گزارش نشست پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران / کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

در تاريخ 10و 11 آذرماه، برابر با يكم و دوم دسامبر ٢٠١٨، اولين پلنوم وسيع کميته مرکزی پس از کنگره چهاردهم و در مطابقت با اساسنامه، برگزار شد.اين نشست با عنوان ” براي يك ايران آزاد به پا خيزيم”، با مشارکت همه اعضای کميته مرکزی و همچنين شماری از کادرهای سازمان، با يك دقيقه سكوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم، كار خود را آغاز نمود.سه موضوع برای بحث و بررسي در دستور کار قرار داشت . اولین موضوع، بررسي كار سازمانی از كنگره چهاردهم تاكنون بود، در اين باره يكي از رفقای کميته مرکزی و تشکيلات، گزارش مختصری از كار های انجام شده  را  به اطلاع رساند. پلنوم  در ادامه بحث‌ها به تقسيم كارهای آينده پرداخت دومين بحث پلنوم در مورد مسایل سياسي و موقعيت كنونی جامعه ايران بود. پلنوم ضمن اشاره به خيرش مردم در ايران، بر بن‌بست ‌اقتصادی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامي و بحران سیاسی نظام حاکم بر ایران اشاره داشت. در اين مورد يك بيانيه سياسی به پلنوم ارائه شد كه در آينده نزديك منتشر خواهد شد.

سومين  بحث پلنوم، در مورد مسئله اتحادها و ائتلاف‌های چپ و دمکراتيك بود. در اين مورد، كميته مركزی با توجه به مصوبات كنگره چهاردهم در مورد اين دو وظیفه،  گزارشی از چگونگی پيشرفت كارهای انجام شده را ارائه کرد. در زمینه اتحاد چپ، بر لزوم تلاشهای بیشتر در رسیدن به همگرائی نیروهای چپ، که نزدیکی‌های بسیاری با هم دارند تاکید شد. در زمینه ائتلاف دمکراتیک، پلنوم، ضمن قدردانی از تلاش‌های چندین و چند ساله رفقای سازمان در شکلگیری یک ائتلاف دمکراتیک در میان اپوزیسیون دمکرات  و چپ ایران، دست یابی به «تفاهم نامه ده سازمان و حزب» و انتشار آن را ارج گذاشت و آن را گامی مثبت در عرصه همکاریهای مشترک اپوزیسیون چپ، دمکرات و آزادیخواه ایران ارزیابی کرد.  در عین حال و با آگاهی از مشکلات در راه، بر اهمیت کار بیشتر در حفظ و گسترش این همکاری تاکید کرد. پلنوم از همه رفقای تشکیلات درخواست کرد که تا با تلاش بیشتر، در گسترش این فعاليت دمکراتیک بکوشند.

پلنوم، در خاتمه، پیامی را به کارگران مبارز هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز تصویب کرد که منتشر می شود

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

18 آذرماه 1397 – 9 دسامبر 2018