در اندوه درگذشت فدايی خلق فرشيد شريعت (همايون فرهادی)  / شورای مرکزی فداييان خلق ايران (اکثريت)

در اندوه درگذشت فدايي خلق فرشيد شريعت (همايون فرهادي)

با اندوه بسيار از طريق اطلاعيه کميته مرکزي سازمان فداييان خلق ايران مطلع شديم که فدايي خلق _ رفيق فرشيد شريعت، چشم بر جهان بست و خانواده و ياران بسيار خود را در سوگي ژرف نشاند. اين ضايعه باورنکردني هر آن کس را که زنداني نوجوان زندان هاي شاه _ فرشيد شريعت، و کادر سياسي مجرب سال هاي مهاجرت سياسي دوران جمهوري اسلامي _ همايون فرهادي را مي شناخت، به سختي متاثر کرد. او مبارزي بود که هر کجا اهداف شريف انساني او را به عمل فرا مي خواند، يک دم درنگ نمي کرد.

رفيق همايون فرهادي چهره آشنا و شناخته شده اي براي فداييان خلق، جنبش چپ و فعالان کارگري ميهن ما بود. شور و سخت کوشي او در مبارزه به خاطر آرمان هاي انساني چپ، استقرار دموکراسي در ايران و تامين رفاه براي زحمتکشان ميهن ما خاطره و يادگاري است که ياران از او در دل و ذهن خود دارند.

سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) با ابراز صميمانه ترين همدردي هاي خود با همسر و فرزندان داغدار رفيق فرشيد شريعت، با کميته مرکزي سازمان فداييان خلق ايران و همه اعضا و دوستداران اين سازمان، و با تمامي آشنايان اين رفيق مبارز، به احترام تمام نام و ياد رفيق فرشيد شريعت (همايون فرهادي) را گرامي مي دارد.

از طرف شوراي مرکزي فداييان خلق ايران (اکثريت)

هيئت رئيسه شوراي مرکزي

دوشنبه 18 آبان 1383