هجدهمین سال درگذشت رفیق فرشید شریعت

گذشت زمان هرگز یاد تو رفیق مبارز، گرانقدر و خستگی ناپذیر را از خاطر ما نخواهد زدود.

به مناسبت هجدهمین سال درگذشت رفیق فرشید شریعت (فرهاد)، کادر مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

رفیق فرهاد عزیز، ١٨ سال از روزی که  جان شیفته ات از میان ما پر کشید، می گذرد.

گذشت زمان هرگز یاد تو رفیق مبارز، گرانقدر و خستگی ناپذیر را از خاطر ما نخواهد زدود.

فرشيد شريعت (فرهاد)

در این روزها بخصوص بیشتر از هر زمانی جای خالیت را احساس می کنیم. رفیق رزمنده، دریغا که نیستی تا خیزش سراسری مردمان ایران بر علیه رژیم جنایتکار اسلامی  را شاهد باشی و چون همیشه خستگی ناپذیر و پیگیر در پشتیبانی ازمبارزات آنان، هر آنچه را که درتوان داری بکار گیری! هرچند پر کردن جای خالیت کاریست بس دشوار، اما ما همچنان  وفادار به آرمانهای انقلابی و انسانی تو، راهت را ادامه داده و خواهیم داد.

فریده ، غزال و سیاوش عزیز،  تردیدی نیست که از دست دادن، رفیق، همسر و پدر مهربان و انسان شریف و صادقی  همچون فرهاد، ضایعه جبران ناپذیری برای شما بوده و هست. اما می دانیم که شما با وجود زخمی بر دل و جان  که با گذشت زمان نیز التیام نمی یابد، با افتخار به او، این خسران را تاب آورده اید. در سالروز از دست دادن  رفیق  فرهاد، ما را درکنار خود بدانید.

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

١٦ آبانماه ١٤٠١ – ٧ نوامبر ٢٠٢٢