گزارش گردهم آئی آمستردام در حمایت از مبارزات مردم ایران

چهارشنبه بیستم بهمن ماه ۱۴۰۰ ، برابر با نهم فوریه ۲۰۲۲، در هوای سرد ، خاکستری و بارانی هلند- آمستردام ، جمعی از ایرانیان ساکن هلند ، با نظرات و دیدگاههای متفاوت ، اما همدل و همصدا در یک چیز ، در حمایت از مبارزات مردم ایران و در محکومیت نقض خشن و مداوم حقوق بشر در ایران ، گرد هم آمدند .
این گردهمایی راس ساعت ۱۴:۰۰ در مقابل دفتر سازمان عفو بین الملل، در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندانهای ایران بعمل آمد، اعتصاب غذایی که توسط این زندانیان در اعتراض به بقتل رساند زنده یاد بکتاش آبتین صورت گرفته است ، گردهم آمدیم تا فریاد دادخواهی و حق طلبی این زندانیان و خواسته های بر حقشان را به گوش مراجع بین المللی از جمله این سازمان برسانیم .
برنامه با بیانیه هیئت برگزار کننده گردهمایی ، به زبان فارسی آغاز گردید که متعاقب آن و در طول برنامه ، این بیانیه به زبانهای هلندی و انگلیسی نیز خوانده شد .
در طول برنامه بیانیه هایی از سوی احزاب، سازمانها و نهادهای شرکت کننده خوانده شد ، همچنین خانم Elke Kuipers ، از مسئولین این سازمان به میان جمع آمد و پشت تریبون سخنانی ایراد کرد.
همچنین در این گردهمایی شعارهایی در مخالفت با دیکتاتوری مذهبی بزبانهای فارسی ، هلندی و انگلیسی، سر داده شد که مورد توجه رهگذران قرار گرفت ، شعارهایی همچون :
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
معلم زندانی آزاد باید گردد
کارگر زندانی آزاد باید گردد
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
حکومت تروریست نابود باید گردد
جمهوری اسلامی ، سرنگون سرنگون .
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
اسفندیار- هلند

ويدئو کوتاهی از گردهم آئی :

آمستردام – 9 فوريه 2022