چهارمحال، اصفهان – مردم کل ایران، اتحاد – اتحاد / تجمع ايرانيان در آمستردام هلند

يکشنبه هفتم آذر ماه ۱۴۰۰ ، برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ ، در میدان دام – آمستردام، تجمعی از ایرانیان ، متشکل از احزاب ، سازمانها، نهادهای مدنی و منفردین برگزار گردید، این تجمع بدعوت ” شورای برگزاری آکسیون ها مشترک در هلند” و در حمایت از مبارزات مردم اصفهان و چهارمحال بختیاری ، رساندن فریادهای حق طلبانه اما بشدت سانسور شده آنها توسط حکومت اسلامی ،به گوش مردم آزادیخواه و نهادهای دمکراتیک و در جهت محکوم کردن سرکوب ، کشتار و زندانی کردن معترضین توسط حکومت اسلامی بر گزار گردید .

سخنان اسفنديار جاويد در اين گردهم آئی

شعارهای زیر:
زاینده رود و کارون
بجای آب جوی خون
ایرانی با هم بمون
چهارمحال – اصفهان – مردم کل ایران – اتحاد – اتحاد


سپاهیان قاتل
کشاورز زحمتکش
گلوله نیست جوابش
چهارمحال – اصفهان – مردم کل ایران – اتحاد – اتحاد
با این بساط و پیشه
به ضرب سنگ و تیشه
بزن به اصل ریشه
چهارمحال – اصفهان – مردم کل ایران – اتحاد – اتحاد
قیام ملت ما
غرور و قدرت ما
بسته به همت ما
چهارمحال – اصفهان – مردم کل ایران – اتحاد – اتحاد
سپاه و گارد ویژه
آهای لباس شخصی
آیا ایرانی هستی ؟؟
چهارمحال – اصفهان – مردم کل ایران – اتحاد – اتحاد
سپاه جنایت میکنه
رهبر حمایت میکنه
صادراتی بایکوت میکنه
چهارمحال – اصفهان – مردم کل ایران – اتحاد – اتحاد
بترسید بترسید
ما همه با هم هستیم
صدای مردم هستیم
چهارمحال – اصفهان – مردم کل ایران – اتحاد – اتحاد
می جنگیم
می میریم
ایران و پس میگیریم
چهارمحال – اصفهان – مردم کل ایران – اتحاد – اتحاد
ایرانیان آگاه
در هر کجای دنیا
صدای ملت ما
چهارمحال – اصفهان – مردم کل ایران – اتحاد – اتحاد
کارگر- معلم- دانشجو
فعال محیط زیست
جاشون تو زندان نیست
چهارمحال – اصفهان – مردم کل ایران – اتحاد – اتحاد
چی بر سر آب اومد
ارومیه بختگان
زاینده رود و کارون
چهارمحال – اصفهان – مردم کل ایران – اتحاد – اتحاد
علاوه بر شعارهای فوق که به ابتکار و با صدای خانم سهیلا سالم از اعضای” شورای برگزاری ” و با همصدایی حضار ، سر داده میشد ، شعارهای دیگری نیز که با تمام قدرت و توان و با مشت های گره کرده توسط شرکت کنندگان در فضای میدان طنین افکنده بود:
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
حکومت ضد زن نابود باید گردد.
دوشنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱
اسفندیار جاويد –  هلند