-

تئوری اقتصادی دولت: پیش زمینه و چارچوب نظری/ قسمت اول – مهرداد وهابی

فوروم مباحثات نظری سیاسی : تئوری اقتصادی دولت: پیش زمینه و چارچوب نظری(قسمت اول) – مهرداد وهابی مهرداد وهابی : “در این گفتار تلاش خواهم کرد ابتدا سه نوع نگرش رایج درباره تبیین دولت از [ادامه]

-

ترجمه فارسی فصل پنجم – قسمت دوم و پايانی / کتاب انفال و اقتصادیات اسلامی

ترجمه فارسی فصل پنجم – قسمت دوم و پايانی / کتاب انفال و اقتصادیات اسلامی نوشتار حاضر ترجمه بخش‌های یکم تا ششم فصل پنجم کتاب مهرداد وهابی با عنوان «انفال و اقتصادیات اسلامی» است که [ادامه]

انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

ترجمه فارسی فصل پنجم – قسمت اول / کتاب انفال و اقتصادیات اسلامی

نوشتار حاضر ترجمه بخش‌های یکم تا ششم فصل پنجم کتاب مهرداد وهابی با عنوان «انفال و اقتصادیات اسلامی» است که درسال ۲۰۲۳ به انگلیسی انتشار یافت و منبع مرجع (reference) آن به قرار زیر است: [ادامه]

-

نگاهی به شکل گیری لایحه برنامه هفتم توسعه دولت ابراهیم رئیسی

در شرایط فعلی و در بطن سرکوب وحشیانه جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، صاحبان سرمایه و دولت حامی آن، ظاهراً فرصت را غنیمت شمرده، تا سیاست‌های استثمارگرایانه و ضد انسانی خود، ازجمله سیاست‌های نئولیبرالی را [ادامه]

-

گفتارهای برکلی: بدیل اقتصادی نظام جمهوری اسلامی

سخنرانی مهرداد وهابی (استاد اقتصاد و مدیر مرکز تحقیقاتی شمال پاریس، دانشگاه سوربن شمالی) ١١ / ٦ / ٢٠٢٣ گفتارهای برکلیموضوع: بدیل اقتصادی نظام جمهوری اسلامی مهرداد وهابی در کتاب اخیر خود تحت عنوان: هماهنگی [ادامه]

اعلانات، گزارش

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی؛ چارچوب نظری عام – وبیناری با حضور مهرداد وهابی

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به مثابه سرمایه‌داری سیاسی اسلامی (بخش نخست) جایگاه اسلام بالاخص فقه شیعه در ساختار اقتصادی نظام حاکم بر ایران چیست؟ آیا اسلام سیاسی مابه‌ازای اقتصادی دارد؟ علل گسترش فساد در این [ادامه]