فراخوان : تجمع سراسری معلمان، شنبه ۳۰ بهمن و سه‌شنبه ۳ اسفند

طی اطلاعيه هائی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برنامه تحصن و تجمع هفته آینده یعنی از ۲۳ تا ۲۷ بهمن ماه را لغو و برنامه جایگزین خود را تجمع سراسری در روزهای ۳۰ بهمن و ۳ اسفند تعیین می کند.

در اين اطلاعيه ها آمده است :

با توجه به شیوع اُمیکرون و تعطیلی مدارس در اکثر مناطق، تعداد زیادی از همکاران به تشکل‌های عضو شورا پیشنهاد تجدید نظر در تاریخ اعتراضات و تغییر نوع کنش را داده‌بودند. خواسته همکاران این بود که کنش اعتراضی تحصن به تجمع تبدیل گردد.
لذا با توجه به این پیشنهادات شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برنامه تحصن و تجمع هفته آینده یعنی از ۲۳ تا ۲۷ بهمن ماه را لغو و برنامه جایگزین خود را را به شرح زیر اعلام می‌کند :

تجمع سراسری معلمان ایران
شنبه ، ۳۰ بهمن و سه‌شنبه، ۳ اسفند

همانگونه که می‌دانید هیچ‌یک از مطالبات ما تاکنون محقق نشده‌است و ما بر پای عهد خود با فرهنگیان ایستاده‌ایم.
وعده‌های پوشالی در عزم و اراده ما خللی ایجاد نخواهد کرد و تا مطالبات بازنشستگان و شاغلان محقق نگردد. ضمن توجه به سایر اشکال پیگیری مطالبات، ما به اعتراضات خود ادامه می‌دهیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.