب توده4-ش1
3227             قنبري -تيمورمسجدسليمان- 29سال 67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
3228             قنبري – حسنهمدان-31سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
3229             قنبري – سعيدهشتپر طوالش- 30سال 67 هشتپر تيربارانمجاهد9
3230             قنبري – سامان  67 1
3231             قنبري – شهناز  مهر67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
3232             قنبري – طاهرلاهيجان شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
3233             قنبري – عليمسجدسليمان 67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد9
3234             قنبري – هوشنگجيرفت-31سال آبان67 كرمان تيربارانمجاهد9
3235             قنبري – يوسفگله دار لارستان- 32سال 67 شيراز اعداممجاهد9
3236             قندهاري – باقر23سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
3237             قندهاري علويجه – منوچهرشميران-29سال آبان67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3238             قندي – ساسان32سال6267حزب توده4-ش1
3239             قنواتي- اسماعيلماهشهر-24سال 67 ماهشهر تيربارانمجاهد9
3240             قنواتي – نصرالهماهشهر-26سال مرداد67 تهران تيربارانمجاهد9
3241             قوامي – رستمفرزند محمد امين  سنندج-26 سال 15/6/67  اعدامسرلك  حزب دمكرات1-7
3242             قوامي – سياوشلاهيجان-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3243             قوامي – محسنسياهكل-35سال مرداد67 رشت تيربارانمجاهد9
3244             قوامي – موسي  67تابستان رشتراه كارگر2،ش،30
3245             قوسي گله داري -ياسين(يوسف)گله دار لارستان- 20سال آبان67 بندرعباس تيربارانمجاهد9
3246             قوميان – بهروز  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
3247             قويدل – احمد 6467اكثريت1- ش2
3248             قهرمان – بهنام  67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
3249             قهرمان – محسن  67 1
3250             قهرماني – حسنشهريار-26سال 67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3251             قهرماني – مرتضي  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
3252             قهرماني – مصطفي  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
3253             قهرماني – منصورزنجان-33سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3254             قهرماني فام- ايوببناب- 24سال بهمن 67 اوين تيربارانمجاهد9
3255             قه لاته ره شي- عمرفرزند محمد امين  پيرانشهر-23سال 7/8/67  اعدامحزب دمكرات7
3256             قياسوند – محسن  67 1
3257             قياسي – اكبر  67 1
3258             قيامتي – علي24سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
3259             قيامي – (زن)  67 اهواز تيربارانمجاهد9

           ك

3260             كائد پور – داريوش 62خرداد67 اوينرزمندگان1-ش7
3261             كابلي (حقيقي) – حميدتهران-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3262             كارگر شعاعي روي – رضا (فريدون)لاهيجان-28سال مرداد67 رشت تيربارانمجاهد9
3263             كارگر فرد – بهرامآبادان-28سال مرداد67 اهواز   تيربارانمجاهد9
3264             كازروني -محمد رضا  مرداد67 اوين اعداممجاهد9
3265             كازروني- محمد رضاكازرون مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3266             كاسب قانع – محمد20سال 28/7/67 آستانه اشرفيه تيربارانمجاهد9
3267             كاسبان – مرتضيآرادان گرمسار- 24سال آبان67 سمنان تيربارانمجاهد9
3268             كاشاني – عليرضا  67 1
3269             كاشاني اقدم – غلامرضاتهران-29سال 67 تهران تيربارانمجاهد1-9
3270             كاشانيان (كاشاني) – كيومرثكرمانشاه-25سال آبان67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
3271             كاظم زاده اردبيلي – احدتهران-25سال مرداد67 اوين    حلق  آويزمجاهد9
3272             كاظمي – بهروزلاهيجان-23 سال609/5/67 رشتمجاهدش3
3273             كاظمي – جعفر  شهريور 67 1-10
3274             كاظمي – زين العابدين [ نام مستعار  عبدي ]لنگرود-41سالپاييز63تابستان67فداييان خلق3-ش2/204
3275             كاظمي – سعيد  67اكثريت5
3276             كاظمي – عليرضاسياهكل 67 تيربارانمجاهد9
3277             كاظمي زاده نيشابوري – محسنمشهد-29سال 11/5/67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد1-9
3278             كاظمي فرد – مهديتهران-30سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
3279             كاغذكناني – احمدميانه مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3280             كافي – رضا  4/6/67 يزد تيربارانمجاهد9
3281             كاكا سلطاني – فيض الهكلاردشت- 27سال شهريور67 نوشهر تيربارانمجاهد9
3282             كاكايي – نسرينآغاجاري- 18سال مرداد67 گوهردشت  حلق آويزمجاهد9
3283             كامران – جمشيدفرزندعبدالكريم  سلماس-28سال 67 اعدامحزب دمكرات1-7
3284             كامراني مهني – هوشنگجيرفت- 35سال آبان67 كرمان تيربارانمجاهد9
3285             كامراني ميهني – هوشنگ  67اكثريت5
3286             كاوه – (مرد)اراك بهمن 67 اراك تيربارانمجاهد9
3287             كاوياني – بهنازرشت‌شفت-20سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
3288             كاوياني – حبيب  67 1
3289             كباري – مسعودشيراز-27سال 9/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3290             كبابي پور (زاده) – داريوش40سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3291             كبريتي – حميدرضاتهران-25سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
3292             كبير حسيني – امير افشار  67 1
3293             كچلامي – قنبررشت‌كچلام-26سال 8/8/67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
3294             كدخدا – فريدون29سال آبان67  بهبهان تيربارانمجاهد9
3295             كرامتي – محمدتهران-35سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
3296             كردجزي – محمد اسماعيلبندرگز-32سال 20/8/67 ساري تيربارانمجاهد9
3297             كرد رستمي – محمد رضابندرگز-37سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
3298             كركوتي – حميدتبريز-26سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3299             كركي – حسن  آبان67 تيربارانمجاهد9
3300             كرمي – احمدخرمدره-35سال مرداد67 زنجان اعداممجاهد19
3301             كرمي – جمشيدشيراز 15/9/67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
3302             كرمي – خالق  67 1
3303             كرمي مهابادي – بوذرجمهرميانه- 25سال مرداد67 تبريز اعداممجاهد9
3304             كرمي نسب – محمودبابل-34سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3305             كروبي – محسنسبزوار-27سال 67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
3306             كريم – حسينتهران-29سال مرداد 67 اوين حلق آويزمجاهد9
3307             كريم آبادي- داوودگرگان-26سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3308             كريم خواه – موسيكرج-27سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3309             كريم زاده – اسماعيل  67 1
3310             كريم زاده- صابراردبيل- 25سال 1/8/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3311             كريم زاده – فريدون  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3312             كريم نژاد – صابرتهران-25سال 67 تهران تيربارانمجاهد9
3313             كريم نژاد – محسنورامين-29سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3314             كريمي  67 8
3315             كريمي –31سال آبان67 تيربارانمجاهد9
3316             كريمي – احمد  67 1
3317             كريمي – ابراهيم  67 اعداممجاهد9
3318             كريمي – اردلان26سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3319             كريمي -اكبر  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3320             كريمي – اميرحسين (اميرهوشنگ)تهران-26سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3321             كريمي – جوادبيرجند-25سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3322             كريمي – حسنآستانه‌اشرفيه-25سال 67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
3323             كريمي – صادقاراك-30سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3324             كريمي – عليورامين-25سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
3325             كريمي – فرهادگرگان 67 تيربارانمجاهد9
3326             كريمي – فريدون  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3327             كريمي – مجتبي  67 اعداممجاهد9
3328             كريمي – محسنتهران-29سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3329             كريمي – محمدرضاتهران-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3330             كريمي – محمد شاهتهران-22سال مهر67 اوين حلق آويزمجاهد9
3331             كريمي – محمودتهران- 24سال مرداد 67 اوين حلق آويزمجاهد9
3332             كريمي – محمود30سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
3333             كريمي – مسلم  آبان67 تيربارانمجاهد9
3334             كريمي جعفري (وراميني)- اصغرورامين-28سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
3335             كريمي جعفري (وراميني)- عليورامين-29سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
3336             كريمي مقدم-زكريا (بهمن)كلاچاي-31سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3337             كريمي نژاد –  67 1
3338             كريميان – معصومه (شورانگيز)  8/9/67 اوين تيربارانمجاهد1-9-ش6
3339             كريميان – مهري (زهرا)  8/9/67 اوين تيربارانمجاهد1-9-ش6
3340             كزازي – جلالتهران-28سال 18/6/67 اوين حلق آويزمجاهد9
3341             كساري – هاديرشت-27سال آبان67 رشت تيربارانمجاهد9
3342             كساني – خسرو  67 اعداممجاهد9
3343             كسرايي – محمودماهشهر بهمن67 اهواز تيربارانمجاهد9
3344             كسري – ثريا  67 داراب اعداممجاهد9
3345             كسري – هماداراب 67 داراب اعداممجاهد9
3346             كشاني – عليتهران-30سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
3347             كشاورز – اسداله  67 1
3348             كشاورز – بيژنرشت- 25سال6167 گوهردشت  حلق آويزمجاهدش3-6-9
3349             كشاورز – صمدنورآباد ممسني- 25سال 14/5/67 زاهدان تيربارانمجاهد9
3350             كشاورز – عبدالحسين  شهريور67 اعداممجاهد9
3351             كشاورز – غلامحسن  شهريور67 شيراز اعداممجاهد1-9
3352             كشاورز – فتح الهگچساران شهريور 67 گچساران تيربارانمجاهد9
3353             كشاورز – محمد حسيندهدشت-24سال مرداد67 عادل آباد اعداممجاهد9
3354             كشاورز – مسعودصومعه سرا-27سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3355             كشايي (گشايي) – محمد رضاتويسركان- 25سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3356             كشتكار – محمدصومعه سرا-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3357             كشتگر – محمد رضاتهران 8/5/67 تهران حلق آويزمجاهد9
3358             كشميري – علي اصغرتهران-28سال 25/5/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3359             كشميري – علي رضا  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3360             كعبي – جابرآبادان-27سال 67مجاهد9
3361             كفاش – عليكاشان-22سال 67 اهواز تيربارانمجاهد9
3362             كفاش پور – هوشنگ(ايرج)جيرفت- 24سال آبان 67 كرمانشاه تيربارانمجاهد1-9
3363             كفاشيان- (مرد)  دي 67 تهران تيربارانمجاهد9
3364             كفاشيان- (مرد)  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
3365             كفاشيان- حسين28سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3366             كفايي- حميد رضاگچساران- شهريور67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
3367             كلائي – محمودفرزند محمد طاهر – جوانرو قشلاخ 67 اعدامحزب دمكرات7
3368             كلاح – رضا  67 اعداممجاهد9
3369             كلاحي –  67 1
3370             كلانتر – مريمساري-23سال آبان67 شيراز تيربارانمجاهد9
3371             كلانتري (كلانتر)- ابوالقاسم  آبان67 شيراز تيربارانمجاهد9
3372             كلانتري – اردشيربهبهان-30سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3373             كلانتري – حامد (شهريار)سنقر- 26سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
3374             كلانتري – حميدخرم دره-30سال آذر 67 زنجان تيربارانمجاهد9
3375             كلانتري – فرنگيس (گلي)رامهرمز-29سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
3376             كلانتري – شهرياد  67 1
3377             كلانتري – نادر29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
3378             كلانكي – كمال(تورج)تهران-23سال 1/9/67  اوين حلق آويزمجاهد9
3379             كلاوند – حجت الهانديمشك 11/5/67 دزفول تيربارانمجاهد9
3380             كلاه دوزي – شهلا  67 1
3381             كلاه سفيد زيتوني – علي26سال 67 شيراز حلق آويزمجاهد9
3382             كلاه كج – مسعودماهشهر-22سال بهمن67 اهواز تيربارانمجاهد9
3383             كلاه قوچي – شهلا  67 1
3384             كلاهي – علي  67 1
3385             كلهر – اسفندياركرج- 22سال 27/9/67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
3386             كلي – فيض اله  67 1
3387             كمال كني – صديقه  67 1
3388             كمالي – مدرس  67 1
3389             كمالي – مژگانتهران-26سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9-ش6
3390             كمپاني – رضا  67 1
3391             كمپاني – مرتضي62سال62حكم ابدتابستان67حزب توده4-ش1
3392             كمپاني – هوشنگ50سال آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
3393             كمند – مهرداد  67 1
3394             كني – (مرد)  آذر67 اوين تيربارانمجاهد9
3395             كوثري – آذر  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3396             كوثري – فاطمهشيراز- 29سال 67 اعداممجاهد9
3397             كوچكي – حسين  67 1
3398             كوچكي – فخرالدينصومعه سرا-28سال619/5/67 رشتمجاهدش3،30
3399             كوچكي – محمد حسنصومعه سرا-30سال مرداد67 اوين  حلق آويزمجاهد1-9
3400             كوچكي – مرتضياصفهان 67 تيربارانمجاهد9
3401             كوچي – محمود  67 1
3402             كوديري – عليرضا   تهران-34ساله آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
3403             کوروشی – سیامکاصفهان      تابستان 67 اصفهان  مجاهدشاهد ک
3404             كوسچي – محمدبروجرد-26سال 1/8/67 اوين حلق آويزمجاهد9
3405             كوسه چي – محمد  67 8
3406             كوفه چي – محمود  67 1
3407             كوهساري – محمد عليقوچان-29سال مرداد67 مشهدحلق آويزمجاهد1-9
3408             كوهستاني – شهلامسجدسليمان-26سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9-ش6،ک
3409             كوهي – خالقرودبار-27سال619/5/67 رشتمجاهد6-ش3،30
3410             كوهي – عباسعليسلماس شهريور67 تبريز تيربارانمجاهد9
3411             كوهي – غلام عباسسلماس 67سلماس تيربارانمجاهد9
3412             كوهي جلاليان -غلام مهديقزوين آذر67 اوين تيربارانمجاهد9
3413             كهريزي – سيروس (شاپور)كرمانشاه-19سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
3414             كهريزي – علي  1/8/67 ديزل آباد تيربارانمجاهد9
3415             كهنداني – علي اصغرتهران-25سال 25/5/67 اوين  حلق آويزمجاهد9
3416             كهنسال- حجتمشهد-25سال 67 وكيل آبادحلق آويزمجاهد9
3417             كهنسال- مختارمشهد-25سال 67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
3418             كهنه اي – باقر  67 تيربارانمجاهد9
3419             كي چايي – عبداله  67 8
3420             كي خواه – صمد  67 1-8
3421             كي خواه – عبدالصمد (عباسشيراز- 30سال 4/8/67 عادل آباد حلق آويزمجاهد9
3422             كي نژاد – داريوشيزد- 31سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3423             كي نژاد – هوشنگ  67 1
3424             كيا – اكبر  آبان67 كردكوي تيربارانمجاهد9
3425             كيا – كمالقائمشهر-27سال 67 ساري حلق آويزمجاهد9
3426             كيا احمدي – عزت الهگرگان- 30سال شهريور67 كردكوي تيربارانمجاهد1-9
3427             كيااحمدي – وجي اله  شهريور67 گرگان تيربارانمجاهد1-9
3428             كيا احمدي – وحيد  شهريور67 گرگان تيربارانمجاهد1-9
3429             كياپرست – حسين  67 1
3430             كيازاده آبكناري – هاديآبكنار انزلي-26سال638/5/67 رشت تيربارانمجاهد9-ش3،30
3431             كياكجوري – غلامرضاتهران-26سال 15/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3432             كيالاشكي – كورش  67اكثريت5
3433             كيامرزي – منصورفيروزآباد شيراز- 29سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
3434             كيابي – عليرضا  67اكثريت5-8
3435             كيان پور –  10/8/67 عادل آباد اعداممجاهد9
3436             كيان پور – بهزاد  67 1
3437             كيان پور – خسروتهران-20سال مرداد67 تهران تيربارانمجاهد9
3438             كيان پور- علي اصغركرد كوي مهر 67 گرگان تيربارانمجاهد9
3439             كيان فر – حسنتهران 67 تهران تيربارانمجاهد1-9
3440             كيان فر  – حسين  67 1
3441             كياني – خسروتهران-28سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3442             كياني – ستارممسني- 38سال 63 تهراناعدام تهران 67فداييان خلق3-ش2
3443             كياني – سردار  67 اوين تيربارانمجاهد9
3444             كياني – سهامقلعه كهنه-29سال 67 كازرون تيربارانمجاهد9
3445             كياني – سهراب  67 6-8
3446             كياني – شهاب  67 1
3447             كياني – عليرضا  67 6
3448             كياني – محبوبه  67 1
3449             كياني دهكردي – سيميندختشهركرد-29سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد1-9
3450             كيايي – داريوش30سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3451             كيايي – زهرا(محبوبه)تهران-33سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
3452             كيايي پور (زاده)-كردكوي 67 گرگان اعداممجاهد9
3453             كيكاووسي – فريدهايزه-25سال مهر67 اهواز تيربارانمجاهد9
3454             كيكاووسي – ناهيداهواز- 26سال آذر67 اهواز تيربارانمجاهد9-ش5
3455             كيوان – جمشيد  67 1
3456             كيوان پور – مصطفي  دي 67 تهران تيربارانمجاهد9
3457             كيوان فر – جمشيدتهران-24سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
3458             كيوان فر – حسنتهران- 33سال مرداد 67 تهران تيربارانمجاهد1-9
3459             كيواني – ايرج  67 1
3460             كيواني – فرنگيس25سال 67 اوين اعداممجاهد9
3461             كيواني هفشجاني -ايرجهفشجان-25سال 8/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
3462             كيهان – مهدي  67حزب توده4

                   گ

3463             گاني – حبيب  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3464             گرامي – رمضانشهرضا-26سال 67 اصفهان تيربارانمجاهد9
3465             گراميان – عهديه  67 1
3466             گرانپايه – مهردادهمدان-24سال 67 همدان تيربارانمجاهد9
3467             گراييلي – بهرامقائمشهر-26سال 67 قائمشهر تيربارانمجاهد9
3468             گرجا – دكتر  67 8
3469             گرجاني – دكتر  67 8
3470             گرجي – (مرد)  شهريور67 تيربارانمجاهد1-9
3471             گرجي – احمدزرند ساوه-30سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3472             گرجي – علي محمد29سال مهر67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
3473             گرجي – نسرين  67 1
3474             گرجي نيا – جوادبندر انزلي-26سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
3475             گرگاني -زهراشاهرود-28سال 67 شاهرود تيربارانمجاهد9
3476             گرگاني – سعيدمشهد-28سال 5/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3477             گرگي – خسرو  67 1
3478             گرگي – مجيد  67 1
3479             گرگين – يوسف  67 1
3480             گرم رودي – منوچهراراك-26سال مهر67 اراك تيربارانمجاهد1-9
3481             گرمارودي گلپايگاني – منوچهر  67 1
3482             گزان – عطيه  67 1
3483             گل اله پور – حسين  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3484             گل محمدي – عزت الههفشجان- 28سال 8/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد1-9
3485             گلاويز – علي1307بوکا ن 60ساله6167  بوکان تیرباران 1ش 105
3486             گلاب زاده – محمداصفهان-23سال مرداد67 اصفهانمجاهد9
3487             گلاب لو – فتح اله23ساله کاشاندستگیری1362تهران حکم 10 سالاعدام6 شهریور67رزمندگان6-شش95ج7
3488             گلابي – محمودشهرضا-24سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
3489             گلبرگ – بهرامكرمانشاه-28سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
3490             گلپايگاني  67 8
3491             گلپايگاني – ايرجگلپايگان- 22سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
3492             گلپايگاني – حسنگرمسار-25سال دي67 گرمسار تيربارانمجاهد9
3493             گلپايگاني – محمدگرمسار-33سال 1/10/67 سمنان تيربارانمجاهد9
3494             گلپايگاني – محمد رضا  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3495             گلپايگاني – محمد رضا  67اكثريت1-5
3496             گل چوبيان – كامبيزتهران-36سالپاييز63شهريور 67  اوين اعدامفداييان خلق3-ش2-ش10
3497             گلچين – خديجه23سال آبان67 كرج تيربارانمجاهد9
3498             گلچين – عليتهران-30سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
3499             گلچيني – خدیجه  مهر67 اعدام ،زندان رشتمجاهد9،ش،30
3500             گلداري – راضيهشيراز-40سال 67 عادل آباد اعداممجاهد9
3501             گلدان – مرضيهشيراز-40سال 67 شيراز تيربارانمجاهد9
3502             گلزاده غفوري – حسينتهران- مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3503             گلزاده غفوري – مريمتهران- 29سال آذر67 اوين تيربارانمجاهد1-9-ش6
3504             گلستان هاشمي – سيدمحمد رضا33سال مرداد67 شيراز حلق آويزمجاهد9
3505             گلستاني -كمالاصفهان- 33سال 67 شيراز اعداممجاهد9
3506             گلشايي- حسن عليزابل-22سال 15/5/67 زاهدان تيربارانمجاهد9
3507             گلشايي – قاسم عليزابل-24سال 15/5/67 زاهدان تيربارانمجاهد9
3508             گله دار – (مرد)  آذر67 خرم آباد تيربارانمجاهد9
3509             گلي – سيف اله  67 1
3510             گلي – عليمشهد-22سال 25/5/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3511             گلي – فتح اله  67 1
3512             گلي – فيض اله  67 6-8
3513             گليج – خدايارتنكابن-27 مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3514             گليج – عليتنكابن-23 مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3515             گنبدي خرم آبادي – غلامرضا  67 1
3516             گنجه اي – بهروزرشت-27سال 1/10/67 رشت حلق آويزمجاهد9
3517             گنجي خاني – بهروزتهران- 25سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
3518             گوارايي – عليقزوين- 30سال دي 67 قزوين تيربارانمجاهد9
3519             گورايي – هادي  67 1
3520             گودرزي – احمد  67 1
3521             گودرزي – بهرامتهران-24سال 67 تهران تيربارانمجاهد9
3522             گودرزي – پرويزكرمانشاه- 33سال مرداد67 كرمانشاه تيربارانمجاهد9
3523             گودرزي – پرويزتهران 67 تهران اعداممجاهد9
3524             گودرزي – پرويزهمدان 67 تهران اعداممجاهد9
3525             گودرزي -حجت الهخرم آباد مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3526             گودرزي – حسن  67اكثريت5
3527             گودرزي – حسن  آبان67 تيربارانمجاهد9
3528             گودرزي – شهباز30سال 2/9/67 عادل آباد حلق آويزمجاهد1-9
3529             گودرزي – علي  67 خرم آباد تيربارانمجاهد9
3530             گودرزي – كيومرث  مهر 67 اراك تيربارانمجاهد1-9
3531             گودرزي – ميرزابروجرد28-سالمرداد67آبان67 خرم آباد تيربارانمجاهد1-9-ش10
3532             گودرزي – مينونورآباد ممسني-25سال 1/11/67 عادل آباد اعداممجاهد1-9
3533             گوران – هادي  67 1
3534             گوهرنيا – فريدهكرمانشاه- 23سال شهريور67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3535             گيلوايي – قدرتكوچصفهان 67 تيربارانمجاهد9
3536             گيوه قال – رسول  67 1

       ل

3537             لاجوردي – حميدتهران-34سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3538             لاري لواساني- محمد حسنتهران-25سال شهريور67 تهران حلق آويزمجاهد9
3539             لاريجاني – محمد  67 1
3540             لامعي  67 8
3541             لامعي – حسين  67حزب توده4
3542             لاهيجاني –  67 تيربارانمجاهد9
3543             لاهيجانيان – محمد جواد  67حزب توده4
3544             لايتناهي –   67 اعداممجاهد9
3545             لايق – شاپوربهبهان 22ساله 11/5/67 اهواز تيربارانمجاهد9
3546             لايقي – جلالتهران 28 ساله مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3547             لركي – حمداله  شهريور 67 1
3548             لركي – رحمانرامهرمز 33 ساله مهر67 زاهدان تيربارانمجاهد9
3549             لساني – نادرتهران 28 ساله مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3550             لشگري – ابوالفضلمشهد 25 ساله 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3551             لشگري – ايرجکرمان 31 ساله 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3552             لطف اله زاده – خليل  67اكثريت5
3553             لطفي – (خانم)  شهريور67 اصفهان اعداممجاهد9
3554             لطفي – انوشيروانتهران 39 ساله25/5/6225/3/ 67 اويناكثريت6-ش7
3555             لطفي – سيروسارومیه 34 ساله مرداد67 اروميه تيربارانمجاهد9
3556             لطفي – عليرضاگلپیایگان 22ساله 67 اصفهان تيربارانمجاهد9
3557             لطفي – ميناآبادان-30سال605/5/67 تهران تيربارانمجاهد9-ش8
3558             لطيف – علي اكبرتهران 31ساله آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
3559             لطيف پور – رضيهآباده 29 ساله آذر67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
3560             لطيفي – حجت الهسیاهکل 34 ساله مرداد67 لاهيجان تيربارانمجاهد1-9
3561             لطيفي – مژگان تهران 27 ساله مهر67 تهران تيربارانمجاهد9
3562             لطيفي – ناصربابل 30ساله مرداد67 ساري تيربارانمجاهد9
3563             لعلي – جمشيدبروجرد-29سال آبان67 خرم آباد تيربارانمجاهد9
3564             لقايي – فريبرز  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3565             لنگرودي –  67 1
3566             لنگرودي – حسنلنگرود تابستان67اكثريت5ش204
3567             لنگرودي – منيژه  تابستان67 1ش204
3568             لنگرودي – ناطق  67 1
3569             لولايي – مجيد  آذر67 شيراز تيربارانمجاهد9
3570             لهراسبي – فريبا26 ساله 67 تهران اعداممجاهد9
3571             ليجايي – عبدالهرشت 28 ساله599/5/67 رشتفدايي جناح چپ5-ش،3،9،30

م

3572             ماجاني – عبدالرسولنجف- 28سال 24/8/67 تهران تيربارانمجاهد9
3573             مازني – عيسيگرگان-25سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
3574             ماكياني – عبدالكريمانديمشك-28سال 11/5/67 دزفول اعداممجاهد1-9
3575             مأمور – سيف الدين  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3576             ماندگاري – حسيناصفهان- 22سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
3577             ماهرالنقش – جلالتهران-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3578             ماهيگير – حسين  67 1
3579             مايائي – عبدالرسول  67 1
3580             مايل اسكنداني – ايرج  67 1
3581             مايلي – ايرجتهران- 27سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3582             مايلي كهن- مجتبي (فرهاد)تهران-29سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
3583             مبادي – نصرت اله  67 1
3584             مباركي – عليشميران-28سال مهر67 اوين حلق آويزمجاهد9
3585             مبيني كشه – مهديتهران-24سال آذر67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
3586             متقي طلب – رشيد (امير)رشت- 25ساله63 دومين دستگيري9/5/67 رشت تيربارانمجاهد9-ش3
3587             متقي طلب – رضارشت-22ساله63 دومين دستگيري9/5/67 رشت تيربارانمجاهد9-ش،303
3588             متقيان – رحمت الهتهران-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9،ش3،30
3589             متيم – سعيد  67 8
3590             متين – سعيد  67اكثريت5
3591             مجازي – محمد رضا  67 تهران اعداممجاهد9
3592             مجاور – سهيلا24سال 67 تهران اعداممجاهد9
3593             مجاور عقيلي – حسين  67 كردكوي اعداممجاهد9
3594             مجاهد نيا – پرويزاسلام آباد-17سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
3595             مجتبائي – فخرياصفهان-28سال 15/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد1-9
3596             مجتهد –  67 1
3597             مجد اميري – مرتضيكرمانشاه مرداد67 گوهردشت اعداممجاهد9
3598             مجد محمدي – مهدي  67 1
3599             مجدآبادي – رضااراك مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
3600             مجد الحسيني – حسيناصفهان-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3601             مجدد – جعفر  67 تيربارانمجاهد9
3602             مجرد – عسگرپارس آباد مغان 27سال 67 اردبيل تيربارانمجاهد9
3603             مجنون محمدي – اصغرتهران-28سال آبان67 اوين اعداممجاهد9
3604             مجنون محمدي – اكبر  67 1
3605             مجيدي – اصغر  67 1
3606             مجيدي – اكبراصفهان-27سال 67 اصفهان تيربارانمجاهد9
3607             مجيدي – امير  67 1
3608             مجيدي – كيانوش  67اكثريت5
3609             مجيدي – محمد رضاتهران- 23سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3610             مجيدي – منوچهرلاهيجان مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3611             مجيدي – نيلوفر  67 1
3612             محب پور – محمد رضافومن-28سال 67 صومعه سرا تيربارانمجاهد9
3613             محب علي – قاسمكن- 28سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3614             محبوب – اصغر  67حزب توده4
3615             محبوب – حسن  67 1
3616             محبوب – حمزه  67 1
3617             محبوبي – حسن21سال مرداد67 اوین حلق آويزمجاهد9،ش،30
3618             محبوبي – حسينتهران-36سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3619             محبوبي – مؤتمنخمام- 22سال639/5/67 رشتمجاهدش3
3620             محبوبي – موسيرودسر-28سال628/5/67 رشتراه كارگرش3،30
3621             محبي -…  67 1
3622             محبيان – مينا  67 تهران تيربارانمجاهد9
3623             محبيان – مينو  67 تهران تيربارانمجاهد9
3624             محتشمي – احمدزيباكنار- 25سال639/5/67 رشتمجاهدش3،30
3625             محتشمي – اسماعيل  67 1
3626             محجوب – حمزهرودسر-21سال مهر67 رودسر تيربارانمجاهد9
3627             محجوب – مهديرودسر-28سال628/5/67 رشتراه كارگر2- ش3
3628             محجوبي – امجدزنجان-30سال 67 زنجان اعداممجاهد9
3629             محجوبيان – اكبر  67حزب توده4
3630             محرمي – حسننمين- 30سال609/5/67 رشت حلق آويزمجاهد9-ش3،30
3631             محرمي – كاظم  67 اوين اعداممجاهد1-9
3632             محسن پوده – فرهاد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3633             محسن پور – فرهاد (مصطفي)  67راه كارگر2
3634             محسن آبادي – رضا  67 1
3635             محسني – اميرحسين  67 تهران اعداممجاهد9
3636             محسني – جمال  67 1
3637             محسني – كاظم30سال 67 اهواز تيربارانمجاهد9
3638             محسني – مجتبي [ حسن]اراكپاييز63تابستان 67 اصفهانفداييان خلق3-ش2
3639             محسني – محسن  67 1
3640             محسني – يعقوب  67 اعداممجاهد9
3641             محسني برنج آبادي – يحيياروميه- 25سال 67 تبريز اعداممجاهد9
3642             محسني بهبهاني – محسنبهبهان-27سال 67 بهبهان تيربارانمجاهد9
3643             محلاتي – جعفر  67 1
3644             محمد آبادي – رضا  مهر67 اراك اعداممجاهد9
3645             محمد اميني – بهمن27سال 67 شيراز حلق آويزمجاهد9
3646             محمد باقر – محسنتهران- 25سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3647             محمدپور – حاجت  67 1
3648             محمدحسين پور – مهدي21سال 67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
3649             محمدحسيني – حسينبرازجان-27سال دي67 اعداممجاهد9
3650             محمدحسيني – محمدبرازجان-27سال آبان67 بوشهرتيربارانمجاهد9
3651             محمدحسيني – ماشااله_بیژنروستای گلدسته تهران 25ساله 5/6/67 گوهردشت اعداماقليت6-ش،307ش210
3652             محمد خاني – سعيدبهشهر-26سال شهريور67 شاهرود تيربارانمجاهد9
3653             محمد خواه – حسيناراك مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3654             محمد رحيمي – سهيلاتهران-23سال مرداد67 اوين اعداممجاهد9
3655             محمد رحيمي- فرنگيس (مهري)تهران-30سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3656             محمد رضانيا – عليرضاشهرري- 25سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
3657             محمد رضايي اسفرجاني- عبدالعظيم  (قاسم)اسفرجان-28سال مرداد67 اهواز تيربارانمجاهد9
3658             محمد زاده – جواد  67حزب توده4
3659             محمد زاده – حسن  67حزب توده4
3660             محمد زاده – رحيم  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3661             محمد زاده – شكرتهران30سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9،ش،ک
3662             محمد زاده – غلامرضا26سال 67 شيراز حلق آويزمجاهد9
3663             محمد زاده اقدم – صابر  67حزب توده4
3664             محمد زاده اخگر – رفعت63ساله آباداندستگیری61تابستان67کمینه مرکزی حزب توده4ش210
3665             محمد علي زاده – شعبانعليكياكلا-31سال مرداد67 بابل تيربارانمجاهد9
3666             محمد طاهر نجار- سعيدتهران-29سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
3667             محمد نژاد – جمالرامهرمز-25سال 67 اهواز اعداممجاهد1-9
3668             محمدنژاد – صادقماكو- 22سال مهر67 اروميه تيربارانمجاهد9
3669             محمدنژاد – هاديلاهيجان- 28سال60مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9-ش3
3670             محمد ويسي – يونسكوچصفهان-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3671             محمدي – (آقا)  67 اعداممجاهد9
3672             محمدي – احمدتهران-28سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3673             محمدي – اسماعيل  مرداد67 اوين اعداممجاهد9
3674             محمدي – اصغر  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
3675             محمدي – بهروز29سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
3676             محمدي – حجت اله  67 1
3677             محمدي – حسن  67 1
3678             محمدي – سعيدزنجان مرداد67 زنجانمجاهد9
3679             محمدي – شكرالهفرزند‌مصطفي-‌ پاوه 67 اعدامحزب دمكرات7
3680             محمدي – شهناز  67مجاهد1-9
3681             محمدي – عليقم- 31سال بهمن67 اوين اعداممجاهد1-9ش106
3682             محمدي – عليرضا  67حزب توده4
3683             محمدي – غلام30سال 67 عادل آباد اعداممجاهد9
3684             محمدي – غلامرضاشاهرود-28سال 67 شاهرود اعداممجاهد1-9
3685             محمدي – فيروزمسجدسليمان-23سال 67 مسجدسليمان تيربارانمجاهد1-9
3686             محمدي – محسنمسجدسليمان-26سال 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
3687             محمدي – محسنكرمان-22سال مرداد67 كرمان تيربارانمجاهد9
3688             محمدي – محمدمسجدسليمان-28سال 67 مسجد سليمان  تيربارانمجاهد9
3689             محمدي – محمد نجيبفرزند شريف  سنندج-24سال 67 اعدامحزب دمكرات7
3690             محمدي – مريم  67 1
3691             محمدي – مهديمسجدسليمان-28سال 67 مسجد سليمان تيربارانمجاهد9
3692             محمدي – ميرزا  67 اعداممجاهد9
3693             محمدي – مينوقزوين- 22سال 17/5/67 قزوين تيربارانمجاهد9
3694             محمدي – ناصر  67 1
3695             محمدي – ولي  67 تهران تيربارانمجاهد9
3696             محمدي ارژنگي- ابوالقاسمتهران-47سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3697             محمدي بهمن آبادي –  رضاتهران-35سال 17/8/67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
3698             محمدي بهمن آبادي – مريمتهران-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
3699             محمدي بيدجاني – عليرضا  67 1
3700             محمدي (جمشيدي)- ايرجبهبهان-27سال مرداد67 در انفجار زندان اوينمجاهد9
3701             محمدي خبازان- اصغرتهران- 24سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3702             محمدي رضايي – (مرد)  67 اصفهان تيربارانمجاهد9
3703             محمدي زاده – بهمنكرمان 67 كرمان تيربارانمجاهد9-1
3704             محمدي زاده- مهدخت  مرداد67 اوين اعداممجاهد9،ش،ک
3705             محمدي سروستاني – غلامرضاسروستان-30سال 6/11/67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
3706             محمدي قنادي – سعيدهشتپر-27سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
3707             محمدي كميجاني – عليرضا  67اكثريت5
3708             محمدي‌گل‌گلي قبادي – دوست خدالرستان-21سال 67 پل دختر تيربارانمجاهد9
3709             محمدي محب- مصطفي37سال 15/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3710             محمدي ميرمقيمي- علي30سال آذر67 اوين اعداممجاهد9
3711             محمدي ور- مهري  67 تهران اعداممجاهد9
3712             محمديان – نادرآبادان-23سال 15/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
3713             محمودآبادي- اكبر32سال 67 شيراز حلق آويزمجاهد9
3714             محمود زاده –  18/7/67 فسا تيربارانمجاهد1-9
3715             محمود زاده – اصغرانزلي- 28سال 67 اعداممجاهد9
3716             محمودي – عارف21ساله آباده فارس تابستان67عادل اباد شیراز 9ش215
3717             محمودي – احمد  67 تهران تيربارانمجاهد9
3718             محمودي – ارسطو  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3719             محمودي – حسنمهاباد 67 اعدامحزب دمكرات7
3720             محمودي – داوود28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3721             محمودي – ساسانتهران-27سال 4/8/67 در انفجار زندان اوينمجاهد9-1
3722             محمودي – سعيد  67 1
3723             محمودي – محموداسدآبادهمدان- 29سال 4/5/67 همدان تيربارانمجاهد9
3724             محمودي – منصورتهران-22سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
3725             محمودي فر – عبداله  67 1
3726             محمودي فر- عبدالاحدتهران-27سال 12/8/67 اوين حلق آويزمجاهد9
3727             محمودي فر – عبدالاحد  67 8
3728             محموديان -عليايلام-30سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
3729             محيايي – محمد  67 اوين حلق آويزمجاهد9
3730             مختابيتان – محمود  67 1
3731             مدائن – ليلاتهران مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
3732             مداح – مهديرودبار- 25سال60 مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9-ش3
3733             مدافعي – نصرت اله  67 1
3734             مدرس كمالي – مهدي27سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
3735             مدرسي – (مرد)  67 اصطهبانات اعداممجاهد1-9
3736             مدني – سيد مرتضيتهران-28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3737             مرائيان – عباس  67 عادل آباد اعداممجاهد9
3738             مرآتي – رضاسنقر اسفند67 تيربارانمجاهد9
3739             مرآتي – دكتر محسن  67 1
3740             مراد پور – …  67 6
3741             مرادپور – بندعلي  67حزب توده4
3742             مرادپور دوشانلو (بندي) – بندعلي  67اكثريت5
3743             مراد زاده سروستاني – جلالسروستان-30سال 67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
3744             مرادي – باقر  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3745             مرادي – بيژن  67 1
3746             مرادي – سهانقلعه كهنه نورآباد 67 تيربارانمجاهد9
3747             مرادي – علي اصغركرمانشاه-28سال 67 كرمانشاه اعداممجاهد9
3748             مرادي – قوام شيراز-30سال 2/9/67 عادل آباد تيربارانمجاهد1-9
3749              مرادی فریدونافسردانشجوی پزشکی30ساله قزویندستگیری62  ش210
3750             مرادي فر- محمد باقر26سال 67 شيراز حلق آويزمجاهد9
3751             مراديان – رضا  67 1
3752             مربي – بهروزتبريز-26سال 23/5/67 تبريز تيربارانمجاهد1-9
3753             مرتضايي سنجابي – شهرياركرمانشاه-26سال آبان67 كرمانشاه تيربارانمجاهد9
3754             مرتضوي – رحيم  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3755             مرتضوي – سيدحسناصفهان-31سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزوابستگی گروهی نداشته  9،ش،21
3756             مرتضوي – سيدحسينگيلان-29سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
3757             مرتضوي – محمد  67اكثريت1-5
3758             مرتضوي تزنگي – محمدرضاتهران-32سال شهريور67 شيراز زير شكنجهمجاهد1-9
3759             مرجوعي – شهراماردبيل 25/5/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3760             مرداني – مرادسرپل‌ذهاب-21سال 67مجاهد9
3761             مرداني – مصطفيتهران-26سال 1/6/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
3762             مردفر – سليمانتهران- 31سال 15/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3763             مردنو –  سليمان  67 1
3764             مردمي – جمشيدتبريز-30سال مرداد 67 تبريز حلق آويزمجاهد1-9
3765             مرزجي – (مرد)  67 گنبدكاووس اعداممجاهد9
3766             مرشدزاده – رضا  67 اهواز اعداممجاهد9
3767             مرشدي شهربابكي – محمد عليشهربابك-28سال آذر67 كرمان اعداممجاهد9
3768             مرندي – مجيد25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
3769             مروتي – عبدالنبيايلام-30سال 18/5/67 ايلام تيربارانمجاهد9
3770             مروتي – محمد نبيايلام-24سال 18/5/67 ايلام تصادف حين انتقالمجاهد1-9
3771             مروج – سيد محمدشهرياركرج-27سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
3772             مرودي – ابوبكر  67 1
3773             مروزاده – مصطفي  67 1
3774             مريد علي – علي  67 دزفول تيربارانمجاهد9
3775             مريدي –منظرتهران-27سال آذر67 اوين حلق آويزمجاهد9
3776             مريدي وطن- محمد باقر  67 شيراز حلق آويزمجاهد9
3777             مريواني – بهزادسنندج مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3778             مريواني – كامران  67 تيربارانمجاهد9-1
3779             مريواني – مهرداد26سال 20/5/67 اوين حلق آويزمجاهد9
3780             مزار – طاهر  67 تهران اعداممجاهد9
3781             مزداپور – بندعلي  67 1
3782             مزي – حسن  67 1
3783             مساوات – امير  67 1
3784             مساوات –حسنبرازجان-24سال 67 اعداممجاهد9
3785             مساوات –محسنبرازجان 10/9/67 بوشهر اعداممجاهد9
3786             مستوفي – مهدي  آذر67 تيربارانمجاهد9
3787             مستوفي زاده – محمودهمدان 67 همدان تيربارانمجاهد9
3788             مسجد مكي – …زاهدان مرداد67 زاهدان تيربارانمجاهد9
3789             مسجدي – اصغرتهران-29سال 11/6/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3790             مسچي – عليمشهد-22سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3791             مسچي – مسعود  67 اعداممجاهد9
3792             مسعودي – جمشيد  67 1
3793             مسعودي – سعيدزنجان-27سال 67 زنجان تيربارانمجاهد9
3794             مسعودي – مسعودزنجان-32سال 67 زنجان تيربارانمجاهد9
3795             مسعودي فر – عليرضابم- 27سال 67 در انفجار زندان اوينمجاهد1-9
3796             مسكين بجار سري – حبيب الهرودسر مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3797             مسگري – جمشيدگچساران 67 گچساران تيربارانمجاهد9
3798             مسلخي – ابوالقاسم25سال مهر67 اروميه اعداممجاهد9
3799             مسلمي – عباس32سال 67 قزوين اعداممجاهد1-9
3800             مسيح – پرويزگچساران-24سال شهريور67 گچساران اعداممجاهد1-9
3801             مسيح نيا – خانم  67 1
3802             مسيحا لنگرودي – منيژهلنگرود-29سال 67 لنگرود اعداممجاهد9ش204
3803             مسيحي – پرويز  67 1
3804             مسيني – حسن  67اكثريت5
3805             مشاط – محمدتهران-29سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3806             مشاط – محمدرضا  67 1
3807             مشاق – محمد  67 اعداممجاهد9
3808             مشتاقي – محمودبابل-30سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3809             مشرف – مجيدقم- 25سال 18/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3810             مشعوف – جوادرودسر-30سال6214/5/67 رشتراه كارگر2-ش3،30
3811             مشعوف – مجيد  67 تهران اعداممجاهد9
3812             مشعوفي – حميد رضاتهران-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3813             مشكوه(حجت الاسلام)- محمدحسن38سال 67 اعداممجاهد9
3814             مشكوري – ابوالقاسمرامسر-33سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-9
3815             مشهدي ابراهيم – غلامحسينتهران-25سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
3816             مشهدي استرآبادي – سروراسترآباد-30سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3817             مشهدي رضا – محمد عليمشهد-30سال 25/5/67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3818             مشهدي قاسم – اكبر26سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3819             مشهدي محمد علي خراط – احمدتهران-33سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3820             مشهولي – منصور  67 اعداممجاهد9
3821             مشهولي – ناصر  67 اعداممجاهد9
3822             مصدقي فر – (مرد)اصفهان 67 اصفهان اعداممجاهد9
3823             مصطفايي – محمدرضا  67 اشترنيان اعداممجاهد9
3824             مصطفوي –  دكتر رحيم  67 1
3825             مصطفوي -عليتهران 67 تهران حلق آويزمجاهد9
3826             مصطفوي – كيوان  شهريور 67اكثريت5-10
3827             مصطفوي – كيوان  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
3828             مصطفوي خويي- رحيم  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3829             مصطفي – صادق  67 1
3830             مصطفي نژاد- رحمانفرزند خدر زمزيران ربط- 22سال 15/10/67 اعدامحزب دمكرات7
3831             مصفا – اصغر  67اكثريت8
3832             مصفا – تقي خان  67 6
3833             مصلحي – منصورهتهران-27سال آبان67 تهران تيربارانمجاهد9،ش،ک
3834             مصلي – فرحناز  67 تهران حلق آويزمجاهد9-ش6
3835             مصيب پور – جعفرهشتپر-22سال60مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهدش3
3836             مطلبي زاده – مجتبي  67 1
3837             مطلع سراب – مجتبي  67اكثريت5
3838             مطلوب پسند – عزيزكوچصفهان-28سال آذر67 اعداممجاهد9
3839             مطلق – مجتبي  67 1
3840             مطهري – كيومرث  مرداد 67 حلق آويزمجاهد9
3841             مظاهر – ابراهيمهمدان 6/10/67 تهران اعداممجاهد9
3842             مظاهري – سعيداصفهان-33سال 12/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد1-9
3843             مظاهري – مجيد  67 1
3844             مظفري – احمدتهران-24سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
3845             مظفري – حشمتاسلام آباد 6/7/67 اسلام آباد حلق آويزمجاهد9
3846             مظفري – محمد رضا  67 شيراز اعداممجاهد9
3847             معادي – رضا  67 گوهردشت تيربارانمجاهد9
3848             معاونيان – حسين  67حزب توده4
3849             معبودي – حجت الههمدان-26سال 67 اوين تيربارانمجاهد1-9
3850             معبودي – حسن  مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3851             معبودي – عزت21سال آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
3852             معبودي – عليرضازنجان-21سال 67 زنجان تيربارانمجاهد9
3855 معتبري – فرشيد  67 1
3856 معتمد – فرشتهرشت آبان67 رشت تيربارانمجاهد1-9
3857 معدلي – كاووسزرقان38سال 10/10/67 عادل آباد تيربارانمجاهد9ش206
3858 معروف – جواد  67راه كارگر2
3859 معروف خاني – احمدتهران-26سال 13/6/67 اوين تيربارانمجاهد9
3860 معروف خاني – مجيدكرج-27سال 8/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3861 معروفي – هژمنفرزنداحمدپاوه- 21سال مهر 67 اعدامحزب دمكرات7
3862 معزاني – مصطفي  67 1
3863 معزني – خدادادكازرون-30سال مرداد67 شيراز تيربارانمجاهد9
3864 معزي – اشرفخوي- 26سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3865 معزي – حسنخوي- 23سال مهر67 اروميه حلق آويزمجاهد9
3866 معزي – عليخوي 67 خوي تيربارانمجاهد9
3867 معزي – محمدخوي 67 خوي تيربارانمجاهد9
3868 معزي اسماعيلي- بهزاد31سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
3869 معصومي – حسينبافت‌كرمان-24سال 8/5/67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
3870 معصومي – حميد  67 1
3871 معصومي – رضا  مرداد67 گوهردشت اعداممجاهد9
3872 معصومي – محمدرضا  67 8
3873 معصومي گودرزي – حميدرضابروجرد-31سال 4/8/67 خرم آباد تيربارانمجاهد9
3874 معظمي – رضاتهران-32سالبهار59-حكم 5سال67 اعدامسچفخا5-ش1
3875 معظمي گودرزي – ميرزاعليبروجرد-28سال مهر67 تهران تيربارانمجاهد9
3876 معقول –  67 1
3877 معلم – هدايت الهتهراندستگیری62 بدون حکم 67 اوينحزب توده4ش219
3878 معلميان – خداداد  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
3879 معمار – کاظمداراب 67 شيراز تيربارانمجاهد9ش206
3880 معماران كاشاني – افشينتهران-24سال مهر67 اوين تيربارانمجاهد9
3881 معمارزاده – بهزاد  67 1
3882 معمارزاده (معمارپور) – صمد  18/8/67 داراب تيربارانمجاهد9
3883 معمارزاده – مريم  67 1
3884 معمولي كارگر – محمدتهران-25سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3885 معنوي – سعيدفيروزآباد فارس- 20سال بهمن67 شيراز تيربارانمجاهد9
3886 معيدي – فيروزه  67 1
3887 معيري – حميدرضاتهران-23سال شهريور67 اوين حلق آويزمجاهد9
3888 معين – …  67 تهران اعداممجاهد9
3889 معين – (خانم)  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
3890 معيني – رضا  67 تهران تيربارانمجاهد1-9
3891 معيني – عطا  67راه كارگر2
3892 معيني – كامران  67 1
3893 معيني – كيومرث  67 1
3894 معيني چاغروند – هيبت اله [نام مستعار همايون ]خرم آباد-38سال17/8/62 حكم‌حبس‌ابد8/6/ 67 اعدامفداييان خلق3-ش2- ش10
3895 معيني قرائي – احمد  67اكثريت1-ش2
3896 مفتاحي – جلال  67 1
3897 مفتاحي – مهرانخوزستان-22سال 67 اهواز تيربارانمجاهد9
3898 مفخم – مجيدتهران-25سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد6-9
3899 مفرد طاهري – حميدرضا  شهريور 67 -101
3900 مفيدي –  67حزب توده4
3901 مقامي – جعفر30سال59قم67 اوين اعدامسازمان پيكار6-ش7-ش11
3902 مقبلي – پچمان  67 1
3903 مقبلي – فرشيد (فريد)  10/9/67 اوين تيربارانمجاهد9
3904 مقبلي – مسعودتهران-26سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد1-ش2-9
3905 مقدم – حميدتهران-30سال 67 اوين تيربارانمجاهد9
3906 مقدم – سيدعلي اكبر  7/7/67 كرج تيربارانمجاهد9
3907 مقدم – عليسبزوار-24سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3908 مقدم – عليرضا  67 1
3909 مقدم – قاسمسبزوار-29سال شهريور67 سبزوارتيربارانمجاهد9
3910 مقدم – كيومرث  67 1
3911 مقدم – محمدسبزوار-21سال شهريور67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3912 مقرب – (خانم)تهران 6/5/67 تهران حلق آويزمجاهد9
3913 مقرب – علي اكبرتهران-30سال 6/5/67 تهران اعداممجاهد9
3914 مقصودي (سرگرد)- …55سال 67 اعداممجاهد9
3915 مقصودي – قاسم عليتهران-28سال 67 اوين حلق آويزمجاهد9
3916 مقيمي – سعيدهمدان مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3917 مقيمي – قدرت اله_افسرنیروی دریایی38ساله تابستان67حزب توده1ش210
3918 مقيمي قاديكلايي – كريم الهقائمشهر 67 اوين اعداممجاهد9
3919 ملاحي – كريم الهبندرگز-26سال شهريور67 گرگان تيربارانمجاهد9
3920 ملا زاده – يحيياردبيل- 29سال بهمن67 اردبيل تيربارانمجاهد9
3921 ملاعباس اصفهاني – مسعوداصفهان- 25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3922 ملاعبدالحسيني – علي اكبرتهران-35سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3923 ملاعبدالحسيني – مرتضيتهران-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3924 ملايري – علي (آصف)كرج-26سال 1/8/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3925 ملايري – مهوشتهران-24سال اسفند67 اوين حلق آويزمجاهد9
3926 ملايي – عباس  67 1
3927 ملغم – مجيد  67 1
3928 ملكوتي – منصورگزبرخوار 15/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
3929 ملكي – اسدالهسنقر-25سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9-1
3930 ملكي – خانم  67 1
3931 ملكي – سيامك  67اكثريت5
3932 ملكي – شمس الهكرمانشاه-24سال آبان67 كرمانشاه حلق آويزمجاهد9-1
3933 ملكي – علي  67 1
3934 ملكي – عين الهكرمانشاه 67 ديزل آباد اعداممجاهد9
3935 ملكي – فريد  67 1
3936 ملكي – كريم  67 1
3937 ملكي – مريمشاهرود-26سال دي67 شاهرود تيربارانمجاهد9
3938 ملكي اناركي – سعيدتهران-29سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3939 ملكي اناركي – مجيدتهران-25سال 10/8/67 تهران تيربارانمجاهد9-1
3940 ملكيان – جواد28سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3941 مناجات زاده- مجيدتهران-22سال بهمن67 اوين تيربارانمجاهد9
3942 منافي – كاظماصفهان 13/5/67 اصفهان تيربارانمجاهد9
3943 منبري – مجیدتهراندستگیری 62 آبان67 تهرانحزب توده9ش202
3944 منتظري – حميد  دستگیری 67تهرانمجاهدش2
3945 منتظري – حميد35 سال شهر بمدستگیری  مرداد1365حکم ابد اعداممرداد67 تهراناكثريت5ش فاش دخ
3946 منتظري – محمودرامسر آذر67 اروميه تيربارانمجاهد9
3947 منتظري – مرتضي22سال آبان67 وكيل آباد اعداممجاهد9
3948 منشي رودسري – عباسعلي  67اكثريت5
3949 منصوري – (مرد)  آبان67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3950 منصوري – ستاراهر-34سال 18/5/67 تبريز اعداممجاهد9
3951 منصوري – سودابهاراك مرداد67 تهران اعداممجاهد9
3952 منصوري – كيومرث  پاييز 67 10
3953 منصوري – ناصرتهران-28سال 15/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
3954 منصوري آقازاده – ناصر  67 1
3955 منصوري كولي –  67 8
3956 منصوريان – (برادر)گرگان-32سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
3957 منصوريان طبايي – كمال الدينممسني-28سال 2/9/67 عادل آباد تيربارانمجاهد9-1
3958 منعم – …  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
3959 منوچهر آبادي – علي اصغرخرم آباد36سال62شهريور67حزب توده4-ش10ش210
3960 منيري – مجيد  67 1-8
3961 موحدي – آذر  67 1
3962 موحدي – مسعودبابل-29سال مرداد67 بابل تيربارانمجاهد9
3963 مؤدب – حسنداراب آبان67 اصطهبانات تيربارانمجاهد9
3964 مودي – خليلبيرجند- 29سال شهريور67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3965 موسايي – اسماعيل حكمش تمام شده بود9/6/67 گوهردشتسازمان پيكار1-6-ش11
3966 موسوي – طاهره  شهريور76در زندان رشت اعداممجاهد10،ش،30
3967 موسوي – (خانم)جهرم-20سال شهريور67 شيراز تيربارانمجاهد9
3968 موسوي – اشرفتهران-34سال آذر67 تهران تيربارانمجاهد9
3969 موسوي – رحيمهشتپر مرداد67 رشت اعداممجاهد9
3970 موسوي – رسول  67 1
3971 موسوي – سيدجمشيدصومعه سرا مرداد67 صومعه سرا اعداممجاهد9
3972 موسوي – سيد عباس  7/7/67 كرج تيربارانمجاهد9
3973 موسوي – فريبرز  67 1
3974 موسوي – محمود  67 اصفهان تيربارانمجاهد9-1
3975 موسوي – منصور  67 1
3976 موسوي – مهديقائمشهر شهريور67 گرگان اعداممجاهد9
3977 موسوي فرد- سيد ناصراراك-26سال دي67 اراك تيربارانمجاهد9
3978 موسوي نژاد – رضا28سال شهريور67 اوين تيربارانمجاهد9
3979 موسويان – رضاشهركرد-26سالمهرماه62محکومیت 5 سال1/6/67 اصفهان تيربارانمجاهد9،ش،ط
3980 موسويان دهكردي- عليرضاشهركرد-26 ساله مرداد67 ،شهرکرد تيربارانمجاهد9،ش،ط
3981 موسي پور لفمجاني- بهمنرشت-31سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9-1ش، خوا
3982 موسي غفاري – حسن  67 1
3983 موسي خاني – موسي (همايون)مرند-31سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
3984 موقر مقدم – اصغرقوچان-26سال 67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
3985 موقر مقدم – غلامحسينقوچان-31سال مرداد67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
3986 موكدي – حسينسنگسر-29سال 1/8/67 سمنان حلق آويزمجاهد9
3987 مولايي – رضا  شهريور67 10
3988 مولايي – عباسقم- 29سال مرداد67 تهران حلق آويزمجاهد9
3989 مولايي – محمد  67 1
3990 مولودي – ابوبكر  67 1
3991 مؤمني – محمد مهدي  67حزب توده4
3992 مهاجر – رضاقائن-25سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
3993 مهاجر – كيوانسنندج 67کوموله-1-ش، دال،1
3994 مهاجر – مريمزنجان-25سال مهر67 اوين تيربارانمجاهد9
3995 مهاجر – مصطفياصفهان شهريور67 تهران اعداممجاهد9
3996 مهاجر آيرملو – حميد رضاتهران-26سال بهمن67 اوين تيربارانمجاهد9
3997 مهاجري – علي (محمد رضا)اصفهان- 32سال مرداد67 اوين تيربارانمجاهد9
3998 مهداوي – سرهنگ دكتر هوشنگ  67 1
3999 مهدوي – عبدالمجيدبرازجان- 35سال شهريور67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
4000 مهدوي آبكناري – محسنآبكنار- 27سال 13/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
4001 مهدي – فريدون26سال 67 اوين اعداممجاهد9
4002 مهدي پور – اسماعيلرشت- 23سال 67 رشت تيربارانمجاهد9
4003 مهدي پور – سيروسمسجدسليمان- 27سال شهريور67 اصفهان اعداممجاهد9
4004 مهدي پور – محمدايشكا- 30سال آبان67 لاهيجان تيربارانمجاهد9
4005 مهدي زاده – (خانم)18سال مهر67 رودسر تيربارانمجاهد9-1
4006 مهدي زاده – احمد  آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
4007 مهدي زاده – علي رضارشت-27سال 12/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
4008 مهدي زاده – فرهاد  آبان67 تهران تيربارانمجاهد9
4009 مهدي زاده – مجيدآستانه‌اشرفيه-25سال دي 67 رشت تيربارانمجاهد9
4010 مهديون – فرهاد  شهريور67 گوهردشتسازمان پيكار1-6-ش7-ش11
4011 مهرابيان – علي  آذر67 تهران تيربارانمجاهد9
4012 مهراني – محسن31سال مهر67 گرگان تيربارانمجاهد9-1
4013 مهربان – نادر  67حزب توده4
4014 مهرعلیان-مهدی(هاشم)  دستگیری1360تیرباران 67 اوینحزب توفانحزب توفان
4015 مهرپور – بهروزرودسر مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
4016 مهرچين – عمران  شهريور67 تهران تيربارانمجاهد9
4017 مهرريزي – مجيد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
4018 مهري – صحبت اله  67 1
4019 مهري – نادر  67 1
4020 مهري پور – محمد28سال 67 اعداممجاهد9
4021 مهريزي – حميد رضا تهران-25سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
4022 مهری پاشاکی- فرهاد  تابستان 76 اعدام زندان رشت حزب توفانشاهد 30
4023 مهشيد – كيوان  67حزب توده4
4024 مهيمني – جعفربابل-29سال شهريور67 ساري تيربارانمجاهد9
4025 مياحي – (خانم)اهواز آذر67 اهواز تيربارانمجاهد9
4026 مياحي – (خانم)اهواز آذر67 اهواز اعداممجاهد9
4027 مياحي – حبيباهواز آذر67 اهواز تيربارانمجاهد9
4028 ميانه – داريوشتهران-25سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
4029 ميثاقي – دكتر  67 1
4030 ميثمي لنگرودي – حسنلنگرود تابستان67حزب توده4ش204
4031 ميراييان – عباسآبادان آبان67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
4032 ميرآب زاده – محسنتهران-26سال مرداد67 اوين اعداممجاهد9
4033 ميرآلي – عابدينانديمشك-23سال 67 شيراز اعداممجاهد9
4034 ميرباقري – سيد اسماعيلبرازجان- 30سال 15/8/67 اوين تيربارانمجاهد1-9
4035 ميربها – پرويز  67 1
4036 ميرجعفري – فرشادتهران-29سال آبان67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
4037 ميرحسين سروستاني – سيدفرج الهسروستان-28سال 28/9/67 عادل آباد تيربارانمجاهد9
4038 ميردريگوند- رحيملرستان-25سال 67 خرم آباد تيربارانمجاهد9
4039 ميرزاده -…  آذر67 اوين اعداممجاهد9
4040 ميرزاده- محمد رضاآبادان-25سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
4041 مير عرب – امير 6267 گوهردشتراه كارگر2
4042 ميرمحمدي – سيدمرتضيتهران- 40سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
4043 ميرزاپور –  67 1
4044 ميرزا زاده – (مرد)  آبان67 كرج تيربارانمجاهد9
4045 ميرزا محمدي –  محمداراك-64سال آبان67 اراك تيربارانمجاهد1-9
4046 ميرزايي – احمد  مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
4047 ميرزايي – اكبر  67اكثريت5
4048 ميرزايي -پرويزآستانه‌اشرفيه-32سال 7/5/67 رشت حلق آويزمجاهد9
4049 ميرزايي – حجت الهورامين- 30سال مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
4050 ميرزايي – حسينهمدان-33سال 20/5/67 تهران تيربارانمجاهد1-9
4051 ميرزايي – حسين  67 اوين اعداممجاهد9
4052 ميرزايي – زهرااهواز-25سال آذر67 اهواز تيربارانمجاهد9-ش5
4053 ميرزايي – شاهرخ  67 1
4054 ميرزايي – شهناز  شهريور67 همدان حلق آويزمجاهد1-9
4055 ميرزايي – محسنزنجان- 29سال شهريور67 زنجان تيربارانمجاهد9
4056 ميرزايي – مصطفيهمدان- 20سال 20/5/67 اوين تيربارانمجاهد1-9
4057 ميرزايي – معصومههمدان- 23سال 13/5/67 همدان تيربارانمجاهد9
4058 ميرزايي اشكيكي- كورشخمام-22سال 19/8/67 رشت تيربارانمجاهد9
4059 ميرزايي علويچه- احمداصفهان مرداد67 اوين حلق آويزمجاهد9
4060 ميرزايي گودرزي- قاسم (پلنگ)اراك-35سال دي 67 اراك تيربارانمجاهد9
4061 ميرساردو – لطفعليجيرفت- 26سال مرداد67 كرمان تيربارانمجاهد1-9
4062 ميرسيدي عنبران- حميدمشهد-31سال 1/9/67 اوين تيربارانمجاهد1-9
4063 ميرشاهي – عليمشهد-25سال مرداد67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
4064 ميرشكاري –  67 1
4065 ميرشهيدي – جمشيدمشهد-22سال شهريور67 وكيل آباد حلق آويزمجاهد9
4066 ميرفاروق – سيد محمدرشت- 33سال مرداد67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
4067 ميرفخرايي (سرهنگ)-…تهران-43سال آبان67 اوين تيربارانمجاهد9
4068 ميرقلاوند – عبدالهحسينيه لرستان 67 خرم آباد اعداممجاهد9
4069 ميركريمي – رضاگرگان-40سال 3/8/67 گرگان تيربارانمجاهد9
4070 ميرمحمدي – اميرقائمشهر مرداد67 گوهردشت اعداممجاهد9
4071 ميرمحمدي – سيد مرتضيتهران-40سال آبان 67 اوين تيربارانمجاهد9
4072 ميرمحمدي – دكتر محمد  67 1
4073 ميرمحمدي (مهر محمدي) – مهديتهران-28سال مرداد 67 اوين حلق آويزمجاهد9
4074 ميرمحمدي برنجستانكي- سيدعقيلقائمشهر-24سال مهر67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
4075 ميرمرادي (مرادي) – منيرهمسجدسليمان-28سال مرداد 67 اهواز تيربارانمجاهد9-ش5
4076 ميرمصطفايي – حاجيزنجان-50سال 67 مشهد حلق آويزمجاهد9
4077 ميرمعصومي – رضالاهيجان-26سال 10/5/67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
4078 ميرواسع – محمد علي29سال 11/6/67 رشت تيربارانمجاهد9
4079 ميروهاب زاده – …  67 تيربارانمجاهد9
4080 ميرهادي – سيامك  67 1
4081 ميرهادي – قامت  67 1
4082 ميرهادي – كيومرثتهران-25سال شهريور67 گوهردشت حلق آويزمجاهد1-9
4083 ميرهاشمي – كورش  67 1
4084 ميرهاشمي – مهرداد  67 1
4085 ميزاني (جوانشير) – فرج اله  67حزب توده4
4086 ميزاني – اشرف  67 1
4087 ميكاييل – حميد  67 تيربارانمجاهد1-9
4088 ميلايي – عباس  67 1
4089 ميمنت – محمودتهران-28سال مرداد 67 گوهردشت حلق آويزمجاهد9
4090 ميمني – هوشنگ  67 1
4091 مينا – اصغر  67اكثريت5
4092 مينايي (سرگرد) – خليل35سال 16/9/67 تهران تيربارانمجاهد9
4093 ميهني – هوشنگ  67 1

ن

9مجاهدآبان67 اوين تيرباران شهررينادري – (مرد)4094             
2راه كارگر67  نادري – ضياالدين4095             
ش3مجاهد67 گوهردشت60تهران- 24سالهنادري – سيامك4096             
9مجاهدآبان67 ايلام تيرباران هفت چشمه ايلام- 27سالنادري – عباداله4097             
5اكثريت67  نادري – كريم4098             
1-9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز سوادكوه-27سالنادري – منوچهر4099             
9مجاهد67 مشهد حلق آويز مشهد-23سالنادري نيا – مجيد 4100             
شاهد 30مجاهد67 زندان رشت اعدام رشتنارسیس -…. 4101             
6-ش،307كوملهشهريور 67 گوهردشت  ناصري – داود4102             
9مجاهد67 اوين تيرباران ايلام-27سالناصري- شاهرخ4103             
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز  ناصري- محمود4104             
9مجاهد67 تهران تيرباران  ناصري- منوچهر4105             
9مجاهد11/5/67 گوهردشت حلق آويز تهران-30سالناصري رازليقي- مسعود4106             
ش8 تابستان67 دار آويخته شد  ناصريان – داديار4107             
9مجاهد2/6/67 اوين حلق آويز 26سالناصريان – محمود4108             
9مجاهد67 اعدام  ناطقي – قاسم4109             
1 67  ناظر – فتح اله4110             
9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آويز تهران-25سالناظري  – جواد4111             
9مجاهد11/5/67 كاشان تيرباران 23سالناظري – رضا4112             
9مجاهد12/5/67 گوهردشت حلق آويز تهران-29سالناظري – منوچهر4113             
9مجاهدمرداد67 اصفهان تيرباران كاشان- 25سالناظري فيني – زهرا4114             
9مجاهدمرداد67 اصفهان تيرباران كاشان-23سالناظري فيني- محمدرضا4115             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز شمال- 28سالناظم البكاء – اسكندر4116             
9مجاهدمرداد67 گلپايگان  تيرباران  ناظمي – (مرد)4117             
9مجاهدآبان67 اوين تيرباران 27سالناظمي – علي4118             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز همدانناظمي – يداله (علي )4119             
9مجاهد67 ايلام اعدام ايلامناظمي (عباداله زاده) – روح اله4120             
4-ش2حزب توده6762 ناظمي [ نيك آئين] – اميرهوشنگ4121             
9مجاهد67 شيراز تيرباران  نام آور – علي4122             
9مجاهدمرداد67 رودسر حلق آويز رودسر-31سالنامجو – علي4123             
1 67  نامدار – حسين4124             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز 33سالنامدار – علي اشرف4125             
1-9مجاهد67 اعدام  نامدار- فرح4126             
9مجاهدمرداد67 تبريزاعدام تبريز- 23سالنامدار اكبري- غلامرضا4127             
9مجاهد67 مسجدسليمان تيرباران مسجدسليمان- 31سالنامدار مسجدي – شاهرخ4128             
9مجاهدمرداد67 اراك تيرباران اراك-33سالنامدار ملايري – حسين4129             
1 67  نامداري – شاهرخ4130             
9مجاهد6/6/67 اوين حلق آويز اردبيل-30سالنامور – سيف الدين4131             
9مجاهد67 گوهردشت اعدام  نامور – ناهيد4132             
9مجاهد67 گوهردشت اعدام  نامور – نسرين4133             
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز سنقر- 27سالنامور – هاجر4134             
9مجاهد67 تهران حلق آويز تهران-25سالنانسا – منصوره4135             
9-ش6مجاهدشهريور67 اوين حلق آويز 26سالنانكلي – سيمين4136             
1-9مجاهد67 اوين تيرباران قزوين- 30سالنانكلي – فرج4137             
9مجاهد67 زنجان اعدام ميانه-25سالنبوي – ميرفرج 4138             
شاهد ههوادار رزم انقلابی برای آزادی طبقه کارگر67 زندان چوبین دره قزوینمحکومیت 10سالقزوین 27 سالهنبوی – سیدامیر 4139             
1 67  نبي عامري – رامين4140             
9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آويز مشهد-25سالنجاتي – مجيد4141             
2ش رفراه كارگرشهريور67دستگیری136433سالهنجاتي – منصور4142             
9مجاهد10/6/67 اوين حلق آويز انزلي-29سالنجاتي كتمجاني – سيدحسين4143             
9مجاهد25/5/67 وكيل آباد حلق آويز بجنورد-31سالنجاتي محرمي – امين4144             
2-ش7-ش8اقليتشهريور67 اوين اعدام64 نجاران – ابراهيم4145             
5اكثريت67  نجاري نژاد صلواتي – مصطفي4146             
9مجاهد67 تهران اعدام  نجاريان – ابراهيم 4147             
شاهد 30مجاهد67 زندان رشت اعدام رشتنجایی – محمد4148             
9مجاهد67 تهران تيرباران  نجف آبادي – فاطمه4149             
9مجاهد67 تهران اعدام  نجف آبادي – قنداله4150             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران-25سالنجف قليان- اكبر (علي)4151             
1 67  نجفي – س عيد4152             
1-9مجاهد67 اراك تيرباران خمين-32سالنجفي – صفر4153             
1-9مجاهد67 كرمانشاه حلق آويز 22سالنجفي  (ملكي) – مهتاج4154             
1 67  نجفي – يداله4155             
9مجاهد67 رشت حلق آويز  نجفي آزاد – عابدين4156             
1-ش7-ش1وحدت‌كمونيستيشهريور67 گوهردشت61جنوب-39سالنجفي شوشتري – منصور4157             
1 67  نجلي – اكبر4158             
9مجاهدمرداد67 داراب تيرباران دارابنجيب زاده – رضا4159             
1 67  نجيب محمدي – محمد4160             
1 67  نجيبي – مجيد4161             
9مجاهد67 شيراز اعدام  نخعي – اكبر4162             
9مجاهدمهر67 تنكابن تيرباران رامسر-26سالندافيان – سعيد4163             
9مجاهد67 ديزل آباد حلق آويز  نديمي – (مرد)4164             
1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز كرمانشاه-25سالنديمي – جواد4165             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز  نراقي-  محمد4166             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران-25سالنريماني – رامين4167             
1 67  نساج – محمد4168             
9مجاهد67 وكيل آباد حلق آويز 31سالنساج – محمود4169             
9مجاهد7/6/67 گوهردشت حلق آويز كرمانشاه- 29سالنسبي – اعظم السادات4170             
9مجاهد67 اعدام اصفهان-26سالنسيم – فخري4171             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران- 31سالنشاطي – علي4172             
1 67  نصارا – حسن4173             
9مجاهد22/5/67 گوهردشت حلق آويز كرج-25سالنصاري -كاوه4174             
9مجاهد67 تهران تيرباران سبزوار-25سالنصرآبادي – مجيد4175             
9مجاهدآذر67 اوين اعدام  نصرآبادي – نصر4176             
9مجاهد67 شيراز حلق آويز  نصرالهي – ايرج4177             
ش3آرمان8/5/67 رشت61كلاچاي- 28سالنصرتي – غلامرضا4178             
9-ش3،ش210 بمجاهد10/5/67 گوهردشت حلق آويز60كرج- 33سالنصرتي – [ دكتر ] فرزين4179             
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز گيلان-25سالنصرتي خوشرو – احمد(مراد)4180             
9مجاهدمرداد67 همدان تيرباران همدان- 30سالنصري – سيدمحمد مهدي4181             
9مجاهد67 تهران اعدام  نصري – قدرت4182             
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز كرمانشاه-26سالنصوري – پوران4183             
9مجاهدمرداد67 خرم آباد تيرباران پل دختر-29سالنصير مقدم – نظر4184             
9مجاهدمرداد67 وكيل آباد حلق آويز مشهد-25سالنصيري – (مرد)4185             
9مجاهدمرداد67 مشهد حلق آويز مشهد-28سالنصيري – جواد4186             
9مجاهدبهمن 67 تهران اعدام تهراننصيري – حسين4187             
9مجاهدمرداد67 انزلي تيرباران آبكنار-30سالنصيري – صابر4188             
1 67  نصيري – نسرين4189             
8-ش4-ش10 اقليتشهريور67 اعدامآبان60-خرم‌آباد حكم 7سالپل دختر- 29سالنصيري مقدم – حميد4190             
9-ش3، 30مجاهد9/5/67 رشت حلق آويز60كوچصفهان-28سالنظام پسند – حسن4191             
9مجاهد67 عادل آباد اعدام  نظام زاده – (برادر)4192             
4حزب توده67  نظامي – بهمن4193             
4حزب توده67  نظامي – سيد محمد4194             
8 67  نظامي – سعيد محمد4195             
7 حزب دمكرات17/6/67 اعدام فرزند سيداحمد مهاباد-20سالنظامي – سيد محمود4196             
1 67  نظامي زاده – سرهنگ بهمن4197             
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آويز تهران- 22سالنظرعلي زاده – فريدون4198             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز كسماءنظرعلي كسمايي – محمود4199             
1-9مجاهدمرداد67 همدان تيرباران ملاير-29سالنظري – احمد4200             
6-ش7حزب توده5/6/67 گوهردشت  نظري – حسن4201             
1-9مجاهدمرداد67 رودسر تيرباران املش- 28سالنظري – حمزه4202             
1 67  نظري – حميدرضا4203             
5اكثريت67  نظم آبادي – جواد4204             
9مجاهدمهر67 اروميه تيرباران خوي- 30سالنظمي – عباس4205             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز 28سالنظيري خامنه – خسرو4206             
9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آويز تهران-27سالنعلبندي – احمد4207             
1 67  نعمان پور – بيژن4208             
9مجاهد67 اوين تيرباران تهران-19سالنعمت الهي – عباس4209             
9مجاهدمرداد 67 اصفهان تيرباران اصفهان-24سالنعمت بخش – اكبر4210             
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران اصفهان-23سالنعمت بخش – رضا4211             
9مجاهدمرداد67 اصفهان تيرباران اصفهان-26سالنعمت بخش – سوفيا4212             
1 67  نعمت وندي – بيژن4213             
9مجاهد67اوين اعدام  نعمتي – …4214             
9مجاهد25/5/67 گوهردشت حلق آويز طالقان-28سالنعمتي – قنبر4215             
1 67  نعمتي – موسي4216             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز 29سالنعمتي اللهي عرب- امير4217             
9مجاهد67 اوين اعدام سبزوار-27سالنعمتي راد- محمد رضا4218             
9مجاهد30/6/67 ايلام تيرباران ايلام- 35سالنعمتي زاده- موسي4219             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران-29سالنعمتي عرب – محمد رضا4220             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز قزويننعمتي وركي- فرشيد (نقي)4221             
1-9مجاهد13/5/67 اوين حلق آويز تهران-28سالنعيم – محمد رضا4222             
1-ش1حزب توده6762-حكم 10سال33سالنعيمي – علي 4223             
شاهد 30سازمان طوفانتابستان 67 زندان رشت اعدام رشت نعیمی – رجب 4224             
9مجاهد67 تاكستان تيرباران  نفتي – …4225             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران-28سالنقاش زاده – مسعود4226             
9مجاهد67 وكيل آباد حلق آويز بجنورد-28سالنقدي -…4227             
9مجاهد25/5/67 گوهردشت حلق آويز تهران-31سالنقدي دورباطي – محمد رفيع4228             
9مجاهد67 ايلام تيرباران ايلامنقمي زاد – موسي4229             
9مجاهد67 وكيل آباد حلق آويز بجنورد-28سالنقوي – (مرد)4230             
9مجاهد16/8/67 وكيل آباد حلق آويز 35سالنقي پور اميرزادي – غلامرضا4231             
9مجاهد67 تهران اعدام تهراننقي نژاد – مجتبي4232             
6 67  نكي – بهمن4233             
9-ش3مجاهد9/5/67 رشت حلق آويز60رشت- 23سالنگهبان – حسين4234             
9مجاهد67 اراك اعدام  نمكيان – حبيب اله4235             
9مجاهد67 اراك تيرباران اراك-30سالنمكيان – محمد حسن4236             
9مجاهد23/5/67 تبريز تيرباران تبريز-21سالنمونه خواه- اصغر4237             
9مجاهد67 همدان حلق آويز  نوايي – اشرف4238             
ش3مجاهد9/5/67 رشت60هشتپر- 27سالنوايي – ايرج4239             
ش2فداييان اقليت67  نوايي لواساني – حميد4240             
1-9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آويز 27سالنوپرور – محمد4241             
9مجاهدآبان67 اعدام فهليان حسنينوذري – حبيب اله4242             
1 67  نوذري – فريده4243             
1 67  نور – مهناز4244             
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز تهران-26سالنورامين – احمد رضا4245             
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز  نورامين- محمد رضا4246             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران-26سالنوراني جوان – محمد4247             
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران اصفهان-23سالنورايي مطلق – علي4248             
9مجاهد67 تهران زير شكنجه 20سالنوربخش – فرهاد4249             
9مجاهدشهريور67 اوين اعدام تهران-26سالنورمجدي – اسماعيل4250             
9مجاهدمرداد67 اوين تيرباران نورمازندران-30سالنور محمد نوري – پروانه4251             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز نورمازندران-24سالنور محمد نوري – صالحه (ساقي)4252             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران-25سالنور محمدي – اسماعيل4253             
9-ش3مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز60قزوين- 25سالهنورمحمدي – زيداله4254             
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز  نورمحمدي – منصور4255             
1 67  نور محمديان – پروانه4256             
1 67  نور محمديان – صالح4257             
5اكثريت67  نوربخش – حسن4258             
9ش206مجاهدآذر67 شيراز تيرباران 38سالنوروزي – اسماعيل4259             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز رودسر-28سالنوروزي – تقي4260             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز صومعه سرا-26سالنوروزي – طهمورث4261             
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز  نوروزي – علي4262             
9مجاهدشهريور67 اوين اعدام 19سالنوروزي – فريدون4263             
9مجاهدآذر67 عادل آباد اعدام 25سالنوروزي – كاظم4264             
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز كرج-26سالنوروزي – كيانوش4265             
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز شهريار-30سالنوروزي – محمد4266             
9مجاهد67 اروميه اعدام اروميه-31سالنوروزي – محمد رضا4267             
9مجاهدشهريور67 اوين تيرباران تهران-24سالنوروزي – مهدي4268             
1-9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران-25سالنوروزي – ناصر4269             
9مجاهد67 اوين تيرباران 27سالنوري – احمد4270 
9مجاهد20/5/67 گوهردشت حلق آويز كرمانشاه-23سالنوري – جلال4271 
9مجاهد67 اوين تيرباران  نوري – حسين4272 
9مجاهد25/5/67 گوهردشت حلق آويز تهران-28سالنوري – عادل4273 
9مجاهدشهريور67 تهران تيرباران  نوري – علي4274 
9مجاهد67 شيراز اعدام گله‌دارلارستان-31سالنوري – علي4275 
9مجاهدمرداد67 گوهردشت تيرباران كرمانشاه- 26سالنوري – غلام4276 
9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آويز تهران-29سالنوري – قدرت اله4277 
9-1مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران-27سالنوري – محمد4278 
9مجاهد67 اعدام 22سالنوري – محمد شفيع4279 
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز  نوري – محمود4280 
9مجاهدشهريور67 اروميه  تيرباران اروميه- 23سالنوري – نرگس4281 
9مجاهد67 اوين اعدام  نوري – نعيم4282 
5ش 102سازمان دکتر بختیار67  اوین  اعدام  نوري فر-يداله(سروان شهربانی4283 
9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آويز تهران- 30سالنوري نيك- محمد4284 
9مجاهدمهر67 گوهردشت حلق آويز تهران- 29سالنوري نيك- مهناز4285 
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز گيلاننياجليلي- جعفر4286 
9مجاهد67 كازرون تيرباران كازرون-31سالنياكان- احمد4287 
1-9مجاهد22/5/67 گوهردشت حلق آويز تهران- 25سالنياكان – حسين4288 
9مجاهدآبان67 اروميه تيرباران تهران- 19سالنياكان – زهرا4289 
9مجاهدمهر67 تهران اعدام  نياوند – عبداله4290 
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز  نيايش – مسعود4291 
1-6 67  نيراق داغ – …4292 
1-9مجاهد67 مشهد حلق آويز 27سالنيرومند – حميد4293 
9مجاهدآبان67 كازرون تيرباران 18سالنيرومند – حميد4294 
9مجاهد67 تهران اعدام  نيري – محسن4295 
9مجاهدمرداد67 تهران حلق آويز تهران-22سالنيري – ناصر4296 
1 67  نيك آئين – ابراهيم4297 
1 67  نيك آئين – حميد4298 
5اكثريت67  نيك آفرين – بهرام4299 
1 67  نيك اقبال – نازنين4300 
9مجاهد20/5/67 گوهردشت حلق آويز تهران-26سالنيك بين – محمد علي4301 
1 67  نيك پور – علي اصغر4302 
1 67  نيك پور – همايون4303 
8 67  نيك پور فرخ – همايون4304 
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز تهران-29سالنيك پور فرخ – همايون 4305 
ش213مجاهدتابستان67رشت لاهیجاننیکجو پهمدانی4306 
9مجاهدآذر67 رشت اعدام كوچصفهان-23سالنيك خواه – ابراهيم4307 
9مجاهدآذر67 تيرباران  نيك خواه – علي4308 
9مجاهد67 زنجان تيرباران ميانه- 27سالنيك خواه – فيروز4309 
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز  نيك خويي- حجت اله4310 
9مجاهدمرداد67 در انفجار زندان گرگان 30سالنيك روش- اسماعيل4311 
9مجاهدمرداد 67 رشت تيرباران رودسر-29سالنيك فر – احمد4312 
9ش204مجاهد67 رشت تيرباران شلمان-30سالنيك فرشلمانی – علي4313 
9مجاهد67 رشت تيرباران رودسر-25سالنيك فر – محمد رضا4314 
9مجاهدآبان67 اعدام 22سالنيك كار – محمد4315 
9مجاهدشهريور67 شيراز تيرباران  نيك كار (نيكان) – رضا4316 
1 67  نيك منش – اسفنديار4317 
1-9مجاهد2/9/67 عادل آباد تيرباران ممسني- 25سالنيكنام – علي4318 
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز تهران-25سالنيكو – حسين4319 
4حزب توده67  نيكو – حيدر4320 
1 67  نيكو – علي اصغر4321 
9مجاهدشهريور67 اوين تيرباران تهران-22سالنيكو – فريبا4322 
1-9مجاهدآذر67 اوين تيرباران تهران-28سالنيكو اقبال تك- فاطمه زهرا4323 
9مجاهدآذر67 شيرازتيرباران اهواز- 26سالنيكوپور ديلمي- علي اصغر4324 
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز كرج- 27سالنيلغاز- خيراله (رشيد)4325 
9مجاهدشهريور67 تهران تيرباران  نيلغاز – علي (خيراله)4326 

           و

1-9ش، 30مجاهدآبان67 رشت تيرباران رشت-26سالواحدي – مريم (فخري)4327 
1 67  وارسته – اكبر4328 
9مجاهدمرداد67 اهواز تيرباران آبادان-25سالواصفي – شاهين4329 
9مجاهدمرداد67 بابل تيرباران بابل- 28سالواعظ زاده – سيد محسن4330 
1-9مجاهدآذر67 زنجان تيرباران هشترود‌ميانه-34سالواعظي –  طاهر4331 
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران-27سالوثوق – حميد رضا4332 
1 67  وثوق آبكناري – احمد4333 
9مجاهدمرداد67 رشت حلق آويز انزليوثوق آبكناري – حميد4334 
5اكثريت67  وثوقي – محمد جعفر4335 
8 67  وثوقي – جعفر4336 
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز گلپايگان-29سالوثوقيان – مهدي4337 
9مجاهدبهمن67 اردبيل اعدام 27سالوثيق – كاظم4338 
9مجاهدمرداد67ساري تيرباران بابل- 30سالوحيديان – جواد4339 
1-9،ش،30مجاهدآبان67زندان رشت تيرباران 26سالوخشوري – علی اصغر4340 
8 67  ورپشتي – كبري4341 
1-9مجاهدمرداد67 اصفهان تيرباران شهركرد-24سالورپشتي – كبري4342 
1 67  وزي – اسداله4343 
9مجاهد7/5/67 اوين حلق آويز تهران-34سالوزيران ثاني – محمد4344 
9مجاهد67 مشهد حلق آويز تركمن‌صحرا-30سالوزيري – حسين علي4345 
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران-32سالوزيري – محمد4346 
9مجاهدآبان67 سمنان تيرباران گرمسار-31سالوزيري فر – عليرضا4347 
9مجاهد18/5/67 گوهردشت حلق آويز تهران-34سالوزين – محمد محسن4348 
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز رشت-23سالوصلي – سيدعلي4349 
9مجاهدمرداد67 اوين اعدام تهرانوصلي – سيدعلي4350 
9مجاهد67 شيراز اعدام جهرم-20سالوطن پرست – منوچهر4351 
4حزب توده67  وطنخواه – اسماعيل4352 
4حزب توده67  وطنخواه – محسن4353 
7 حزب دمكرات4/5/67 اعدام سقزوطنخواه – مصطفي4354 
1 67  وطن دوست – شايسته4355 
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز  وفا – عليرضا4356 
9مجاهدشهريور67 اوين تيرباران  وفايي – قاسم4357 
9-ش6مجاهدآبان67 اوين تيرباران تهران- 25سالوفايي زاده – فرح4358 
1 67  وفاييان – فرخ4359 
1 67  وقري – بهزاد4360 
9مجاهدآبان67 وكيل آباد حلق آويز قوچان- 25سالوكيلي – مسعود4361 
9مجاهدمرداد67 اوین  تهران26سالوكيلي راد – محمد4362 
6-ش7/210اقلیت5/6/67 گوهردشت روستای گل دسته تهران25سالهولي – مجيد4363 
9مجاهدمهر67 مسجد سليمان تيرباران مسجد سليمانولي وند – وحيد4364 
1 67  وليد – محمد4365 
1-9مجاهد5/5/67 اوين حلق آويز تهران-23سالوهاب زاده – احمد علي4366 

                             ه

1 67  هاتف – حجت4367 
1حزب توده67  هاتفي – رحمان (منفرد)4368 
1 67  هادي – ناصر4369 
1-9مجاهدشهريور67 كرمانشاه تيرباران كرمانشاه- 29سالهادي بيگي – بهزاد4370 
1-9-ش12مجاهدشهريور67 اهواز حلق آويز شوشتر-37سالهادي پور – سيدحميد4371 
ش3مجاهد8/5/67 رشت61رودسر-26سالهادي پور – غلامرضا4372 
1 مهر67 اوين حلق آويز  هادي خانلو – اميرهوشنگ4373 
9مجاهد67 تهران تيرباران  هادي خانلو – بيژن4374 
9مجاهدآبان67 اهواز تيرباران اهواز- 22سالهادي زاده – مرتضي4375 
1-9مجاهد67 اوين تيرباران  هاديان- حميد رضا4376 
9مجاهد67 همدان حلق آويز نهاوند- 31سالهاديان – كريم4377 
9مجاهد67 همدان تيرباران نهاوند- 23سالهاديان – هادي4378 
1 67  هارشكوهي –4379 
9مجاهد67 شيراز تيرباران شيرازهاشم پور – صدراله4380 
1-9مجاهد67 حلق آويز تبريز-28سالهاشمي – امير4381 
9مجاهد67 تهران حلق آويز 27سالهاشمي- پروين4382 
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران-26سالهاشمي- پريوش4383 
1 67  هاشمي – جمشيد4384 
9مجاهدشهريور67 نوشهر تيرباران نوشهر-22سالهاشمي- حسين4385 
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران-26سالهاشمي- سعيد4386 
1-9مجاهد6/5/67 گوهردشت حلق آويز تربت‌حيدريه-30سالهاشمي – سيد جعفر(طاهر)4387 
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز  هاشمي- محمد4388 
9مجاهد67 تهران تيرباران اصفهان- 26سالهاشمي- مرتضي4389 
9مجاهد17/9/67 اوين تيرباران تهرانهاشمي- مهدخت4390 
9مجاهد67 تهران حلق آويز 22سالهاشمي- ناصر 4391 
ش210حزب تودهتابستان 67دستگیری62خمین 40سالههاشمی نژاد عباس افسرنیروی در یایی4392 
9مجاهد13/5/67 اصفهان تيرباران آبادان-29سالهاشمي باجگيراني- سيدجمشيد4393 
1-9مجاهد67 قزوين تيرباران قزوينهاشميان -…4394 
9مجاهدشهريور67 قزوين تيرباران 24سالهاشميان – ابوالفضل4395 
9مجاهددي 67 در انفجار  زندان اوين قزوين-33سالهاشميان – محمد4396 
1 67  هاشميان – مهتاب4397 
9مجاهدمهر67 كرمانشاه تيرباران قزوين- 17سالهاشميان- مينا4398 
9مجاهدآذر67 كرمان اعدام شهربابك-22سالهاوشكي – رضا4399 
1 67  هاوشكويه –4400 
9مجاهددي 67 رشت تيرباران آستانه‌اشرفيه-22سالهجرتي – ميرزمان4401 
9مجاهدمرداد67 كنگاور حلق آويز كنگاور-29سالهجرتي – وحيد4402 
9مجاهد15/5/67 اوين حلق آويز ورامين-25سالهداوند ميرزايي – روح اله4403 
9،ش،25مجاهد67 اوين اعداممحکومیت 10ساللنگرود29سالههدايتي – سيدرضا4404 
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز 29سالهدايتي- محمد4405 
9مجاهد67 اوين تيرباران آبادان-24سالهشت و چهار- علي4406 
ش2كودتا نوژه ييتابستان67  هلاكويي – سهراب4407 
9مجاهدمرداد67 اصفهان تيرباران اصفهان-45سالهلاكويي – سهراب4408 
1-9مجاهد67 زنجان تيرباران زنجان-23سالهمايوني – پرويز4409 
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز  همايوني راد- مهدي4410 
9مجاهد67 سمنان تيرباران سمنان-24سالهمتي – اقدس4411 
9مجاهد67 سمنان اعدام سمنان-21سالهمتي – پروين4412 
9-ش3مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز60تهران- 31سالهمتي – حميدرضا4413 
1 67  همجوار – سهيلا4414 
4حزب توده67  همجوار – فيروز4415 
5اكثريت67  همجوار – محمد تقي4416 
9مجاهد67 همدان تيرباران سنندج-33سالهمداني – حسن4417 
1-9مجاهد15/5/67 كرند غرب حلق آويز كرند-17سالهمداني – فرهاد4418 
9مجاهد67 همدان-29سالهمداني فراز – مرتضي4419 
5اكثريت67  همدانيان – كاظم4420 
9-ش،303مجاهد8/5/67 رشت تيرباران63انزلي- 25سالهنديجاني – فريد4421 
1 67  هنديجاني – فريده4422 
1-9مجاهدمرداد67 اوين تيرباران اصفهان- 30سالهواكشيان – قدسيه(حميده)4423 
1-9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران-25سالهوشمند – جعفر4424 
9مجاهد67 اوين تيرباران تهرانهوشمند – اسماعيل4425 
9مجاهدمرداد67 شيراز تيرباران بلغان‌لرستان- 25سالهوشمند- امان اله (بهمن4426 
9،ش،3،30،قمجاهد8/5/67 رشت تيرباران61آبكنار-26سالهوشمند – حجت اله4427 
1 67  هوشمند – حميد4428 
9مجاهد5/5/67 گوهردشت اعدام  هوشمند – فرشيد4429 
1-9مجاهدآبان 67 كرمانشاه تيرباران  هوشنگي – (خانم)4430 
1-9مجاهدشهريور67 تبريز اعدام تبريز-23سالهوشي – محمود4431 
5-ش1ش204اقلیت67 اوين58حكم-2ساللنگرود-38سالهوشياري لنگرودی – خليل4432 
1-8 67  هوشياري – سعيد خليل4433 
9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آويز تهران- 25سالهويدا – مهران4434 
9مجاهدمرداد67 كرمانشاه اعدام كرمانشاههيبتي – احمد4435 
9مجاهدمرداد67 كرمانشاه اعدام كرمانشاههيبتي – نصرت4436 
9مجاهد67 مسجدسليمان اعدام اهواز –36سالهيبدي – يوسف4437 

       ي

9مجاهد67 اعدام همدان-30ساليادگار – محمود4438 
1-9مجاهد67 كرند تيرباران 24ساليادگاري – جهانگير4439 
9مجاهد13/5/67 اوين اعدام  ياراحمدي – هوشنگ4440 
9مجاهد67 صومعه سرا تيرباران صومعه سرا-29سالياقوتي – محمد4441 
1اكثريت6764 ياقوتي – منصور4442 
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز آبكنار انزلي-27سالياوري – كيانوش4443 
 فداييان خلق67پاييز63فارسيحيايي – ستار4444 
9مجاهد67 اصفهان اعدام اصفهان-21ساليدالهي – (خانم)4445 
1-9مجاهد67 تهران تيرباران  يزدان پناه – علي اكبر4446 
5-ش2 اكثريتتابستان6765شهركرديزداني – بهمن4447 
1 67  يزداني – محمود4448 
1-9مجاهدمرداد67 گوهردشت  حلق آويز تهران-28ساليزداني (يزداني) – مرتضي4449 
9مجاهد67 اعدام  يزداني – مهران4450 
9مجاهدآبان67 رشت تيرباران رشت-33ساليزداني پور طالمي- مهدي4451 
9مجاهددي 67 اوين تيرباران  يزداني طبايي زواره – احمد4452 
9مجاهدمرداد67 اوين حلق آويز تهران-26ساليزدجردي – محمود4453 
1 67  يزدي – (خواهر اول)4454 
1 67  يزدي – (خواهر دوم)4455 
9-ش3مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز60تهران- 21ساليزدي – مرتضي4456 
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز اصفهان- 26ساليزدي پور – مرتضي4457 
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز تهران-26ساليشمي نيا – مجتبي4458 
9مجاهدمهر67 شهركرد تيرباران سامان-29ساليعقوبي – بهروز4459 
9مجاهدآبان67 تيرباران  يعقوبي – حجت اله4460 
9مجاهد67 اعدام  يعقوبي – مريم4461 
9مجاهدمرداد67 اعدام  يعقوبي – يوسف4462 
1 67  يك بندي – محمود رضا4463 
1-9مجاهد6/5/67 بابل حلق آويز بابل- 25ساليگانگي – هادي4464 
5-ش10/217اكثريتشهريور67 اعدام65خرم آباد- 31 ساليگانه -غلامرضا حسام4465 
9مجاهد15/5/67 گوهردشت حلق آويز تبريز-30ساليگانه جاهد – عباس4466 
9مجاهدآبان67 كرج تيرباران 23ساليگانه موسوي – طاهر4467 
9مجاهدبهمن67 اوين اعدام خوي-30ساليمني – محسن4468 
5اكثريت67  يوسف پور – بهروز4469 
1-9مجاهد10/8/67 عادل آباد تيرباران  يوسف نژاد – محمد4470 
9مجاهدبهمن67 اوين تيرباران تهران-32ساليوسفي- امير4471 
9مجاهد67 تهران تيرباران تهرانيوسفي- چنگيز4472 
9مجاهد67 گوهردشت تيرباران هرسين-32ساليوسفي- حسين4473 
1 67  يوسفي – حيدر4474 
9مجاهدآبان67 مسجدسليمان تيرباران مسجدسليمان-27ساليوسفي- داريوش4475 
5اكثريت67  يوسفي – داريوش4476 
9مجاهدشهريور67 عادل آباد تيرباران آباده- 27ساليوسفي- شيرمحمد4477 
9مجاهدشهريور67 زنجان تيرباران 32ساليوسفي- علي4478 
9مجاهد67 شيراز تيرباران شيرازيوسفي- علي4479 
1 67  يوسفي – كمال4480 
9مجاهدبهمن67 اوين تيرباران تهران-22ساليوسفي- محسن4481 
9مجاهدمرداد67 گوهردشت حلق آويز 29ساليوسفي- محمد4482 
1-9-ش6مجاهدمرداد67 اوين تيرباران ساوه-27ساليوسفي لويه – مهناز4483 
9مجاهد8/5/67 گوهردشت حلق آويز اصفهان-25ساليوسفيان – اسماعيل4484 
1 67  يونسي – مراد4485 
ش،زمجاهد67اعدام رودسر 24 ساله-نام پدر قاسمیوسفی – فریدون 4486