سازمان ملل متحد : به بحث گذاشتن اصلاحیه‌ درباره حق وتوی اعضای دائم

سازمان ملل متحد قرار است اصلاحیه‌ای را به بحث بگذارد که پنج عضو دائم شورای امنیت، یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه را ملزم می‌کند تا استفاده خود از حق وتو را توجیه کنند. این اصلاحیه سال‌ها پیش توسط لیختن اشتاین مطرح شده بود و اکنون پس از استفاده روسیه برای وتو کردن قطع‌نامه‌ای که خواهان خروج روسیه از اوکراین شده بود، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. مسکو از زمان حمله به اوکراین در ۲۴ فوریه با استفاده از حق وتو اقدامات شورای امنیت سازمان ملل را علیه خود محدود کرده است. اصلاحیه پیشنهادی لیختن اشتاین از سوی ۵۰ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا حمایت شده است. اما اعضای دائمی دیگر شورای امنیت از آن حمایت نکرده‌اند و تنها فرانسه به صورت لفظی اعلام کرده که از پیشنهاد لیختن‌ اشتاین حمایت خواهد کرد. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه که گفته به متن اصلاحیه دست‌ یافته است، پنج عضو دائمی پس از استفاده از حق وتو باید در حضور ۱۹۳ عضو مجمع عمومی درباره آن توضیح بدهند. در متن اصلاحیه از این ۱۹۳ عضور خواسته شده تا « ظرف ۱۰ روز کاری پس از اعمال حق وتو توسط یک یا چند عضو دائمی شورای امنیت، در مناظره در مورد وضعیتی که وتو در آن اعمال شده شرکت کنند». نخستین بار در سال ۱۹۴۶ اتحاد جماهیر شوروی از حق وتو استفاده کرد. از آن‌زمان تاکنون مسکو ۱۴۳ بار، واشنگتن ۸۶ بار، بریتانیا ۳۰ بار و چین و فرانسه هر کدام ۱۸ بار از حق وتو استفاده کرده‌اند. فرانسه در سال ۲۰۱۳ پیشنهاد کرده بود که اعضای دائمی شورای امنیت به صورت جمعی و داوطلبانه استفاده از حق وتو را در صورت وقوع یک جنایت جمعی گسترده، محدود کنند.