اسرائیلیها علیه آپارتاید : نامه سرگشاده هزار اسرائیلی به مجامع بین المللی

اقدامات استعمارگرانه و مغایر با موازین بین المللی حکومت و ارتش اشغالگر اسرائیل علیه مردم فلسطین هر روز ابعاد تازه ای به خود میگیرد. 70 سال وعده توخالی صهیونیستها به ملت یهود برای زیست در جامعه ای سرشار از دمکراسی ، صلح و آرامش بدلیل خصلت تجاوزگرانه و راسیستی ایئولوژی حاکم بر این کشور علاوه بر ستم بیحد و مرز علیه فلسطینیها، جز زندگی در سایه ترس و نفرت از دیگری، برای مردم یهود نیز ارمغانی نداشته است. هرچند منافع دول امپریالیستی و نهادهای بین المللی زیر نفوذ آنان، نتیجه ای جز سکوت مرگبار در قبال گستاخیهای اسرائیل نداشته است. اما مبارزه حق طلبانه مردم فلسطین همچنان ادامه دارد. خوشبختانه اینک در خود اسرائیل و میان یهودیان روشنفکر و بویژه گرایشات چپ، سوسیالیست و بشردوست نیز جنبش نوینی علیه آپارتاید بروز کرده و ابعاد آن هر روز گسترده تر می شود. نمونه این جنبش امید بخش اقدام بیش از هزار شهروند یهودی تبار اسرائیلی در امضای طوماری است، در ماه می 2022، خطاب به مجامع بین المللی برای پایان دادن به این سکوت ضد بشری.

نامه سرگشاده هزار اسرائیلی به مجامع بین المللی
اسرائیلیها علیه آپارتاید
Hzg kkhli

ترجمه: حماد شیبانی

متن نامه:
ما یهودیانی اسرائیلی هستیم که با اقدامات دولت اسرائیل (علیه فلسطینیها) مخالفیم و بدینوسیله تعهد خود را برای اقدام علیه آن اقدامات اعلام می کنیم.
ما رژیم یهودی ـ برتری طلب را به رسمیت نمی شناسیم و از جامعه جهانی می خواهیم که فوراً در دفاع از فلسطینیها در غزه، کرانه باختری، بیت المقدس، الجلیل، نقب، لید، یافا، رامله، حیفا و در فلسطین تاریخی مداخله کند.
ایده برتری قوم یهود سنگ بنای رژیم اسرائیل است و هدف آن بیرون راندن مردم فلسطین ازسرزمینشان، و نابودی تاریخ و هویت ملی آنهاست. رسیدن به این هدف در تداوم پاکسازی قومی از طریق بیرون راندن ساکنان خانه ها و تخریب آن، اشغال نظامی وحشیانه مناطق فلسطینی نشین، انکار حقوق مدنی و انسانی آنها تجلی می یابد، و نیز، تصویب مجموعه ای از قوانین نژادپرستانه که در لایحه دولت – ملت به اوج خود رسیده است و دولت اسرائیل را به عنوان “دولت ملی قوم یهود”، و فقط یهود، معتبر می داند.
همه مواردی که در بالا برشمردیم مختصات یک رژیم آپارتاید است که مناطقی شبیه “بانتوستان”1 و گتو مانند را برای جوامع بومی فلسطینی ایجاد می کند.
ما بر این باوریم که صهیونیسم یک اصل غیراخلاقی حکومتی است که پایه های رژیم نژاد پرستی را تشکیل می دهد که بیش از هفت دهه است مرتکب جنایات جنگی و نقض ابتدائی ترین حقوق بشر درقبال فلسطینیها شده است.
این جنایات و تخلفات عبارتست از: تخریب صدها شهر و روستا و آواره کردن 750000 فلسطینی در سال 1948، و ممانعت جدی از بازگشت این آوارگان. سلب سیستماتیک مالکیت زمینهای فلسطینیهای آواره از آنان و واگذاری مالکیت این زمینهای تسخیرشده به یهودیان تحت حمایت دولت. اشغال کرانه باختری، نوار غزه و بلندیهای جولان و تحمیل یک حکومت نظامی استعمارگر بر میلیونها فلسطینی. الحاق تدریجی سرزمینهای اشغال شده در سال 1967، به اسرائیل، توسط پیاده کردن مهندسی جمعیتی. محاصره خشونت آمیز و مداوم نوار غزه و کشتار مداوم مردم این سرزمین توسط نیروی هوایی اسرائیل. تحمیل فشارها و سرکوب سیاسی فلسطینیها در سراسر این سرزمین و اعمال تحریکات مداوم علیه رهبری سیاسی جامعه فلسطینی.
همه این جنایات به دلیل مصونیت اسرائیل و حمایت آن از سوی جامعه بین المللی و به ویژه ایالات متحده صورت می گیرد.
در هفته‌های اخیر، دولت اسرائیل تلاشهای خود را برای تصرف خانه‌های فلسطینیها در بیت‌المقدس شرقی (به ویژه در محله شیخ جراح) و توسعه شهرکهای یهودی نشین در اطراف آن‌ تشدید کرده است به قصد تکمیل پروژه یهودی‌ سازی این شهر.
در تداوم این سیاست که از سال 1967 آغاز شده است، در ماه رمضان، نیروهای اسرائیلی حملات خشونت آمیز خود را به محوطه مسجدالاقصی تشدید کردند و در عین حال به یهودیهای ساکن شهرکها چراغ سبز نشان دادند تا خانه های فلسطینیها را در کرانه باختری، بیت المقدس و در سراسر (قلمروهای سال 48) به بهانه های مختلف تخریب کنند و حتی از وارد کردن آسیبهای فیزیکی پروائی نداشته باشند. این اوباش با هماهنگی و تحت حمایت پلیس اسرائیل عمل می کنند. رسانه‌های اسرائیلی هم در تحریک بیهوده علیه شهروندان عرب اسرائیل شرکت می ‌کنند. و در هرحال، این اوباش یهودی در مقابل اعمال خشونتبار خود از مجازات معاف هستند، در حالی که صدها شهروند فلسطینی ـ اسرائیلی به دلیل مقاومت در برابر این اقدامات و به جرم محافظت از خانه ها و جوامع خود یا صرفاً به دلیل حضور در “مکان نامناسب در زمان نامناسب” دستگیر می شوند.
اسراییل هر چند وقت یکبار مرتکب قتل عام تازه ای علیه مردمان گتوی غزه می شود. این حکومت از پذیرش همه طرحها و پیشنهادات برای آتش بس با سازمانهای فلسطینی در نوار غزه امتناع می ورزد و در عین حال بر ادامه ویران سازی محله های مسکونی در نوار غزه و تداوم سیاستی اصرار دارد که با محاصرۀ وحشیانه حدود دو میلیون نفر اعمال می شود.
ما به عنوان بخشی از مردمان اسرائیل که به کمپ ستمگر وابسته ایم، سالها تلاش کرده‌ایم تا از طریق تغییر در افکار عمومی اسرائیل، پایه‌های رژیم فعلی را تغییر دهیم. ما مدتهاست به این نتیجه رسیده‌ایم که تغییر پایه های نژادپرستی و برتری ‌طلبی رژیم یهودی بدون دخالت خارجی غیرممکن است.
ما از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که فوراً برای توقف تجاوزات جاری اسرائیل مداخله کند و با پشتیبانی از خواستهای جنبش بایکوت اسرائیل و تحریم سرمایه گذاری در سرزمینهای اشغالی، از آوارگان فلسطینی و تلاش آنها در جهت تحقق حق بازگشت به سرزمین خود و برقراری عدالت تاریخی برای همه فلسطینیها پشتیبانی کنند. دستیابی به یک راه حل عادلانه و دموکراتیک برای همه اعم از یهود و فلسطینی، مبتنی بر استعمارزدایی از منطقه و ایجاد دولتی مرکب از همه شهروندان آن خواست ماست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ (Bantustan) بانتوستان مناطقی بود که در طول دوره آپارتاید در آفریقای جنوبی و جنوب غربی آفریقا مختص سیاهپوستان ایجاد شد. این مناطق از نوعی خودمختاری برخوردار بودند.
امروزه اصطلاح بانتوستان، بطور گسترده، هر قلمرو یا منطقه ای را در برمی گیرد که ساکنان آن قربانی تبعیض هستند و احساس می کنند در کشور خود به عنوان “شهروند درجه دوم” شناخته می شوند.

*****

برگرفته از سایت یهودیان برای برچیدن کلونیالیزاسیون

اصل نامه در این سایت قابل دسترسی است :

https://jews4decolonization.wordpress.com/