سالروز درگذشت غلامحسين ساعدی در گورستان پرلاشز پاريس – فرانسه

برای بزرگداشت ياد او :

پاريس – گورستان پرلاشز – قطعهَ ٨٥

ساعت سه بعدازظهر شنبه ٢٥ نوامبر ٢٠٢٣

با ياد بيدار غلامحسين ساعدی

دوّم آذر / بيست و سوّم نوامبر، سالروز درگذشت غلامحسين ساعدی است.

برای بزرگداشت ياد او، ساعت سه بعدازظهر شنبه ٢٥ نوامبر ٢٠٢٣ بر مزار او گرد هم می‌آئيم تا در سی و هشتمين سال فقدان اين نويسندهَ بزرگ ياد او را گرامی داريم.

پاريس – گورستان پرلاشز – قطعهَ ٨٥

خانواده و دوستان