بهارتان خجسته و نوروزتان پیروز باد / سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

پيام شادباش نوروز ١٤٠١

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

بهارتان خجسته و نوروزتان پیروز باد

خنده بهار و شکفتن ارغوان نوید  سالی نو و آغازی دیگر را میدهد. زمستان می‌گذرد، طبیعت تازه میشود و بهار بشارتگر از راه میرسد.عطر گل یاس، با باد بهاری، خانه به خانه، در هر کوی و برزن  و کوچه پس کوچه های شهرها، کران تا کران این سرزمین  را در می نوردد و رفتن زمستان را با همه سردی و تاریکی اش بانگ میزند و شور و شوقی تازه در دلها بوجود میاورد. شور و شوق زندگی و شعله های عشق و امیدی که بسان خاری در چشم  مستبدان حاکم بر جان و زندگی  مردم، فرو می رود، حاکمانی که  طی 43 سال، کوشیده اند  این شعله ها  را در دل مردمان خاموش و خنده و شادی و رقص و پایکوبی  را با ضرب شلاق ممنوع کنند. مردمان پاکدل اما با وجود همه سختی ها و محرومیت ها، فرارسیدن بهار و عید نوروز را  با رقص و پایکوبی در دامن دشت و صحرا و در کوچه و بازار جشن گرفته و چهره ای دیگر از مبارزات مدنی را به نمایش می گذارند. آنها، شادمان از دیدار عزیزان  با بانگ بلند آواز سر می دهند که سال نو به از سالهای پیشین خواهد بود.

آری، دگر باره، زمستان سرد طبیعت، جای خود را به بهار و عطر گل سرخ وشقایق، سبزه و شبنم میدهد. بی شک زمستان جمهوری اسلامی، زمستانی که اکنون بیش از ۴۳ سال است بر جامعه و زندگی مردم سایه افکنده نیز با مبارزات گسترده و پر طنین مردمان ایران برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی، به پایان خواهد رسید و بهار زندگی سراسر ایران را فرا خواهد گرفت.

سال نو را با ياد همه زنان و مردان پاکدل، سرفراز و عاشق آزادی و بهروزی انسانها، که در مبارزه با اهریمن جهالت و مرگ جمهوری اسلامی به خاك افتادند،‌ آغاز می‌کنیم. سفره هفت سین خود را در کنار زندانهای جمهوری اسلامی، دشمن زندگی که هزاران انسان شریف را در بند کشیده است پهن میکنیم و با آنها آغاز سال نو را به امید فرارسیدن بهار آزادی، سرود خوانان، جشن میگیریم.

سال نو را با مبارزه برای جهانی بدون جنگ افروزان، جهانی عاری از خشونت و خونريزی، جهانی سرشاراز صلح، عدالت وبرابری، در يک کلام، جهانی شايستۀ شان انسان آغاز کرده و فرا رسیدن بهار و نوروز را  بر همگان تبريک می گوئيم.

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

شنبه ٢٨ اسفند ١٤٠٠ – ١٩ مارس ٢٠٢٢