فرهاد، کوشنده فعال اجتماعی هم از ميان ما رفت! بيانيه چهل و يک انجمن، کانون و تشکل سياسی، فرهنگی، دموکراتيک و امضاهای ديگر

فرهاد کوشنده فعال اجتماعی هم از ميان ما رفت!


متن و اسامی امضاکننده بيانيه افراد و شخصيت های آزادی خواه و نهادهای فرهنگی و اجتماعی در خارج از کشور درباره درگذشت فرشيد شريعت
 

يکشنبه ٢۴ آبان ١٣٨٣ –

فرهاد کلن (فرشيد شريعت) رفيقی صميمی و سخت کوش ،انسانی همه آشنا و خوش چهره ، سازمانگر و مجرب ، همه عمل و کمتر حرف ، مبارزی که سر بزنگاه و رودرويی با نظام ستم شاهی و رژيم جنايت و ظلم جمهوری اسلامی ، درنگ ناپذير می نمود ۰
او بر پادارنده دهها نشست ، سيمنار سياسی در شهر کلن ، جلسات گرامی داشت ها و سالگرد ياد و نشان طرفداران آزادی و آرمانخواهی در برابر حکومت های ديکتاتور و مخالفين حقوق بشر بوده است.
فرهاد در کنار ياران خويش:
(تلاش) _ کانون حمايت از مبارزات مردم ايران _ کلن ( آلمان)، تلاشگر برپايی جلسه تدارک تريبونال بين المللی در ژوئن۱۹۹۸ بود و رفيق فرهاد ، چهره سخت کوش هيئت رئيسه اولين نشست بود ۰ در عرقريزان آنروزها فرهاد لحظه ای از کار و تلاش باز نمی ماند !

 همه ما فعالين سياسی و اجتماعی و کوشندگان امور فرهنگی در سراسر اروپا ، کانادا ، آمريکا و استراليا يکی از ياران پيکارگر خود را از دست داده ايم !

 فرهاد با ماست ، ياد او ، نشان او و نشانه های بيدريغ به جامانده از او در « کانون تلاش » در ادامه راه مبارزاتی ما ، همراه خاطرات فراموش نشدنی اش با ما است .

 ما با ابراز همدردی با فرزندانش ( غزال و سياوش ) به همسر هميشه همراهش ( فريده ) و رفقای سازمانيش و تمامی همراهان و آشنايان اين رفيق مبارز ، ياد رفيق فدايی خلق فرشيد شريعت (همايون فرهادی) فرهاد را گرامی می داريم !

 * * * * * * * * * * * * *


 اسامی افراد و شخصيتهای آزاديخواه اعم از : فعالين سياسی _ اجتماعی و فرهنگی ، هنرمندان ، شاعران و…:

 نسيم خاکسار _ حسن درويش پور _ کامبيزروستا _ احمد روناسی _ ستار لقايی _ دکتر شکور فلاح _ قادر اسکندانی _ بانو اسکندانی _ دانش باقر پور _ بهرام فرشی _ بهمن امينی _ عبدالجليل مبشری _ علی رنجبر _ حميد نوذری _ اصغر نصرتی _ نسترن امجدی _ بهرام بيگدلی _
 اسفنديار منفرد زاده _ ايرج جنتی عطايی _ آرش نور کيهانی _ آرش ضيايی _ آرش کمانگير _ آرش امجد _ آزاده شکوهی _ اسد سيف _ امير اصغری نيا _ اصغر ايزدی _ اسماعيل رزازی _ ايوب رحمانی _ احمد پوری _ الميرا مرادی _ ابراهيم آوخ _ احمد افشاری _ اردشير مهرداد _ اردشير نظری _ احمد نوين _ امير نيلو _ ارسلان کريمی _ارژنگ بامشاد _ اردلان کريمی _ احمد علوی _ اکبر احمدی اسکويی _ دکتر يونس پارسا بناب _ دکتر گلمراد مرادی _ دکتر مهدی يوسفی _ ايرج حيدری _ رفعت رنجبران _ امير جواهری لنگرودی _ هادی جواهری لنگرودی _ پرويز جواهری _ احمد مزارعی _ احمد افسری _ اردشير عظيمی _ احمد غلاميان _حسن عزيزی _ حسن حسام _ جميله ندايی _ بيژن رستگار _ بهروز فراهانی _ بيژن سعيد پور _ نعمت آزرم _ شهاب لبيب _ سعيد افشار _ سيا ووش ستوده _ سيا ووش فرجی _ علی رياضی _ سيامک جهانبخش _ رضا اميد _ روزبه وين _ روبن مارکاريان _ رضا بيگی _ رضا صبری _ رضا سپيدرودی _ رضا مرزبان _ محمد رضا شالگونی _جلال شالگونی _ نسرين احمدی _ محسن فرد _ احمد رنجبر _ نرگس کرمانشاهی _ مسعود پولادی _ کاوه پولادی _ نجف روحی _ محمد دشتی _ جواد يگانه _ احمد سالمی _ اميد صالحی _ پروانه مقدم _ محسن احمدی _ ايران فرجی _ جواد اسکويی _ نرگس احمدی _ مهدی توسلی _ حسين قاضی _ پيام لطفی _ فريبا ثابت _ حسين شراحی _ علی پيچگاه _ ثريا چيت ساز _ علی اکبر شالگونی _ مزدک شالگونی _ شهره شالگونی _ آزاده شالگونی _ هوشنگ ديناروند دانيال _ علی ديناروند _ زويا قاشلاق _ مجيد تمجيدی __ گلناز هدايت _بيژن امينی _ سعيد حاجی زاده _ حسن کيانوش _ کاوه رضوانی _ مهتاب توسلی _ حميد مهر آرا _ _ جمشيد روحی _ عبدالله توسلی _ شادی توسلی _ الوند کرمانشاهی _ بيژن امينی _ فرخ قهرمانی _فرامرز پويا _ فرامرز دادور _ رضا طالبی _ امين مولايی _ وحيد اصغری حصارکی _ محمد هادی امينيان _ سيامک وطن آبادی _ فرهاد بهشتی _ دريا دل توانا _ سعيد اوحدی _ محمد علی اوحدی _ عطا مرادی _ صمد نويد _ عباس مومن _ پروانه رياحی _ لاله حسين پور _ شيرين مرادی _ خليفه موسوی _ حميد موسوی پور اصل _ محمد حسيبی _خسرو مقدم _ شهرام شمس _ اکبر ذوالقرنين _ علی فياض _ کريم بهجت پور _ حشمت محسنی _ علی اعتدالی _ علی گلباغی _ فريبرز داوودی _ گلنار روحی _ سروژ قازاريان _ منير برادران _ پتی بلوچ _ علی جالينوسی _ رخشنده حسين پور _ مسعود صديقی _ حسين نقی پور _ مرضيه مومن زاده _ نويد مومن زاده _ کريم حاجی رسول _ سالار آشناگر _ بدری صفوی _ اکبر اغراقی _ سارا آزاد _ اصغر جيلو _ پروانه قاسمی _ شيرين مرادی _ ياور اعتماد _ شعله ايرانی _ ناصر اخوان _ فروغ اسد پور _ محمود آزاد _ بهرنگ رياحی _ نقی رياحی _ تقی رياحی _ نيکولا رياحی _ پروين شکوهی _ تقی روزبه _ پدرام قهرمانی _ جواد نجابت _ جواد عرفانيان _ رضا نجابت _ حسين جواد زاده _ دکتر پيران آزاد _ مسعود کرمانشاهی _ نوشين شاهرخی _ رحمن صوفی _ حميد پور قاسمی _ ويدا هوشيار _ جعفر ابراهيم زاده _ علی دماوندی _ حجت کسراييان _ خسرو آهنگر _ نصرالله شاد مهر _ هدايت سلطانی پور _هادی فهيمی فر _ حبيب رياحی _ پروين رياحی _ محسن کيا _ منوچر رادين _ جليل زنجانی _ مهران اعظمی _ ناهيد ناظمی _ ناصر روشن ضمير _ محمد خيری _ رضا خيری _ عبدالقادر بلوچ _ عسکر آهنين _ مهدی کيا _ مجتبی نظری _ مسعود نظری _ کوکب نظری _ فرامرز پور نوروز _ رضا چيت ساز _ رضا جعفری _ غلام آل بويه _ سيد حسين تهامی _ ويدا صالحی _ محمد امين ملا زاه گان _ پروانه ناجی _ دکتر جواد جوادی _ نسرين آزاد __ سعيد پورمند _ مهشيد راستی _ علی فکری _ اردلان کريمی _ مريم البرزی _ علی عابدينی _ حسين عابدينی _ محمود حشمت _ يوسف آبخون _ حسن طهامی _ حسين طهامی _ جواد نويد _ محمد معمار نژاد (بهرنگ) _مينا زرين _ ايراندخت کهل _ محمد معمار نزاد _ همايون ايوانی _ صديقه يوسفی _ سيروس داستا ران _ داريوش آرام _ داريوش ارجمندی _ مجيد مظفری _ حسين مظفری _ شيوا بهار _ حسن جعفری _ شکوفه ابراهيم زاده _ علی مير حسينی _ رضا صداقت _ فرشاد بيگی _ کريم خوش عقيده _ حسين سعدی _ حسين توسلی _ علی فرقانی _ سيامک انصاری _ نصير گيلانی _ مرتضی بوداغی _ رضا توانگر _ محمد رضا باقری _ عزت الملوک امامی _ جواد يغمانيان _ مهدی صفا پور _ ابراهيم نجفی _ مينا پويا _ پروين ابراهيمی _ علی عبدی _ محمد مهر پور _ منصور افشاری _ اصغر نصرتی ( استکهلم ) _ سعيد تقويی _ موسی دانشفر _جواد دادستان _ احمد نيک بين _ رضا صفا وردی _ منوچهر غفاری _ عبدالله محمودی _ پوران اصغری _ مصطفی پور سنگری _ فرزانه بلبل آبادی _حسين رودباری _ نادر صمد پور _ بهروز اسدی _ رسول جواديان _ ن _ نوری زاده _ رضا علامه زاده _ توفان آرام _ علی عاشوری _ فريد مزدک _ علی افشاری نيکو _ علی يوسفی __ داوود شاه نشين _ مجيد مافی _ آذر شيبانی _ محمد شيبانی _ سيد حسين مير کريمی _ اميد حبيب نيا _ مهدی کيا _ ناصر جوهری _ بيژن فتحی _ _ محمد حسيبی _ پريچهر حسيبی _ علی حسينی _ سامان حسيبی _ مرتضی کاويان (هانوور) _ محمد شمس _ م _ کتوال _ مهدی رضوی _ زری عرفانی _ هادی آبکناری _ داريوش مراد _ آرش مهدوی _ سينا حافظی _ قدرت قلی زاده _ کورش گلنام _ سياووش کوهرنگ _ فرود سياووش پور _ پدرام خيامی _ فريدون گيلانی _ لاله بشر دوست _ سينا صفا بخش _ وهاب انصاری _ گلی روحی _ رضوان جمالی _ بهمن خاکسار _ اقبال قلعه گلابی _ رحيم راشدی _ رضا بهمن پور _ مينا رحيم زاده _ گلی افشار _ اکرم موسوی علی آبادی _ عاطفه جعفری _ رضا شمالی _ احمد توماج _ خسرو عبدالهی _ رضا هاشمی _ حسين جوادی _ آرش شاه تيموری _ رضا علوی _ محمد خرم _ ناصر زمانی _ سيامک زمانی _ عباس زمانی _ اکبر زمانی _ ناهيد نصرت _ نکيسا باقريان _ محسن توفيقيان _ محمد تجلی جو _ آذر نوش همتی _ بهروز رضايی _ حسين کمالی _ جمال حسن زاده _ شاهپور سالمکار _ جمال محمدی _ ادامه دارد ۰ ۰

 * * * * * * * * * * * *

 اسامی نهادهای فرهنگی و اجتماعی در خارج از کشور :


 ۱ _ انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران _ پاريس

 ۲ _ کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران _ آخن ( آلمان )

 ۳ _ فرهنگسرای انديشه ، گوتنبرگ ( سوئد )

 ۴ _ مرکز فرهنگی ره آورد _ آخن

 ۵_ کميته تعقيب شدگان و زندانيان سياسی _ لايپزيک ( آلمان )

 ۶ _ کمتيه دفاع از آزادی و دمکراسی در ايران _ وين ( اتريش )

 ۷ _ سازمان پناهنگی پرايم _ هلند

 ۸ _ راديو صدای زن _ ونکوور ( کانادا )

 ۹ _ کمپين دفاع از مبارزات دمکراتيک مردم ايران _ انگلستان

 ۱۰ _ تشکل مستقل دمکراتيک زنان ايران _ هانوور ( آلمان )

 ۱۱_ شورای پناهندگان ايرانی برمن ( آلمان )

 ۱۲ _ راديو آوا ( بخش فارسی راديو فلورا ) _ هانوور ( آلمان )

 ۱۳ _ فرهنگسرای بامداد _ مالمو

 ۱۴ _ انجمن فرهنگی _ اجتماعی دارکوب _ مالمو

 ۱۵ _ کميته همبستگی استان اوره برو _ سوئد

 ۱۶ _ انجمن فرهنگی و اجتماعی همبستگی _استکهلم

 ۱۷ _ نشر باران _ استکهلم

 ۱۸ _ هيئت سردبيری نشريه آوای زن _ سوئد و نروژ

 ۱۹ _ راديو همصدا _ اسلو ( نروژ )

 ۲۰ _ انجمن فرهنگی جامعه يارسان در خارج از کشور

 ۲۱ _ کانون پناهندگان سياسی سيدنی _ استراليا

 ۲۲ _ سايت چه بايد کرد ؟ _ ايالات متحده آمريکا

 ۲۳ _ کانون دمکراتيک ايرانيان ، دالاس _ ايالات متحده آمريکا

 ۲۴ _ هيئت سردبيری راديو برابری

 ۲۵ _ کانون فرهنگی ايرانيان اروپا

 ۲۶ _ انجمن ايرانيان سوسياليست لندن _ انگلستان

 ۲۷ _ همکاران سايت خبری گزارشگران

 ۲۸ _ سازمان دمکراتيک زنان برای دفاع از صلح و عدالت در آلمان

 ۲۹ _ کمتيه بين المللی تحقيق در باره جنايات جمهوری اسلامی ايران عليه بشريت

 ۳۰ _ کانون دانشجويان ايرانی در هلند

 ۳۱ _ سازمان دانشجويان دمکرات ايران _ امئو ( سوئد )

 ۳۲ _ کميته دفاع از زندانيان سياسی _ انگلستان

 ۳۳ _ جنبش همبستگی با دانشجويان ايران و دکتر ناصر زرافشان _ استکهلم

 ۳۴ _ کانون تلاش برای آزادی قلم و بيان و انديشه _ ايالات متحده آمريکا

 ۳۵ _ جنبش همبستگی برای آزادی و دمکراسی در ايران _ نروژ

 ۳۶ _ کانون فرهنگی _ سياسی انديشه ، مونستر (آلمان )

 ۳۷ _ انجمن بيداری ايرانيان هانوور _ آلمان

 ۳۸ _ انجمن فرهنگی و هنری اکباتان _ گوتنبرگ

 ۳۹ _ کميته حمايت از مبارزات مردم ايران و زندانيان سياسی _ فرانکفورت

 ۴۰ _ انجمن گلشن _ ايالات متحده آمريکا

 ۴۱ _ کانون اجتماعی فرهنگی انديشه _هلند

 ۴۲ _ جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران _ کلن ( آلمان )

 ۴۳ _ کانون مبارزه برای دمکراسی در ايران، سيدنی _ استراليا

 ۴۴ _ کانون پناهندگان سياسی ايرانی _ برلين ( آلمان )

 ۴۵ _ کانون فرهنگی چهره _ کلن ( آلمان )

 ۴۶ _ کميته دفاع از حقوق بشر در ايران _ نروژ

 ۴۷ _ جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ايران _ بلژيک

 ۴۸_ مديريت انتشارات خاوران _ پاريس

 ۴۹ _ کانون مبارزه برای دمکراسی در ايران _ استراليا

 ۵۰ _ کانون دفاع از آزادی بيان _ گوتنبرگ

 ۵۱ _ انجمن فرهنگی ميهن _ سوئد

 ۵۲ _ سازمان زندانيان سياسی مستقل

 ۵۳ _ سازمان دنشجويان دمکرات ايران _ امئو ( سوئد )

 ۵۴ _ همکاران سايت بولتن

 ۵۵ _ انجمن فرهنگی و اجتماعی برابری _ گوتنبرگ

 يادآوری : دوستان عزيز در ابراز همدردی با خانواده و ياران فرهاد ، حتما با ما از طريق آدرس زير ارتباط بگيريد تا در کنار اسامی افراد و اشخاص که می خواهند در ليست همدردی جای گيرند ، در کنار هم جای گيريم ۰۰۰

 با گرمترين احترامات 13 نوامبر ۲۰۰۴

anjoman_kanon@yahoo.com