پيام نوروزی ائتلاف همبستگی برای آزادی و برابری در ايران

امیدواریم سال ١٤٠٢، سال رهایی مردم ایران از ظلمی باشد که تا کنون هزینه سنگینی بابت آن پرداخت کرده‌اند.

پيام نوروزی ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”:

امیدواریم سال ١٤٠٢، سال رهایی مردم ایران از نکبت جمهوری اسلامی باشد !

به نام زن، زندگی، آزادی وبه نام همه انسان‌هایی که جانشان را در این جنبش از دست داده اند، و به یاد کسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی اسیر هستند، امیدواریم سال ١٤٠٢، سال رهایی مردم ایران از ظلمی باشد که تا کنون هزینه سنگینی بابت آن پرداخت کرده‌اند.

ما “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” فرارسیدن نوروز يکهزار و چهارصد و دو و سال نو را به مردمان ایران و همه کسانی که در گوشه و کنار جهان آغاز بهار را جشن می گیرند به خصوص به خانواده‌های جانباختگان و دستگیر شدگان جنبش “زن، زندگی، آزادی” و همچنین به زندانیان سیاسی و همگی زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری طلبی که با مبارزاتشان راه رسیدن به رهائی را هموار می کنند، تبریک می گوئیم و اين سال در راه را بدون جمهوری اسلامی آرزو می کنیم .

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

٢٩ اسفندماه ١٤٠١ – ٢٠ مارس ٢٠٢٣