اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی؛ چارچوب نظری عام – وبیناری با حضور مهرداد وهابی

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به مثابه سرمایه‌داری سیاسی اسلامی (بخش نخست)

جایگاه اسلام بالاخص فقه شیعه در ساختار اقتصادی نظام حاکم بر ایران چیست؟ آیا اسلام سیاسی مابه‌ازای اقتصادی دارد؟ علل گسترش فساد در این نظام کدامست؟

بخش نخست وبینار: «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به مثابه سرمایه‌داری سیاسی اسلامی» جمعه۱۲ اسفند/ سوم مارس ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران / ۱۷ اروپای مرکزی

عنوان کلی سه گفتار مهرداد وهابی «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به مثابه سرمایه‌داری سیاسی اسلامی» است که ناظر بر پیام اصلی کتاب تازه او با عنوان «هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه داری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر» است. این کتاب در ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی (دی ماه ۱۴۰۱خورشیدی) از جانب انتشارات‌ پالگریو مک میلان (اسپرینگر) به زبان انگلیسی در نزدیک به پانصد صفحه به چاپ رسید.

هدف کتاب تازه مهرداد وهابی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی (پاریس) بررسی مختصات اصلی و پایدار اقتصاد ایران طی چهار دههٔ اخیر است. وهابی در آن به یک رشته پرسش‌های بنیادین پرداخته شده است. از جمله:

«هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه داری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر» نوشته: مهرداد وهابی – انتشار ۲۰۲۳ میلادی (دی‌ماه ۱۴۰۱ خورشیدی) – انتشارات‌ پالگریو مک میلان (اسپرینگر)

جایگاه اسلام بالاخص فقه شیعه در ساختار اقتصادی نظام حاکم بر ایران چیست؟ آیا اسلام سیاسی مابه‌ازای اقتصادی دارد؟ به عبارت دیگر آیا اقتصاد اسلامی سهمی در پیدایش تورم مزمن، کاهش مدام سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های تولیدی، فرار سرمایه و مهاجرت گسترده ايرانيان بالاخص جمعیت فعال کشور دارد؟ علل گسترش فساد در این نظام کدامست؟ آيا استفاده از مفهوم «فساد» برای فهم غارت منابع و دارایی‌ها کافیست؟ نقش بازار و دولت در اختصاص منابع و بروز گرایشات مزبور کدامست؟ آيا همهٔ اشکال هماهنگی اقتصادی را می‌توان به دولت و بازار تقلیل داد؟ در شرایطی که هماهنگی از طریق بازار و هماهنگی آمرانه دولتی هر دو در بحران بسر می‌برند، آیا هرج و مرج رواج خواهد یافت؟ یا آن که نوعی هماهنگی اختلال‌زا و ویرانگر از طریق همزیستی و تعارض هم‌زمان نهادهای موازی امکان‌پذير خواهد شد؟ آیا هماهنگی اختلال‌زا و ویرانگر مانعی دربرابر توزیع سرمایه‌‌دارانه متکی بر کسب سود است؟ آیا چنین شیوه هماهنگی می‌تواند سدی دربرابر انباشت و تولید سرمایه دارانه باشد؟ اقتصاد اسلامی تا چه اندازه با توزیع و انباشت سرمایه‌دارانه ملازمت دارد؟ چرا سرمایه‌داری ایران «غیرمتعارف» تلقی می‌شود؟ آيا سرمایه‌داری انواع گوناگونی دارد؟ اگر آری، آن نوع از سرمایه‌داری که تحت نظام جمهوری اسلامی توسعه یافته، چگونه سرمایه‌داری‌است؟

درنگ پیرامون پرسش‌های یاد شده مستلزم تشریح چارچوب نظری عام و بررسی مشخص اقتصاد اسلامی در متن فقه شیعه، نحوه انعکاس آن در قانون اساسی و عملکرد نهادهای اصلی جمهوری اسلامی است. سیکل ارایه مباحث مطروحه در کتاب در برگیرنده سه گفتار است.

گفتار نخست به چارچوب نظری عامی که کتاب بر آن استوار است اختصاص خواهد یافت. در این بخش سه موضوع مطالعه خواهد شد:

  1. رابطه تولید و توزیع در ارتباط با نهادها؛
  2. هماهنگی ویرانگر؛
  3. سرمایه‌داری سیاسی.

گفتار نخست چکیده‌ای از چهار فصل نخست کتاب را در بر دارد.

زمان جلسه آنلاین و پخش زنده: جمعه ۱۲ اسفند/ سوم مارس از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران / ۱۷ اروپای مرکزی

لینک شرکت: https://bit.ly/03032023zm

 گفتارهای دوم و سوم به بررسی مشخص اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی می‌پردازد.

 گفتار دوم به جنبه اقتصادی اسلام سیاسی پرتو می‌افکند. در این بخش سه موضوع مطالعه خواهد شد:

  1. انفال در فقه شیعه بعنوان رکن اصلی مالیه عمومی در نظام مبتنی بر امامت؛
  2. انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛
  3. مراحل تحول سه گانه انفال در عملکرد نظام و پیدایش سرمایه داری سیاسی اسلامی.

گفتار دوم چکیده‌ای از فصول پنجم و ششم کتاب را بدست می‌دهد.

زمان جلسه آنلاین و پخش زنده: پنجشنبه ۱۸ اسفند/ ۹ مارس از ساعت ۲۱ به وقت تهران / ۱۸:۳۰ اروپای مرکزی

گفتار سوم به مختصات سرمایه‌داری سیاسی اسلامی می‌پردازد که مشتمل بر سه بخش است:

  1. نقش مسلط شیوه هماهنگی ویرانگر در سرمایه‌داری سیاسی اسلامی؛
  2. توسعه پاتریمونیال بر مبنای غارت دارایی‌ها و منابع عمومی؛
  3. فرار سرمایه، اقتصاد احتکار و گرایش به عدم انباشت سرمایه استوار.

گفتار سوم چکیده‌ای از فصول هفتم و هشتم را انعکاس می‌دهد.

در بخش نتیجه‌گیری عمومی، بر انسجام درونی سرمایه‌داری سیاسی اسلامی بر پایه سه رکن اساسی ولایت فقیه، انفال، و نهادهای موازی (هماهنگی اختلال زا و ویرانگر) تاکید بعمل خواهد آمد و از آنجا اصلاح ناپذیری نظام و لزوم انقلاب نتیجه‌گیری خواهد شد. این بخش چکیده‌ای از فصل پایانی کتاب را در برخواهد داشت. شمای زیر ساختار سه گفتار و فهرست موضوعات مورد بحث را به نمایش می‌گذارد.

زمان جلسه آنلاین و پخش زنده: جمعه ۲۶ اسفند/ ۱۷ مارس از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران / ۱۷ اروپای مرکزی

این وبینارها هم‌زمان و زنده در سایت، یوتیوب، فیسبوک و توییتر زمانه در دسترس خواهد بود.