منطقه و جهان

جهان عرب و جنگ اوکراین : احیاء شبح پرده آهنین؟ بنیاد تحقیقات استراتژیک در فرانسه

جهان عرب و جنگ اوکراین: نگرانی رهبران خاورمیانه از احیاء شبح پرده آهنین و پیامدهای این درگیری بنیاد تحقیقات استراتژیک در فرانسه در یک مقاله تحلیلی پیرامون تاثیرات فوری بحران حمله‌ی روسیه به خاک اوکراین [ادامه]