-

فلسطین -اسرائیل : دو مطلب از لوموند دیپلماتیک

دو ترجمه جدید درباره فلسطین -اسرائیل از آخرین شماره لوموند دیپلماتیک مطلب نخست : جهشِ اولترا-ناسیونالیسم مذهبی در اسرائیل شارل آندرلَن، روزنامه نگار لوموند دیپلماتیک، سپتامبر 2022 برگردان : بهروز عارفی حزب های ناسیونالیست مذهبی [ادامه]

اعلانات، گزارش

گزارش گروه‌های حقوق بشری : رفتار اسرائیل با اقلیت عرب “مصداق آپارتاید است”

سازمان‌ عفو بین‌الملل در کنار دو گروه حقوق بشری دیگر روز سه‌شنبه، ۱۲ بهمن، با انتشار گزارشی اسرائیل را به «آپارتاید» متهم کرد. این گزارش می‌گوید که ۵۵ سال «اشغالگری» اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینی و [ادامه]