يادبود، تاريخی

شانزدهم آذر روز دانشجو و سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور گرامی باد

ما می‌دانیم که تمام این سرکوب‌ها، سانسورها، خشونت‌ها، شکنجه‌ها و جنایت‌ها با تبعیض مضاعف ستم جنسی – جنسیتی و تحقیرهای مرد – پدرسالاری و تجاوز به زندگی و بدن انسان‌ها و زن ستیزی همراه بوده [ادامه]

حقوق بشر، دادخواهی، ...

۴۴ امین سال جنایت‌های حکومت، و ۱۳ امین سال مبارزه ما برای دادخواهی!

مادران پارک لاله ایران ۴۴ امین سال جنایت‌های حکومت، و ۱۳ امین سال مبارزه ما برای دادخواهی! سیزده سال از تجمع اعتراضی ما در ششم تیر ۱۳۸۸ در میدان آب نمای پارک لاله تهران و [ادامه]