اعلانات، گزارش

سالروز درگذشت غلامحسين ساعدی در گورستان پرلاشز پاريس – فرانسه

برای بزرگداشت ياد او : پاريس – گورستان پرلاشز – قطعهَ ٨٥ ساعت سه بعدازظهر شنبه ٢٥ نوامبر ٢٠٢٣ با ياد بيدار غلامحسين ساعدی دوّم آذر / بيست و سوّم نوامبر، سالروز درگذشت غلامحسين ساعدی [ادامه]

انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

فریاد علیه بیداد در “پرده‌داران آئینه‌افروز” ساعدی

پرده‌داران تحقیر حاکمیتی‌ست بربرمنش و مرتجع که تمدن و دنیای مدرن را نمی‌شناسد، صلح را برنمی‌تابد و قدرت را به زور صاحب است. پرده‌داران مقابله با نظامی‌ست که هستی خویش را در نیستی مخالفان می‌جوید [ادامه]