پيام تسليت دفتر سياسی حزب دمكرات كردستان ايران بمناسبت درگذشت فرشيد شريعت

پيام تسليت دفتر سياسی حزب دمكرات كردستان ايران

 به كميته ‌ی مركزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

١٠/١١/٢٠٠٤

دوستان گرامي،

با تأثر و اندوه فراوان از خبر درگذشت رفيق مبارز فرشيد شريعت (همايون فرهادي) از كادرهاي مركزي و عضو هيأت رهبري سازمان شما مطلع شديم. بدون ترديد با درگذشت رفيق مبارزي همچون فرشيد شريعت كه از فعالان باسابقه، پرتجربه و پيگير جنبش آزاديخواهانه‌ي كشور ما بود، سازمان دوست و متحدمان، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران يكي از كادرهاي ارزنده و برجسته‌ي خود و جنبش سراسري ايران يكي از مبارزان پرشور و سخت‌كوش خودرا از دست داده ‌است. بدين مناسبت، ضمن ابراز صميمانه‌ترين همدرديهاي خود، به‌ شما و از طريق شما به همه‌ي اعضا و هواداران سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران و همسر و فرزندان داغدار آن مبارز جانباخته تسليت ميگوئيم و خود را در غم و اندوه فقدان آن رفيق مبارز شريك ميدانيم.

يادش گرامي و راهش پر رهرو باد!

دفتر سياسی حزب دمكرات كردستان ايران