-

تئوری اقتصادی دولت: پیش زمینه و چارچوب نظری/ قسمت اول – مهرداد وهابی

فوروم مباحثات نظری سیاسی : تئوری اقتصادی دولت: پیش زمینه و چارچوب نظری(قسمت اول) – مهرداد وهابی مهرداد وهابی : “در این گفتار تلاش خواهم کرد ابتدا سه نوع نگرش رایج درباره تبیین دولت از [ادامه]

-

ترجمه فارسی فصل پنجم – قسمت دوم و پايانی / کتاب انفال و اقتصادیات اسلامی

ترجمه فارسی فصل پنجم – قسمت دوم و پايانی / کتاب انفال و اقتصادیات اسلامی نوشتار حاضر ترجمه بخش‌های یکم تا ششم فصل پنجم کتاب مهرداد وهابی با عنوان «انفال و اقتصادیات اسلامی» است که [ادامه]

انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

ترجمه فارسی فصل پنجم – قسمت اول / کتاب انفال و اقتصادیات اسلامی

نوشتار حاضر ترجمه بخش‌های یکم تا ششم فصل پنجم کتاب مهرداد وهابی با عنوان «انفال و اقتصادیات اسلامی» است که درسال ۲۰۲۳ به انگلیسی انتشار یافت و منبع مرجع (reference) آن به قرار زیر است: [ادامه]

-

نگاهی به شکل گیری لایحه برنامه هفتم توسعه دولت ابراهیم رئیسی

در شرایط فعلی و در بطن سرکوب وحشیانه جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، صاحبان سرمایه و دولت حامی آن، ظاهراً فرصت را غنیمت شمرده، تا سیاست‌های استثمارگرایانه و ضد انسانی خود، ازجمله سیاست‌های نئولیبرالی را [ادامه]

-

گفتارهای برکلی: بدیل اقتصادی نظام جمهوری اسلامی

سخنرانی مهرداد وهابی (استاد اقتصاد و مدیر مرکز تحقیقاتی شمال پاریس، دانشگاه سوربن شمالی) ١١ / ٦ / ٢٠٢٣ گفتارهای برکلیموضوع: بدیل اقتصادی نظام جمهوری اسلامی مهرداد وهابی در کتاب اخیر خود تحت عنوان: هماهنگی [ادامه]