اعلاميه و بيانيه های سازمانی

بیانیه سیاسی پلنوم کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

در حالی که بحرانهای حاد جامعه ما در عرصه های اقتصادی و سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و بهداشتی و درمان، روز به روز گسترده تر و عمیق تر می شود، درماندگی ها و سردرگمی های [ادامه]

اعلاميه و بيانيه های سازمانی

اطلاعیه برگزاری پلنوم وسيع کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

دومين پلنوم وسيع کميته مرکزی سازمان ما، با تاخير چند ماهه ناشی از وضعيتی که بیماری “کوويد – 19” بوجود آورد، در اوائل مردادماه 1399 (اواخر ماه ژوئيه 2020)، برگزار گرديد.پلنوم با یک دقیقه سکوت [ادامه]