نرخ فلاکت در ایران به بالاترین میزان خود رسیده است / نتایج یک تحقیق

به گزارش اکو ایران، شاخص فلاکت در کنار نرخ تورم و نرخ بیکاری از شاخص های مهم در اقتصاد هر کشوری است که می توان از طریق آن سطح معیشت افراد جامعه را مورد بررسی قرار داد.
وبسایت اکو ایران با تاکید بر وضع نامناسب اقتصاد ایران در دوران کنونی، بر اساس یک تحقیق نوشت که شاخص فلاکت در ایران در تابستان سال ۱۴۰۰ به ۵۵.۴ درصد رسید که بالاترین میزان این متغیر در یک دهه اخیر اقتصاد این کشور بوده است.

متن توسط:
ار.اف.ای

این گزارش می‌افزاید: به طور کلی شاخص فلاکت برابر با مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری است. این مفهوم برای اولین بار در سال های ۱۹۷۰ به منظور نشان دادن میزان سلامت یک اقتصاد توسط آرتور اوکان مطرح گردید. عدد بیشتر در اینجا به معنای آن است که مردم احساس سختی بیشتری دارند. هرگاه شاخص فلاکت افزایش یابد به این معنی است که یا تورم افزایش زیادی یافته و یا نرخ بیکاری و یا هردوی آن ها با هم دیگر افزایش داشته اند.

اکو ایران ادامه داد: اما در هر حالت سطح بالای این شاخص نمایان گر وضعیت نامطلوب سلامت اقتصاد در هر کشوری است. به عبارت دیگر افزایش شاخص فلاکت به صورت کلی نشان دهنده این است که با افرادی که در سن کار و در جستجوی کار هستند، نمی توانند کار پیدا کنند و یا قدرت خرید مردم که تحت تاثیر تورم است کاهش یافته است.

این وبسایت اقتصادی با تاکید بر رکوردزنی شاخص فلاکت در تابستان ۱۴۰۰ ادامه داد: شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی کل کشور در تابستان ۱۴۰۰ رقم ۳۳۸.۷ بوده است. درصد تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در چهار فصل منتهی به تابستان سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم میانگین) ۴۵.۸ واحد درصد بوده است. همچنین در فصل تابستان امسال نرخ بیکاری جمعیت پانزده ساله و بیشتر حدود ۹.۶ درصد بوده است .

به نوشته اکو ایران، اگر روند افزایش شاخص فلاکت را از سال ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ بررسی کنیم، در می‌یابیم که این افزایش شاخص فلاکت ناشی از افزایش نرخ بیکاری نبوده است. زیرا نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۷ حدود دوازده درصد بوده است اما در تابستان سال جاری به حدود ۹.۶ درصد رسیده است. از طرفی نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۲۶.۹ درصد بوده است و در تابستان سال جاری به حدود ۴۵.۸ درصد رسیده است. پس افزایش شاخص فلاکت در چهار سال اخیر را می توان با قطعیت متوجه افزایش تورم دانست.

این پژوهش نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در دوره چهار رئیس جمهوری قبلی جمهوری اسلامی ایران چه روند داشته است. طبق این پژوهش شاخص فلاکت در دوره اول و دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی یک روند نزولی داشته است. و در دو دوره دوران زمامداری محمد خاتمی شاخص فلاکت تقریبا روند ثابتی داشته است. اما در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این شاخص روند رو به رشدی داشته است و در سال های پایانی ریاست جمهوری او کشور تقریبا بیشترین مقدار شاخص فلاکت را تجربه کرده است.

همچنین در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی شاخص فلاکت یک روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرده است، اما دوره دوم روحانی روند شاخص فلاکت افزایشی بود.