سالروز جانباختگان پرواز اوکراین: فراخوان به راهپیمایی در شهر گنت در منطقه فلاندر بلژیک

فراخوان به راهپیمایی در شهر گنت در منطقه فلاندر بلژیک

به یاد جانباختگان پرواز اوکراین؛ در همبستگی با خانواده‌های دادخواه و در همراهی با جنبش “زن، زندگی، آزادی”

برای همبستگی با جانباختگان خانواده‌های هواپیمای پی‌اس ۷۵۲ پرواز اوکراین؛ در همبستگی با تمام خانواده‌های دادخواه و در همراهی با جنبش “زن، زندگی، آزادی

تاریخ راهپیمایی: یکشنبه هشت ژانویه ساعت ۱۵ در مرکز شهر گنت

آدرس : Stadshal GENT(GAND)

کمیته برگزاری تظاهرات