-

به مناسبت خاموشی هدايت سلطان‌زاده، کادر ارزنده جنبش چپ ايران

در اين سالهای پايانی زندگی و مبارزه با بيماری سرطان، به عنوان متفکری ارزنده در زمينه های مختلف و از جمله سوسياليسم، حقوق مليتها، فدراليسم و ديگر عرصه‌های سياسی – اجتماعی به طرح نقطه نظرات [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

حمله روسیه به اوکراین و نگرانی‌های امنیتی فقط برای بزرگ‌ترها ؟

هدايت سلطان‌زاده برگرفته از : عصر نو ۱-در آخر ژانویه و در آستانه تدارک تجاوز نظامی خطرناک پوتین به اوکراین، عده‌ای از ارشدترین ژنرال‌های بازنشسته روس، در بیانیه‌ای علنی بنام «خطاب به ریاست فدراسیون روسیه [ادامه]

No Picture
سیاسی، ديدگاه، ...

جعبه جادوی انتخابات در حکومت اسلامی ایران

ديدگاه درست است که اوپوزیسیون دموکراتیک جمهوری اسلامی ، بویژه سازمان های چپ، از پراکندگی و تشتت تشکیلاتی وانسجام فکری در تدوین یک استراتژی سیاسی موثر در برابر حکومت اسلامی رنج میرند و اینها دلایل [ادامه]