چهار سنديکای فرانسوی : دو نامه جداگانه درباره‌ی دستگیری‌ها در ایران

چهار تشکل معتبر و عمده سنديکائی در فرانسه، طی دو نامه جداگانه به وزير خارجه فرانسه و مقامات ايران خواستار توجه به وضعيت دستگير شدگان در رابطه با فعالیت‌های صنفی در ايران و آزادی فوری آنها شدند.

  • نامه به وزير خارجه فرانسه :

خانم وزیر امور خارجه

پاریس، ۲۳ مه ۲۰۲۲

ما تشکلات سندیکایی می‌خواهیم توجه شما را به دستگیری اخیر ده‌ها فعال سندیکایی در ایران جلب کنیم. یگانه «جرم» دستگیرشدگان تلاش برای ایجاد ساختارهای سندیکایی مستقل از دولت در ایران است.

رضا شهابی از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز جزو دستگیرشدگان است. جمع چندسندیکایی ما او را چندین بار به فرانسه دعوت کرده است.

در میان کسانی که نامشان تا ۲۳ مه به اطلاع ما رسیده است، زنان و مردان زیر به چشم می‌خورند: آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری‌نژاد، کیوان مهتدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی، شعبان محمدی، مسعود نیک‌خواه، محمود ملاکی، رضا امانی‌فر، اصغر حاجب و هادی صادق‌زاده.

برخی از دستگیرشدگان را به دادگاه احضار کرده‌اند. چندین معلم زن و مرد در میان آنان به چشم می‌خورند.

ما بر این باوریم که کشورمان باید خواستار آزادی سندیکالیست‌های محبوس شود.

ما از شما می‌خواهیم که هر آن چه در توان دارید به کار بندید تا به مسئولان ایران فشار آورده شود، به طوری که آنان نُرم‌های بین‌المللی از جمله حقوق کار و حقوق انسانی را رعایت کنند.

خانم و آقایان احترامات فائقه ما را بپذیرید.

کنفدراسیون عمومی کار (CGT)

فدراسیون سندیکایی متحد (FSU)

اتحاد سندیکایی همبستگی

اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان (UNSA)

  • نامه به رهبر جمهوری اسلامی :

به آقای رهبر جمهوری اسلامی ایران

سیدعلی خامنه‌ای

تهران – جمهوری اسلامی ایران

پاریس، ۲۳ مه ۲۰۲۲

آقای رهبر

ما بار دیگر با شما درباره‌ی دستگیری‌ها در ایران مکاتبه می‌کنیم.

اطلاع یافتیم که ده‌ها نفر و از جمله چندین معلم زن و مرد اخیراً به بهانه‌های واهی دستگیر شدند. نام برخی از دستگیرشدگان: آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری‌نژاد، کیوان مهتدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی، شعبان محمدی، مسعود نیک‌خواه، محمود ملاکی، رضا امانی‌فر، اصغر حاجب و هادی صادق‌زاده.

رضا شهابی از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز جزو دستگیرشدگان است. جمع چندسندیکایی ما او را چندین بار به فرانسه دعوت کرده است.

ماده ۲۲ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و ماده ۸ پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC) حق تشکیل سندیکا، عضویت در آن‌ها و دیدار سندیکالیست‌های کشورهای مختلف را به رسمیت می‌شناسند. ایران هر دو پیمان را امضاء کرده است.

ایران همچنین عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO) است اما به مقاوله‌نامه‌های آن که همین حقوق را دربرمی‌گیرد، احترام نمی‌گذارد.

ما  بی‌درنگ خواهان آزادی فوری همه افرادی هستیم که در رابطه با فعالیت‌های سندیکایی دستگیر شده‌اند.

عالی‌جناب، احترامات فائقه ما را بپذیرید.

کنفدراسیون عمومی کار (CGT)

فدراسیون سندیکایی متحد (FSU)

اتحاد سندیکایی همبستگی

اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان (UNSA)

رونوشت به:

آقای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اسلامی

آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه

آقای سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس