بیانیه فعالان سیاسی و مدنی کورد در انتقاد از سخنان اخیر رضا پهلوی

ما شماری از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری، کارگری و رسانه ای کردستان، بر این باوریم که دوران باز تولید شاه خدایی و دوران همسان سازی و تک ملتی به سر آمده و دنیای امروزی پذیرای استبداد سلطانی، تک صدایی، سلبی مسلکی و نفی و انکار هویت های ملی و اتنیکی و نادیده گرفتن حقوق ملت ها نیست و سرمایه گذاری سیاسی بر روی چنین جریان ها و افرادی که در این مسیر گام بر می دارند ابتر و بی فایده است. آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر و پذیرش حق تعیین سرنوشت مردم و ملتها از بدیهی ترین و بنیادی ترین اصول و آموزه های دموکراسی و گفتمان حقوق بشری و از خواسته های اساسی و دموکراتیک ملت ها است. پس هر جریان و هر فردی بر این بدیهیات و بر واقعیات چشم بربندد و بخواهد یک تفکر و سلیقه خاص را بر سرنوشت مردم حاکم بگرداند، محتوم به شکست است و طبعا چنین رویکرد و نگاهی فاقد هر گونه مشروعیت و وجاهت و مقبولیتی خواهد بود.

جمعی از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری، کارگری و رسانه ای کردستان در بیانیه ای نسبت به سخنان و مواضع اخیرآقای رضا پهلوی واکنش نشان دادند. متن کامل بیانیه این فعالان به این شرح است :

برگرفته از : کانال رسمی جبهه متحد کورد
سخنان و مواضع اخیر آقای رضا پهلوی پسر شاه سابق نشان داد که طیفی از اپوزیسیون خارج نشین کماکان چشم خود را بر روی واقعیت ها بسته اند. این بخش از اپوزیسیون که به دنبال باز تولید سیستم تک صدایی، انحصارگرایی و همسان سازی و استبداد بر اساس گفتمان شاه خدایی و فره ایزدی اند، در قبال هویت های ملی موجود و حقوق و مطالبات ملت ها و اتنیک های ساکن در جغرافیای ایران، نه تنها راهبرد و راه حل دموکراتیکی ندارند، بلکه نگاه و مواضع خود را بر اساس همان سیاست ها و برنامه های شکست خورده که چند دهه پیش آزموده و تجربه شده است، تنظیم نموده اند. سخنان غیر واقع بینانه اخیر آقای رضا پهلوی هم در ادامه چنین نگاهی و با الهام از سیاست ها و برنامه های منسوخ و منفور شده رژیم گذشته، بیان شده است.


ما شماری از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری، کارگری و رسانه ای کردستان، بر این باوریم که دوران باز تولید شاه خدایی و دوران همسان سازی و تک ملتی به سر آمده و دنیای امروزی پذیرای استبداد سلطانی، تک صدایی، سلبی مسلکی و نفی و انکار هویت های ملی و اتنیکی و نادیده گرفتن حقوق ملت ها نیست و سرمایه گذاری سیاسی بر روی چنین جریان ها و افرادی که در این مسیر گام بر می دارند ابتر و بی فایده است. آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر و پذیرش حق تعیین سرنوشت مردم و ملتها از بدیهی ترین و بنیادی ترین اصول و آموزه های دموکراسی و گفتمان حقوق بشری و از خواسته های اساسی و دموکراتیک ملت ها است. پس هر جریان و هر فردی بر این بدیهیات و بر واقعیات چشم بربندد و بخواهد یک تفکر و سلیقه خاص را بر سرنوشت مردم حاکم بگرداند، محتوم به شکست است و طبعا چنین رویکرد و نگاهی فاقد هر گونه مشروعیت و وجاهت و مقبولیتی خواهد بود.

کاک حسن امینی، محمد صدیق کبودوند، اسماعیل مفتی زاده، محسن رضوی، اجلال قوامی، حامد فرازی، رئوف کریمی، علی اشرافی، هاشم حسین پناهی، سهراب کریمی کرمانشاهی، عادل محمد پور، پژمان حبیبی، شهلا وارستگان، عبدالله احمدی، علی والایی، محسن کاویانی، شهرام صفری، علی بابایی، جبار دست باز،هیوا رسول مردوخی، ابراهیم سنجابی، علی سنجابی، نازنین شگرف، هاشم حسامی، روزبه اکرادی، احمد حیدری گوران،کاوه ساعد پناه،فواد زارعی،مسعود جعفری،آرام محمدی،شهین صالحی،ریبوار کریمی،دیاکو رستمی،گلاله اردلان،حامد کمانگر، فرهاد رحیمی،بهرام حواری نسب، شیدا اکرمی، کتایون ساعدی، صادق محمدی،طاهر جلالی،کمال جهان نمایی، سیاوش بهرامیان، سیمین مفاخری،حبیب الله رنجبر، کاوه حسین پناهی، اسد کریمی، بختیار سلیمی، روناک اردلان، صلاح کنعانی، نعیم زارع