گزارش تجمع آمستردام در حمايت از رضا شهابی و حسن سعیدی

آکسيون “شورای برگزاری آکسیون های مشترک در هلند” :

جان رضا شهابی و حسن سعیدی در خطر است ، به یاری آنها بشتابیم

روز یکشنبه دوم مرداد ماه ۱۴۰۱، برابر با ۲۴ یولی (جولای) ۲۰۲۲ ، بنا به دعوت و فراخوان چند روز قبل ” شورای برگزاری آکسیون های مشترک در هلند” : “”جان رضا شهابی و حسن سعیدی در خطر است ، به یاری آنها بشتابیم “”
از هموطنان ساکن هلند در خواست شده بود تا در تجمعی که به همین منظور در میدان دام آمستردام از ساعت ۱۳ تا ۱۵ برگزار میگردد شرکت نمایند ، در این اطلاعیه آمده بود :
هموطنان آزاده :
امروز ۲۸ تیرماه به ترتیب ۲۸ و ۳۷ روز از اعتصاب غذای آقایان حسن سعیدی و رضا شهابی ، دو عضو فعال سندیکای کارکران شرکت واحد می گذرد ، جان این عزیزان در اعتصاب غذا در خطر است به همین خاطر شورای برگزاری آکسیون های مشترک در هلند به پیشنهاد ” شورای همراهی با آلترناتیو کارگری” از همه هموطنان آزاده ، مدافعین حقوق کارگران ، زحمتکشان و مدافعین حقوق زندانیان سیاسی ، دعوت می کند که با پیوستن به این آکسیون به حمایت از این فعالین سندیکایی بر خیزند .
به این دعوت از سوی جمعی از هموطنان جمهوریخواه ما در هلند پاسخ داده شد و آنها مشتاقانه در این گردهمایی شرکت کرده و با دادن شعارهایی همچون:
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کارگر زندانی آزاد باید گردد
معلم زندانی آزاد باید گردد
حکومت ضد زن سرنگون سرنگون
جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون
مراتب همدلی ، همراهی و حمایت خود را از فعالین کارگری ، معلمان ، بازنشستگان و سایر فعالین حقوق اجتماعی و مدنی ، ابراز نمودند .

گزارش کامل تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم هلند در پی اعتصاب غذای آقایان حسن سعیدی و رضا شهابی دو عضو فعال سندیکای کارگران شرکت واحد و در حمایت از کارگران زندانی و اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان .
۲۴ جولای ۲۰۲۲ مصادف با دوم مرداد ۱۴۰۱
میدان دام، آمستردام.


بیانیه شورا به سه زبان فارسی ، هلندی و انگلیسی برای شرکت کنندگان خوانده شد ، در گوشه هایی از بیانیه آمده بود :
دلیل دستگیری های اخیر این فعالین کارگری و دیگر فعالیت کارگری، معلمین، بازنشستگان و فعالین حقوق بشر و زنان ، چیزی بجز اعتراضات اقشار مختلف اجتماعی در ماههای اخیر نبوده و نیست ، کارگران ، معلمین، بازنشستگان و زنان ایران برای بدست آوردن حداقل حقوق خود به خیابان آمدند، اما دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به سرکوب و زندانی کردن این کارگران، معلمین و معترضین میکند تا بتواند صدای حق طلبانه مردم ایران را خفه کرده تا به غارت و چپاول ثروت های مردم ایران ادامه داده و بقا حکومت خود را تضمین کند.
ما از تمامی نهادهای حقوق بشری ، کارگری، مردم آزادیخواه و انساندوست در سراسر جهان در خواست میکنیم که به این دستگیری ها اعتراض کرده و به جمهوری اسلامی فشار آورده و خواهان آزادی فوری آنان گردند.

دوشنبه ۲۵ یونی ۲۰۲۲
اسفندیار جاوید