-

مراسم بزرگداشت قربانيان خيزش ديماه و هواپیمای اوکرائینی در هلند : اصلاح طلب ، اصولگرا – دیگه تمومه ماجرا!

روز شنبه، هجده دیماه ۱۴۰۰، هشتم ژانویه ۲۰۱۲، بمناسبت دومین سالگرد ساقط کردن هواپیمای اوکرائینی توسط جانیان حکومت اسلامی و بزرگداشت یاد و خاطره قربانيان ” پرواز شماره ۷۵۲” و همچنين گراميداشت یاد قربانيان قیام [ادامه]