کنگرە پانزدهم

پیام پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به مناسبت سی و سومین سالگرد کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام و در همبستگی با جنبش دادخواهی

در سی و سومین سالگرد کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط حکومت اسلامی ایران، ما شرکت کنندگان در پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران با ادای احترام و گرامیداشت یاد تمامی جانباختگان [ادامه]

No Picture
کنگرە پانزدهم

متن قرارهای مصوب (کنگره پانزدهم) در مورد “همگرائی چپ”، “تلاش‌های سازمان در ائتلاف‌های دمکراتیک” و دو قرار اساسنامه ای

متن قرار مصوب (کنگره پانزدهم) در مورد همگرائی چپ : «کنگره ضمن تائيد تلاش هاي تا كنوني در ارتباط با همگرائي طيف نيروهاي چپ سوسياليست ، از كميته مركزي منتخب مي‌خواهد كه با توجه به [ادامه]

کنگرە پانزدهم

اوضاع سیاسی و سیاست‌ها و وظائف ما (مصوب پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – مهر 1400/اکتبر 2021)

اوضاع  سیاسی 1- تظاهرات گسترده توده‌های مردم خوزستان در اعتراض به نبود آب آشامیدنی و قطع آب و برق، در تیرماه گذشته، که حمایت‌های وسیعی را از سوی قشرهای مختلف مردم در دیگر مناطق، و [ادامه]

کنگرە پانزدهم

گزارش برگزاری پانزدهمين کنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

موضوعات در دستور عبارت بودند از : 1 – اوضاع سیاسی، سیاستها و وظایف ما 2- سیاستهای ائتلاف دموکراتیک و همگرائی چپ 3- مسائل تشکیلاتی و نکات اساسنامه ای 4- گزارش مالی 5- انتخابات کمیته [ادامه]