منطقه و جهان

سازمان ملل متحد : به بحث گذاشتن اصلاحیه‌ درباره حق وتوی اعضای دائم

سازمان ملل متحد قرار است اصلاحیه‌ای را به بحث بگذارد که پنج عضو دائم شورای امنیت، یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه را ملزم می‌کند تا استفاده خود از حق وتو را [ادامه]