کارگری

از اعتصاب کارگران نفت وگاز و پتروشیمی حمایت و کارگران رابه پشتیبانی از اعتصابگران فرا می خوانیم

اعتصاب کارگران پیمانی و پروژەای و مطالبات مطرح شدە توسط اعتصابگران را در راستای مطالبات منشور دانستە، قاطعانە از آن پشتیبانی می کنیم و از سایر تشکلها ی کارگری و نهادهای دمکراتیک و مترقی کە [ادامه]

کارگری

در این اجلاس کارگران ایران نماینده ای ندارند/نامه به کارگران همه کشورها و اعتراض به سازمان جهانی کار

سازمان جهانی کار نیز به رغم منشور و مقرراتی که تحت عنوان قوانین بنیادین کار نام برده می شود، لیکن به منافع کارگران ایران وقعی نگذاشته و همچون همدست و یاریگر جمهوری اسلامی، تشکل های [ادامه]

-

نامه‌ی رضا شهابی و داود رضوی از زندان به‌ نمایندگان تشکلات‌ کارگری جهان در کنفرانس سازمان بین المللی کار

عوامل حکومت تحت‌عنوان “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” و دیگر نهادهای دست‌ساز، که همگی تشکلات وابسته به دولت و‌کارفرماها هستند، آزادانه و با برخورداری از ‌کلیه امکانات مالی و‌ تدارکاتی و‌ حمایت نیروهای امنیتی و‌ [ادامه]

کارگری

جنبش کارگری متحد و فراگیر با رهبری دمکراتیک مبتنی بر خرد جمعی

مبارزۀ کارگران صنعت نفت، ذوب‌‌‌‌‌‌‌‌آهن و نورد، راه‌‌‌‌‌‌‌‌آهن و مخابرات، هپکو، معادن، کارگران شهرداری‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پرستاران، معلمان، بازنشستگان با خواست حذف پیمانکاران، برای مزد برابر در مقابل کار برابر، طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل، علیه دستمزدهای ناعادلانه، برای ترمیم [ادامه]

-

حداقل دستمزد روزانه هر کارگر ایرانی، فقط سه دلار

به گفته یک فعال کارگری پیش از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد اما حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران [ادامه]