تجمعات سراسری بازنشستگان، قطعنامه پايانی

به دنبال فراخوان قبلی (با امضای ۳۱ تشکل مستقل بازنشستگان)، متن قطعنامه پايانی برای تجمعات يکشنبه ۸ اسفند ماه که ديروز منتشر شد به قرار زير است :

قطعنامه پایانی تجمعات سراسری بازنشستگان در یکشنبه ۸ اسفند ماه

سال ۱۴۰۰ در حال تمام شدن می باشد ولی زندگی نابسامان بازنشستگان بیش از پیش بر مدار فقر،تنگدستی، ناامنی وبی خانمانی در حال چرخیدن است .
در حالیکه از یک سو رانت و فساد و اختلاس‌های کلان و پی در پی مسئولان هر روز در حال افزایش بیکران می باشد، در سوی دیگر، ما بازنشستگان قرار گرفته ایم که علیرغم تجمعات مکرر و همصدا با همه ی معترضان از کارگر گرفته تا معلم، از پرستار تا مالباخته ، در هر گوشه ای از این جامعه ثروتهای غارت شده ی خود را طلب می‌نماییم.

شما تمامی منابع مالی و اقتصادی صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی که متعلق به بازنشستگان می باشد و در سنوات اشتغال برای پشتوانه دوران بازنشستگی ذخیره کرده اند را با اتکا بر قدرت سیاسی و قلدرمنشانه در مالکیت و تصرف خود در آورده اید و کاخ های ظلم خود را بر ویرانه های زندگی ما بنا نهاده اید.

قدرت متحد کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر زحمتکشان ، پتانسیل بالقوه ای است که خشم و نفرت و بیزاری از شرایط فلاکتبار موجود را در خود نهفته دارد و هیچ قدرتی یارای مقاومت در مقابل آن را ندارد.

طبق فراخوان ۳۱ تشکل مستقل بازنشستگان ، بار دیگر در یکشنبه ای که روز اعتراض ماست، در بستر خیابان بهم می پیوندیم تا خواب و آرامش کسانی که با تسخیر قدرت، ثروت عمومی را در اختیار گرفته و بی محابا همچون غنایم جنگی بین خود تقسیم می کنند را بر هم زده و هشدار می دهیم که ما بیداریم و تا رفع تبعیض و دستیابی به زندگی مناسب و بی دغدغه، آرام نخواهیم گرفت و بر همین اساس بخشی از‌ خواست های مهم و فوری خود را اعلام میکنیم :

۱- تعیین مزد بر مبنای هزینه های واقعی زندگی که متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار و افزایش آن طبق تورم واقعی جامعه باشد.

۲- تامین بیمه درمانی کارآمد و رایگان طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی (قانون الزام) و انحلال بازار بیمه تکمیلی.

۳- دریافتی مستمری بگیران از جمله بازماندگان و از کارافتادگان نباید کمتر از حداقل مزد پیشنهادی تشکل های مستقل کارگری و بازنشستگان باشد.

۴-پرداخت فوری دیون دولت ، بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی.

۵- کوتاه نمودن دست دولت بر صندوقی که دولتی نیست و تمام اموالش متعلق به بازنشستگان میباشد.

۶-اجرای همسانسازی کامل حقوق بازنشستگان.

۷- احتساب سابقه ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور همچون سابقه استحقاقی در متناسب سازی حقوق سال ۹۹ بازنشستگان و پرداخت معوقه ی آن.

۸-مدیریت و نظارت بر صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی توسط نمایندگان منتخب و مستقل بازنشستگان.

۹- پرداخت یکسان عیدی کارگری اعم از شاغل و بازنشسته بمیزان دوماه حقوق.

۱۰-آزادی بی قید و شرط تمامی فعالان بویژه آقای اسماعیل گرامی.

تشکل های مستقل بازنشستگان کشور
اسفند ماه ۱۴۰۰