عليه سرکوب و قتل مخالفان توسط جمهوري اسلامي مبارزه کنيم!

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

عليه سرکوب و قتل مخالفان توسط جمهوري اسلامي مبارزه کنيم!
بر اساس اخبار منتشر شده محمد رضا سهيلي از اعضاي سابق حزب توده ايران در اثر ضربات چاقو در نجف آباد اصفهان به قتل رسيد. همچنين عليرضا غبيشاوي در بازداشتگاه اداره اطلاعات خلف اباد، در ۱۵۶ کيلومتري اهواز، نيز به قتل رسيده است. محمد رضا سهيلي از فعالين چپ و از زندانيان سياسي بود که حدود ۸ سال در زندان هاي جمهوري اسلامي و حکومت شاه زنداني شده بود. او پيش از به قتل رسيدن، چندين بار توسط تلفن افراد ظاهرا ناشناس تهديد به مرگ شده بود و پليس نيز در جريان اين تهديدات قرار داشت. عليرضا غبيشاوي ٣۷ سال داشت و از فعالان حقوق ملي بود. تمامي شواهد نشان مي دهد که اين قتل ها توسط ارگان هاي سرکوب جمهوري اسلامي صورت گرفته است. حکومت اگر هم خود رسما برنامه اين دو قتل را سازماندهي نکرده باشد، مسئول اصلي اين دو جنايت است.
جمهوري اسلامي به دليل سياست هاي ماجراجويانه اش در اوج انزواست. اروپا و آمريکا همراه با متحدانشان تحريم اقتصادي حکومت را تشديد کرده اند. متحدين جمهوري اسلامي در منطقه، نيز موقعيت ضعيفي پيدا کرده و يا در حال فاصله گيري از اين حکومت اند. رژيم بشار اسد در سوريه که يکي از پايگاه هاي مهم منطقه اي جمهوري اسلامي بود، در حال فروپاشي است. در داخل نيز به دليل فساد و دزدي و چپاول منابع ملي و ثروت هاي عمومي، جمهوري اسلامي بيش از هر دوره اي مورد نفرت مردم قرار دارد. اوضاع سياسي و اقتصادي دشوار و بن بست هاي کنوني، باند هاي درون حکومت را به جان هم انداخته است. در چنين شرايطي، دستگاه ولايت فقيه سياست سرکوب را تشديد نموده و به خيال خود مي خواهد از اين طريق امکان تداوم حکومت را تضمين نمايد.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران سرکوب مردم و قتل هموطنمان را محکوم دانسته از همه نهادهاي مدافع حقوق بشر و تمامي احزاب سياسي که براي آزادي مبارزه مي کنند، مي خواهد که نسبت به ادامه اين جنايات اعتراض نمايند.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
20 مرداد 1391 برابر دهم اوت 2012