برای رفع محاصره جوانان انقلابی در مهاباد بشتابيم

اطلاعيه سه ائتلاف سياسی در مورد محاصره جوانان انقلابی توسط نيروهای سرکوبگر

هموطنان آزاده!

عصر روز ٤ آبان ١٤٠١ در پی اعتراضات مدنی در محله شیلانان در مهاباد،  یک جوان انقلابی به اسم «اسماعیل مولودی» در پی شلیک مستقیم عوامل سرکوبگر به مردم مهاباد جان باخت!

امروز پس از تشیع جنازه اسماعیل، جوانان انقلابی مهاباد به خیابان آمدند و بخشی از اداره‌های  رژیم را تسخیر کردند! اما در شرایط کنونی جوانانی که در ساختمان ادارات هستند، توسط سرکوبگران محاصره شده‌ و امکان فاجعه ای دیگر وجود دارد!

از مردم همه شهرهای ایران علی الخصوص  شهرهای اطراف از جمله میاندوآب، نقده، بوکان، سردشت و .. میخواهیم با حضور خود در خیابانها ضمن اعلام همبستگی با مردم مهاباد از اعزام بیشتر نیروهای سرکوبگر به مهاباد جلوگیری کنند و خواهان رفع محاصره جوانان انقلابی در مهاباد شوند.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۵ آبان ۱۴۰۱ – ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲