بیانیه عمومی در حمایت از جنبش معلمان

۲۶ تشکل صنفی و مدنی مستقل با انتشار بیانیه مشترکی از جنبش عمومی معلمان و فرهنگیان حمایت و افزوده است که حمایت از جنبش معلمان و براه انداختن اعتراضات قدرتمند علیه اعمال فشار بر معلمان و فعالین معلمی وظیفه همه بخشهای معترض اجتماعی از کارگران گرفته تا بازنشستگان، زنان، جوانان، بیکاران و همه انسانهای به تنگ آمده از فقر، گرانی، نداری و همه آزادیخواهان است. متن کامل این بیانیه را در زیر بخوانید:

بطور سراسری و عمومی به اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان اعتراض کنیم!

معلمان طی یک سال گذشته با اعتصابات، تحصن ها و تجمعات سراسری و قدرتمند خود علیه پایین بودن حقوق‌ها، فقر و نداری توده ای و عدم برخورداری دانش آموزان از امکان تحصیل رایگان و علمی و فضای آموزشی مدرن و شاد و همچنین بی بهره بودن اکثریت جامعه از درمان رایگان و دیگر بیمه های اجتماعی، جنبش خود را به جنبشی فراگیر و مورد حمایت عمومی تبدیل کرده اند.
معلمان آزادیخواه با شکستن هر پوسته و مانعی که گرایشات محدودنگر و کوته بین به خاطر مجزا کردنشان از اکثریت مردم محروم و تحت ستم جامعه برایشان ایجاد کرده بودند، منافع خود را با منافع و مطالبات عمومی و توده ای عجین کردند و عملا به نمایندگان و سخنگویان همه مردم تبدیل شدند.
معلمان امروز اعتراض کل ۹۹درصدی های جامعه را فریاد می زنند و به همین خاطر مورد حمایت عمومی قرار گرفته اند. از اینرو قدرت گیری جنبش معلمان برای حاکمیت غیرقابل تحمل گردیده و در نتیجه با تمام توان سرکوب آن را در دستور کار خود قرار داده است.

در طول یکسال گذشته ده ها فعال معلمان از شهرهای تهران، شیراز، خرم آباد، اهواز، رشت، سنندج، مریوان و…. را احضار، بازداشت و محاکمه کرده است و در صدد گسترش سیاستهای سرکوبگرانه اش علیه معلمان است تا این جنبش عظیم و بالنده را منکوب کند.
حمایت از جنبش معلمان و براه انداختن اعتراضات قدرتمند علیه اعمال فشار بر معلمان و فعالین معلمی وظیفه همه بخشهای معترض اجتماعی از کارگران گرفته تا بازنشستگان، زنان، جوانان، بیکاران و همه انسانهای به تنگ آمده از فقر، گرانی، نداری و همه آزادیخواهان است.
امضاء کنندگان این بیانیه ضمن حمایت قاطع خود از جنبش معلمان، خواهان تحقق فوری خواستهای زیر هستند:

۱-آزادی فوری و بی قید و شرط همه معلمان زندانی و دیگر زندانیان سیاسی
۲-توقف فوری احضارها، تهدیدها و بازداشت های معلمان و دیگر فعالین سیاسی و اجتماعی
۳-مختومه شدن کلیه پرونده های قضایی علیه معلمان و دیگر فعالین سیاسی و اجتماعی
۴-تحقق فوری خواست معلمان مبنی بر همسانسازی حقوق برابر با ۸۰درصد حقوق اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه ها
۵-تحصیل رایگان همراه با روشهای علمی و تأمین فضای شاد، استاندارد و مدرن برای همه دانش آموزان
۶-برخورداری از درمان رایگان و همه بیمه های اجتماعی عموم مردم

امضاء ها:

۱-انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
۲-سندیکای نقاشان البرز
۳-ندای زنان ایران
۴-گروهی از فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه رازی کرمانشاه
۵-گروهی از رانندگان تاکسی شهرک ظفر کرمانشاه
۶-گروهی از کارگران جوشکار شهرک امام کرمانشاه
۷-گروهی از ورزشکاران رزمی کار کرمانشاه
۸-گروهی از مهندسان نرم‌افزار پاساژ میرداماد کرمانشاه
۹-گروهی ازکارگران برق کار ساختمانی سقز
۱۰-گروهی از کارگران نقاش ساختمانی سقز
۱۱-گروهی از کارگران لوله کش ساختمانی سقز
۱۲-گروهی از کارگران بیکار محله کریم آباد سقز
۱۳-گروهی از کارگران بیکار محله تپه‌ شافعی سقز
۱۴-گروهی از کارگران بیکار محله تپه‌ مالان سقز
۱۵-گروهی از کارگران بیکار محله بردبران سقز
۱۶-گروهی از باز نشستگان تأمین اجتماعی و خدمان درمانی سقز
۱۷-گروهی از اعضا کانون صنفی معلمان سقز و زیویه
۱۸-گروهی از فعالین اجتماعی سقز
۱۹-گروهی از کارگران کارگاههای تولیدی شهرک صنعتی سقز
۲۰-گروهی از کارگران ساختمانی خیابان هفده شهریور سنندج
۲۱-گروهی از کارگران ساختمانی خیابان فرح سنندج
۲۲-گروهی از کارگران گازرسانی سنندج
۲۳-گروهی زنان کوهنورد سنندج
۲۴-گروهی از کارگران مرغداری های مریوان
۲۵-گروهی از کولبران مریوان
۲۶-گروهی از کارگران ساختمانی کامیاران

۱۴۰۱/۰۱/۲۹