اعتصاب کارگران پروژه ای پتروشیمی بوشهر

دراعتراض به عدم پرداخت 3 ماه حقوق وخلف وعده کارفرما مبنی برافزایش دستمزد واجرای 20 روزکار و10 مرخصی کارگران پروژه ای پتروشیمی بوشهر اعتصاب کردند

روز جمعه 6 خرداد، کارگران پروژه ای پتروشیمی بوشهر(پیمانکاری کیانپورطرف قرارداد با شرکت پیمانکاری جهان پارس) برای اعتراض به عدم پرداخت 3 ماه حقوق وخلف وعده کارفرما مبنی برافزایش دستمزد واجرای 20 روزکار و10 مرخصی،دست از کارکشیدند.

حقوق ماه های اسفند،فروردین و اردیبهشت کارگران این پروژه واقع درعسلویه منطقه ویژه اقتصادی پارس هنوز پرداخت نشده است.

پیمانکار طرف قرارداد با این کارگران هم زیر وعده اش مبنی بر افزایش 38 درصدی حقوق واجرای 20 روزکار و10 مرخصی،زده است.

قبل تر نيز (دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) تعداد زیادی از کارگران پروژه‌ای شاغل در سایت ۱ ⁧ پتروشیمی⁩ بوشهر دست به اعتصاب زده بودند.

در تابستان گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تن از کارگران پروژه‌ ای تحت قرارداد شرکت‌های پیمانکاری دست به اعتصاب ۳ ماهه زدند. کارگران بیشتر مناطق در این اعتصاب توانستند به قسمتی از خواسته‌های خود برسند. اما شرکت‌های پیمانکاری با فسخ قراردادهایی که با کارگران پروژه‌ ای  داشتند، بسیاری از مطالبات آنها را بی‌جواب گذاشتند.