فراخوان مشترک : گراميداشت جانباختگان قیام دی ماه ۹۶ و قربانيان جنايت سرنگونی هواپیمای اوکراینی

در گرامیداشت چهارمین سالگرد جانباختگان قیام دی ماه ۹۶ و دومین سالگرد جنایت بزرگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی و همبستگی با مطالبات و خواسته های مردم ایران و خانواده های جانباختگان

زمان: شنبه ۸ ژانویه ۲۰۲۲
از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
مکان: آمستردام، میدان دام

هم میهنان گرامی، مردم آزاده
بیاییم به اتفاق صدای دادخواهی و اعتراض مردم ایران را رساتر و پرطنین تر از پیش به گوش جامعه هلند و سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در اروپا و جهانیان برسانیم
بیاییم با همبستگی و حضور هرچه گسترده تر خویش در میدان، یاد جانباختگان دی ماه ۹۶ و کشته شدگان هواپیمای اکراینی را گرامی بداریم
با امید به حضور گسترده شما هم میهنان آزاده و برگزاری پرطنین آکسیون

برگزارکننده:
شورای برگزاری چهارمین سالگرد قیام دی ماه و دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اکراینی، متشکل از:
حزب چپ ایران (فداییان خلق)-هلند
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب کومله کردستان ایران
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران-هلند
شورای آزادیخواهان سوسیالیست
شورای برگزاری اکسیون های مشترک در هلند
شورای مدیریت گذار – هلند
همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
نهاد همبستگی ملی برای عبور از جمهوری اسلامی

شورای برگزاری چهارمین سالگرد قیام دی ماه و‌دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اکراینی