چهلم ژينا-مهسا امینی؛ اعتراضات گسترده و برخورد خشن با معترضان

دويچه وله : گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه اعتراضات در چهلمین روز مرگ مهسا امینی است. در چندین شهر ایران معترضان با برپایی تجمع‌ شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. در سقز به سوی مردم معترض تیراندازی شدە است.

در ادامه برگزاری تجمعات دانشجویان، دانش‌آموزان و اصناف و همچنین اعتصابات گستردە کسبه و بازاریان در شهرهای کردنشین، به مناسبت چهلمین روز مرگ مهسا امینی، گزارش‌ها از ایران حاکی از برپایی تجمع‌های ضد حکومتی در چندین شهر ایران است.

براساس تصاویر منتشر شدە در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در شهرهای تهران، کرج، تبریز، گرگان، قزوین، کرمان، اراک، ارومیه، مهاباد، سنندج، کرمانشاه، مریوان، بوکان و سقز به خیابان آمدەاند.
گفتە می‌شود در چندین محله سقز تجمع‌های اعتراضی در حال برگزاری است. شاهدان عینی از وخامت اوضاع و وضعیت جنگی در سقز خبر می‌دهند.

یک شهروند در سقز، در تماس با دویچه وله فارسی گفت: “بعد از بازگشت مردم از آرامگاه آیچی، تجمع‌های اعتراضی پراکنده در سطح شهر شکل گرفت. در حالی کە مردم شعارهای حق‌طلبانه و آزادی خواهانه سر می‌دادند، نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک به آنها حملە کردند”.

به گفتە این شهروند معترضان اقدام بە مسدود کردن برخی از خیابان‌های سقز کردەاند و علیه علی خامنەای و جمهوری اسلامی شعار می‌دهند.

گزارش‌ها از مریوان، سنندج، بوکان و مهاباد هم حاکی از شکل‌گیری تجمع‌های اعتراضی و شلیک نیروهای امنیتی بە سوی معترضان است. در این شهرها جوانان‌با روشن‌کردن آتش خیابان‌ها را مسدود کردەاند.

براساس تصاویر منتشر شدە در شبکه‌های اجتماعی جو تهران هم شدیدا امنیتی است، اما این نتوانستە مانع از برگزاری تجمع‌های ضد حکومتی شود. در چندین نقطه تهران تجمع‌های اعتراضی در جریان است.

در برخی از محلات معترضان خیابان‌ها را مسدود کردەاند و سطل‌های زبالە را به آتش کشیدەاند.

از کرج هم خبر می‌رسد کە نیروهای امنیتی بە سوی معترضان شلیک کردەاند.

شعارهای “زن، زندگی، آزادی”، “مرگ بر دیکتاتور” و “امسال سال خونه، سید علی سرنگونه” از جمله شعارهای هستند کە در تمامی تجمع‌ها سر دادە شدەاند.

ادامه اعترضات شبانه دانشجویی

براساس تصاویر منتشر شدە در شبکه‌های اجتماعی دانشجویان در ده‌ها دانشگاه شهرهای مختلف بە اعتراضات ضد حکومتی خود ادامه می‌دهند.

دانشجویان در دانشگاه اردبیل شعار دادەاند: “آزادی، آزادی، آزادی”.

در دانشگاه امیر کبیر تهران، دانشجویان شعار می‌دهند: “امسال سال خونه، سید علی سرنگونه”.

در دانشگاه رازی کرمانشاه هم دانشجویان شعار “مرگ بر دیکتاتور” سر می‌دهند.