با کشته شدن ابراهیم رئیسی، حکومت اسلامی برای پرکردن جای او به ناچار برگزاری نمایش «انتخابات» دست زد و شورای نگهبان پس از بررسی صلاحیت هشتاد “نامزد”، شش نفر را تعيين نموده تا از طريق به اصطلاح صندوق رای ازبین آنها یکی بر صندلی ریاست جمهوری نشانده شود. در زير پيوند گزيده‌ای از مطالب و اطلاعيه‌های مربوط به اين نمايش انتخاباتی را برای خوانندگان درج می کنيم که به طور عمده در راستای تحليل و بررسی، طرد، افشا و تحريم اين به اصطلاح انتخابات است.

آخرين به روز رسانی : ٢٠ تیر ١٤٠٣ – ١٠ ژوئيه ٢٠٢٤

—————

 • ٢٠ تير ۱۴۰۳ – ١٠ ژوئيه ٢٠٢٤

اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا / سرسخن سايت

—————

 • ١٩ تير ۱۴۰۳ – ٩ ژوئيه ٢٠٢٤

نیمه اول بازی گرفتن کسب بعضی مزایای قدرت داخلی تمام شد / مهدی کوهستانی

—————

 • ١٨ تير ۱۴۰۳ – ٨ ژوئيه ٢٠٢٤

پزشکیان به عنوان رییس‌جمهور نظام منصوب شد… / ووکاشين پاکروان

—————

 • ١٧ تير ۱۴۰۳ – ٧ ژوئيه ٢٠٢٤

نقطه تعارض و وحدت جناحین جمهوری اسلامی چیست

—————

 • ١٦ تير ۱۴۰۳ – ٦ ژوئيه ٢٠٢٤

پايان مضحکه تعيين جانشين رئيسی با دستکاری وسيع در ارقام مشارکتی

—————

 • ١٣ تير ۱۴۰۳ – ٣ ژوئيه ٢٠٢٤

بی ترس و بی فریفتگی در دور دوم نمایش انتخاباتی : در ضرورت تحریم قاطع دور دوم نمایش رژیم / نادر عصاره

—————

 • ١٣ تير ۱۴۰۳ – ٣ ژوئيه ٢٠٢٤

تلاش‌های نافرجام علی خامنه‌ای برای دو‌قطبی‌سازی کاذب….. / ووکاشين پاکروان

—————

 • ٩ تير ۱۴۰۳ – ٢٩ ژوئن ٢٠٢٤

نه قاطع به خامنه‌ای و حکومت اسلامی : زن، زندگی، آزادی پيروز است

—————

 • ٦ تير ۱۴۰۳ – ٢٦ ژوئن ٢٠٢٤

آن که می گوید آری و آن که می گوید نه به کارنامه و برنامه علی خامنه ای / نادر عصاره

—————

 • ٥ تير ۱۴۰۳ – ٢٥ ژوئن ٢٠٢٤

انتخابات در اين ساختار موضوعيتی ندارد / شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

—————

 • ٤ تير ۱۴۰۳ – ٢٤ ژوئن ٢٠٢٤

برد و باخت پزشکیان نه به اعتبار آذربایجان خواهد افزود و نه از آن خواهد کاست / محمد آزادگر

—————

 • ٣ تير ۱۴۰۳ – ٢٣ ژوئن ٢٠٢٤

برای تحریم هرچه گسترده تر نمایش انتخاباتی حکومت اسلامی : اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

—————

 • ٢ تير ۱۴۰۳ – ٢٢ ژوئن ٢٠٢٤

تحریم انتخابات فرمایشی رژیم : اطلاعيه جمعی از فدائيان خلق ايران-داخل کشور

—————

 • ١ تير ۱۴۰۳ – ٢١ ژوئن ٢٠٢٤

اطلاعيه مشترک : نمایش انتخاباتی رژیم جمهوری اسلامی ايران را فعالانه تحریم می کنیم / “کنگره مليتهای ايران فدرال” و “همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران”

—————

 • ١ تير ۱۴۰۳ – ٢١ ژوئن ٢٠٢٤

رای ما سرنگونی است/بیانیه جمعی از حامیان منشور مطالبات حداقلی در رابطه با انتخابات فرمایشی

—————

 • ١ تير ۱۴۰۳ – ٢١ ژوئن ٢٠٢٤

کاندیدای حقیقی، خامنه ای است. انتخابات، نه یا آری به او است / نادر عصاره

—————

 • ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ – ١٢ ژوئن ٢٠٢٤

ديدگاه : چه کسی جانشین ابراهیم رئیسی جلاد خواهد شد: قالیباف یا جلیلی / بهرام رحمانی

—————

 • ۲١ خرداد ۱۴۰۳ – ١٠ ژوئن ٢٠٢٤

انتخاب رئیس جمهور یا تعیین سرباز جدید برای ولی فقیه / مجيد ناصری

—————

 • ١٨ خرداد ۱۴۰۳ – ٧ ژوئن ٢٠٢٤

بوی کباب شنیده‌اند، او اما بساط داغ کردن راه انداخته است / بهزاد کريمی