تئوری اقتصادی دولت: پیش زمینه و چارچوب نظری/ قسمت اول – مهرداد وهابی

فوروم مباحثات نظری سیاسی :

تئوری اقتصادی دولت: پیش زمینه و چارچوب نظری(قسمت اول) – مهرداد وهابی

مهرداد وهابی : "در این گفتار تلاش خواهم کرد ابتدا سه نوع نگرش رایج درباره تبیین دولت از حیث حقوقی، سیاسی، و جامعه شناسی بالاخص جامعه شناسی سیاسی را از یکدیگر تفکیک کرده معرفی کنم و سپس نگرش اقتصادی دولت و عرصه‌های گوناگون آن را مورد داوری قرار دهم. در بررسی این حوزه ها بویژه اندیشه مارکس، اقتصاد سیاسی کلاسیک، افتصاد نیوکلاسیک و کینزگرا را مدنظر خواهم داشت، و در قسمت دوم نظریه اقتصادی دولت غارتگر را که من ابداع کرده‌ام تشریح می‌کنم."

ويدئو نخست :

ضبط تصویری گفتار مهرداد وهابی در جلسه ۱۵ مه ۲۰۲۴ برابر با ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ فوروم مباحثات سیاسی نظری با موضوع تئوری اقتصادی دولت. قسمت اول :

ويدئو دوم

بخش پرسش و پاسخ جلسه ۱۵ مه ۲۰۲۴ برابر با ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ فوروم مباحثات سیاسی نظری (مهرداد وهابی با موضوع تئوری اقتصادی دولت / قسمت اول ) :


برخی از گفتارها و مطالب اخير مهرداد وهابی :

رژیم انباشت تحت سرمایه داری سیاسی اسلامی

گفتارهای برکلی: بدیل اقتصادی نظام جمهوری اسلامی

ترجمه فارسی فصل پنجم – قسمت دوم و پايانی / کتاب انفال و اقتصادیات اسلامی

ترجمه فارسی فصل پنجم – قسمت اول / کتاب انفال و اقتصادیات اسلامی

رمان «عشق و در باغ سبز» نوشته مهرداد وهابی در دسترس علاقه‌مندان به ادبیات است