باري ديگر زلزله در ايران فاجعه آفريد!

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

باري ديگر زلزله در ايران فاجعه آفريد!

روز شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۱ زلزله‌اي به قدرت ۶.۲ ريشتر شهرستان‌ اهر و ۶ ريشتر شهرستان ورزقان استان آذربايجان شرقي را به لرزه درآورد. بنا بر آخرين گزارشات رسيده، تعداد تلفات به ۳۰۰ نفر رسيده و شمار زخميان از ۵۰۰۰ نفر بيشتر شده است، و هر ساعت بر تعداد مجروحين و کشته شدگان اين زلزله افزوده مي‌شود.
باري ديگر در ايران زمين لرزيد و باري ديگر صدها هموطن، که غالب آنان از زحمتکشان کشاورز بودند، کشته وهزاران نفر زخمي شدند. باري ديگر مردم با دست خالي به ياري لزله زدگان شتافتند و باري ديگر دولتمردان تلاش کردند تا با سکوت و کوچک جلوه دادن فاجعه، بي‌کفايتي، بي‌لياقتي و اهمال کاري خود را پنهان کنند.
ايران سرزمين زلزله خيزي است و ايران سرزمين ثروتمندي است که مي‌تواند و بايد با استفاده از آخرين دستآوردهاي تکنولوژي، از تکرار چنين فاجعه‌هائي جلوگيري کند. اما عليرغم همه پيشرفتهاي علمي و امکانات نوين، مسکن سازي در شهرها و بويژه در روستا همچنان از حداقل استاندارهاي لازم براي مقابله با زلزله برخوردار نيستند و دولتمردان نيز، که وظيفه حفظ امنيت زندگي مردم را دارند، جز به انباشت جيب خود و چپاول و دزدي، به چيز ديگري فکر نمي‌کنند. مردم اهر و زرقان و روستاهاي زلزله زده آذربايجان قربانيان بي‌توجهي دولتمردان به شرائط زيستي آنان هستند.
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران با ابراز همدردي و همبستگي با بازماندگان قربانيان اين زلزله، از همه همميهنان مي خواهد تا با هر وسيله ممکن به زلزله زدگان کمک کنند. باشد تا مردم زلزله زده با تکيه بر همياري هم ميهنان خود، اين شرائط دشوار را سپري کرده و بتوانند باري ديگر خانه و کاشانه خود را بازيابند.
به اميد روزي که هيچ زلزله اي در اين سرزمين زلزله خيز، خانه و کاشانه اي را خراب نکند، جان کسي را نستاند، و ملتي را در سوگ از دست دادن هم‌ميهني ننشاند، با هم به ياري زلزله زدگان بشتابيم!

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
دو شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۱ / ۱۳ اوت ۲۰۱۲