مطالب و اخبار گوناگون

پرویز ثابتی؛ چرخِ چَنبَر* دَمبَرِ ساواکِ شاه

اکنون شاید بتوان گفت که در آن فضای پُر تنش، با احساس‌های ناهمگون و دوگانه، با برداشت‌های سیاسی متناقض و در هم تنیده، گوئیا حسی درونی و انسانی، زندانیانِ گروه دزفول را نیز، از افتادن [ادامه]

حقوق بشر، دادخواهی، ...

امیدواریم بتوانیم به یاری مردم آزادی‌خواه، پرویز ثابتی را به دادگاه بکشانیم. او قاتل است.

خطاب این نامه عموم مردم ایران است. از همه‌ی دادخواهان، از همه‌ی وجدان‌های بیدار، از همه‌ی کسانی که با نفس شکنجه و سرکوب و تبعیض و اعدام مخالف‌اند، می‌خواهیم که این نامه را امضا کنند. [ادامه]

No Picture
انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

آثاری از بيژن جزنی :

پيشاهنگ انقلاب ورهبری خلق بيژن جزنی رابطه جنبش انقلابی مسلحانه باخلق « رابطه پيشاهنگ باتوده » بيژن جزنی درباره آگاهی وخودانگيختگی بيژن جزنی درباره مارکسيسم انقلابی و مارکسيسم بورژوازی بيژن جزنی درباره روانشناسی اجتماعی بيژن جزنی [ادامه]