No Picture
اعلاميه و بيانيه های سازمانی

به اعدام دو هموطن عرب اعتراض کنیم، علیه گسترش اعدام، فعال تر مبارزه کنیم

خطر اعدام سیاسی در ایران و در میان فعالان سیاسی مخالف در زندانهای بیشمار جمهوری اسلامی، هر چند برای همه بدون تبعیض وجود دارد، اما در میان فعالان سیاسی در مناطق ملی، بسیار گسترده تر [ادامه]

No Picture
مصاحبه، ويدئو، ...

گفتگو با مهرداد وهابی اقتصاد دان و استاد اقتصاد دردانشگاه پاریس

در باره وضعیت اقتصادی،گرانی ،تورم،بیکاری درجمهوری اسلامی،دلایل ومقایسه همین پدیده ها درکشورهای دیگر، تباهی در اقتصاد وپیامدهای آن برزندگی مردم. گفتگوی رادیو پیام آزادی سوئیس با آقای مهرداد وهابی اقتصاد دان و استاد اقتصاد دردانشگاه [ادامه]

انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

وحدت چپ، کدام چپ،

ديدگاه برای اقدام و فعالیت مؤثر در جامعه ما و در سطح جهان بطور کلی، لازم نیست که حتمأ تمامی نظریات و جوانب نظری دیدگاه چپ به شکل شسته و رفته و جامع و کامل [ادامه]