کاهش بدهی خارجی : رشد اقتصادی يا کاهش سرمایه‌گذاری در کشور ؟

دکتر رضا قرشی به بررسی ادعای خامنه‌ای درباره معنای صفر شدن بدهی خارجی ایران در گفتگو voa با رضا قرشی، اقتصاددان :

کاهش بدهی خارجی، بیانگر کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است، نه رشد اقتصادی!

دکتر رضا قرشی استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفت: «کاهش بدهیهای خارجی، بیانگر غنی شدن کشورها یا بازپرداخت قرض‌ها نیست، بلکه به آن معنی است که خارجیها از سرمایه‌گذاری در آن کشور خودداری می کنند.»

وی با بیان اینکه کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و ژاپن، بیشترین بدهی خارجی را دارند، افزود: «این بدهی ها نشاندهنده علاقه شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در این کشورهاست نه استقراض پول از خارجی‌ها.»

رهبر جمهوری اسلامی، چند روز قبل در سخنانی گفته بود:«بدهی‌های خارجی کشور، تقریبا به صفر رسیده که این نشاندهنده پیشرفت اقتصادی ایران است.»

آیت الله علی خامنه ای، این سخنان را در حالی بیان کرد که بانک مرکزی ایران، زمستان گذشته میزان بدهی خارجی را بیش از هشت میلیارد و چهارصد میلیون دلار اعلام کرده بود، رقمی که به گفته دکتر قرشی، حاصل سرمایه‌گذاریهای بی‌سرانجام شرکتهای بزرگ غربی، بعد از امضای توافق نامه برجام است.