رفيق فرشيد شريعت (همايون فرهادی) درگذشت! اطلاعيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

اطلاعيه کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

رفيق فرشيد شريعت (همايون فرهادي) درگذشت!

با اندوه فراوان به اطلاع عموم مي رسانيم که رفيق ارزشمند و همرزم  مهربان مان فرشيد شريعت ( همايون فرهادي) شب گذشته در سن ۴۹ سالگي بر اثر سکته قلبي درگذشت و از ميان ما رفت.

فقدان رفيق «فرهاد» براي همه ما که به حضور دائمي و پرثمر او همواره خو گرفته ايم، شوک بزرگي بود. تصور چنين لحظه اي نيز، حتي در مخيله مان نمي گنجيد، پذيرش اين رفتن نه آسان است و نه ممکن. براي تک تک ما، فقدان ناگهاني او غير قابل باور است.

رفيق فرشيد از کادر هاي با سابقه جنبش فدائيان خلق، از زندانيان دوران رژيم پهلوي و از تبعيديان دروان حکومت اسلامي بود. او يکي از مهم ترين کادر هاي مرکزي و حلقه رهبري سازمان ما و يکي از محبوب ترين چهره ها در ميان اعضاي سازمان بود. در تمامي فعاليت هاي جاري سازمان از تشکيلات تا تحريريه  نشريه، سايت و .. در همه حوزه ها، همواره حضوري محسوس و قابل رويت داشت. طي دوسال گذشته علاوه بر عضويت در هيات اجرائي سازمان، مسئوليت هماهنگي کميسيون کارگري را نيز برعهده داشت .

فعاليت هاي رفيق فرهاد فقط به حوزه سازماني محدود نمي شد. او هر کجا که جنبش چپ حضور داشت، هر کجا که مبارزه ای جدی عليه حکومت اسلامی در ميان بود، و در هر تلاش مشترکي براي دفاع از جنبش کارگري همراه بود. با درگذشت رفيق فرهاد سازمان ما يکي از ارزنده ترين و برجسته ترين کادر هاي خود و جنبش چپ ايران يکي از شورانگيخته ترين و پيگيرترين مبارزان خود را از دست داده است.

ما اندوه بزرگ از دست دادن رفيق فرهاد، همراه و همدل بزرگوار و عزيزمان را به خانواده او، به همسر و فرزندان گرامي اش و به تمامي ياران و همراهان او تسليت مي گوئيم و خود را در غم  و اندوه سترگ آنان شريک مي دانيم.

قلب رفيق فرهاد از تپش بازمانده است، اما حضور و گرماي وجود پر ثمر او همواره راهنماي عمل و الهامبخش ياران و همراهان او در عبور از دشواري هاي  فراراه خواهد بود.

 يادش گرامي باد

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

١۸ آبان ۱۳۸۳