تداوم سرکوب فعالین معلمان در ایران

(متن زیر ترجمه بیانیه  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران  در ایران است؛  متن انگلیسی برای تشکل های معلمان و دیگر تشکل های کارگری بین المللی ارسال شده است.)

 

صدور حکم پنچ سال زندان برای رسول بداقی؛ او ٧ سال از زندگی خود را در زندان سپری کرده است.

رسول بداقی، فعال فرهنگی و از نمایندگان سر شناس تشکل های معلمان در ایران طی حکمی به ٥ سال زندان، دو سال ممنوعیت از مسافرت و دو سال ممنوعیت از زندگی در تهران و شهرستان های اطراف آن محکوم شده است. رامین صفرنیا وکیل رسول بداقی در ١٦ آوریل ٢٠٢٢ اعلام کرد که آقای بداقی به اتهام ”  تجمع و تبانی” به ٤ سال زندان و به اتهام ” فعالیت های تبلیغی” علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده است. ممنوعیت های ذکر شده در بالا نیز به این حکم افزوده  شده است.

رسول بداقی، مدت ٢١ سال در آموزش و پرورش خدمت کرده و ٧ سال از بهترین سال های عمر خود را به  دلیل حمایت از حقوق معلمان و دانش آموزان در زندان گذرانده است. او به رغم این خدمات متعهدانه بدون برخورداری از حقوق و هر گونه بیمه، از کار بر کنار شده است. رسول بداقی در روز شنبه ١١ دسامبر سال ٢٠٢١ توسط نیروهای امنیتی بطور خشنوت آمیز در منزل خود دستگیر و سپس در ٢١ دسامبر ٢٠٢١ با قرار وثیقه آزاد شد.

 تشکل های معلمان و کارگری، نسبت به  صدور این حکم ظالمانه برای رسول بداقی به شدت واکنش نشان داده اند . شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و بسیاری از تشکل های وابسته به آن در سراسر کشور با انتشار بیانیه، صدور این حکم بی رحمانه علیه رسول بداقی را شدیدا محکوم  کرده اند . شورای هماهنگی در بیانیه خود نوشته است: ” حاکمیت امروز اراده کرده که نه تنها صدای حق طلبانه ی معلمان را نشنیده بگیرد، بلکه با تشدید فشارها و پرونده سازی های نابخردانه؛ می کوشد  جنبش معلمان ایران را به محاق ببرد”. شورای هماهنگی می افزاید : “حاکمیت در اسفند ماه در گام نخست، با پرونده سازی برای کنشگران سراسر کشور، خط جدید و گسترده تری را برای سرکوب معلمان مطالبه گر، پی ریزی کرد. در گام دوم با ارعاب و تهدید، تجمع حمایتی و مسالمت آمیز معلمان در شهرستان رودسر در اعتراض به محاکمه عزیز قاسم زاده را با سرکوب وحشیانه پاسخ داد. در مرحله سوم، هم زمان با نزدیک شدن به هفته معلم، با صدور حکمی ظالمانه و غیر قابل باور برای رسول بداقی، نهایت ترس و وحشت خود را ازکنش صنفی و جنبش مدنی و آگاهانه معلمان نشان داد.”     

 شورای هماهنگی در بیانه خود تاکید می کند که هیچ عاملی نمی تواند از حق خواهی معلمان جلو گیری کند.

مهم است بدانیم که بسیاری دیگر از معلمان یا حکم زندان دریافت کرده اند و یا هم اکنون تحت پیگرد بسر می برند . این لیست از جمله، معلمان زیر را شامل می شود:   جعفر ابراهیمی، عزیز قاسم زاده، مهدی فتحی، رسول کارگر، محمود بهشتی لنگرودی، نصرت بهشتی،  محمد فلاحی، صلاح آزادی، مریم کبیری، سارا سیاه پور، فرزانه نسیم پور، مریم زیراک، فرزانه ناظران پور، شبنم بهارفر، فاطمه بهمنی، رادا مردانی، محمود ملاکی و بسیاران دیگر.

افزون بر این، معلمان و فعالان فرهنگی زیر هم اکنون در زندان های مختلف کشور  حکم زندان خود را تحمل می کنند:  اسماعیل عبدی، محمد حسین سپهری، زینب همرنگ، هاشم خواستار، محمد رضا رمضانزاده، یعغوب یزدانی، ناهید فتحعلیان، معصومه عسگری، مهدی فراحی شاندیز، زهرا محمدی، جواد لعل محمدی و عالیه اقدام  دوست.

معلمان در ایران از سال پیش تا کنون زنجیره ای از اعتصابات و تجمع های اعتراضی را در سطح سراسری سازماندهی کرده اند. خواسته های اصلی معلمان عبارتند از:

– همسان سازی حقوق بازنشستگی بر اساس قانون خدمات کشوری و اجرایی شدن آن در سال جاری .

– رتبه بندی معلمان باید بطور کامل اجرایی شود و بودجه آن برای سال جاری و آینده  تعیین و تصویب گردد.

– خصوصی سازی و پولی سازی آموزش باید متوقف شود و دولت از اخذ هر گونه وجه از والدین دانش آموزان خود داری کند.

– آموزش با کیفت و رایگان برای تمام دانش آموزان، مطابق اصل 30 قانون اساسی.  

– حقوق کارگران سخت کوش بخش خدماتی در آموزش و پرورش باید محترم شمرده شود و تامین گردد.

– غارت و چپاول صندوق ذخیره فرهنگیان باید متوقف شود.

– امنیت شغلی معلمان حق تدریسی و خرید خدمت باید تامین گردد.

– دستگیری، بازداشت فعالین معلمان و پیگرد معلمان معترض باید متوقف شود و معلمان زندانی آزاد باید گردند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، صدور احکام بی رحمانه و ضد انسانی علیه فعالین معلمان در ایران را به شدت محکوم می کند و خواهان لغو همه اتهامات نسبت داده شده به معلمان و دیگر فعالان کارگری است. همه معلمان و فعالین کارگری زندانی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند و سرکوب گری ها علیه جنبش مستقل کارگری و دیگر جنبش های مترقی باید فورا متوقف شود.

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ١٩ آوریل ٢٠٢٢