روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان : تظاهرات گسترده و باشکوه در پاريس

انجمن زنان ایرانی برای دموکراسی که به تازگی جایزه سالانه “اتحادیه خردگرائی” را به خود اختصاص داده بود، از جمله امضاکنندگان فراخوان اولیه بود.
دو انجمن مدنی و دموکراتیک «شورای دموکراتیک – پاریس (برای حمایت از جنبش های مردمی در ایران)” و “جمعیت کردهای مقیم فرانسه” با انتشار فراخوانهای جداگانه‌ای دعوت به مشارکت در این تظاهرات نموده بودند و فعالانە در آن حضور داشتند.

تظاهرات گسترده و باشکوه دهها هزار نفر در پاريس (فرانسه) به مناسبت ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان

امروز شنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، به دعوت شمار زیادی از انجمن ها و اتحادیه های فعال فمنیست، دفاع از حقوق زنان و حقوق بشری به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در غالب شهرهای فرانسه تظاهرات و تجمع های گوناگونی برگزار شد.
سندیکاها، احزاب و جریانات سیاسی چپ و سبزهای فرانسه از این تظاهرات حمایت کرده و در آن مشارکت داشتند.
در فراخوان اولیه با توجه به افزایش جنگ‌ها، بر حمایت و گرامیداشت قربانیان جنگهای خونین در سراسر جهان که غالباً زنان و کودکان هستند، تاكيد شده بود : “حمایت ما از همه زنان در جهان است، از نخستین قربانیان درگیری های مسلحانه. ما به ویژه حمایت خود را از زنان اوکراین، برمه، فلسطین، اسرائیل، قره باغ کوهستانی نشان می دهیم.”

در پاریس، راە پیمائی از ساعت ١٤ از میدان ناسیون به سمت میدان جمهوری آغاز شد. اين تظاهرات دهها هزار نفری از جمله تظاهراتهای موفق چندين سال اخير به شمار می آيد. حضور جوانان در اين حرکت بسيار چشمگير بود. خانواده های زنان قربانی خشونت خانوادگی با پرتره هایی از عزیزان گمشده خود حضور داشتند.
دبيرکل سنديکایهای بزرگ ث.ژ.ت ( خانم سوفی بینه) و ث.اف.د.ت (ماريليز لئون) همچنین نمایندگان اف.اس.يو و سوليدر در این راه پیمایی حضور داشتند.
میریام لبکری، عضو دفتر کنفدرال ث.ژ.ت اطمینان داده بود : “فمینیست ها هواخواه صلح هستند، همه کلیە رفتارهای خشونت آمیز محکوم است.”
جلوگیری از خشونت از طریق “آموزش جنسی و عاطفی در مدرسه”، “مبارزه با فرهنگ تجاوز جنسی که توسط صنعت پورنوگرافی تبلیغ می شود”، تحریم شرکت‌هایی که هیچگونە طرح و برنامەای برای پیشگیری از خشونت جنسی و جنسيتی و “حمایت از قربانیان در محل کار” به‌ویژه با اعطای چند روز مرخصی برای تحقق آن انجام نداده‌اند، از جمله خواستهای غالب انجمنها و نهادهای مدافع حقوق زنان بودند.

حضور انجمن های متعدد فعال در عرصه حقوق زنان متعلق به کشورهای به ویژه خاورمیانه و آمریکای جنوبی برجسته بود.
«صف انترناسیونال» از جمله با حضور انجمنهای ایرانی، افغان، ترک، کرد، عرب جلوه خاصی به تظاهرات در پاریس بخشید.
در متن فراخوان این راهپیمایی ضمن اعتراض به خشونت هايی كه بر زنان اعمال می شود، با مبارزات زنان در ایران و جنبش «ژن، ژیان، ئازادی/ زن، زندگی، آزادی» اعلام همبستگی شده بود. اين شعار نه تنها در اين صف که در تمامی تظاهرات طنين افکنده بود.


انجمن زنان ایرانی برای دموکراسی که به تازگی جایزه سالانه “اتحادیه خردگرائی” را به خود اختصاص داده بود، از جمله امضاکنندگان فراخوان اولیه بود.
دو انجمن مدنی و دموکراتیک «شورای دموکراتیک – پاریس (برای حمایت از جنبش های مردمی در ایران)” و “جمعیت کردهای مقیم فرانسه” با انتشار فراخوانهای جداگانه‌ای دعوت به مشارکت در این تظاهرات نموده بودند و فعالانە در آن حضور داشتند .

پرتره های “ژينا”، “آرميتا” به همراه تصاوير زنان زندانی از جمله نرگس محمدی برنده جايره صلح نوبل ٢٠٢٣، زينب جلاليان از قديمی ترين زندانيان سیاسی ایران جلوه خاصی به صف انترناسيونال بخشيده بود به ويژه آنکه با شعارهای همبستگی مردمان ايران در مبارزه عليه حکومت اسلامی و ترانه و سرودهای پرشور برگرفته از جنبش زن، زندگی، آزادی همراه بود که از بلندگوی اين قسمت از تظاهرات پخش می شد و توجه عموم مردم را جلب می کرد.